РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ, ИЗДАДЕНИ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН – 2020г.

№ ГОД.РП №ДАТАОБЕКТАДРЕС
12020120.01.СПО – готов модул – павилион за кафе, безалкохолни напитки и готови закуски с площ до 30м2 както следва – обемен стоманен елемент за търговски нужди с размери 4136/2736/2350мм и склад, с размери 4136/900/2350ммУПИ I-озеленяване, кв. 204а-нов по плана на Втора градска част, гр. Пловдив, пл. „Кочо Честименски“ 
22020222.01.Преместваем обект – кафе-автомат пред сграда с ИД 56784.523.196.3УПИ IV-523.196, кв. 493 по плана на Трета градска част, гр. Пловдив, ул. „Гео Милев“ № 22
32020322.01.Преместваем обект – кафе-автомат пред жилищна сграда с ИД 56784.523.731.1УПИ XIX-523.731, кв. 464 по плана на Трета градска част, гр. Пловдив, ул. „Родопи“ 
42020417.02.Паркинг система – бариера и разплащателна машинаУПИ III-жилищно и обществено застрояване, кв. 359-стар по плана на Трета градска част, гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо“ № 68
52020506.04.СПО за търговия към „Магазин за хранителни стоки“УПИ II-комплексно жилищно застрояване, търговия и други общ. дейности, кв. 524 по плана на Първа градска част, гр. Пловдив, ул. „Мортагон“ № 6
62020607.05.ВПС – Павилион за търговска дейност – кафе и закуски, навес и складУПИ II-551, столова по плана на ЖК Тракия – част II, гр. Пловдив, бул. „Константин Величков“ № 40
72020727.05.СПО – гараж /готово съоръжение от производител/ с площ 24.00м2 и размери 6.00/4.00/2.75мУПИ VIII-522, жилищно строителство, общ. обслужване, кв.186 по плана на Втора градска част, гр. Пловдив, ул. „Цар Калоян“ № 2
82020826.06.Преместваем обект-павилион с размери 2.71/4.41/2.85м и заемана площ 11м2УПИ II-520.1523, общ. обслужваща дейност, кв. 444 по плана на Първа градска част, гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 221 /паркинг на хипермаркет БИЛЛА/
92020910.07.Преместваем обект – кафе-автомат пред склад, канцеларияУПИ VIII-623, кв.426 по плана на Старинна градска част, гр. Пловдив, пл. „Житен пазар“ № 3
1020201022.07.Преместваем обект-кафе-автомат с обща заемана площ 1.02м2УПИ I-866, кв. 434 по плана на Първа градска част, гр. Пловдив, ул. „Цар Иван Шишман“ № 13
1120201109.09.Временно спортно съоръжение на покрива РНБ „Иван Вазов“, във връзка с провеждане на спортно-техническо събитиеУПИ I-библиотека, кв.141-нов/315-стар по плана на Централна градска част, гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 17
1220201209.09.СПО за КПП и две бариери за контролиран достъп за временен паркингУПИ VII-520.1685, общ. дейности, етажен гараж, соц. дейности, кв. 21-нов/413-стар по плана на Централна градска част, гр. Пловдив, ул. „4-ти януари“ № 36
1320201305.10.Преместваеми обекти на цирковото изкуствоУПИ II-520.1523, спортна и общ. обслужваща дейност, кв. 1а по плана на жк Тракия, гр. Пловдив, бул. „Освобождение“ № 84
1420201409.10.Кафе-автомат към търговски обект – магазин за хранителни стоки с топла точкаУПИ II-518.1434, зеленина и ТП, кв. 425 по плана на кв. „Русин махала“, гр. Пловдив, ул. „Загоре“ № 19
1520201520.10.СПО-фургон на ОП „Чистота“ с размери 2.4м/5.5мна юг от сграда с ИД 56784.521.1319.1 по плана на Централна градска част, гр. Пловдив, на кръстовището на ул. „Петьофи“ ул. „Виктор Юго“
1620201602.11.31 броя ограничителни скоби на временен паркинг върху покривна конструкция на подземно застрояване на сграда с ИД 56784.523.3173.1ул. „Петко Д. Петков“ № 25-35, гр. Пловдив
1720201712.11.Стационарен преместваем обект /СПО № 2/-с обществено обслужваща и търговска дейност с площ 30.00м2североизточно от кв. 204 по плана на Втора градска част – кръстовището на бул. „Руски и ул. „Янко Сакъзов“
1820201830.11.Обособяване на паркоместа за местодомуване на десет автомомила и монтиране на ограничителни скоби в ПИ с ИД 56784.520.1340-частна общинска собственост по плана на Първа градска част с адрес: ул. „Митрополит Панарет“
1920201907.12.СПО-фургон на ОП „Чистота“ в Център Център“УПИ XIX-административна сграда, кв. 21-нов/413-стар по плана на Централна градска част, гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител“ № 50 /4-ти януари/
2020202007.17.СПО-фургон на ОП „Чистота“ в район „Център Изток“УПИ XV-трафопост, кв. 466 по плана на Трета градска част, гр. Пловдив, ул. „Каменица“ № 2
2120202111.12.Стационарен преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ – павилион с размери 3.00/4.00м и с предназначение: Магазин за хранителни стоки с обща заета площ 10.50м2УПИ IV-518.446, кв. 177 по плана на Втора градска част, гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 147
2220202217.12.СПО-павилион с размери 28.00м/7.00мУПИ II-520.1523, общ. обсл. дейност, кв. 444 по плана на Първа градска част, гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 221