РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА СТРОЕЖ, ИЗДАДЕНИ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН – 2014г

ГОД.РС №ДАТАИМЕ ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯКВ.ПИ/УПИАДРЕС
УЛИЦА /БУЛ. №
ВИД СТРОЕЖРЗП
120141
Доклад
02.01.„КАЛИСТО МАТИ“ ЕООД152-нов/336-старV-295, жил. сграда, гаражи и адм. сграда„Цар Борис III Обединител“
 № 128
Преустройство на офис  „Е“ и Кафе-клуб „Ж“ в Офис в съществуваща сграда със смесено предназначение 
220142
РЕСУТ
10.01.Иван Янков Куков
Марийка Русева Кукова
Янко Иванов Куков
3IV-49„Христо Ботев“
№ 116
Преустройство с промяна предназначението на ателие Б1 в амбулатория за първична медицинска помощ за дентална медицина, ИД 56784.524.49.1.23  
320143
Доклад
13.01.Тодор Павлов Павлов204X-633„Алеко Константинов“
№ 16
Преустройство на ателие „А“ за творческа дейност (СО с ИД 56784.518.525.1.3) в жилище 
420144
РЕСУТ
14.01.Сийка Ставрева Пеева298VIII-795„Филип Македонски“
№ 24
Промяна предназначението на таванско помещение № 8 в четириетажна жилищна сграда в „Ателие за индивидуална творческа дейност“, ИД 56784.521.722.1.8 
520145
Доклад
20.01.Стр. инвест. Къща „ВАКО“ ООД
Невелина Георгиева Кънчева-Куманова
Атанас Георгиев Калинов
Станиславка Ангелова Милориева
Елена Георгиева Кънчева
26-нов/28-старVII-524.436„Стоян Михайловски“
№ 38
Жилищна сграда на четири и пет етажа с Нк=14.40м (абс. кота 172.05) с 12 (дванадесет) апартамента, 11 (единадесет) ателиета, 4 (четири) двойни гаража и 4 (четири) единични гаража и плътна ограда до 2.20м  
62014        
72014        
82014        
920149
Доклад
23.01.Тодор Георгиев Анев7VIII-460„Константин Стоилов“ № 12Промяна на предназначението на магазин в салон за красота, СО с ИД 56784.519.371.1.2 
10201410
Доклад
31.01.Веселина Дамянова Георгиева
Маргарита Дамянова Точева
Георги Илиев Точев
3I-компл. зстрояване, имот-46„Христо Ботев“
№ 110
Преустройство на съществуващ магазин за промишлени стоки в „Аптека за готови лекарствени форми“ 
11201411
РЕСУТ
03.02.Владимир Георгиев Канарев393I-519.572, жил. застр.„Пълдин“ № 16Възстановяване, реконструкция и пристройка на жилищна сграда 
12201412
РЕСУТ
03.02.Айнур Мустафа Мустафа3V-50„Христо Ботев“
№ 118
Преустройство на ателие за индивидуална творческа дейност „Б“, разположено на втори (първи жилищен) етаж на кота +3.30 от нова четири и пететажна жилищна сграда в „Жилище“ с ИД 56784.524.50.1.2 
13201413
РЕСУТ
03.02.Кера Димитрова Танева
Богоявлена Георгиева Танева
365а-нов/255-старI-компл. застрояване„Тракия“ № 68, вх. БПреустройство на таванско помещение № 1 в жилище към апартамент № 3 и ремонт на покрив над таванско помещение, при запазване на съществуващи кота корниз и кота било на съществуващата жилищна сграда с ИД 56784.522.599.1.8 
14201414
РЕСУТ
03.02.Катерина Димитрова Кленджарова223II-287, 288, 289„Марица“ № 52Преустройство на офиси А1 (СО с ИД 56784.518.262.1.1) и Б1 (СО с ИД 56784.518.262.1.2) в Ателие А1 и апартамент Б1 на втори етаж от жилищна сграда с магазини 
15201415
РЕСУТ
03.02.Стоян Тодоров Фотев241VIII-195„Бунтовнишка“
№ 11
Промяна предназначението на Ателие 14 за индивидуална творческа дейност (СО с ИД 56784.518.188.1.14) в жилище 
16201416
Доклад
04.02.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
11VII-517.370„Севастопол“
№ 27
Външно електрозахранване НН 1kV на две жилищни сгради – сграда „А“ по ул. „Днепър“ и сграда „Б“ по ул. „Севастопол“ № 27 
17201417
РЕСУТ
11.02.Организация на евреите „Шалом“ – Пловдив204XV-626, общ. и делово обсл., жил. строителство„Руски“ № 204Вътрешно преустройство и промяна предназначението на съществуващ метален павилион (СО с ИД 56784.518.1) от офис и пицария-ресторант 
18201418
Доклад
12.02.„ПОДЕМ“ ЕООД418I-520.101, 520.102, жил. застр.„Калофер“ № 18Жилищна сграда с кота корниз Нк=12.00м и Нк=15.00м, с десет апартамента, два лекарски кабинета, три гаража на партерно ниво, едно паркомясто в двора и три паркоместа в подземен паркинг. 
19201419
Доклад
12.02.Георги Николов Качев
Лазар Николов Качев
Никола Георгиев Качев
Олга Лазарова Качева
376АI-523.1807„Лозенград“
№ 12
Жилищна сграда на три и четири етажа с Нк=12.00м (абс. кота 169.66) с 14 (четиринадесет) апартамента, 1 (едно) ателие, 1 (един) магазин за промишлени стоки, 1 (една) детска занималня, 5 (пет) единични гаража, 1 (един) двоен гараж и 2 (две) паркоместа 
2020142018.02.Мария Георгиева Запрянова172-нов/328-старIV-комплексно застрояване„Кръстю Пастухов“ № 9Остъкляване на тераса към апартамент № 24, СО в сграда с ИД 56784.522.935.1.24 
21201421
Доклад
18.02.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределениие“АД
   Ремонт и реконструкция на съществуваща електрическа разпределителна мрежа и изнасяне на меренето на електрическа енергия на съществуващи абонати на ЕВН България ЕР на границата на собственост /ИМГС/ в район „Централен“, гр. Пловдив 
22201422
Доклад
18.02.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределениие“АД
   Ремонт и реконструкция на съществуваща електрическа разпределителна мрежа и изнасяне на меренето на електрическа енергия на съществуващи абонати на ЕВН България ЕР на границата на собственост /ИМГС/ в район „Централен“, гр. Пловдив 
232014        
24201424
РЕСУТ
26.02.Валери Пенков Хаджийски33-нов/409-старIII-79, 81, 82, 83, 84„Четвърти януари“ № 23Вътрешно преустройство-промяна предназначението на магазин за промишлени стоки с ИД 56784.520.40.2 в бърза закуска 
25201425
РЕСУТ
27.02.Дамянка Костадинова Баталова
Атанас Згуров Баталов
Мария Петрова Ячева
Никола Атанасов Ячев
Люба Атанасова Ячева
333II-1570„Леонардо Да Винчи“ № 65Преустройство-промяна предназначението на тавански етаж в жилище и избени помещения в две отделни ателиета за индивидуална творческа дейност 
26201426
Доклад
27.02.Димитър Александров Дерелиев28-нов/26-старIII-450„Дон“ № 18-18аОсновен ремонт на сгради с ИД 56784.524.450.1 и 56784.524.450.2 
27201427
Доклад
28.02.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределениие“АД
13X-1091„Волга“ № 32Външно електрозахранване НН 1kV-ново жилищно застрояване в ПИ с ИД 56784.518.826 
28201428
РЕСУТ
10.03.Борис Димитров Варадинов
Георги Димитров Калайджиев
Марина Василева Аджемян
41-нов/182-старI-жил. строит.„Цар Калоян“
№ 11
Преустройство-промяна предназначението на магазин за пакетирани хранителни стоки и бутилиран алкохол във фризьорски салон 
29201429
РЕСУТ
10.03.Ангел Димитров Панев
Мариана Кирилова Славчева
434XI-854„Александър Пушкин“ № 7Преустройство-промяна предназначението на гараж № 3 в офис, СО с ИД 56784.520.300.1.15 
30201430
Доклад
11.03.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределениие“АД
415V-518.421„Тракийски юнак“ № 27АВъншно електрозахранване НН 1kV на жилищна сграда в ПИ с ИД 56784.518.421 
3120143112.03.Областен управител на област Пловдив
Медицински университет, гр. Пловдив
368II-522.3585„Васил Априлов“
№ 15а
Ограда с височина на плътната част до 0.60м и ажурна част до обща височина Н=2.20м, от т. 1 до т. 11 по южната граница-към ул. „Любен Каравелов“-съгласно трасировъчен план 
32201432
Доклад
12.03.Стефан Кирилов Кирев388XIII-1593„Козлодуй“ № 2Промяна предназначението без СМР на ателие за творческа дейност в жилище, разположено на четвърти етаж в съществуваща жилищна сграда, СО с ИД 56784.520.1515.1.5 
33201433
Доклад
14.03.Иван Борисов Калибацев15V-105„Никола Обретенов“
№ 24
Изграждане на подпорни стени, паркоустройство и благоустройство по чл. 55 от ЗУТ в ПИ с ИД 56784.521.102 
34201434
Доклад
18.03.Цветанка Димитрова Петрова411I-246, 247„Младежка“
№ 13
Преустройство на магазин за хранителни стоки (СО с ИД 56784.518.126.1.10) в салон за фризьорски услуги и педикюр 
35201435
Доклад
24.03.Петър Минчев Пулев
Мария Матева Пулева
Анастасия Петрова Пулева
Даниел Петров Пулев
476IV-1819„Славянска“
№ 39 
Жилищна сграда на четири и пет етажа с Нк=12.00м и 14.50м с 8 (осем) апартамента, 1 (един) офис, 2 (два) единични гаража и 5 (пет) паркоместа 
36201436
Доклад
26.03.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределениие“АД
83XI-521.1627„Май“ № 10Външно електрозахранване НН 1kV на жилищна сграда с един гараж, две паркоместа, едно ателие на първи (приземен) етаж и три апартамента в ПИ с ИД 56784.521.1627 
37201437
Доклад
26.03.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределениие“АД
492XX-334„Мали Богдан“
№ 60
Външно електрозахранване НН 1kV на жилищна сграда на три и пет етажа с 11 апартамента, 4 ателиета, 5 гаража и 6 паркоместа с 22 броя бъдещи потребители в ПИ с ИД 56784.523.334 
38201438
Доклад
26.03.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределениие“АД
341XI-564„Димчо Дебелянов“ № 9Външно електрозахранване НН 1kV на жилищна сграда  с два гаража 
39201439
Доклад
26.03.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределениие“АД
485V-1264„Д-р Владо“
№ 2
Външно кабелно електрозахранване НН 1kV на жилищна сграда  с осем апартамента, четири гаража и три паркоместа в ПИ с ИД 56784.523.1264 
4020144027.03.Тодорка Живкова Станева
Веселина Петрова Инджова
Йозо Иванов Инджов
475VIII-1833„Иларион Макариополски“
№ 92
Нова плътна ограда с височина Н=2.20м, разположена изцяло в УПИ VIII-1833 по вътрешните регулационни линии към УПИ VII-1835 и УПИ IX-комплексно застрояване 
41201441
РЕСУТ
27.03.Илиан Василев Василев36XI-1028„Гладстон“
№ 94
Преустройство с промяна предназначението на магазин за промишлени стоки (СО с ИД 56784.521.950.2) в жилище 
42201442
Доклад
28.03.Рачо Стефанов Рибаров
Тодорка Георгиева Бакърджийска
3X-57, 58, 64„Шести септември“
№ 100
Преустройство на СО за търговска дейност с ИД 56784.517.23.1 в дрогерия 
43201443
РЕСУТ
03.04.„Зидарит“ ООД388VII-1604, 2131, жил. застрояване„Шейново“
№ 13
Преустройство на ателие № 1 на първи етаж от жилищна сграда в лекарски кабинет, СО с ИД 56784.520.1486.1.13 
44201444
РЕСУТ
04.04.Павлина Петкова Димитрова351-нов/277-старVIII-441„Васил Априлов“
№ 44
Промяна предназначението на ателие № 1 (СО с ИД 56784.522.440.1.3) в жилище 
4520144507.04.Росица Стоянова Танчева345а-нов/274-старI-324, 325„Любен Каравелов“ № 11, вх. А, ет. 3, ап. 19Остъкляване на северозападна тераса към кухня от апартамент № 19 – СО с ИД 56784.522.324.1.19 
46201446
Доклад
07.04.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределениие“АД
377XXIV-2168„Тодор Бурмов“
№ 8
Външно кабелно електрозахранване НН 1kV на жилищна сграда с Нк=10.00м с два гаража и офиси 
47201447
Доклад
07.04.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределениие“АД
376аIX-1796„Родопи“ № 88Външно кабелно електрозахранване НН 1kV на жилищна сграда с магазин за промишлени стоки и две ателиета за ИТД 
4820144808.04.Стоил Борисов Райков471I-комплексно застрояване„Богомил“ № 70, ет. 5, ап. 14Остъкляване на южната тераса на апартамент № 14, СО в сграда с ИД 56784.523.3182.1.29 
49201449
РЕСУТ
15.04.Красимир Янков Янев372XXIV-1704„Славянска“
№ 25А
Преустройство на таванско помещение в жилище с надзид 1.50м на сграда в поземлен имот с ИД 56784.523.1704 
50201450
Доклад
15.04.Димитър Лалев Полендаков
Илияна Лазова Полендакова
377I-1362, 1365„Хан Аспарух“
№ 75
Преустройство на магазин „М-4“, СО в сграда с ИД 56784.523.1362.1.19 в „Студио за красота“ 
51201451
Доклад
22.04.Всички собственици на ЕС
„МОБИЛТЕЛ“ ЕАД
521I-жил. и общ. строителство„Княгиня Мария Луиза“ № 32Преустройство на съществуваща базова станция и базова станция с честотен обхват 900-2100MHz на „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД 
52201452
Доклад
24.04.Всички собственици на етажна собственост в жилищна сграда
„МАКС ТЕЛЕКОМ“ ООД
  „Марица“ № 148Преустройство на съществуваща базова станция № 2012 „Марица“ на „Макс телеком“ ООД в сграда с ИД 56784.520.182.1 
53201453
Доклад
24.04.Всички собственици на етажна собственост в жилищна сграда
„МАКС ТЕЛЕКОМ“ ООД
24-нов/217-стар I-жил.строителство„Шести септември“
№ 124
Преустройство на съществуваща базова станция № 2009,монтирана върху покрива на жилищна сграда с ИД 56784.518.1190.1 
54201454
Доклад
28.04.Радослав Петров Пенев
Димитър Димитров Съселов
Йорданка Йорданова Хаджиева-Данова
„Тримона-ТД“ ЕООД
3НПК „Георги Димитров“„Ген. Данаил Николаев“
№ 75
Преустройство и промяна предназначението на сгради с ИД 56784.518.720.3, 56784.518.720.5 и 56784.518.720.6 и на част от сграда с ИД 56784.518.720.1 за детска градина 
55201455
Доклад
29.04.Христо Атанасов Бонев
Дениз Гюлерманова Кепчева
21II-397„Железарска“
№ 1
Преустройство-промяна предназначението на сграда в кафене със сладоледена къща в ПИ с ИД 56784.519.308 
56201456
Доклад
07.05.Таня Георгиева Добрева420X-210, 211„Хъшовска“
№ 7а
Вътрешно преустройство и ремонт на съществуваща жилищна сграда в ПИ с ИД 56784.520.129 
57201457
РЕСУТ
08.05.Димитър Цвятков Виделов28-нов/249-старI-жил. строителство„Васил Априлов“
№ 94
Преустройство-промяна предназначението на ателие за творческа дейност в жилище, СО с ИД 56784.518.1482.3.23 
5820145808.05.Светлана Йорданова Струмина
Темелко Йорданов Пеев
345а-нов/274-старI-324, 326„Любен Каравелов“ № 13, ет. 2, ап. 13Частично остъкляване на северна тераса към апартамент № 13 (СО с идентификатор 56784.522.324.1.13 
59201459
Доклад
09.05.Атанас Кирилов Петров
Мария Георгиева Кирачена
Иванка Колева Турунен
433II-544„Драгоя Божилов“ № 1АЖилищна сграда с височина Н=10.00м и 13.80м с 15 апартамента, 4 гаража, 4 паркоместа и един офис в ПИ с ИД 56784.520.239 
60201460
РЕСУТ
12.05.Илия Димитров Илиев
Васил Николаев Николаев
477XIII-1984„Родопи“ № 113Преустройство-промяна предназначението на магазин № 1, СО с ИД 56784.523.1984.1.1 в „Сладкарски цех“ и магазин № 2, СО с ИД 56784.523.1984.1.2 в „Кафе-сладкарница“ 
61201461
РЕСУТ
13.05.Община Пловдив66IV-клуб-театър и обществено храненестълбите на „Каменица“Модернизация, обновление и допълнение на стълбите на „Каменица“, първи етап: Конструктивно укрепване под съществуващите стълбищни площадки в ПИ с ИД 56784.521.1365 
62201462
Доклад
16.05.Христо Петров Грозев363-нов/259-старI-компексно застрояване„Христо Ботев“
№ 13б
Преустройство и пристройка към съществуваща сграда до височина Нк=8.00м за лечебно заведение за извънболнична помощ, дентални кабинети и амбулатории за първична медицинска помощ – Първи етап на строителството 
63201463
РЕСУТ
19.05.Петър Борисов Бочуков176V-518.1165, жил. стр.„Ангел Кънчев“
№ 2
Временен пазар на основание чл. 55 от ЗУТ
Плътна ограда с височина до 2.20м, на основание чл. 147, ал. 1, т. 7, чл. 48 и чл. 153, ал. 1 от ЗУТ, разположена изцяло в ПИ с ИД 56784.518.1165
 
64201464
РЕСУТ
20.05.Светла Николова Крушовска12VII-1174„Волга“ № 14аЧастично остъкляване на северна тераса за зимна градина към ателие № 2 (СО с идентификатор 56784.518.871.2.3) 
65201465
Доклад
20.05.Асен Тодоров Дапев204XXIV-518.1610, общ. обсл. дности, жил. стр.„Алеко Константинов“
№ 10
Преустройство на ателие № 19 за творческа дейност с таванско складово помещение в жилище, СО с ИД 56784.518.1610.1.28 
66201466
РЕСУТ
21.05.Димитър Ангелов Ангелов338I-1531„Граф Игнатиев“
№ 4
Преустройство на таван на кота +10.80м в съществуваща жилищна сграда с ИД 56784.523.1531.1 в „Ателие“ 
67201467
Доклад
21.05.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
707-старXXI-521.1643„Йордан Йовков“
№ 5
Външно кабелно електрозахранване НН 1kV на жилищна сграда 
68201468
РЕСУТ
26.05.Ернст Херберт Явке479XVII-1938„Христо Ботев“
№ 111
Промяна предназначението на магазин № 5 (СО с ИД 56784.523.1938.1.13 в ателие 
69201469
Доклад
26.05.Всички собственици на ЕС
„МОБИЛТЕЛ“ ЕАД
344I-комплексно застрояване„Капитан Райчо“
№ 38, бл. 15,
вх. А
Преустройство на съществуваща базова станнция в базова станция с честотен обхват 900-2100 MHz на „Мобилтел“ ЕАД  
70201470
Доклад
26.05.ВМА-ББАЛ-гр. Пловдив
„МОБИЛТЕЛ“ ЕАД
373I-болница„Христо Ботев“
№ 81
Преустройство на съществуваща базова станция в базова станция с честотен обхват 900-2100 MHz на „Мобилтел“ ЕАД  
71201471
РЕСУТ
26.05.Елена Стефанова Каназирска36-стар104„Михаил Такев“
№ 18
Преустройство на автосервиз-сграда в поземлен имот с ИД 56784.524.202.2 в „Ателие за творческа дейност“ 
72201472
Доклад
27.05.„Лозана“ ЕООД37XVIII-521.1444, общ. дейности„Васил Априлов“
№ 58
Преустройство на магазин в ресторант, СО с ИД 56784.521.1444.1.25 
73201473
Доклад
28.05.Снежанка Живкова Куйкова43АI-234„Братя Пулиеви“
№ 4-6
Преустройство-промяна предназначението на магазин № 4 и магазин № 5 в кафе-аперитив с щанд за промишлени стоки, СО с идентификатори 56784.519.151.1.4 и 56784.519.151.1.5 
7420147429.05.Димитър Петров Шиндов58-нов/167-старV-518.1624„Съгласие“
№ 7 
Масивна ограда и ажурна ограда с височина Н=2.20м, разположени изцяло в УПИ V-518.1624, жилищно застрояване 
75201475
Доклад 
29.05.Всички собственици на ЕС
„Българска телекомукационна компания“ ЕАД
  „Шести септември“
№ 154
Приемо-предавателна станция за глас и/или данни на „БТК“ ЕАД
№ PD 2028_В
 
76201476
Доклад
03.06.„ДЕРЕЛИЕВ“ ЕООД2-нов/1-старV-29„Петко Д. Петков“
№ 72
Жилищна сграда с кота корниз +9.00м и 12.00м, шест апартамента, един гараж, пет паркоместа и Билкова аптека 
77201477
РЕСУТ
05.06.СБАЛАГ „Торакс – Др Сава Бояджиев“177II-489, 1534„Димитър Цончев“ № 5Надстрояване на кота +16.97 за офиси и частично преустройство на кота ± 0.00 за лекарски кабинети, СО с ИД 56784.518.443 
78201478       
79201479
РЕСУТ
11.06.Елена Александрова Шиндова
Петър Костадинов Шиндов
43-нов/180-старVI-518.972„Съгласие“
№ 6А
Пристрояване и надстрояване с височина Нк=178.88м и Нб=180.05м на съществуваща жилищна сграда в ПИ с ИД 56784.518.972 
80201480
РЕСУТ
11.06.Гергана Иванова Марудова
Георги Василев Липчев
2аI-36, 44,45„Дружба“ № 6Преустройство на таванско помешение със завишаване на надзида на съществуваща сграда до 1.50м и двуетажна пристройка към нея в ПИ с ИД 56784.517.19 
81201481
РЕСУТ
17.06.„РАДИО С.О.С“ ЕООД422XXIII-234„Хъшовска“
№ 6А
Преустройство-промяна на предназначението на ателие № 2 на първи етаж от жилищна сграда в апартамент № 11 (СО с ИД 56784.520.149.3.12)  
82201482
Доклад
17.06.Пламен Атанасов Карагьозов349-нов/276-старIV-407„Васил Априлов“
№ 14
Преустройство-промяна предназначението на офис № 7 (СО с ИД 56784.522.407.3.7) в два броя стоматологични кабинети 
83201483
Доклад
19.06.„САЙМУС“ ЕООД478XV-523.1971„Добри Войников“ № 47Преустройство на „Ателие № 2“, СО в сграда с ИД 56784.523.1971.6.7 в „Жилище“ 
84201484
Доклад
19.06.„БМ АЛФА“ ООД
Донка Христова Кебеджиева
334IV-523.1566„Хайдушка“ № 1Многофамилна жилищна сграда с коти корниз 10.00м и 12.00м с осем апартамента, едно ателие, три единични гаража, един гараж за мотор и четири паркоместа  
85201485
Доклад
20.06.Калинка Тодорова Георгиева-Баева
Николай Атанасов Баев
134I-445„Д-р Рашко Петров“ № 2Преустройство-промяна предназначението на магазин за промишлени стоки, СО с ИД 56784.523.445.1.1.3 в „Офис и приемна на цифрова телевизия“ 
86201486
РЕСУТ
24.06.ОБЩИНА ПЛОВДИВ354I-жилищно и обществено застрояване„Петко Д. Петков“
№ 41
Детска площадка  
87201487
РЕСУТ
25.06.Ивелина Минкова Свещарова
Венцислав Стоянов Свещаров
127 „П. Р. Славейков“ № 2Двуетажна жилищна сграда-I етап
Плътна ограда към ул. „П. Р. Славейков“  в ПИ с ИД 56784.519.1121
 
88201488
РЕСУТ
25.06.Димитър Димов Михов
Христо Владиславов Нончев
Екатерина Петрова Нончева
„ПАН ПРОПЪРТИС“ ЕООД
372IX-1692„Петко Д. Петков“ № 57Преустройство на трети жилищен  етаж, подпокривен етаж и кула на жилищна сграда с магазини в едно жилище 
89201489
РЕСУТ
25.06.Веселин Иванов Комитов483IV-1291, 1292, жил. и общ. застрояване„Иларион Макариополски“
№ 47
Преустройство на Офис № 9, СО с ИД 56784.523.48.1.33 в „Амбулатория за индивидуална практика на специализирана медицинска помощ – Акушеро гинекологичен лекарски кабинет“ – АИПСМП-АГ 
90201490
РЕСУТ
30.06.Анка Пантелеева Тилева
Любомир Тодоров Тилев
353III-1675„Петко Д. Петков“ № 51Преустройство-промяна предназначението на интернет клуб – СО в съществуваща жилищна сграда с ИД 56784.523.1675.1.15 във „Фризьорски салон“ 
91201491
РЕСУТ
02.07.Иван Георгиев Серафимов434X-2128„Драгоя Божилов“ № 8Преустройство на тераса към апартамент № 14 в зимна градина 
9220149202.07.Елена Иванова Спаанс  „Скакавица“
№ 5
Ажурна ограда с височина Н=2.20м, разположена изцяло в ПИ с ИД 56784.518.752, вкл. в УПИ IX-987, 989 по границите с УПИ VI-986 и VII-988 
9320149304.07.Василка Димитрова Младенова30I-377, 376, 374, 379, 375, 372, 371, 993, 366, 368, 369, 370, 373, 999, 1000, за общ. и жил. нужди„Загреб“ № 22Временна ажурна ограда с височина Н=2.20м в ПИ с ИД 56784.519.283 
94201494
Доклад
07.07.„ЕЛИТБИЛД-2013“ ЕООД3VI-517.439, жил. застр.„Христо Чернопеев“
№ 10
Допълващо застрояване – два броя гаражи с височина Н=2.20м в ПИ с ИД 56784.517.439 
95201495
Доклад
10.07.„ЕВН България Електрорзпределение“ ЕАД43-нов/180-старII-у-ние юг енерго„Христо Г. Данов“ № 37Вътрешно преустройство с промяна предназначението на кафе-бар в офис помещения 
96201496
Доклад
10.07.Мартин Веселинов Маргаритов9VI-263„Стоян Михайлоски“
№ 11, ет. 1
Преустройство и обединяване на два броя магазини за промишлени стоки-самостоятелни обекти с ИД 56784.524.263.1.24 и 56784.524.263.1.25 в „Стоматологичен кабинет“, в съществуваща жилищна сграда 
97201497
Доклад
11.07.„АРХ ЛИНИЯ“ ООД464XVII-392„Родопи“ № 20Преустройство на магазин за промишлени стоки, СО с ИД 56784.523.392.1.17 във „Фризьорски салон“ 
98201498
Доклад
11.07.Пенка Николова Пойдовска 513IX-1269„Мадара“ № 2Преустройство-промяна предназначението на гараж № 2, СО с ИД 56784.520.561.1.22 в магазин за промишлени стоки 
99201499
Доклад
15.07.Мария Адамова Герова
Стефан Георгиев Геров
472VI-1327„Тодор Влайков“
№ 1
Жилищна сграда с Нк=10.00м и 14.50м с девет апатрамента, пет гаража и четири паркоместа 
1002014100
РЕСУТ
17.07.Диана Димитрова Димитрова
Георги Димитров Димитров
Недялка Денкова Димитрова
36V-1039„Никола Петков“
№ 13
Партерна стая-обособяване на санитарен възел в СО с ИД 56784.521.961.1.6 в жилищна сграда 
1012014101
РЕСУТ
21.07.Иван Петров Тосков190V-378„Елиезер Калев“
№ 15
Частично остъкляване на тераса-зимна градина към апартамент-СО с ИД 56784.518.349.4.4 
1022014102
РЕСУТ
21.07.Елена Сотирова Михова78II-625„Емил Де Лавеле“ № 2Преустройство-промяна предназначението с разделяне на магазин-СО с ИД 56784.521.597.1.5 в два магазина: 1. Магазин за алкохол, цигари и пакетирани хранителни стоки; 2. Обменно бюро 
1032014103
Доклад
22.07.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
191аVIII-587„Цар Калоян“
№ 11
Външно кабелно електрозахранване HH 1 kV на жилищна сграда 
1042014104
Доклад
22.07.Александър Николаев Тончев449XI-2273„Балкан“ № 39Преустройство-промяна предназначението на офис в жилище, на първи етаж от жилищна сграда 
1052014105
РЕСУТ
22.07.СМДЛ „ХИСТО-2000“ ЕООД10-нов/15-старVII-257„Странджа“
№ 3
Преустройство-промяна предназначението на жилища-СО в сграда с ИД 56784.524.257.2.1; 56784.524.257.2.2 и 56784.524.257.2.3 за разширение на „Самостоятелна медико диагностична лаборатория Хисто-2000 ЕООД“-СО с ИД 56784.524.257.1.4 
1062014106
РЕСУТ
22.07.Мирослав Христев Христев
Паулина Гавраилова Христева
453I-1098, 1099„Мара Гидик“
№ 16
Частично остъкляване на северна тераса и остъкляване на лоджия на северозападна фасада към апартамент-СО с ИД 56784.520.447.1.2 
1072014107
РЕСУТ
22.07.Росен Стоянов Кожухаров27I-492„Люлебургас“
№ 1
Преустройство-промяна предназначнието на ателие в жилище и остъкляване на тераси 
1082014108
РЕСУТ
22.07.Община Пловдив365а-нов/255-старI-комплексно застрояване„Бузлуджа“Подмяна на детски съоръжения и благоустрояване на детска площадка 
1092014109
Доклад
29.07.Добрина Димитрова Проданова
Димитър Михайлов Проданов
Снежина Михайлова Георгиева
14XII-208, 209„Ген. Данаил Николаев“
№ 74-76
Преустройство на зала за игрални автомати в кафе-клуб на партерен етаж от жилищна сграда 
1102014110
Доклад
29.07.Томан Борисов Янев454II-520.1633, жил. застр.„Мара Гидик“
№ 4
Преустройство-промяна предназначението на сграда за култура и изкуство (СО с ИД 56784.520.458.2) в гараж 
1112014111
Доклад
29.07.Миглена Павлова Воденичарова
Лъчезар Павлов Воденичаров
6-нов/9-старIV-522.36„Пещерско шосе“ № 19Жилищна сграда с Нк=2.80, 3.00, 3.60, 10.00, 14.50 и 15.00м, с два магазина, два лекарски кабинета, седем жилища, шест ателиета, четири гаража и две паркоместа в ПИ с ИД 56784.522.36 
1122014112
Доклад
29.07.Николай Георгиев Папанов239XI-84„Антон Страшимиров“
№ 15
Промяна предназначението на апартамент с ИД 56784.518.1259.1.9 в стоматологичен кабинет на първи етаж в жилищна сграда 
1132014113
Доклад 
30.07.Община Пловдив38II-1292, училище„Захари Стоянов“ № 86Преустройство на съществуваща усвоена площ под покрита тераса и обособяване на нова класна стая в ОУ „Екзарх Антим I“ в ПИ с ИД 56784.521.1635 
1142014114
Доклад
30.07.Петър Василев Касъров
Стойна Василева Касърова
464X-399„Мали Богдан“
№ 42
Многофамилна жилищна сграда на пет етажа и мансарда с коти корниз 10.00м и 15.00м с девет апартамента, шест ателиета, седем единични гаража и осем паркоместа  
1152014115
РЕСУТ
31.07.Д-р Емилия Василева Чонова-Павлова10-нов/15-старVII-257„Странджа“
№ 3
Ново допълващо застрояване в поземлен имот с ИД 56784.524.527-Лятна кухня 
1162014116
РЕСУТ
04.08.Николай Димитров Попов481VII-2166„Д-р Владо“
№ 32, ет. 1
Преустройство – промяна предназначението на офис-СО в сграда с ИД 56784.523.2166.1.15 в „Жилище“ 
1172014117
РЕСУТ
04.08.„КАРАТ-СТРОЙ“ ЕООД376аV-1804„Родопи“ № 80Разделяне на Ателие № 1-СО в сграда с ИД 56784.523.1804.4.7, находящо се на пети етаж и подпокривен етаж в „Ателие № 1 и склад към магазин № 2“ 
1182014118
РЕСУТ
04.08.София Костадинова Николова
Спартак Лъвов Николов
7-нов/7-старXII-159„Хан Аспарух“
№ 7120, ет. 4, ап. 5
Приобщаване на част от северна тераса към спалня, остъкляване и приобщаване на част от южна тераса към апартамент № 5-СО в сграда с ИД 56784.524.159.4.5 
1192014
119
РЕСУТ
04.08.София Костадинова Николова
Спартак Лъвов Николов
7-нов/7-старXII-159„Хан Аспарух“
№ 7120, ет. 4, ап. 6
Остъкляване и приобщаване на северна тераса и остъкляване на южна тераса към апартамент № 6-СО в сграда с ИД 56784.524.159.4.6 
120201412006.08.Димитър Иванов Мазнев
Стоянка Пеева Панайотова
Боряна Панайотова Панайотова
Йордан Кирилов Чайлев
Мария Ангелова Чайлева
Бонка Георгиева Златева
Стоянка Николова Димитрова
Маргаритка Стефанова Чеверенска
Мирослав Любенов Тошков
Росен Георгиев Златев
Александър Костадинов Димитров
Жасмина Микова Георгиева
Диана Иванова Станоева-Старибратова
Държавата-Областен Управител на Област Пловдив
141 „Щросмайер“
№ 3
Ажурна ограда с височина Н=2.20м, разположена изцяло в ПИ с ИД 56784.523.2102 по източна, северна и западна имотни граници 
121201412107.08.Димитър-Владислав Михайлов Хаджидичев354I-жил. и общ. застрояване„Петко Д. Петков“ № 35,
бл. 10, вх. Е,
ет. 5
Остъкляване на два броя тераси (северна и южна) към апартамент, СО с ИД 56784.523.3173.1.60 
1222014122
Доклад
13.08.„КАЛИСТО МАТИ“ ЕООД7-новIX-463„Константин Стоилов“ № 14Жилищна сграда с Нк=178.30м и Нб=180.70м в абсолютни коти, с два магазина за промищлени стоки, едно ателие и шест апартамента 
1232014123
Доклад
13.08.„ТАРАМЕКС“ ЕООД2аII-936, 937„Захари Стоянов“
 № 25-27
Преустройства на ателиета №1 и
№ 2 в масажни сдудия, магазин за промишлени стоки в студио за красота на първи етаж и преустройство на част от мансарден етаж и покрив в жилищна сграда, СО с ИД 56784.1511.5.22, 23, 24 и 25
 
124201412413.08.Меружан Месроп Вартанян
Елизабет Хаик Вартанян
136-нов/302-старI-комплексно застрояване„Цоко Каблешков“
№ 10
Остъкляване на югоизточна тераса от апартамент № 6-СО с ИД 56784.522.991.1.6-на трети етаж от жилищна сграда 
1252014125
РЕСУТ
25.08.Гьока Богданов Хаджипетров
Димитър Богданов Хаджипетров
Райна Георгиева Бъчварова
Ангел Георгиев Бъчваров
353-нов/269-старXIII-518„Иван Вазов“
№ 98
  
1262014126
Доклад
25.08.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
176VIII-505, 506, жил. и общ. застр.„Цоко Каблешков“
№ 10
Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда с подземен паркинг, четиринадесет апартамента, пет ателиета за индивидуална творческа дейност, два магазина, едно заведение за бързо хранене и четири гаража 
1272014127
Доклад
25.08.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
393VI-519.572, жил. застр.„Пълдин“ № 16Външно кабелно електрозахранване на „Възстановяване, реконструкция и пристройка на жилищна сграда“ 
1282014128
РЕСУТ
27.08.Община Пловдив370I-комплексно застрояване„Сан Стефано“
№ 49, бл. 4411,
вх. Г, ет. 1, ап. 2
Преустройство-промяна предназначението на апартамент  № 2-СО в сграда с ИД 56784.523.1271.4.14 в „Ателие за индивидуална творческа дейност“ 
1292014129
Доклад
01.09.Николай Георгиев Керкеняков
Петко Иванов Караджов
36I-112„Трудовак“ № 1Жилищна сграда с Нк=10.00м и 12.00м с четири апартамента, два двойни гаража, едно паркомясто и лятна кухня с навес с Нк=3.45м-I етап 
1302014130
Доклад
04.09.Сребро Николов Попов7XXIII-449„Константин Иречек“ № 5Преустройство-промяна на предназначението на първи етаж от сграда в кафе-сладкарница 
1312014131
РЕСУТ
04.09.Гиргина Любенова Стоянова22VIII-440„Константин Стоилов“ № 11Преустройство-промяна на предназначението и ремонт на санитарен магазин за оптика в магазин за промишлени стоки 
1322014132
РЕСУТ
04.09.„ВИГОРА“ ЕООД
Димитър Иванов Старибратов
Роберт Херцел Чакъров
Емил Херцел Чакъров
197XI-1248„Антим I“ № 34Вътрешно преустройство-приобщаване на санитарен възел към жилище-СО с ИД 56784.518.932.1.11 
1332014133
РЕСУТ
09.09.Мария Кънчева Петрова123III-812„Княз Церетелев“ № 2Ремонт, реконструкция и преустройство на съществуваща жилищна сграда                           
1342014134
РЕСУТ
09.09.Харалампи Методиев Джаров444VIII-2265, админ. жил и търг. дейности„Марица“
№ 154,
секция Д, ет. 3
Преустройство-промяна предназначението на ателие за творческа дейност-звукозаписно студио в жилище 
1352014135
РЕСУТ
09.09.Лилия Пеева Влаевска5-нов/10-старIII-18„Пещерско шосе“ № 27Преустройство и промяна предназначението на ателие, СО с ИД 56784.522.18.2.7 в жилище в съществуваща многофамилна жилищна сграда в ПИ с ИД 56784.522.18 
1362014136
РЕСУТ
12.09.Азнив Карник Ангелова416IX-169, 170„Асен Златаров“
№ 17
Преустройство-промяна предназначението на козметичен салон в избено помещение, СО с ИД 56784.520.89.1.10 
1372014137
РЕСУТ
12.09.Денка Калева Янакиева191аXV-582„Елиезер Калев“
№ 2
Промяна предназначението на кафе-аперитив в салон за красота, СО с ИД 56784.518.504.1.21 
1382014138
Доклад
15.09.Всички собственици с Председател на УС на ЕС Елисавета Иванова Сярова
„МОБИЛТЕЛ“ ЕАД
152-нов/336-старVI-819„Цар Асен“
№ 25
Преустройство на базова станция с честотен обхват 1800-2100MHz на „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД PDV 0006 „ALMA“- I и II етап 
1392014139
Доклад
15.09.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
376АI-523.1807„Лозенград“
№ 12
Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда с гаражи, магазин, детска занималня и мансарден етаж 
1402014
140
15.09.„РЕАЛ-54“468III-2164„Георги Войтех“
№ 2
Монтаж на осем броя слънчеви колектори за топла вода на покрива на сграда с ИД 56784.523.3164.1 и монтаж на термопомпа 
1412014141
Доклад
18.09.Милена Крумова Попарова
Николай Петров Попаров
298XXIV-521.719, жил. строителство„Драган Цанков“
№ 13
Жилищна сграда на три и четири етажа с Нк=9.00м и 12.00м-I-етап-до Нк=9.00 с един апартамент и един гараж 
1422014142
Доклад
19.09.Тодор Дойков Илиев
Иван Николов Кръстев
165-нов/279-старIII-634„Иван Вазов“
№ 57
Преустройство-промяна предназначението на магазин за хранителни стоки-СО в сграда с ИД 56784.522.3588.1.22 в „Аптека“ 
1432014143
РЕСУТ
24.09.Георги Величков Барбудев28-новXVII-951„Захари Стоянов“ № 43Временен покрив над съществуваща обитаема тераса на жилищна сграда в ПИ с ИД 56784.521.873 
1442014144
Доклад
24.09.„Рейтън Дивелъпмънт“ ЕООД240АVII-213„Митрополит Натанаил“ № 17Жилищна сграда с Нк=10.00м, с един апартамент и един двоен гараж-първи и втори етап в ПИ с ИД 56784.518.204 
1452014145
РЕСУТ
24.09.Милена Крумова Попарова
Николай Петров Попаров
298XXIV-521.719, жил. строителство„Драган Цанков“
№ 13
Допълващо застрояване – гараж за два автомобила с Н=2.20м в ПИ с ИД 56784.521.719 
1462014146
РЕСУТ
06.10.Василка Стоянова Василева
Ненко Василев Василев
28-нов/103-старI-за обществ. и жил. нужди„Шести септември“
№ 150
Разделяне на съществуващ магазин за промишлени стоки-СО с ИД 56784.518.1676.1.1 в два магазина за промишлени стки 
1472014147
РЕСУТ
06.10.Велизар Милков Тилев347IV-2143„Крали Марко“
№ 31
Нискоетажна пристройка към съществуваща жилищна сграда в ПИ с ИД 56784.523.2143 
1482014148
Доклад
08.10.„ГЛОБЪЛ ФАН“ ООД14-нов/230-старII-общ. застрояване„Васил Априлов“
№ 116
Промяна предназначението на: 1. Пиано-бар (СО с ИД 56784.518.1657.4.2) в пицария; 2. Склад към съществуващ кафе-аперитив и пиано-бар (СПО с Разрешение за поставяне № 6/25.02.2011г.) в „Подготовка към пицария“ и газификация на обекта 
1492014149
Доклад
08.10.Ангелина Печева Влахова-Петрова
Петър Христов Петров
486IV-1242„Богомил“ № 84, ет. 2, ателие БПромяна предназначението на Ателие за творческа дейност, СО в сграда с ИД 56784.523.1242.1.23 в „Стоматологичен кабинет“ 
150201415010.10.Биляна Иванова Амбарева
Калоян Иванов Амбарев
Анастасия Павлова Амбарева
25-нов/244-старII-1023, 1024, 1025„Чаталджа“
№ 6
Временна плътна ограда, съгласно чл. 50, т. 1, „е“, с височина Н=2.20м, разположена изцяло в ПИ с ИД 56784.518.789, по северната и част от западната му граница 
1512014151
РЕСУТ
14.10.„ДИМАС“ ООД190VII-518.344, жил. застр.„Янко Сакъзов“
№ 2
Преустройство-промяна предназначението на магазин № 2 в магазин за хранителни стоки с топла кухня в ПИ с ИД 56784.518.344.4.28 
1522014152
РЕСУТ
15.10.Спаска Рангелова Миланова
Радка Георгиева Маринова
171-нов/310-старXXI-843„Костаки Пеев“
№ 27
Преустройство-промяна предназначението на магазин за хранителни стоки-СО в сграда с ИД 56784.522.843.6 в „Жилище“ 
1532014153
РЕСУТ
15.10.Златко Георгиев Балджиев
Йорданка Илиева Балджиева
Мария Златкова Балджиева
Георги Златков Балджиев
141-нов/315-старVIII-204„Иван Вазов“
№ 28
Пристройка към съществуваща жилищна сграда с Нк=6.40м 
1542014154
РЕСУТ
15.10.Надежда Тодорова Николова
Антон Димов Николов
Тодор Димов Николов
Мария Николова Мюфтиева
12-нов/232-старII-76„Жан Жорес“
№ 45
Преустройство на търговски павилион за пакетирани стоки, кафе и закуски с ИД 56784.518.136.4.10 и магазин за промишлени стоки с ИД 56784.518.136.4.9 в: 1. Ксерокс-услуги и продажба на цигари; 2. Магазин за промишлени стоки 
1552014155
Доклад
17.10.„МЕГАХОЛД“ ООД481V-1890, 1891„Славянска“
№ 51
Преустройство-промяна предназначението на магазин за промишлени стоки, СО с ИД 56784.523.9617.4.5 в „Стоматологичен кабинет“ 
1562014156
РЕСУТ
20.10.Мариета Гълъбова Лазарова339I-компл. застрояване„Граф Игнатиев“
№ 3
Преустройство-промяна предназначението на партерна стая № 8, СО с ИД 56784.523.1498.1.15 в „Салон за маникюр и педикюр“ 
1572014157
Доклад
21.10.„Атанасови“ ООД82IV-692„Май“ № 5Преустройство-промяна предназначение на ателие-СО с ИД 56784.521.648.1.8 в жилище 
1582014158
РЕСУТ
24.10.Мария Николова Николова439I-компл. жил.застр.„Шести септември“
№ 214
Преустройство-промяна предназначението на търговски обект-СО с ИД 56784.520.1167.1.13 
1592014159
РЕСУТ
05.11.Васил Калоферов Колев
Стефка Кръстева Тодорова
Филип Сотиров Тодоров
Кръстин Сотиров Тодоров
Павел Сотиров Тодоров
Росица Здравкова Комитова
Вяра Емануилова Ставрева
Апостол Добрев Комитов
Катя Апостолова Караиванова
350-нов/287-старV-419„Радецки“
№ 39
Тераса към жилище на първи етаж, СО с ИД 56784.522.419.1.1 
1602014160
Доклад
06.11.„Ню Глобал Инвест“ ООД8XIX-88„Волга“ № 29Жилищна сграда с три апартамента, три ателиета, три единични и един двоен гараж, с Нк и Нб (към ул. „Поручик Величков“) =8.50м (в абс. коти 189.10, 189.34, 197.78 и 198.51) в ПИ с ИД 56784.521.1510 
1612014161
РЕСУТ
10.11.Нана Николова Дичева-Циронкова372аXII-1709„Легия“ № 7Преустройство-промяна предназначението на обект за здравни и социални нужди – биологична лаборатория, СО с ИД 56784.523.1709 
1622014162
РЕСУТ
10.11.„Български пощи“ ЕАД155-нов/283-старI-670„Иван Вазов“
№ 47А
Преустройство-промяна предназначението на съществуващи помещения на партерен етаж, СО с ИД 56784.522.670.1.21 в „Аптека за готови лекарствени форми“ 
1632014163
Доклад
12.11.„Ява Трейд“ ЕООД209XV-695, 697„Трайко Китанчев“ № 10Жилищна сграда с Хк=3.10, 10.00 и 11.50 с четиринадесет броя апартаменти, един апартамент-мезонет, девет гаража и четири паркоместа в ПИ с ИД 56784.518.1773 
164201416413.11.Александър Георгиев Христовски127II-767„Макгахан“ № 4Масивна ограда с височина Н=2.20м и ажурна ограда с височина Н=1.50м в ПИ с ИД 56784.519.647 
1652014165
Доклад
13.11.Всички собственици на „Прибор П 61“
„МОЛТЕЛ“ ЕАД
487I-1237, завод за хидравлични и пневматични прибори„Богомил“ № 59Базова станция с честотен обхват 900-2100MHz в сграда с ИД 56784.523.9614.22 на „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД, № PDV 0015 
1662014166
РЕСУТ
14.11.Георги Иванов Вандев
Невелина Георгиева Кънчева-Куманова
27-нов/27-старIII-442„Дон“ № 12Жилищна сграда със седем апартамента, две ателиета, седем склада, четири гаража и пет паркоместа с Нк=9.00м, 12.00м и 15.00м 
1672014167
Доклад
19.11.Петър Иванов Петров
Костадин Иванов Петров
479V-523.1950„Доктор Владо“
№ 40
Жилищна сграда с височина Н=3.50м, 12.50м и 15.00м с десет апартамента, пет ателиета, три единични гаража, еди двоен и пет паркоместа в ПИ с ИД 56784.523.1950 
1682014168
Доклад
20.11.ЕТ „ТОНИ К-АНТОН КЬОСЕВ“
„ТОНИ К“ ЕООД
„МОБИЛТЕЛ“ ЕАД
358-нов/272-старXI-367, 368, 369„Васил Априлов“
№ 7
Преустройство на съществуваща базова станция в базова станция с честотен обхват 900-2100 MHz на „Мобилтел“ ЕАД, PDV0090 „PANTELEJMON“, монтирана върху сграда с ИД 56784.522.367.1 
1692014169
РЕСУТ
26.11.Димитър Панчев Качев
Данче Хубенова Качева
Елена Димитрова Лопез
171-нов/314-старX-857, 858„Александър Пеев“ № 12Жилищна сграда на два етажа с Нк до 6.30м, ПИ с ИД 56784.522.857 
1702014170
РЕСУТ
26.11.Найден Марков Куцаров451IV-918„Балкан“ № 451Преустройстройство-промяна предназначението на офис в съществуваща жилищна сграда, СО с ИД 56784.520.1483.1.10 в жилище 
1712014171
Доклад
01.12.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
479VII-523.1946„Д-р Владо“
№ 44
Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда със седемнайсет апартамента, две ателиета, два гаража за три автомобила и осем паркоместа 
1722014172
Доклад
01.12.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
298VII-793, 794„Филип Македонски“
№ 22а
Външно кабелно електрозахранване на на обект: Преустройство и ремонт на съществуваща сграда 
1732014173
Доклад
01.12.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
472VI-1327„Тодор Влайков“
№ 1
Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда с девет апартамента, пет гаража и четири паркоместа 
1742014174
Доклад
01.12.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
2-нов/1-старV-29„Петко Д. Петков“ № 72Външно кабелно електрозахранване НН на жилищна сграда с шест апартамента, един гараж и пет паркоместа и билкова аптека 
1752014175
Доклад
03.12.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
437I-520.1646„Макгахан“ № 8Външно кабелно електрозахранване на три, четири и пет етажна жилищна сграда в две секции: Секция А с тринадесет апартамента, пет ателиета и Секция Б с десет апартамента и седем ателиета, с общо за цялата сграда един магазин, един офис, седем гаража и четири паркоместа с 48бр. бъдещи потребители, към електроразпределителната мрежа на ЕВН. 
1762014176
РЕСУТ
09.12.Красимир Илиев Дъвков
Вилизар Илиев Дъвков
Лилиана Дъвкова
Екатерина Михайловна Зайцева
Мариана Георгиева Тухлева
483VI-519.1854„Иларион Макариополски“
№ 49
Преустройство на тавански етаж в жилище и ремонт на покрив без промяна на кота корниз, СО с ИД 56784.523.1854.1.4 
1772014177
РЕСУТ
10.12.Йовка Франц Хисарова
Иван Франц Хисаров
143VIII-540„Леонардо Да Винчи“ № 10АПристройка и надстройка с Н=3.60м на гараж 
1782014178
РЕСУТ
11.12.Благовест Стефанов Терзиев
Стефан Христов Терзиев
Стефка Благоева Терзиева
17-нов/19-старI-313„Константин Величков“ № 65Преустройство на апартамент № 7, СО с ИД 56784.524.313.1.16 в два апартамента – апартамент  № 7 и апартамент № 7а в съществуваща жилищна сграда в ПИ с ИД 56784.524.313 
179201417916.12.Енгин Татлъсес389V-1581„Макгахан“
 № 16, ет. 1
Остъкляване на югоизточна тераса – предверие към апартамент на първи етаж от жилищна сграда, СО с ИД 56784.520.855.1.1 
1802014180
Доклад
16.12.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
7IX-463„Константин Стоилов“ № 14Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда с два магазина за промишлени стоки, едно ателие и шест апартамента, ПИ с ИД 56784.519.374 
1812014181
РЕСУТ
19.12.„Анжело“ ООД-Пловдив21-нов/408-старXVIII-компл. застр.„Цар Борис III Обединител“
 № 54
Преустройство-промяна предназначението на жилище на първи етаж от жилищна сграда, СО с ИД 56784.520.1155.1.1 в магазин за помощни средства за хора с увреждания 
1822014182
Доклад
19.12.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
26-новVII-524.436„Стоян Михайловски“
№ 38
Изграждане на външно кабелно електрозахранване 1kV на жилищна сграда  
1832014183
Доклад
22.12.Анастасия Петрова Цветкова
Петър Кралев Христов
Мария Михайлова Кабаиванова
Валя Атанасова Кралева
Мария Кирилова Кралева
Антония Кирилова Кралева-Владимирова
Петя Кирилова Кралева
5X-97„Севастопол“
№ 16
Едноетажна пристройка и вътрешно преустройство на част от първи етаж от съществуваща жилищна сграда с ИД 56784.57.4 в ателие 3