РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА СТРОЕЖ, ИЗДАДЕНИ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН – 2012г.

ГОД.РС №ДАТАИМЕ ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯКВ.ПИ/УПИАДРЕС
УЛИЦА /БУЛ. №
ВИД СТРОЕЖРЗП
120121
РЕСУТ
10.01.Всички собственици на етажната собственост на сграда32-нов/114-старI-компл. застрояване„Цар Борис III Обединител“
 № 62
Преустройство-промяна предназначението на приземно помещение (обща част на ЕС) в кафетерия, в сграда с ИД 56784.519.874.1 
220122
РЕСУТ
10.01.Борис Насков Чомов
Веселина Тодорова Чомова
IV-87„Михаил Такев“
№ 37
Преустройство-промяна предназначението на офис в гараж със складово помещение, ПИ с ИД 56784.524.87.4.18 
320123
РЕСУТ
13.01.Фанка Аргирова Василева240-новVIII-228„Люблянка“ № 4Преустройство-промяна предназначението на избено помещение в ателие за индивидуална творческа дейност и килер в санитарен възел в полуподземен етаж на триетажна жилищна сграда с ИД 56784.518.219.1 
420124
Доклад
17.01.Николай Емануилов Янков
Мария Емануилова Янкова
499VIII-компл. жил.застрояване„Стойчо Мушанов“ № 59Ремонт на апартамент № 4 (19)-СО с ИД 56784.520.498.1.19, с приобщаване на северна лоджия и част от източна лоджия към него 
520125
Доклад
19.01.Валерия Атанасова Цанова32-нов/113-старVIII-18,19„Йоаким Груев“ № 38Обединяване на кафе (СО с ИД 56784.519.15.2.7), магазин (СО с ИД 56784.519.15.2.8) и офис (СО с ИД 56784.519.15.2.2) в магазин за компютърни аксесоари и офис 
620126
Доклад
23.01.„ГОСТ-АЛ“ ООД376аVIII-1797„Родопи“ № 86Жилищна сграда с шест апартамента, две ателиета (едното на две нива), с четири гаража в първи (приземен) етаж 
720127       
820128
РЕСУТ
25.01.Янка Николова Калустян4XI-196„Поручик Д. Величков“ № 15Еднофамилна жилищна сграда с Нк до 7.50м, с един гараж и едно ателие за индивидуална творчека дейност, ПИ с ИД 56784.521.1455 
920129
Доклад
25.01.Георги Величков Барбудев29VII-1327„Захари Стоянов“ № 60аЕднофамилна жилищна сграда с Нк 5.40 7.16м в ПИ с ИД 56784.521.1192 
10201210
Доклад
2701.„БЛЕК СИЙ ИНВЕСТМЪНТ“ АДСИЦ168-нов/281-старIII522.185, общ. и жил. застрояване„Христо Ботев“ № 49Промяна предназначението на Ап. № 3, СО с ИД 56784.522.185.3.3 /на кота +19.47/ и Ап. № 4, СО с ИД 56784.522.185.3.4 /на кота +19.47/ в Ателиета за индивидуална творческа дейновст № 3А и № 4А в сграда със смесено предназначение с ИД 56784.522.185.3 
1120121108.02.Костадинка Петкова Ганчева
Никола Дамянов Ганчев
12IV-168„Георги Измирлиев“ № 51, ет. 1Остъкляване и затваряне на тераса на жилище на първи жилищен етаж, ПИ с ИД 56784.517.128 
12201212
Доклад
08.02.Евелина Любомирова Божкова-Печева26-новXV-455„Васил Априлов“
№ 43, 45
Преустройство на ателие за творческа дейност № 5, СО с ИД 56784.517.257.1.15 в амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина 
13201213
Доклад
14.02.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
464XI-398„Родопи“ № 10Външно кабелно електрозахранване НН на жилищна сграда с шест апартамента, два гаража и ателие в приземен /първи/ етаж 
14201214
РЕСУТ
15.02.Анка Пантелеева Тилева468I-816, 817„Капитан Райчо“
№ 86
Преустройство-промяна предназначението на кафе-интернет (СО с ИД 56784.523.817.1.7) в хуманна аптека 
15201215
Доклад
17.02.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
139XIV-591„Петър Парчевич“ № 23Външно кабелно електрозахранване НН на жилищна сграда с пет апартамента, три гаража в приземен етаж 
16201216
РЕСУТ
20.02.Илия Борисов Щерев
Маргарита Харалампиева Щерева
208аIII-711„Янко Сакъзов“
№ 9
Преустройство и промяна предназначение на офис „Б 1“ – СО с ИД 56784.518.564.1.1, на втори етаж, в жилище 
1720121720.02.Динка Димитрова Атанасова362I-компл. застрояване, подземни гаражи и КОО„Капитан Райчо“ № 63Остъкляване на западна тераса към столова и кухня на апартамент
№ 39 с ИД 56784.532.668.1.39 на седми етаж от жилищна сграда
 
18201218
Доклад
21.02.„ИНВЕСТПРОДУКТ“ ООД-Пловдив348-нов/275I-374, бл. А„Филип Македонски“
№ 9
Преустройство на част от „Медицински център“ на кота +6.16 /обект с ИД 56784.522.374.4.21/ във Вътрешноболнична аптека към Специализирана болница за активно лечение по медицинска онкология 
1920121924.02.Милена Димитрова Божкова21аI-компл. застрояване и зеленина„Свобода“ № 5, ет. 3, ап. 2Остъкляване на част от тераса /пред дневна/ на жилище – СО с ИД 56784.517.335.1.5, находящо се в осеметажна жилищна сграда 
20201220
Доклад
24.02.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
306-нов/162-старXII-697„Цанко Дюстабанов“
№ 24
Външно кабелно електрозахранване НН на ремонтирана и рекунструирана съществуваща жилищна сграда, с частично надзиждане 
21201221
Доклад
24.02.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
356VI-1422„Крали Марко“ № 41Външно кабелно електрозахранване НН на строеж на обект: втори етап дял II-жилищна сграда с два гаража, едно ателие за ИТД и магазин за промишлени стоки 
22201222
Доклад
27.02.Камелия Бойкова Чавдарска-Шиндарова
Антон Грозданов Шиндаров
19I-компл. застрояване, търговия и зеленина„Свобода“ № 14Преустройство на съществуващ търговски обект с ИД 56784.517.345.3.155, находящ се в партера на жилищна сграда, в магазин за хранителни стоки 
23201223
Доклад
01.03.„ВИПЕР“ ООД231I-жил. и общ. обслужване, подземен гараж и трафопост„Янко Сакъзов“ № 37Преустройство на магазин № 3 (СО с ИД 56784.518.1533.1.31) в магазин за хранителни стоки в блок „В“ на сграда с жилищно, общественообслужване и подземен гараж 
2420122405.03.Иван Христов Николов428I-ГНС„Младежка“
№ 27, вх. А,
ет. 1, ап. 2
Остъкляване на тераса (пред спални) на апартамент № 2 – СО с ИД 56784.518.1466.1.2, находящ се на първи етаж от пететажна жилищна сграда, с лека алуминиева конструкция 
25201225
РЕСУТ
05.03.Теодор Митков Пеев46II-206„Фредерик Жолио Кюри“
№ 14А
Обособяване на обитаем тавански етаж-вътрешно преустройство и изграждане на надзид до 1.50м на съществуваща жилищна сграда с ИД 56784.519.123.2 
26201226
РЕСУТ
05.03.Томи Николов Каймаканов
Стефанка Николова Йорданова-Каймаканова
78-нов/158-старI-320„Руски“ № 77Преустройство и промяна предназначението на съществуващи тавански помещения № 6 и № 4 в жилище, в сграда с ИД 56784.521.306.1 /в рамките на съществуващ обем и кота корниз/ 
27201227
Доклад
05.03.Атанас Спиридонов Шкодров32-нов/31-старV-505„Рила“ № 3Пристройка и надстройка на съществуваща постройка до Нк=7.00м с ИД 56784.524.505.2 
28201228
Доклад
07.03.Симон Каприел Каприелян
„ЛЕГАЛ ГРУП“ ООД
440VI-305, 306„Весела“ № 22Жилищна сграда с четири апартамента, работилница за производство на лед и магазин за промишлени стоки на първи /приземен/ етаж
Подобект: Работилница за производство на лед, магазин за промишлени стоки, жилище на първи /приземен/ етаж и апартамент на втори жилищен етаж-първи етап
 
29201229
РЕСУТ
07.03.Руслан Милков Стефанов119VIII-92„Тодор Хрулев“ № 13Еднофамилна жилищна сграда
ПИ с ИД 56784.519.43
 
30201230
Доклад
07.03.Костадин Димитров Иванов8-нов/8-старXI-105„Младост“ № 9Надстрояване до Н=5.60 и преустройство на част от ап. „В“, СО с ИД 56784.522.105.1.1 на първи етаж от жилищна сграда 
31201231
РЕСУТ
07.03.Илия Желев Даков61-нов/165-старIII-275, 276„Антим I“ № 39Затваряне чрез остъкляване на външно стълбище, обслужващо жилище-самостоятелен обект 
32201232
Доклад
09.03.Ивайло Петров Ботушанов81-нов/90-старVII-543„Петьофи“ № 19Преустройство на апартамент /СО с ИД 56784.521.519.1.1/ в офис 
33201233
Доклад
19.03.Димитър Николов Геридуров10-нов/39-старV-125„Д Добрев“
№ 1
Промяна предназначението на офис и склад /СО с ИД 56784.522.125.1.5/ в кафе-клуб 
3420123420.03.„ДРАГ-5“ ЕООД19III-582, общ. обсл. дейност„Копривщица“
№ 28
Ажурна ограда с височина Н=2.20м, разположена изцяло в имот с ИД 56784.517.344 
35201235
Доклад
20.03.Петър Стоянов Пейков191аX-585„Цар Калоян“
№ 9
Жилищна сграда с един магазин за промишлени стоки, един офис, два апартамента, едно ателие, един мезонет и три паркоместа в ПИ с ИД 56784.518.1560 
36201236
Доклад
22.03.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
4XV-202„Поручик Величков“
№ 21
Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда 
37201237
Доклад
23.03.„ПЛАМАР“ ЕООД164-нов/311-старXIV-838, 839„Авксентий Велешки“
№ 9
Преустройство на склад за търговия на едро с лекарствени средства в аптека и лекарски кабинет за АИППМП в ПИ с ИД 56784.522.839 
38201238
РЕСУТ
23.03.Община Пловдив28-нов/249-старI-жил. строителство„Васил Априлов“ и „Данаил Николаев’ Благоустрояване и площадка за игра на открито за деца от 0 до 5 години към павилион „Кафе-аперитив“ 
39201239
Доклад
29.03.„Аладин Фуудс“ ООД186VI-551„Цоко Каблешков“
№ 1
Заведение за обществено хранене-дюнер, пица, пиле със зала за консумация, вътрешно преустройство на помещения от първи партерен етаж на кота ±0.00, ПИ с ИД 56784.518.496 
40201240
Доклад
30.03.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
464VI-405„Еню Марков“
№ 3
Външно кабелно електрозахранване НН на жилищна сграда с четири гаража и дванадесет жилища 
41201241
Доклад
30.03.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
84-новII-609„Гроздов пазар“
№ 1
Външно кабелно електрозахранване НН на реконструирана двуетажна масивна жилищна сграда в съществуващия обем и преустройство с промяна предназначението на партерен етаж в аптека 
42201242
Доклад
30.03.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
481V-1890, 1891„Славянска“
№ 51
Външно кабелно електрозахранване НН на жилищна сграда с дванадесет апартамента, четири магазина за промишлени стоки, едно ателие и подземен гараж с тринадесет паркоместа, от които четири двойни с 28 броя бъдещи потребители 
43201243
РЕСУТ
30.03.Александър Ангелов Смирнов2VI-39, 40„Иван Радославов“
№ 6
Остъкляване на два броя тераси /северна и югозападна/ на Ателие № 1, СО с ИД 56784.517.14.1.30 на кота +3.37 от жилищна сграда 
44201244
РЕСУТ
02.04.„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД
Аршак Гарник Тжикян
24X-434„Войнишка слава“ № 26Жилищна сграда с шест апартамента, три ателиета, два гаража, ателие за индивидуална творческа дейност в първи приземен етаж и три паркоместа 
45201245
РЕСУТ
02.04.Пенка Стоянова Ангелова
Пламен Константинов
1-нов/330 А-старVII-15, общ. обсл. дейности и жил. застрояване„Найчо Цанов“
№ 10
Магазин за промишлени стоки по чл. 50, ал. 1, буква „а“ и буква „в“ в ПИ с ИД 56784.524.15 
46201246
РЕСУТ
05.04.Ива Димитрова Вълчинова-Вемениове2-новI-37„Шести септември“
№ 76, ет. 1
Промяна предназначение на магазин № 2-СО с ИД 56784.517.12.1.23, намиращ се на първи /приземен/ етаж от шестетажна сграда в салон за красота 
47201247
Доклад
06.04.Вера Красимирова Шопова
Стоян Димитров Хорозов
Димитър Славчев Хорозов
Иван Димитров Пастърмаджиев
Райна Славова Ралчева
Мария Славова Лещарова
1а-новI-19„Марат“ № 1Жилищна сграда-средноетажно застрояване с височина Нк=10.00 и 12.00м, с пристрояване и надстрояване на съществуващо двуетажно застрояване в ПИ с ИД 56784.517.8 
48201248
Доклад
06.04.Михаил Димитров Проданов
Добрина Димитрова Проданова
14XII-208, 209„Ген. Данаил Николаев“
№ 74-76
Преустройство на магазин „А“ с ИД 56784.517.167.1.9 в зала за игрални автомати на партерен етаж в жилищна сграда 
49201249
Доклад
06.04.Велин Стоянов Влайков
Радослава Иванова Влайкова
30-нов/29-старVIII-488„Рила“ № 13аПреустройство на таванско помещение с надзид до 1.50м, ремонт и вътрешно преустройство на сграда с ИД 56784.524.488.2 
50201250
РЕСУТ
10.04.Борислав Климентов Петков
Калинка Георгиева Петкова
473VI-1849„Добри Войников“
№ 17
Допълващо застрояване-навес до 2.20м в ПИ с ИД 56784.523.1849 
5120125110.04.Александра Стоилова Йовчева
Господин Антонинов Кузманов
222аVII-751„Трайко Китанчев“ № 19Остъкляване на тераса /лоджия/ в Апартамент № 1, СО с ИД 56784.518.596.4.1, на първи жилищен етаж от жилищна сграда 
5220125212.04.Мария Веселинова Балджиева
Люба Веселинова Балджиева
Нели Веселинова Балджиева
Каля Любенова Балджиева
Цвета Захариева Иванова
Нели Стоянова Софкарова
297-новIII-767
ПИ с ИД 56784.521.698
„Драган Манчев“ № 4Плътна ограда с височина до 2.20м, разположена изцяло в III-767 
53201253
РЕСУТ
12.04.Катерина Иво Подажиева33-нов/409-старV-компл. жил. строителство„Шести септември“
№ 169
Остъкляване на част от южна лоджия, СО с ИД 56784.520.1154.1.26 
54201254
Доклад
20.04.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
488IX-1233„Граф Игнатиев“
№ 69
Външно кабелно електрозахранване НН на жилищна сграда с девет апартамента, десет ателиета и пет гаража с 25 броя бъдещи потребители 
55201255
Доклад
26.04.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
388XIII-1593„Козлодуй“
№ 2
Външно кабелно електрозахранване НН на жилищна сграда с два гаража, два магазина за промишлени стоки и четири ателиета за ИТД с 16 броя бъдещи потребители 
56201256
РЕСУТ
26.04.Гергана Ангелова Халачева
Кръстина Христова Стефанова-Кели
376II-1773„Лозенград“
№ 10
Преустройство на помещение с ИД 56784.523.1773.5.3 в съществуваща жилищна сграда, от два броя АИПСМП-педиатрия с с обща манипулационна в детски център в ПИ с ИД 56784.523.1773 
5720125726.04.Емил Борисов Манчев417VII-271„Младежка“
№ 2
Остъкляване на южна тераса от ап. № 14, СО с ИД 56784.518.77.1.14 на трети етаж 
58201258
РЕСУТ
27.04.„БЕТЕЛ“ ЕООД35-нов/42-старI-компл. застрояване„Опълченска“
№ 1А
Преустройство-промяна предназначението на офис /сграда с ИД 56784.518.1140.5/ в Детски център за почасово гледане ма деца 
59201259
РЕСУТ
02.05.Анка Василева Поливракева360-нов/262-старIV-524„Любен Каравелов“
№ 37
Преустройство-промяна предназначението на избено помещение в ателие за индивидуална творческа дейност в ПИ с ИД 56784.522.524 
60201260
Доклад
14.05.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
376АVIII-1797
ПИ с ИД 56784.523.
1797
„Родопи“ № 86Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда с шест апартамента, две ателиета и четири гаража в първи приземен етаж, 14 бъдещи потребители 
61201261
Доклад
18.05.Община Пловдив
ЦДГ „Малкия принц“
346I-детско заведение
ПИ с ИД
56784.523.
109
„Леонардо Да Винчи“ № 47Ажурна ограда с височина Н=4.00м обща дължина 301.22м, разположена изцяло в имот с ИД 56784.523.109 
62201262
РЕСУТ
28.05.Христина Иванова Соколова18XIII-6„Генерал Кюркчиев“
№ 12
Преустройство на ателие с ИД 56784.521.6.1.9 в жилище 
63201263
Доклад
29.05.„ЕМ ВИ ГРУП“ ООД136III-1913, 1915„Георги Раковски“ № 3Преустройство на магазин за промишлени стоки, СО с ИД 56784.520.1057.2.4 в кафе-аперитив 
64201264
Доклад
30.05.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
35-нов/32-старIII-536„Рила“ № 16Външно кабелно електрозахранване НН-КЛ на жилищна сграда 
65201265
Доклад
06.06.Димитър Пенчев Братанов
Нели Петрова Братанова
124-новVII-739„Гладстон“ № 4Преустройсто на магазин за козметика с работно място за маникюр и грим, СО с ИД 56784.521.684.1.4 
66201266
РЕСУТ
06.06.Антон Маринов Димитров365а-нов/255-старI-комплексно застрояване„Христо Станчев“
№ 1
Преустройство на магазин за пакетирани хранителни стоки с ИД 56784.522.594.1.14 в гараж 
6720126706.06.Славянка Веселинова Хатибова362I-комплексно застояване, подземни гаражи и КОО„Хан Аспарух“ № 14Остъкляване на северна тераса на ап. № 8 по КК с ИД 56784.523.673.1.14 на пети етаж от жилищна сграда 
6820126807.06.Гергана Иванова Петрова428II-жил. компл.„Младежка“
№ 29а
Остъкляване на северна тераса към ап. № 13, СО с ИД 56784.518.1465.1.13, на трети етаж от жилищна сграда 
69201269
Доклад
12.06.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
   Изграждане на нова тръбна канална мрежа и улично осветление в Район „Централен“-Община Пловдив 
70201270
Доклад
13.06.Евгения Панчева Панчева223X-329„Васил Соколов“ № 9, ет. 6, ап. 9Слънцезащитен метален навес над използваема покривна тераса-част от ап. № 9. с ИД 56784.518.300.1.15 
7120127115.06.„ВИПЕРА ГРУП“ ООД27-нов/246-старI-841„Милин камък“ № 4Плътна ограда с Н= 2.20м по вътрешни регулационни граници, изцяло разположена в УПИ I-841 
72201272
Доклад
18.06.Иван Неделчев Барашки492XVII-342„Марин Дринов“ № 25Промяна предназначението на кафе-аперитив, СО с ИД 56784.523.342.1.32 в студио за красота 
73201273
РЕСУТ
21.06.Пенка Иванова Томова24II-427„Добрич“ № 27Еднофамилна жилищна сграда с етапи в проектирането и строителството-първи етап-до кота +10.50м в ПИ с ИД 56784.517.235 
74201274
РЕСУТ
25.06.Илия Стоянов Пелтеков
Анна Константинова Пелтекова
4XII-60„Хан Аспарух“ № 127Преустройство на кафе-аперитив с ИД 56784.524.60.5 в жилище 
75201275
РЕСУТ 
25.06.Мария Маринова Чилингирова222XIII-738„Бунтовнишка“ № 6Преустройство на салон за красота на кота ±0.00 и кота -2.40 в СО с ИД 56784.518.589.1.10 и 56784.518.589.1.13 в апартамент в съществуваща жилищна сграда 
76201276
РЕСУТ
25.06.Боряна Панайотова Панайотова1аX-общ. обсл. и жил. стр.„Шести септември“
№ 54, ет. 7, офис 11
Промяна предназначението на офис № 11-СО с ИД 56784.517.367.1.11 от сграда със смесено предназначение в жилище 
77201277
РЕСУТ
25.06.Атанас Щерев Щерев83IV-636„Тодор Каблешков“
№ 18
Промяна предназначението на ателие № 3 в АИПППДМ-стоматологичен кабинет 
78201278
Доклад
03.07.Трифон Атанасов Михайлов
Минка Иванова Михайлова
160-нов/326-старXVI-815„Булаир“ № 141. Преустройство-промяна предназначение на кафе-аперитив, СО с ИД 56784.522.815.1.4 в два стоматологични кабинета
2.Преустройство-промяна предназначение на стоматологичен кабинет в сграда с ИД 56784.522.815.3 в офис, на осн. и при спазване изискванията на чл. 53 от ЗУТ
 
79201279
РЕСУТ
05.07.Гаро Торос Торосян333ПИ с ИД 56784.523.1576„Богомил“
№ 3а
Преустройство на избено помещение № 5, СО с ИД 56784.523.1576.1.30 от същ. жил.  Сграда в магазин за промишлени стоки 
80201280
Доклад
05.07.„“ПЕПЕ-2″ЕООД495I-компл. жил. застр., археологически разкопки„Цар Георги Тертер“ № 6Преустройство-промяна предназначение на ателие за творческа дейност, СО с ИД 56784.520.1343.3.20 в център за красота, на първи етаж от сграда 3 /разположена в ПИ с ИД 56784.520.1343/, С4, бл. 23 
81201281
РЕСУТ
06.07.„НАРИНА“ ООД509XII-969, 970„Емил Зола“
№ 9А
Преустройство на кафе-закуски в кафе-аперитив, СО с ИД 56784.520.397.2.8 
8220128209.07.Жанета Кръстева Желязкова24-нов/217-старI-жил. строителство„Шести септември“ № 122, бл. 3, ап. 10Остъкляване на част от източна тераса, в зоната пред кухнята на ап.10 с ИД 56784.518.1191.1.10 
83201283
Доклад
11.07.„САЙМУС“ ЕООД478XIV-523.1970, жил. застрояване„Добри Войников“
№ 45
Жилищна сграда с дванадесет апартамента, един кабинет за творческа дейност и шест гаража в приземен етаж 
84201284
РЕСУТ
16.07.Кирил Боянов Кузманов9VII-146„Днепър“ № 22Преустройство на стоматологичен кабинет-СО с ИД 56784.517.106.1.13 в аптека за готови лекарствени продукти за едно работно място 
8520128517.07.Мирослава Владиславова Пухова
Любомир Владиславов Савев
519I-общ. и жил. строителство„Киев“ № 1Ремонт-остъкляване на тераса на ап. 17 на шести жилищен етаж от жилищна сграда с ИД 56784.523.275.1.92 
86201286
РЕСУТ
18.07.Величка Тодорова Генева10-новVII-103„Севастопол“
№ 20, ет. 1
Преустройство на козметичен салон-СО с ИД 56784.517.63.1.13 във фризьорски салон 
87201287
РЕСУТ
18.07.Анка Игнатова Тилова-Атанасова33-нов/409-старI-67, 68, 69, 70, 71, 72
/ПИ 67/
„Фредерик Жолио Кюри“
№ 34
Преустройство с промяна предназначението на югозападна стая-СО с ИД 56784.520.30.1.7 в партера /приземен етаж/ на сграда в търговски обект за бързи закуски 
8820128820.07.Милка Асенова Калчева21аI-компл. застр. и зеленина„Свобода“
№ 5, ет. 6,
ап. 11
Остъкляване на част от тераса /пред дневна/ на жилище – СО с ИД 56784.517.335.1.41, находящо на шести етаж в осеметажна жилищна сграда 
89201289
Доклад
23.07.Областна дирекция по безопастност на храните188аII-410„Марица“ № 86Преустройство на таванско помещение с цел обособяване на офиси и обслужващи помещения в сграда на Областна дирекция по безопастност на храните 
90201290
Доклад
23.07.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
440VI-305, 306„Весела“ № 22Външно кабелно електрозахранване НН на жилищна сграда, с четири апартамента, работилница за производство на лед и магазин за промишлени стоки на първи /приземен/ етаж 
91201291
РЕСУТ
30.07.Пламен Минков Колев
Мария Христева Алексиева
218аII-812, 813„Жан Жорес“
№ 5, ап. 1
Остъкляване и приобщаване на лоджии в жилище на втори етаж-СО с ИД 56784.518.652.1.1 
92201292
Доклад
03.08.„ВИПЕРА ГРУП“ ООД27-нов/246-старVIII-837, 838„Шести септември“
№ 112 „А“, ет. 2
Преутройство на ателие за творческа дейност № 4 на кота +3.40, вход „А“, в амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ-кожен кабинет в съществуваща жилищна сграда с ателиета, магазини и подземен гараж, СО с ИД 56784.518.1522.1.4 
93201293
Доклад
03.08.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
   Проектиране на части от улици в Район „Централен“ – Община Пловдив 
94201294
Доклад
06.08.„БИЛДИНГ КОРЕКТ 1“491XVII-317„Николай Гогол“
№ 25
Остъкляване за зимна градина на тераса на апартамент № 11-СО с ИД 56784.523.94.4.10 на мансарден етаж, на кота +13.95м от съществуваща сграда 
95201295
РЕСУТ
08.08.Атанаска Кирилова Милева
Катина Атанасова Сарпанова
11-новI-157„Иван Радославов“
№ 2
Преустройство на ап. № 14 в три апартамента на кота +11.17 и +13.90м в съществуваща жилищна сграда /СО с ИД 56784.517.117.1.11 
96201296
РЕСУТ
08.08.Богдан Костов Рангелов131I-компл. застрояване„Княгиня Мария Луиза“ № 30Остъкляване на тераса в апартамент № 30-СО с ИД 56784.523.2132.1.30, на шести етаж от съществуваща сграда 
97201297
Доклад
09.08.Иван Янков Куков
Марийка Русева Кукова
3IV-49„Христо Ботев“
№ 116
Преустройство-промяна предназначение на магазин за промишлени стоки-СО с ИД 56784.524.49.1.51 в зала за игрални автомати 
98201298
Доклад
10.08.Драгомир Стойнов Пенев375XVII-2007„Родопи“ № 108Преустройство-промяна предназначението на офис № 1-СО с ИД 56784.523.2007.1.15 във фризорски салон 
99201299
Доклад
10.08.Минка Петрова Димитрова30-нов/29-старIX-489„Уста Генчо“
№ 3
Двуфамилна жилищна сграда с два гаража, с Нк=10.00м в ПИ с ИД 56784.524.489 
100201210010.08.Деан Арменак Гарабедян и др.240бX-207, 208
ПИ с ИД 56784.518.198
„Бунтовнишка“ № 7Плътна ограда с Н=2.20м, разположена изцяло в УПИ X-207, 208 по границите с УПИ I-208 
1012012101
РЕСУТ
10.08.Петър Йотов Вътков1-нов/330 А-старXIX-10, 11, общ. обсл. и подземни гаражи„Христо Ботев“
№ 92Г
Преустройство на магазин № 1 (СО с ИД 56784.524.10.1.5) от съществуваща сграда във фриьорски и козметичен салон 
1022012102
РЕСУТ
10.08.Георги Христов Атманджов5-новIII-993„Ген. Данаил Николаев“ № 61Плътна ограда с височина до 2.20м и подпорна стена с височина до 2.60м, разположени изцяло в УПИ III-993 /ПИ с ИД 56784.518.758/ 
1032012103
Доклад
15.08.Весислава Иванова Вулгарели390-новXXIII-1531, жил. застр.„Иван Караджов“ № 4Жилищна сграда с височина до 8.50м, с четири апартамента, гараж и стая за творческа дейност на първи приземен етаж в ПИ с ИД 56784.520.818 
104201210417.08.Жанета Кръстева Желязкова512V-1702„Мадара“ № 5,
ет. 5, ап. А12
Остъкляване на част от североизточна тераса към апартамент А12-СО с ИД 56784.520.949.1.12 
105201210517.08.Богдан Кръстев Желязков
Ангелина Димитрова Желязкова
512V-1702„Мадара“ № 5,
ет. 5, ап. А10
Остъкляване на двете тераси към апартамент А10-СО с ИД 56784.520.949.1.10 
1062012106
Доклад
17.08.„ПОДЕМ“ ЕООД215аIV-1357„Драган Цанков“ № 34аПреустройство на апартамент № 2 с ИД 56784.521.1295.1.2 в офис 
1072012107
РЕСУТ
17.08.Собственици на ЕС351X-2042„Петко Д. Петков“ № 62Изграждане на табакера за достъп до общите части на покрива на жилищна сграда с ИД 56784.523.2042.1 
1082012108
Доклад
21.08.Петър Рангелов Джамбов
Илияна Борисова Джамбова
4VII-963„Скакавица“
№ 6
Еднофамилна жилищна сграда-Първи етап до Нк=8.30м, Втори етап /ателие/ до Нк=10.00м в ПИ 56784.518.728 
1092012109
РЕСУТ
21.08.Елисавета Руменова Коларова376аII-1809„Лозенград“
№ 14
Жилищна сграда с четири гаража, /един от които двоен/ и офис в приземе етаж, и осем апартамента 
1102012110
РЕСУТ
21.08.Ани Божидарова Белчева-Криворова1аI-общ. обслужване и жил. строителство„Шести септември“
№ 54, ет. 3,
офис 4
Промяна на предназначението на офис № 4-СО с ИД 56784.517.367.1.4 в Амбулатория за групова практика по дентална медицина в сграда със смесено предназначение 
1112012111
РЕСУТ
23.08.Олег Карелов204XI-631, 632„Братя Миладинови“
№ 7А
Промяна предназначението на офис № 1-СО с ИД 56784.518.524.1.4 в жилище 
1122012112
Доклад
24.08.Тодор Крумов Тодоров
Цветанка Тодорова Сопаджиева
222АVI-750„Трайко Китанчев“ № 21Многофамилна жилищна сграда с петнадесет апартамента, два офиса, три гаража, осем паркоместа и едно ателие, с кота корниз 15.00м в ПИ с ИД 56784.518.595 
1132012113       
1142012114
РЕСУТ
04.09.Елеонора Любомирова Тенева26XV-455„Васил Априлов“ № 43-45, ет. 3, ап. 6Изместване на входна врата за Ателие № 6-с вход от стълбищна клетка, ослужваща жилища, СО с ИД 56784.517.257.1.2 
115201211504.09.Лилия Димитрова Караматева
Пламен Димитров Караматев
468II-компл. застрояване„Капитан Райчо“ № 70Остъкляване на два броя тераси на апартамент № 77, СО с ИД 56784.523.820.1.77 на тринадесети етаж от жилищна сграда 
1162012116
Доклад
04.09.„ВИПЕРА ГРУП“ ООД27-нов/246-старI-841„Милин камък“
№ 4
Допълващо застрояване-гаражи с височина до 2.20м в ПИ с ИД 56784.518.678 
1172012117       
1182012118
Доклад
13.09.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
523XIV-детска градина„Лъджене“ № 13Външно кабелно електрозахранване НН на детска градина 
1192012
119
Доклад
17.09.Катя Симеонова Пишманова
Мила Велимирова Димитрова
11-новVIII-163„Днепър“ № 4Ново едно и триетажно застрояване с Нк=3.10 и 11.50м, с магазин за промишлени стоки и два гаража в приземен етаж, два апартамента и един мезонет в ПИ с ИД 56784.517.431 
1202012120
Доклад
17.09.Величка Костадинова Балабанова др.9I-1113, 1114„Ген. Данаил Николаев“ № 35Нова средноетажна сграда на три и четири етажа, с осем апартамента, три ателиета за индивидуална творческа дейност, един стоматологичен кабинет и три гаража в ПИ с ИД 56784.518.1666 
1212012121
РЕСУТ
20.09.Район „Централен“ – Община Пловдив  „Райко Даскалов“ и „Марица“Преустройство на Автосалон Анастасов в Детски център на ул. „Райко Даскалов“-подмостово пространство-пешеходен мост на р. „Марица“ 
1222012122
Доклад
24.09.Райничка Георгиева Цицелкова120VI-139„Д-р Чомаков“ № 1Преустройство-промяна предназначението на съществуващо складово-гаражно помещение в кафе-сладкарница, в сграда с ИД 56784.519.77.3 
1232012123
Доклад
25.09.„ТОРГОЕКСПРЕС“ ООД10XII-базар и подход църква„Отец Паисий“ № 17-19Промяна предназначението на магазин за промишлени стоки в магазин за готова храна, СО с ИД 56784.519.781.1.6 
1242012124
РЕСУТ
25.09.Станимир Дойчев Русев
Нина Кирилова Симова-Русева
481VIII-1883„Д-р Владо“
 № 28
Частично надстрояване от кота +11.80м до кота корниз +14.50м на съществуващо основно средноетажно застрояване в ПИ с ИД 56784.523.1883 
1252012125
Доклад
25.09.Никола Димитров Ендрев25XVI-485„Люлебургас“ № 34Промяна предназначението на част от магазин за хранителни стоки в детски център за почасово гледане на деца, СО с ИД 56784.517.283.1.7 
1262012126
РЕСУТ
25.09.Йонка Стоянова Радилова344I-общ. застрояване„Капитан Райчо“ № 50Преустройство и промяна предназначението на магазин № 10, разположен от южната страна на сутеренно ниво, на кота -3.50м, на Търговски комплекс-Тяло „А“, във фризорски салон за две места и едно помощно, СО с ИД 56784.523.954.1.8 
1272012127
РЕСУТ
26.09.Светлана Харалампиева Маркова и др.165-нов/279-старIII-634„Иван Вазов“
№ 57
Ажурна ограда с двукрила метална врата, с височина Н=2.00м, разположена изцяло в имота по североизточната регулационна линия към ул. „Одрин“ в ПИ с ИД 56784.522.3588 
1282012128
РЕСУТ
28.09.Таню Димитров Николов430I-компл. жил. строителство търговия, общ. хранене и зеленина„Никола Войводов“ № 12Преустройство на гараж-СО с ИД 56784.520.1160.1.32 в шивашко ателие 
1292012129
Доклад
28.09.Лидия Василева Трайкова
Петър Иванов Иванов
Светла Иванова Иванова
„Акрабов“ ООД
7V-1065„Ген. Данаил Николаев“
№ 45
Жилищна сграда с кота корниз Н=11.50м с осем апартамента, три магазина за промишлени стоки, два гаража и шест паркоместа в ПИ с ИД 56784.518.800 
1302012130
РЕСУТ
05.10.Петко Илиев Петков11XXI-521.1465„Волга“ № 33о-пДопълващо застрояване-лятна кухня и подпорна стена в южната част от имота в ПИ с ИД 56784.521.1465 
1312012131
РЕСУТ
05.10.Анка Пенчева Стоева
Благовеста Николова Симеонова
365а-нов/255-старI-компл. застрояване„Любен Каравелов“
№ 55а
Преустройство на изба в гараж в триетажна жилищна сграда с ИД 56784.522.595.1 
1322012132
РЕСУТ
11.10.Сивко Йорданов Вълчев
Тодорка Йорданова Вълчева
Величка Георгиева Стайкова
240бVIII-518.1579, жил. застрояване„Жан Жорес“
№ 14б
Ремонт и преустройство, ремонт на покрив на жилищна сграда, при запазване на съществуващи кота корниз и кота било и пристрояване до същата височина 
1332012133
РЕСУТ
11.10.Благовест Петров Камбарев
Петър Николов Камбарев
Нанко Георгиев Кушеков
Мария Славчева Камбурова
140VI-600„Раковски“
№ 24а
Нова жилищна сграда с Нк=12.00м и Нк=15.00м с девет апартамента, пет гаража /от които три двуетажни/ до кота корниз +14.50м на съществуващо основно средноетажно застрояване в ПИ с ИД 56784.523.133 
1342012134
РЕСУТ
12.10.Христо Благовестов Тонков135V-43„Д-р Рашко Петров“ № 3Преустройство-промяна предназначението на магазин № 3 с ИД 56784.523.43.1.3 в салон за красота 
1352012135
РЕСУТ
12.10.„БЕТА-1“ АД-СОФИЯ76-нов159-старX-312„Руски“ № 69Делба на апартамент А6 на кота +15.15м-шесто ниво, СО с ИД 56784.521.298.3.7 в два апартамента А6-1 и А6-2 
1362012136
РЕСУТ
12.10.Филип Гирагос Пилибосян
Аракси Гирагос Пилибосян
21IV-399„Железарска“
№ 5
Преустройство-промяна предназначението на магазин, СО с ИД 56784.519.310.1.2 в магазин за хранителни стоки 
1372012137
Доклад
12.10.Всички собственици в етажна собственост204III-компл. жил. стр. и зеленина„Кочо Честименски“
№ 1
Базова станция GSM/UMIS № 3299 на „КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ“ ЕАД в сграда с ИД 56784.518.1183.1 
1382012138       
1392012139
Доклад
12.10.„МОБИЛТЕЛ“ ЕАД487I-завод за хидравлични и пневматични прибори„Богомил“ № 59Вътрешно преустройство и смяна на предназначението на част от пети етаж на технически център на „Мобилтел“ ЕАД от офис и заседателна зала в технически помещения 
1402012140
Доклад
15.10.„АКРАБОВ“ ООД
ЕВАНГЕЛСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА
Мирослав Викторов Мичев
341I-567, 567a„Щросмайер“
№ 2А
Жилищна сграда 
1412012
141
РЕСУТ
15.10.Даниела Борисова Пухалева
Кристина Борисова Пухалева
143V-523, 536„Света Петка“ № 12Вътрешно преустройство на триетажна жилищна сграда; временен строеж на пристройка от 40м2, преустройство и промяна предназначението на стопанска сграда и обособяване на две самостоятелни жилища „А“ и „Б“ 
1422012142
РЕСУТ
15.10.Община Пловдив
ОУ „Гео Милев“ – малка сграда
69ПИ с ИД 56784.520.
1015
„Иван Перпелиев“
№ 2
Повишаване на енергийната ефективност на обществени сгради – саниране на фасади на ОУ „Гео Милев“ – малка сграда  
1432012143
РЕСУТ
15.10.Църковно настоятелство при църква „Сурп Кеворк“
ОУ „Виктория и Киркор Тютюнджан“
119XII-училище, църква и археология„Турист“ № 2Повишаване на енергийната ефективност на обществени сгради – саниране на фасади на ОУ „Виктория и Киркор Тютюнджан“  
1442012144
РЕСУТ
15.10.Община Пловдив
СОУ „Патриарх Евтимий“ 
142-нов/323-старI-училище„Иван Вазов“
№ 19
Повишаване на енергийната ефективност на обществени сгради – саниране на фасади и подмяна на вътрешна отоплителна инсталация на СОУ „Патриарх Евтимий“  
1452012145
РЕСУТ
15.10.Община Пловдив
СОУ „Патриарх Евтимий“ 
157-нов/305-старI-училище„Иван Вазов“
№ 35
Повишаване на енергийната ефективност на обществени сгради – саниране на фасади на СОУ „Патриарх Евтимий“  
1462012146
РЕСУТ
15.10.Община Пловдив
ОУ „Георги Бенковски“ 
20I-училище„Антон Папазов“ № 18Повишаване на енергийната ефективност на обществени сгради – саниране на фасади, подмяна на котел иавтоматизация на котелна уредба на ОУ „Георги Бенковски“  
1472012147
РЕСУТ
15.10.Община Пловдив
СОУ „Любен Каравелов“ 
501I-училище„Мара Гидик“
№ 37
Повишаване на енергийната ефективност на обществени сгради – саниране на фасади на СОУ „Любен Каравелов“  
1482012148
РЕСУТ
15.10.Община Пловдив
ОУ „Екзарх Антим I ви“ 
38II-1292, училище„Захари Стоянов“ № 86Повишаване на енергийната ефективност на обществени сгради – саниране на фасади и подмяна на вътрешна отоплителна инсталация на ОУ „Екзарх Антим Iви“  
1492012149
Доклад
22.10.„АКРАБОВ“ ООД
Диана Иванова Лисицова и Петър Йорданов Лисицов
Ангел Димитров Китипов
356V-523.67, 523.51„Борислав“ № 6Нова жилищна сграда с тринадесет апартамента, седем гаража и пет паркоместа на средно свързано застрояване в ПИ с ИД 56784.523.152 
1502012150
РЕСУТ
30.10.„Радио С.О.С.“ ЕООД422XXIII-234„Хъшовска“
№ 6A
Пергола – градински елементи над пет паркоместа за леки автомобили по чл. 147, ал. 1, т. 7 от ЗУТ в ПИ с ИД 56784.520.149 
1512012151
Доклад
30.10.Христо Димитров Запрянов и др.219XVI-801, 781„Жан Жорес“
№ 6
Жилищна сграда с Нк=11.50 и 15.00м /съотв. в абс. коти 171.90 и 175.40/, с четиринадесет апартамента, един офис, три гаража и единадесет паркоместа в ПИ с ИД 56784.518.1540 
1522012152
РЕСУТ
31.10.Игнат Георгиев Радулов351III-2038„Петко Д. Петков“ № 66Вътрешно преустройство и ремонт на жилищна сграда по чл. 53 от ЗУТ /в рамките на съществуващия обем на полумасивна сграда/, ИД 56784.523.2038.2 
1532012153
РЕСУТ
31.10.Георги Димитров Настев141VI-543„Леонардо Да Винчи“ № 14Преустройство-приобщаване на част от покривна тераса на кота +11.72м от апартамент № 5, на пети жилищен етаж от съществуваща сграда с ИД 56784.523.543.1.5 
1542012154
РЕСУТ
02.11.Румен Василев Биров
Лиляна Костадинова Бирова
83X-684,685„Май“ № 16,
ет. 2
Преустройство-промяна предназначението на атели за ИТД, СО в сграда с ИД 56784.521.640.1.6, разположено на кота +2.40м от жилищна сграда в зъботехническа лаборатория 
1552012155
Доклад
02.11.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
478XV-523.1971„Добри Войников“ № 47Външно кабелно електрозахранване НН на жилищна сграда с магазин за промишлени стоки и два гаража, приземен етаж, шест апартамента и три ателиета 
1562012156
Доклад
02.11.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
437III-830, 831, 833, 834„Балкан“ № 4Външно кабелно електрозахранване НН на жилищна сграда с шест гаража, две дрогерии, едно ателие за битови услуги, седем ателиета за ИТД и посземно застрояване с осем гаража, с преустройство по време на строителството 
1572012157
Доклад
02.11.Владимир Климентинов Вълков5-нов/10-старX-21„Страцин“ № 1Изграждане на зимна градина към апартамент № 5 от жилищна сграда, СО с ИД 56784.522.21.1.5 
1582012158
Доклад
07.11.Мариана Костадинова Манова
Константин Николаев Манов
165-нов/279-старIII-607, 608„Иван Вазов“
№ 61
Промяна предназначението на част от сладкарница „Букет“ – дял първи /сладкарница, работилница за закуски, магазин за промишлени стоки, офис и др./, СО с ИД 56784.522.607.1.45 и 56784.522.607.1.46 в магазин за промишлени стоки 
1592012159
Доклад
08.11.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
56-нов/169-старI-1320„Христо Г. Данов“ № 33Абонатна станция за ЦДГ „Майчина грижа“ /Преустройство на съществуващо помещение и монтаж на машини и съоръжения/ 
1602012160
РЕСУТ
09.11.Боряна Георгиева Узунова519I-общ. и жил. строителство„Киев“ № 1Преустройство за остъкляване на тераса на ап. 5, ет. 2, вх. А /СО в сграда с ИД 56784.523.275.1.20/ в съществуваща жилищна сграда 
1612012161
Доклад
12.11.Татяна Георгиева Андрова и др.22X-1323, 1324„Захари Стоянов“ № 39кМногофамилна жилищна сграда на четири етажа, мансарда и подземно ниво с височина Нк=10.00м и Нб=12.50м, с десет апартамента, три двойни и един единичен гараж и две паркоместа в ПИ с ИД 56784.521.1267 
1622012162
РЕСУТ
12.11.Боян Георгиев Бяндов
Александър Георгиев Бяндов
31I-общ. и жил. нужди„Христо Дюкмеджиев“
№ 4
Ново канализационно отклонение PVC Ø 160 с дължина 3.50м в ПИ с ИД 56784.519.183 
1632012163
РЕСУТ
13.11.Люк Роланд Патрик Лавирон341IX-568„Капитан Райчо“ № 25Основен ремонт на СО с ИД 56784.523.568.1.1 в съществуваща жилищна сграда 
1642012164
РЕСУТ
13.11.Атанас Ангелов Ириков12IX-123„Родопи“ № 133Промяна предназначението на ателие за ИТД в жилище в съществуваща жилищна сграда – СО в сграда с ИД 56784.524.1502.1.13 
1652012165
Доклад
14.11.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
45IX-279„Георги Бековски“ № 15Външно кабелно електрозахранване НН на жилищна сграда тяло-А и тяло-Б с магазини и подземни гаражи 
1662012166
Доклад
14.11.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
5а-старV-83„Добри Войников“ № 53Външно кабелно електрозахранване НН на жилищна сграда с шест броя апартаменти, три броя ателиета, един магазин за промишлени стоки и шест гаража в сграда „А“ 
1672012167
РЕСУТ
14.11.Трифон Ангелов Попов
Лиляна Стоянова Попова
119-нов/88-старIV-563„Гроздов пазар“ № 4Вътрешно преустройство на таванско помещение в жилище, без промяна хоризонтално и вертикално отношение на покрив и покривна конструкция на жилищна сграда-СО с ИД 56784.521.539.1.2 
168201216814.11.Владимир Йовков Маринов
Йовка Дончева Павлова
354I-жил. и общ. застрояване„Богомил“ № 27,
бл. 12, ет. 4,
ап. 5
Остъкляване на западни тераси в ап. 5, ет. 4, бл. 12, СО в сграда с ИД 56784.523.3175.1.26 от сграда 1 
1692012169
РЕСУТ
15.11.„ПОДЕМ“ ЕООД215аIV-общ.„Драган Цанков“ № 34, ет. 3Преустройство на офис в съществуваща жилищна сграда, СО с ИД 56784.521.1295.1.2 в Център за работа с деца 
1702012170
РЕСУТ
16.11.Теодор Стоилов Мрънков
Руси Райчев Богданов
Николай Райчев Богданов
397I-666„Петко Р. Славейков“
№ 25
Ново канализационно отклонение PVC Ø 160 с дължина 3.00м и подмяна на водопроводно отклонение PE-HD Ø 32 с дължина 5.00м в ПИ с ИД 56784.519.546 
1712012171
РЕСУТ
16.11.Красимир Ванчев Канев41-нов/197-старXXVI-жил. застрояване„Цар Калоян“
№ 17
Ажурна ограда с височина 2.20м по улично-регулационна линия от изток с дължина 7.03м /5.27+1.76/ и по южна вътрешна странична регулационна линия с дължина 9.00м, разположена изцяло в ПИ с ИД 56784.518.913 
1722012172
Доклад
20.11.Нели Тодорова Стоянова10III-98, 99„Дружба“ № 5Вътрешно преустройство за обединяване на ап. № 4 и ап. № 5 в един апартамент, в жилищна сграда-Секция Д с ИД 56784.517.59.1.4 
1732012173
Доклад
26.11.Верка Спасова Иванова341III-570„Щросмайер“
№ 4
Жилищна сграда с шест апартамента, две гаража за пет паркоместа в приземен етажж и едно паркомясо във вътрешен двор в ПИ с ИД 56784.523.570 
1742012174
Доклад
10.12.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
  „Христо Г. Данов“ № 2Изместване на съществуващи кабели 1kV в ново трасе, встрани от шахта на БТК АД 
175201217511.12.Ружа Боянова Манева42-нов/181-старX-1274„Христо Г. Данов“ № 43Остъкляване на тераса към апартамент 7, ет. 3, СО с ИД 56784.518.958.1.7 
1762012176
РЕСУТ
17.12.Собствениците в Етажна собственост на жилищна сграда425Iжил. Комплекс„Загоре“ № 17Остъкляване на обща подпокривна тераса на жилищен блок № 5 с идент. 56784.518.1433.1 
1772012177
РЕСУТ
18.12.Веркине Таквор Бъздикян420III-216„Свищов“ № 6Вътрешно преустройство на ателие № 2А на четвърти етаж, кота +8.40м, с приобщаване, покриване и остъкляване на част от балкон-СО с ИД 56784.520.202.1.8 
178201217818.12.Красимир Георгиев Кафалиев и др. 136VI-1914„Княгиня Мария Луиза“ № 15Модулна ограда с пана от термопанели, с височина Н=2.20м, разположена изцяло в УПИ VI-1914, ПИ с ИД 56784.520.10.29 
1792012179
Доклад
19.12.Емилия Димитрова Василева
Надежда Александрова Цолова
Илинка Сашова Глухчева
124-нов/77-старII-733„Генерал Гурко“ № 6Преустройство-промяна предназначението на магазин, СО с ИД 56784.521.678.1.4 в аптека /без СМР и промяна във фасада/ 
1802012180
Доклад
19.12.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
  „Цар Георги Тертер“ /от ул. „Иван Перпелиев“ до ул. „Брестовица“Проектиране на части от улици в Район „Централен“ – Община Пловдив