РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА СТРОЕЖ, ИЗДАДЕНИ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН – 2015г.

ГОД.РС №ДАТАИМЕ ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯКВ.ПИ/УПИАДРЕС
УЛИЦА /БУЛ. №
ВИД СТРОЕЖРЗП
120151
Доклад
06.01.Жанета Кирилова Хаджиева190I-518.1507, общ. и жил. застрояване„Плевен“ № 7Преустройство на офис № 1, СО с ИД 56784.518.1507.1.2 в ателие № 1 
220152
Доклад
06.01.„Агро Евро Проект“ ООД190I-518.1507, общ. и жил. застрояване„Плевен“ № 7Преустройство на офис № 2, СО с ИД 56784.518.1507.1.3 и офис № 4, СО с ИД 56784.518.1507.1.5 съответно в апартамент № 2 и апартамент № 4 
320153
Доклад
06.01.Сашо Костадиновски190I-518.1507, общ. и жил. застрояване„Плевен“ № 7Преустройство на офис № 3, СО с ИД 56784.518.1507.1.4 в ателие № 3 
420154
Доклад
06.01.„НИДИ“ ООД190I-518.1507, общ. и жил. застрояване„Плевен“ № 7Преустройство на офис № 5, СО с ИД 56784.518.1507.1.6 в ателие № 5 
520155
Доклад
06.01.Мануел Стефанов Вълков190I-518.1507, общ. и жил. застрояване„Плевен“ № 7Преустройство на офис № 6, СО с ИД 56784.518.1507.1.7 в ателие № 6 
620156
Доклад
06.01.Георги Пенчев Георгиев
Владимир Пенчев Георгиев
Соня Андреева Георгиева
Мария Стоянова Бонева
Боньо Танев Бонев
Иван Танев Бонев
23II-524.409„Дякон Иларион“
№ 2
Жилищна сграда с височина Нк=11.50м, ПИ с ИД 56784.524.409 
720157
Доклад
09.01.„БУЛСАТКОМ“ АД204III-компл. жил. стр. и зеленина„Кочо Честименски“
№ 1
DCS/LTE/WI-FI Базова станция №PDV027-Кочо на „Булсатком“ АД, монтирана върху покрива на сграда с ИД 56784.518.1183.1 
820158
Доклад
14.01.Пламен Любенов Джонов
Георги Любенов Джонов
2VI-946„Захари Стоянов“ № 21Пристрояване, надстрояване и реконструкция на същесствуваща жилищна сграда с Нк до 10.00м и ограда, разположена изцяло в имота, плътна с височина 2.20м по вътрешните граници на имота и ажурна с височина на плътната част до 0.60м и ажурна част до обща височина 2.20 към ул. „Захари Стоянов“ и ул. „Пасаж“ в ПИ с ИД 56784.518.712 
920159
Доклад
20.01.Велика Андонова Арабаджиева
Елисавета Валентинова Пеева
Ангелина Валентинова Арабаджиева
477X-1987, 1987а„Родопи“ № 111Жилищна сграда с Н=4.60м, 10.00м и 15.00м и абсолютни коти 162.10; 167.70; 172.70 с девет броя апартаменти, два броя магазини за промишлени стоки, три броя гаражи и шест паркоместа в ПИ с ИД 56784.523.177 
1020151023.01.Капка Борисова Спасова
Валентин Борисов Чомов
Сийка Николова Чомова
Борис Валентинов Чомов
Румянка Илиева Чомова
IV-87„Михаил Такев“
№ 37
Плътна ограда с височина Н=2.20м по имотна граница, между поземлен имот с ИД 56784.524.87 и поземлен имот с ИД 56784.524.83, която съвпада с регулационната граница, разположена изцяло в УПИ IV-87 
11201511
РЕСУТ
27.01.„ДЖИ ЕС-АРХ“ ЕООД295V-1162„Авксентий Велешки“ № 9Преустройство на Студио № 4, СО с ИД 56784.521.1053.1.10 и апартамент № 9, СО с ИД 56784.521.1053.1.9 в апартамент № 10 и апартамент № 9 в съществуваща жилищна сграда 
12201512
Доклад
28.01.„ФЕЪР БАУ“ ЕООД24-нов/109-старX-432„Райко Даскалов“
№ 69
Преустройство-промяна предназначението на търговски обект, СО с ИД 56784.518.400.1.3 в Аптека 
13201513
РЕСУТ
29.01.Асен Антониев Запрянов
Ивайло Антониев Запрянов
219XXIV-784„Братя Миладинови“
№ 31
Жилищна сграда с Нк=10.00м в ПИ с ИД 56784.518.629 
14         
15201515
Доклад
30.01.Емил Асенов Чалъков
Атанас Николов Маджаров
Вилияна Стоянова Милева
434-новXIII-520.1677, жил. застрояване„Александър Пушкин“ № 5Жилищна сграда с височина Н=10.00м, с два офиса, шест апартамента и пет паркоместа в ПИ  с ИД 56784.520.1677 
16201516
РЕСУТ
30.01.Атанас Петров Арнаучков
Лилия Василева Арнаучкова
430III-61„Пенчо Славейков“ № 8Преустройство с промяна предназначението на гараж № 2 в ателие за индивидуална творческа дейност в ПИ с ИД 56784.518.11.1.5 
17201517
Доклад
30.01.Иван Луков Велков
Вельо Луков Велков
Елисавета Стайкова Стайкова
Гирагос Хампарцум Папазян
Вартан Гирагос Папазян
Виктор Гирагос Папазян
158-нов/313-старVIII-719„Авксентий Велешки“ № 31Жилищна сграда на един, три и пет етажа с кота корниз Нк=3.50, 10.00 и 15.00м, с три офиса, двадесет и два апартамента и двадесет и три гаража за двадесет и пет автомобила в ПИ с ИД 56784.522.719  
1820151802.02.Община Пловдив
Славейко Иванов Константинов
Пловдивска Метрополия
493VI-523.195„Гео Милев“
№ 24
Ажурна ограда с височина Н=2.20м по имотна граница, между поземлен имот с ИД 56784.523.195 и поземлен имот с ИД 56784.523.196, разположена изцяло в поземлен имот с ИД 56784.523.195 
19201519
РЕСУТ
02.02.Тошо Ангелов Пашов
Донка Апостолова Пашова
138-нов/299А-старIII-152„Росини“ № 7 Преустройство и основен ремонт на тавански етаж в жилище без промяна на Кк и Кб, с ИД 56784.522.152.1.2 
20201520
Доклад
02.02.Георги Благоев Русенов
Венцислав Благоев Русинов
392XXV-720„Митрополит Панарет“ № 31Триетажна жилищна сграда с височина Н=8.45м, с две жилища и два гаража в ПИ с ИД 56784.519.600 
21201521
Доклад
03.02.Пенка Илиева Костова
Тодор Константинов Костов
Георги Илиев Пацев
35IV-1038„Никола Петков“ № 15Двуфамилна жилищна сграда с Нк=10.00 и 12.00м и допълващо застрояване с Н=3.60м в ПИ с ИД 56784.521.960 
22201522
РЕСУТ
09.02.Кольо Тенев Динков413VII-172„Пенчо Славейков“
№ 38
Остъкляване и приобщаване на тераса към кухня, обособяване на зимна градина към дневна – трапезария и разширяване на прозорец на дневна – трапезария на апартамент № 1 в СО с ИД 56784.518.99.1.3 
23201523
Доклад
09.02.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение „АД
464X-399„Мали Богдан“
№ 42
Външно кабелно електрозахранване на „Многофамилна жилищна сграда на пет етажа и мансарда с 9 апартамента, 6 ателиета, 7 гаража и 8 паркоместа“ 
24201524
Доклад
09.02.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение „АД
476IV-1819„Славянска“
№ 39 
Външно кабелно електрозахранване на „Жилищна сграда на четири и пет етажа с Нк=12.00м и 14.50м, с 8 апартамента, 1 офис, 2 единични гаража и 5 паркоместа 
25201525
Доклад
16.02.Златка Атанасова Дурева
Мариана Илиева Дурева-Петропулос
Иван Иванов Венков
131III-523.61„Арда“ № 12Жилищна сграда с височини 12.00м и 15.00м и плътна ограда с височина Н=2.20м в ПИ с ИД 56784.523.61 
26201526
Доклад
16.02.ЕТ „КИ-РО – Фанка Рогозинова“ 1аXI-13, общ. дейности„Копривщица“ № 36Промяна предназначението на магазин № 3 в кафе-сладкарница в СО с ИД 56784.517.2.2.5 
27201527
Доклад
17.02.Държавата – Национална търговска гимназия-Пловдив328II-Търговска гимназия„Руски“ № 50Асансьор за нуждите на лица с увреждания, в рамките на съществуваща сграда с ИД 56784.521.805.1 
28201528
Доклад
17.02.Павлина Христева Томова14V-211„Едисон“ № 1Надстрояване на жилищна сграда с Нк=12.00 и 15.00м – Втори етап на строителството, ПИ с ИД 56784.517.169 
29201529
РЕСУТ
18.02.Стефан Йорданов Делчев34I-507„Железарска“
№ 12-14
Преустройство-промяна предназначението на кафе-бар в склад за лично ползване, СО с ИД 56784.519.413.1.9 
30201530
РЕСУТ
24.02.Владислав Иванов Панайотов421II-компл. жил. стр.„Марица“
№ 136, вх. А, ет. 1
Преустройство-промяна предназначението на стоматологичен кабинет и жилище в жилище 
31201531
Доклад
24.02.Никола Георгиев Чакъров523XX-общ. дейности„Лъджене“
№ 19
Преустройство-промяна предназначението на Ателие Б1 (№4) в жилище, СО с ИД 56784.520.1197.1.4 
32201532
РЕСУТ
24.02.Осман Ахмедов Камберов
Невсе Хайриева Камберова
Танер Осман Камберов
437VII-838„Неофит Бозвели“ № 33Преустройство, съгласно чл. 50, т. 1″б“ от ЗУТ на таванско помещение в жилище с надзид до 1.50м в ПИ с ИД 56784.520.286 
3320153325.02.Амур Красни Спиридонов291V-1184„Моцарт“ № 6Димоотводна тръба с диаметър 25см по северната фасада на жилищна сграда с височина до 30см от кота било в ПИ с ИД 56784.521.1074.1 
34201534
Доклад
26.02.Обшина Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
433II-544„Драгоя Божилов“
№ 1А
Външно кабелно електрозахранване на „Жилищна сграда  с височина Н=10.00м и 13.80м, с 15 апартамента, 1 офис, 4 гаража и 4 паркоместа“, ПИ с ИД 56784.520.239 
35201535
Доклад
04.03.Константин Петров Янев124-нов/77-старXI-726„Емил Де Лавеле“ № 11Преустройство-промяна предназначението на първи етаж от къща в зъболекарски кабинети, СО с ИД 56784.521.674.2.1 
36201536
Доклад
04.03.Всички собственици на етажна собственост в жилищна сграда
„БУЛСАТКОМ“ ЕАД
443I-компл. жил. стоителство„Марица“ № 146DCS/LTE/WI-FI Базова станция №PDV020-Ламартин в сграда с ИД 56784.520.181.1 
37201537
РЕСУТ
05.03.Василка Димитрова Младенова47IV-299„Стефан Веркович“
№ 8
Основен ремонт на покрив на съществуваща жилищна сграда без промяна кота корниз в ПИ с ИД 56784.519.214 
38201538
Доклад
05.03.Минчо Иванов Минчев83IV-636„Тодор Каблешков“
№ 18
Преустройство-промяна предназначението на Магазин № 1 в Салон за красота, СО с ИД 56784.521.599.4.2 
39201539
РЕСУТ
09.03.Стефан Ангелов Лазаров
Фанка Михайлова Лазарова
343I-компл. застрояване„Петко Д. Петков“ № 38Преустройство-промяна на предназначението на магазин за хранителни стоки в „Хуманна аптека“, СО с ИД 56784.523.950.2.130 
40201540
Доклад
11.03.Радослав Енев Балджийски60-нов/166-старI-261, 1381„Александър Екзарх“ № 21АПреустройство с промяна предназначението на кафе-аперитив и ресторант в жилище, СО с ИД 56784.521.1229.1.16  
41201541
Доклад
12.03.Катя Иванова Димитрова28-нов/26-старII-447„Дон“ № 16Жилищна сграда – I-ви етап в ПИ с ИД 56784.524.447 
42201542
Доклад
12.03.Мария Лазарова Льочкова-Ташева349-нов/276-старII-405„Радецки“ № 30Преустройство с промяна предназначението на склад и магазин за строителни материали в магазин за строителни материали и в склад за пакетиране и търговия с храни за домашни любимци, сграда с ИД 56784.522.405.6 
43201543
РЕСУТ
19.03.Николина Георгиева Петкова
Емилия Георгиева Моравенова
Жоржета Георгиева Павлова
Румен Василев Спасов
Спас Василев Спасов
20I-43„Волга“ № 35Ремонт на подпорна стена към ул. „Габър“ и външно стълбище, ПИ с ИД 56784.521.40 
44201544
РЕСУТ
19.03.Костадинка Петкова Ганчева
Никола Дамянов Ганчев
26VII-458, жил. стр. и общ. обсл.„Войнишка слава“ № 15,
ет. 2
Промяна предназначението на ателие за творческа дейност (СО с ИД 56784.517.260.1.8) в Апартамент А2 
45201545
Доклад
19.03.Мариана Андреева Дерменджиева14-нов/236-старIII-жил. стр.„Васил Априлов“ № 102Преустройство с промяна предназначението на СО с ИД 56784.518.1490.2.4 за търговска дейност в зала за игрални автомати 
46201546
РЕСУТ
19.03.Мария Цвяткова Иванова
Любомир Иванов Иванов
389XIX-1550„Митрополит Панарет“ № 10Преустройство-промяна предназначението на кафе-клуб в кафе-клуб и жилище, СО с ИД 56784.520.826.1.9 
47201547
РЕСУТ
23.03.Светла Георгиева Тенова38IX-966„Георги Бенковски“
№ 18А
Промяна предназначението на сграда в магазин за промишлени стоки и пакетирани изделия, сграда с ИД 56784.519.828.1 
48201548
Доклад
23.03.Виктория Димитрова Декова57III-519„Професор Крикор Азарян“
№ 4
Еднофамилна жилищна сграда в ПИ с ИД 56784.519.424 
49201549
Доклад
23.03.ЕТ „ЕЛДОРАДО-Г. ДАМЯНОВ“3V-50„Христо Ботев“
№ 118
Преустройство-промяна предназначението на мезонетно ателие за индивидуална творческа дейност, буква „Ш“, СО с ИД 56784.524.50.1.28 в „Жилище“ 
50201550
Доклад
25.03.Димитър Георгиев Ахрянов292V-1126„Цар Иван Александър“
№ 20
Приобщаване на част от западна и източна тераса към съществуващо жилище – СО с ИД 56784.521.1027.1.14 
51201551
Доклад
26.03.Георги Иванов Стойчев
Мария Иванова Стойчева
Любомир Георгиев Шопов
Спаска Георгиева Хаджийска
81-нов/90-старV-547„Константин Фотинов“ № 24Пристройка, надстройка и реконструкция на съществуваща жилищна сграда до Нк=10.00м в ПИ с ИД 56784.521.523 
52201552
Доклад
27.03.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение „АД
295V-1162участъка, заключен между ул. „Май“, ул. „Преслав“, ул. „Гладстон“, ул. „Тодор Каблешков“ и ул. „Найден Геров“Изнасяне на меренето на електрическа енергия на съществуващи абонати на ЕВН България ЕР на границата на собственост (ИМГС) 
53201553
РЕСУТ
30.03.Веселина Любомирова Ракаджийска14XI-217„Ген. Данаил Николаев“ № 84Промяна предназначението на Ателие А с ИД 56784.517.174.1.9 в апартамент 
54201554
Доклад
30.03.Таня Петрова Стефанова
Петър Банков 
483VIII-523.1859„Иларион Макариополски“ № 53Жилищна сграда с височини Н=12.00м, 15.00м и 19.50м, ПИ с ИД 56784.523.1859 
55201555
РЕСУТ
02.04.Иванка Петрова Топалова19а-нов/110а-старIII-28„Йоаким Груев“
№ 39А
Преустройство-промяна предназначението на жилище в детски център за почасово гледане на деца, СО с ИД 56784.520.18.1.2 
56201556
РЕСУТ
06.04.Любомира Петрова Филева37-нов/102-старVIII-1397„Свети Климент“
№ 11
Преусройство-промяна предназначението на западно избено помещение в ателие за индивидуална творческа дейност, СО с ИД 56784.518.1077.1.4 
57201557
РЕСУТ
07.04.Здравко Иванов Цветков240аVI-214, 215„Любляна“
№ 1
Жилищна сграда-първи етап: Дял 1 с височина Нк=8.00м, с едно жилище (апартамент на две нива) и два гаража 
58201558
Доклад
07.04.Вероника Петрова Иванова
Иван Славчев Иванов
Светослав Йорданов Митов
61-нов/165-старVI-274„Кирил и Методий“ № 8АЖилищна сграда с височина Н=8.60м, 9.00м и 10.50м, ПИ с ИД 56784.521.260 
59201559
РЕСУТ
08.04.Мария Димитрова Савова360XIX-643, 644, 645,646 и 647-жил. и общ. застрояване„Петко Д. Петков“ № 19Паркинг, офис-помещение за контрол на достъп и слънцезащитно устройство, съгласно чл. 55 от ЗУТ, ПИ с ИД 56784.523.643 
60201560
РЕСУТ
09.04.Петър Димитров Добрев
Георги Димитров Добрев
32II-342„Христо Дюкмеджиев“
№ 14
Преустройство-промяна предназначението на магазин в кафе-аперитив, в сграда с ИД 56784.519.253.1 
61201561
Доклад
20.04.Кирил Стоянов Кайтазов
Елена Кирилова Кайтазова
Елена Ганчева Кайтазова
374АIII-2026„Хан Аспарух“
№ 98
Временен строеж – Жилищма сграда на два етажа с височина Н=7.09м, ПИ с ИД 56784.523.2026 
62201562
Доклад
22.04.„МАКО“ ЕООД3XVI-общ.„Христо Чернопеев“
№ 22
Административна сграда с кота било +5.20м, ПИ с ИД 56784.517.468 
63201563
Доклад
24.04.Милена Стоянова Коева
Росица Райчева Балабанова
Венета Райчева Милева
Петко Стоянов Тодоров
376АXI-1792„Родопи“ № 92Жилищна сграда с Нк=12.00м и абсолютна кота 169.90м, ПИ с ИД 56784.523.1792 
64201564
РЕСУТ
24.04.Радка Василева Стефанова27VII-489„Васил Априлов“
№ 39
Промяна предназначението на офис № 6 в апартамент, СО с ИД 56784.517.287.1.23 
6520156528.04.„АЙПЕТ“ ЕООД21-нов/413-старXII-107, общ. обсл., офиси„4-ти януари“
№ 34Б
Фотоволтаична централа с мощност 15kW, СО с ИД 56784.520.54.2 
6620156628.04.Сивко Данев Вълчев
Тодорка Йорданова Манолова
Величка Георгиева Стайкова
245бVIII-518.1579 жил. застр., по границата с IX-205, 206„Жан Жорес“
№14б
Плътна ограда с височина до 2.20м 
67201567
Доклад
29.04.Христина Андреева Колева
Георги Петров Колев
2аVI-941„Никола Обретенов“
№ 29
Промяна предназначението на офис, СО с ИД 56784.518.707.1.6 в складово помещение към жилище в съществуваща сграда 
68201568
Доклад
11.05.Йорданка Димитрова Бухалова36VIII-311„Георги Бенковски“
№ 50
Преустройство-промяна предназначението на заведение за бързо хранене-тип ресторант в салон за красота, ПИ с ИД 56784.519.223 
69201569
Доклад
11.05.„МОБИЛТЕЛ“ ЕАД
Собствениците в етажна собственост
204III-компл. жил. стр. и зеленина„Кочо Честименски“
№ 1
Преустройство на съществуваща базова станнция с честотенобхват 900-2100 MHz на „Мобилтел“ ЕАД с № PDV0064.A-„Kocho“, монтирана върху покрива на сграда с ИД 56784.518.1183.1 
70201570
Доклад
11.05.Росица Кирилова Василева
Георги Димитров Василев
Ива Кузмова Лалова
Лоре Кузманова Ботева
Зорница Петкова Василева
„СИК ВАКО“ ООД
4-нов/6-старI-176„Константин Величков“ № 15Жилищна сграда с височина Нк=10.00м и 11.20м, ПИ с ИД 56784.524.176 
71201571
Доклад
12.05.Елена Христова Станева
Кристина Роберт Попиц-Писева
Красимир Йосифов Писев
8XXVIII-836„Рилски метох“
№ 3
Жилищна сграда с височина в абсолютни коти 186.60м и 188.80м в ПИ с ИД 56784.519.712 
72201572
РЕСУТ
18.05.Веселин Чавдаров Коев
Лилия Николова Коева
358-нов/272-старX-366„Васил Априлов“
№ 9
Преустройство с промяна предназначението на фризьоро-козметичен салон в лекарски кабинет, СО с ИД 56784.522.366.1.4 
73201573
РЕСУТ
18.05.Румен Недялков Тотев35-нов/32-старVII-534„Стадион“ № 15Допълващо застрояване-лятна кухня с Н=2.20м и 3.50м 
74201574
Доклад
26.05.Веселин Анков Мичев481V-1890, 1891„Славянска“
№ 51 
Промяна предназначението на Ателие № 21 и Ателие № 22 и обединяването им в Апартамент № 21/22, СО с ИД 56784.523.9617.4.2 и 56784.523.9617.4.3 
75201575
РЕСУТ
28.05.„ПРАЙМ-ДС“ ООД170БI-75, обществено обслужващи дейности, жил. застрояване„Христо Ботев“
№ 86
Басейн с обем 93,60м3 в ПИ с ИД 56784.551.75 
76201576
Доклад
28.05.Йордан Иванов Стремски9XIII-517.115„Иван Радославов“
№ 1
Многофамилна жилищна сграда с Нк=11.50м в ПИ с ИД 56784.517.115 
77201577
Доклад
19.06.Божидар Тодоров Скоклев11XVIII-69„Поп Харитон“
№ 23
Жилищна сграда с Нк=7.50м и Нб=10.00м и допълващо застрояване с абс. к. 194.53, ПИ с ИД 56784.521.66 
78201578
Доклад
22.06.Елена Георгиева Ангелова473I-комплексно застрояване„Иларион Макариополски“
№ 70
Преустройство на Кафе-аперитив (СО с ИД 56784.523.1258.1.25) във „Фризьоро-козметичен салон“ 
79201579
РЕСУТ
23.06.Марийка Иванова Христова495I-компл. жил. застр., арх. разкопки„Княгиня Мария Луиза“ № 37Преустройство-промяна предназначението на ателие за творческа дейност в жилище, СО с ИД 56784.520.1343.1.74 
80201580
Доклад
23.06.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение „АД
  „Хеброс“ и „П. Пипков“Изнасяне на меренето на електрическа енергия на съществуващи абонати на ЕВН България ЕР на границата на собственост (ИМГС) 
81201581
Доклад
24.06.Дони Маринова Жечева
Димитър Богданов Хаджипетров
Боряна Василева Каишева
Александър Атанасов Каишев
Гьока Богданов Хаджипетров
Анелия Миткова Хаджипетрова
Никола Атанасов Каишев
Елена Маринова Карпарова
Мария Георгиева Хаджипетрова-Бакърджиева
„НАМИЧЕВА“ ЕООД
47-нов/40-старIII-1472, 1473, 1500„Райко Даскалов“
№ 19-21
Преустройство-промяна на предназначението на магазин, СО с ИД 56784.518.1147.1.2 в „Аптека“ 
82201582
РЕСУТ
25.06.ЕТ „Стефан Акрабов“35-нов/13-старII-70„Пещерско шосе“ № 7Преустройство с промяна предназначението на офис (СО с ИД 56784.522.70.1.19) в Офис № 4 и Апартамент № 3-част от съществуваща жилищна сграда 
83201583
РЕСУТ
25.06.Тодорка Марчева Гюрова29-нов/248-старI-жил. строит.„Ген. Данаил Николаев“ № 56Преустройство с промяна предназначението от магазин за промишлени стоки (СО с ИД 56784.518. 685.1.14) в гараж № 3, част от жилищна сграда 
84201584
Доклад
25.06.Всички собственици с Председател на УС на етажната собственост Христо Георгиев Недков
„КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ“ ЕАД
491VIII-компл. застрояване„Киев“ № 22Преустройство на съществуваща базова станция в GSM/UMTS базова станция № 3004, ПИ с ИД 56784.523.312 
85201585
Доклад
29.06.„Бауленд“ ООД12-нов/232-старVI-81„Антон Страшимиров“
№ 8
Многофамилна жилищна сграда с аптека и гаражи, с Нк=14.50м и Нб=18.20м в ПИ с ИД 56784.518.142 
86201586       
87201587       
88201588       
89201589       
90201590       
91201591
Доклад
02.07.„ИНТЕР ТРЕЙД-ЕЙ ЕНД ДИ“ ЕООД
„АРТЕМИС ИМОТИ“ ООД
„ПРИМА КО“ ООД
„ПРЕСИ-99“ ООД
„АСПЕКТ АРХИТЕКТИ“ ЕООД
48-нов/20-старI-Дом на книгата„Христо Г. Данов“ № 2Преустройство на сграда с ИД 56784.518.1162.1 в „Клуб-кафе“- I етап и „Банков клон“ II етап 
92201592
Доклад
03.07.Катя Андреева Йовчева
Петър Пенев Янков
Деян Пенев Янков
80-новXI-711„Май“ № 1-БЖилищна сграда с Нк=10.00м; 12.00м и 15.00м, ПИ с ИД 56784. 521.1657 
9320159306.07.„Подем“ ЕООД
Иван Валентинов Бакърджиев
Любомир Иванов Бакърджиев
Изолда Фририх Мирчева
Виолета Стоянова Тракова
Любен Иванов Генов
Михаил Костадинов Генов
Надежда Маринова Маринова
Гюрга Атанасова Генова
Михаил Ангелов Генов
Надежда Ангелова Петкова
418II-520.99, 520.100, 520.101, 520.107„Хъшовска“
№ 23-25
Ажурна ограда с височина Н=2.20м в ПИ с ИД 56784.520.1580 
9420159406.07.Екса Гарабед Меликян
Филип Генов Зафиров
Любен Иванов Генов
Надежда Маринова Маринова
Гюрга Атанасова Генова
Михаил Ангелов Генов
Надежда Ангелова Петкова
„Подем“ ЕООД
418III-520.107, 520.108„Хъшовска“
№ 21
Ажурна ограда с височина Н=2.20м в ПИ с ИД 56784.520.1581 
9520159506.07.„Подем“ ЕООД418I-520.101, 520.102„Калофер“ № 18Ажурна ограда с височина Н=2.20м в ПИ с ИД 56784.520.1579 
96201596
Доклад
06.07.Данаил Илиев Тонов
Илия Данаилов Тонов
7-нов/7-старXIII-160„Константин Величков“ № 29Жилищна сграда с Нк=7.00м, 10.00м и 14.50м, ПИ с ИД 56784.524.1549 
97201597
Доклад
06.07.Николай Атанасов Атанасов
Стоянка Стефанова Даниш
Ерик Стефанов Даниш
24-нов/25-старVI-423„Стоян Михайловски“
№ 32
Преустройство и надзид до 1.50м на таван от съществуваша сграда с ИД 56784.524.423.1 в „Ателие за индивидуална творческа дейност“ 
9820159807.07.Петър Димитров Узунов
Марина Михайлова Узунова
334III-компл. застрояване„Богомил“ № 5Остъкляване на югоизточна тераса на апартамент 1, СО в сграда с ИД 56784.523.2144.1.1 
99201599
Доклад
07.07.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение „АД
387XI-1871„Ген. Скобелев“
№ 8
Външно кабелно електрозахранване на Жилищна сграда с височина Н=11.50м с три гаража 
1002015100
Доклад
07.07.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение „АД
6-новIV-522.36„Пещерско шосе“ № 19Външно кабелно електрозахранване 1kV на Жилищна сграда, ПИ с ИД 56784.522.36 
1012015101
Доклад
07.07.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение „АД
209XV-695, 697„Трайко Китанчев“ № 10Външно кабелно електрозахранване 1 kV на жилищна сграда, ПИ с ИД 56784.518.1773 
102201510208.07.Мая Колева Тончева III-компл. жил. стр. и зеленина„Шести септември“ № 117, вх. А, ет. 3, ап. 4Остъкляване на северозападна лоджия на апартамент № 4 (СО с ИД 56784.518.1184.1.1) 
1032015103
Доклад
08.07.„БОХЕМИЯ“ ЕООД24-нов/25-старV-421„Царево“ № 8Жилищна сграда с Нк=8.50м и 11.50м 
1042015104
Доклад
14.07.„САВОВ ТРЕЙД“ ЕООД516III-230„Хан Тервел“
№ 2
Реконструкция и надстрояване на жилищна сграда с Нк= 11.50м, ПИ с ИД 56784.523.230 
1052015105
Доклад
15.07.Даниела Райкова Шкодрова67II-883„Княз Церетелев“
№ 21
Ремонт и преустройство на жилищна сграда с ИД 56784.519.757.1 
1062015106
Доклад
17.07.„МОБИЛТЕЛ“ ЕАД
Собствениците в етажна собственост
14-нов/18-старI-жилищно строителство„Константин Величков“ № 57Преустройство на съществуваща базова станция в базова станция с честотен обхват 900-2100 MHz на „Мобилтел“ ЕАД с № PDV0123-„SADIISKA“, монтирана върху покрива на сграда с ИД 56784.524.288.1 
1072015107
Доклад
20.07.„ВАН-7“ ООД190II-367, 365, общ. и жил. застрояване„Руски“ № 7Преустройство с промяна предназначението на офис-СО с ИД 56784.518.1565.2.21 в амбулатория за групова практика за първична помощ по дентална медицина и за индивидуална практика за специализирана дентална помощ по ортодонтия 
1082015108
Доклад
24.07.Сдружение на собствениците „Санте“12-нов/232-старII-76„Жан Жорес“
№ 45
Обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с рег. № 106-24ПМ-009-024/09.08.2013г. по ЗФПИОЕЕ-Оперативна програма „Регионално развитие“-2007-2013г., сграда с ИД 56784.518.136.4 
1092015109
Доклад
24.07.Сдружение на собствениците „Венеция“347-нов/288-старIV-331„Филип Македонски“
№ 29а
Обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с рег. № 75-24ПМ-006-029/19.09.2013г. по СФПИОЕЕ-Оперативна програма „Регионално развитие“-2007-2013г., сграда с ИД 56784.522.331.1 
1102015110
Доклад
24.07.Сдружение на собствениците „Асеница“32-нов/114-старI-комплексно застрояване„Цар Борис III Обединител“
 № 56
Обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с рег. № 77-24ПМ-007-018/18.07.2013г. по СФПИОЕЕ-Оперативна програма „Регионално развитие“-2007-2013г., сграда с ИД 56784.519.808.1 
1112015111
Доклад
28.07.„НУРТС БЪЛГАРИЯ“ АД
„МОБИЛТЕЛ“ ЕАД
65Хълм „Васил Коларов“ (Данов хълм, Сахат тепе) Базова станция с честотен обхват 900-2100MHz на „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД PDV0222.A002 „Сахат тепе“, сграда с ИД 56784.521.1471.4 
1122015112
РЕСУТ
30.07.Иван Ненов Нанев32-нов/113-старVIII-18, 19„Йоаким Груев“
№ 38
Преустройство на покривна тераса в изцяло остъклена зимна градина в жилищна сграда с ИД 56784.519.15.1 
1132015113
РЕСУТ
30.07.Община Пловдив378, 379I-523.1161, училище„Родопи“ № 48Едноетажна сграда за обучение на учениците от начален курс в СОУ „Паисий Хилендарски“, с височина Н=5.00м в ПИ с ИД 56784.523.1161 
1142015114
Доклад
03.08.Община Пловдив
Радослав Руменов Илиев
Марийка Николова Чолакова
293VII-1142„Драган Цанков“
№ 28
Ново канализационно отклонение-PP DIN 160 с дължина 8 метра в ПИ с ИД 56784.521.1041 
1152015115
Доклад
04.08.Илияна Георгиева Такева28-нов/103-старI-за  общ. и жил. нужди„Шести септември“
№ 144
Преустройство-промяна предназначението на магазин за промишлени стоки № 3 в Аптека за готови лекарствени форми, СО с ИД 56784.518.1214.1.41 
1162015116
Доклад
05.08.„КИМ 2003“ ООД44VI- 216, 950, 218, 219, за общ. и жил. нужди„Йоаким Груев“
№ 20
Преустройство – промяна предназначението на заведение за бързо хранене с продажба на готова храна за вкъщи в Магазим за хляб с производство на хляб и хлебни изделия на място, СО с ИД 56784.519.136.1.5 
1172015117
Доклад
05.08.Христо Николов Колев
Симеон Ангелов Чакъров
Мария Ангелова Костадинова
Елена Ангелова Попова
Ели Минкова Колева
Мария Костадинова Димитрова
3-нов/12-старXI-522.368, жил. застрояване„Завоя на Черна“
№ 1
Жилищна сграда с височина Нк=3.60м, 10.00м, 12.00м и 14.40м Нб=18.90м и 16.50м в ПИ с ИД 56784.522.368 
1182015118
Доклад
06.08.Григор Петров Паликаров
Мариета Ананиева Страхилова-Акуилина
Димитър Димитров Коларов
Мария Григорова Хасъмска
32IV-347, 348, 349, 350, 351, 352, 346, за общ. и жил. нужди„Христо Дюкмеджиев“
№ 18
Преустройство-промяна предназначението на сграда за търговия в частен клуб, ИД 56784.519.259.1 
1192015
119
РЕСУТ
10.08.Киркор Апрахам Майдозян11III-1179„Волга“ № 8Двуетажна жилищна сграда с височина Н=6.00м в ПИ с ИД 56784.518.876 
1202015120
РЕСУТ
12.08.Диана Илиева Дишлиева42XI-комплексно застрояване„Иван Андонов“
№ 17
Преустройство с промяна предназначението на партерна стая № 14 в офис за делова и административна дейност в съществуваща жилищна сграда, СО с ИД 56784.521.1102.1.32 
1212015121
Доклад
12.08.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
344 „Хайдушка“ № 1Външно кабелно електрозахранване НН на многофамилна жилищна сграда с осем апартамента, едно ателие, три единични гаража, един гараж за мотор и четири паркоместа в ПИ с ИД 56784.523.1566 
1222015122
РЕСУТ
13.08.Марчо Димитров Вълков
Таня Николова Вълкова
13I-179„Севастопол“
№ 19
Преустройство с промяна предназначението на магазин № 2 за промишлени стоки в „Уелнес център“ в съществуваща жилищна сграда, СО с ИД 56784.517.139.1.20 
123201512314.08.„Евродом 91“ ЕООД24-нов/109-старXVI-438, 444, общ. обсл.„Петко Каравелов“ № 26Сградно канализационно отклонение – PEHD DN 160 SN 8 с дължина 4.0 метра, ПИ с ИД 56784.518.1434 
1242015124
Доклад
14.08.Жанет Петрова Павлова144-нов/320-старI-266, общ. дейности„Цар Асен“ № 5Сграда с височина Н=10.00м, 12.00м, 14.50м и 15.00м, ПИ с ИД 56784.522.266 
1252015125
Доклад
18.08.„АКВА ПИК“ ООД376VII-1783„Тодор Бурмов“
№ 22а
Жилищна сграда с височина Нк= 8.00 и 11.50м в ПИ с ИД 56784.523.1783 
1262015126
Доклад
20.08.„СИКЛОН“ ЕООД370XIV-1717„Сан Стефано“
№ 57
Преустройство-промяна предназначението на ателие за индивидуална творческа дейност в „Образователен център за занимания с ученици“ 
1272015127
РЕСУТ
20.08.Величка Ангелова Кискинова522IX-1238„Стойчо Мушанов“ № 69Преустройство-промяна предназначението на ателие за индивидуална творческа дейност в жилище, СО с ИД 56784.520.546.5.14 
1282015128
Доклад
21.08.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение „АД
512VII-1699, 1705„Плиска“ № 4Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда  
1292015129
Доклад
21.08.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение „АД
418I-520.101, 520.102, жил. застр, II-520.101, 520.107, жил. застр., III-520.107, 520.108, жил. застр.„Калофер“ № 18
„Хъшовска“
№ 23-25
„Хъшовска“
№ 21
Външно кабелно електрозахранване на жилищни сгради 
130201513024.08.Обшина Пловдив
Община Пловдив – район „Централен“
   Реконструкция на ул. „Лука Касъров“ в участъка между ул. „Прогрес“ и бул. „Шести септември“ 
131201513125.08.Димитър Христов Копринков42II-1222„Йордан Йовков“
№ 2
Остъкляване на част от югозападна тераса пред готварнна и част от югоизточна тераса пред спалня и дневна в апартамент № 4, СО с ИД 56784.521.1100.1.3 
1322015132
РЕСУТ
25.08.Елена Богомилова Славова
Христо Недялков Протохристов
58-нов/167-старIV-518.980, жил. застр.„Съгласие“ № 9Реконструкция на външно стълбище към жилищна сграда, СО сИД 56784.518.980.1.3 
1332015133
Доклад
31.08.„Хидро Хикс-България“ ООД25X-921„Никола Обретенов“
№ 8
Жилищна сграда с Нк=7.50м и Нб=10.00м, ПИ с ИД 56784.521.844                           
1342015134
РЕСУТ
31.08.Людмила Иванова Ганчева22-новIX-388„Стоян Михайловски“
№ 19
Балкон към апартамент, СО с ИД 56784.524.388.1.3, разположен към ул. „Царево“ с размери 0.60×2.40м 
1352015135
Доклад
01.09.„Термопулс“ ООД9X-141„Днепър“ № 26Преустройство с промяна предназначението на стоматологичен кабинет в офис, СО с ИД 56784.517.101.1.6 
1362015136
Доклад
01.09.„ВАЛЕКС“ ЕООД
Алекси Сергеев Соколов
478VII-523„Добри Войников“ № 39Жилищна сграда с Нк=15.00м и подземен гараж в ПИ с ИД 56784.523.1962 
1372015137
Доклад
02.09.Кристиано Кристиано Давиде Гаетано65а-нов/16-стар „Лейди Странгфорд“
№ 13
Преустройство и ремонт на жилищна сграда  с ИД 56784.521.406. 
1382015138
Доклад
03.09.Йорданка Никова Бояджиева
Петър Ников Грозев
36VI-компл. застрояване„Санкт Петербург“
№ 21
Остъкляване на тераса и приобщаване към кухненски бокс в апартамент с ИД 56784.524.692.1.13 
1392015139
Доклад
07.09.„Билд 2005“ ООД353-нов/269-старVI-510„Иван Вазов“
№ 86
Преустройство с промяна предназначението на стопанска сграда (СО с ИД 56784.522.519.2)  в четири броя магазини 
1402015
140
РЕСУТ
08.09.Емилия Емилова Гатева153-нов/285-старII-478, 478а„Велико Търново“ № 69Преустройство-промяна предназначението на част от тавански етаж в жилище в ПИ с ИД 56784.522.478 
1412015141
РЕСУТ
08.09.„МАРИНСКИ“ ООД11I-125„Хаджи Поптилев“ № 1,
ет. 1
Преустройство-промяна предназначението на магазин № 5 и ателие № 1 в офис, ПИ с ИД 56784.524.125 
1422015142
Доклад
10.09.Сдружение на собствениците „ЧИНАР“134VII-223„Иван Вазов“
№ 8
Обновяване за енергиийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с рег. № 79-24ПМ-001К-020/22.07.2013г. по СФПИОЕЕ-Оперативна програма „Регионално развитие“ – 2007-2013г. С ИД 56784.522.223.1 
1432015143
Доклад
10.09.Община Пловдив-Народна библиотека „Иван Вазов“
„МАКС ТЕЛЕКОМ“ ООД
141-нов/315-старI-Библиотека„Авксентий Велешки“ № 17Базова станция № 2125 „Библиотека“, сграда с ИД 56784.522.206.2 
144201514414.09.„БЛЕК СИЙ ИНВЕСТМЪНТ“ АДСИЦ168-нов/281-старI-522.227„Цанко Дюстабанов“
№ 63
Ажурна ограда с пана от закалено стъкло с височина Н=2.20м по улична регулация, ПИ с ИД 56784.522.389 
145201514514.09.„БЛЕК СИЙ ИНВЕСТМЪНТ“ АДСИЦ168-нов/281-старII-522.229„Цанко Дюстабанов“
№ 61
Ажурна ограда с пана от закалено стъкло с височина Н=2.20м по улична регулация, ПИ с ИД 56784.522.229 
1462015146
РЕСУТ
14.09.Кичка Аргирова Кузмова
Тодор Кузмов Кузмов
375-старXIV-2008, 2009„Христо Ботев“
№ 99
Преустройство на Офис № 5 и Офис № 6 в Магазин за промищлени стоки със склад и Офис № 6, СО с ИД 56784.523.2008.1.31 
1472015147
Доклад
15.09.Недялчо Георгиев Тодоров
Коста Георгиев Тодоров
Зарка Маркова Тодорова
 ПИ 1052„Гладстон“
№ 23
Преустройство за делба и промяна предназначението на таванско подпокривно пространство от съществуваща жилищна сграда в три ателиета за индивидуална творческа дейност в ПИ с ИД 56784.521.974 
1482015148
РЕСУТ
15.09.Община Пловдив86XV-587„Виктор Юго“
№ 15
Изграждане на дренажна система в рамките на парцела 
1492015149
РЕСУТ
16.09.Христо Атанасов Бонев31I-за  общ. и жил. нужди„Златарска“ № 7Преустройство и ремонт на търговски обект в ресторант, СО с ИД 56784.519.901.1.3 
1502015150
РЕСУТ
18.09.Община Пловдив425I-жилищен комплексзападно от ул. „Загоре“ № 15Детска площадка за деца на възраст от 0 до 12 години 
1512015151
РЕСУТ
18.09.Община Пловдив17II-компл. застр. и зеленина„Ген. Данаил Николаев“
№ 107, 109, 111
Детска площадка за деца на възраст от 0 до 12 години 
1522015152
РЕСУТ
18.09.Община Пловдив333I-комплексно застрояване„Леонардо Да Винчи“ и „Цар Асен“Детска площадка за деца на възраст от 0 до 12 години 
1532015153
РЕСУТ
18.09.Община Пловдив36IV-комплексно застрояване„Христо Ботев“
№ 150-152
Детска площадка за деца на възраст от 0 до 12 години 
1542015154
РЕСУТ
18.09.Община Пловдив43-нов/180-старI-518.970, админ. сграда„Христо Г. Данов“ № 39Осигуряване на достъпна среда в административната сграда на район „Централен“ – Община Пловдив – монтиране на два броя стълбищни платформи, ПИ с ИД 56784.518.970 
1552015155
РЕСУТ
23.09.Олиана Борисова Бойкинова80VI-709„Гладстон“
№ 18
Остъкляване на покривна тераса на кота +14.24м към мансарда № 2, СО с ИД 56784.521.664.1.5 
1562015156
РЕСУТ
23.09.Станиела Бисерова Добрева
Бисер Христев Добрев
Станка Георгиева Добрева
18XI-8„Ген. Кюркчиев“
№ 8
Пристройка с Нк=5.80м и надстрояване с надзид 1.50м на съществуваща жикищна сграда, ПИ с ИД 56784.521.8 
1572015157
РЕСУТ
23.09.Петър Симеонов Молчовски59-нов/163-старIII-247„Александър Екзарх“ № 20Вътрешно преустройство на жилище – СО с ИД 56784.521.237.1.8, с промяна предназначението и приобщаване на подпокривно пространство 
1582015158
Доклад
28.09.Сдружение на собствениците „ТРИМОНЦИУМ“146-нов/286-старI-470, 471, 472, 473 и 474„Руски“ № 137АОбновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с рег. № 222-24ПМ-019-237 по СФПИОЕЕ – оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г., ИД 56784.522.472.1 
1592015159
Доклад
28.09.Сдружение на собствениците „ИЗТОЧЕН“522IV-компл. жил. застрояване„Източен“ №111Обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с рег. № 182-24ПМ-012-160 по СФПИОЕЕ – оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г., ИД 56784.520.533.1 
1602015160
РЕСУТ
28.09.Всички собственици в етажната собственост19аI-331„Волга“ № 53Основен ремонт на покрив, без промяна коти корниз 11.50 и 14.50м на съществуваща жилищна сграда в ПИ с ИД 56784.517.199 
1612015161
Доклад
28.09.Сдружение на собствениците „Бул. Васил Априлов“14-нов/236-старIII-жил. стр.„Васил Априлов“
№ 106, 108, 110
Обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с рег. № 195-24ПМ-015-187/14.01.2015г. по СФПИОЕЕ – оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г., ИД 56784.520.533.1 
1622015162
РЕСУТ
30.09.Мария Любомирова Чакалова
Лиляна Лукова Гутева
Сия Георгиева Атанасова
Анели Георгиева Савова
Георги Георгиев Савов
Анна Петрова Фурнаджиева
148-старX-2035„Ген. Гурко“
№ 19
Преустройство-промяна предназначението на Банков офис в Жилище, сграда с ИД 56784.520.1095.1 
1632015163
Доклад
30.09.„Донатекс и Ко“29IX-557, общ. обсл.„Пещерско шосе“ № 28аПреустройство с промяна предназначението на магазин – СО с ИД 56784.517.240.2.3 в „Бистро“ 
1642015164
РЕСУТ
02.10.Грация Николаева Касапян
Самоел Крикор Касапян
248II-жил. комплекс„Младежка“ № 25, вх. Б, ет. 1Разширяване на отвор за врата в магазин за хранителни стоки, СО с ИД 56784.518.1464.1.4 
1652015165
Доклад
05.10.Валери Христов Димитров370X-общ. обсл.„Беласица“
№ 42
Преустройство на Кафе-сладкарница със склад в Стоматологичен кабинет и складово помещение, СО с ИД 56784.523.1722.1.15 
1662015166
РЕСУТ
06.10.Община Пловдив
Георги Николов Сяров
Пенка Цокова Сярова
Елисавета Иванова Сярова
Георги Богданов Сяров
Иван Георгиев Сидеров
Александър Иванов Сидеров
Георги Иванов Сидеров
Антон Христов Сяров
141IV-199„Кръстьо Пастухов“
 № 4-4а
Ново водопроводно отклонение – PE-HD Ø 50 с дължина 5м, ПИ с ИД 56784.522.199 
1672015167
РЕСУТ
06.10.Атанас Костадинов Даков21XIII-942„Равногор“ № 10Ажурна ограда с височина 2.10м към уличната регулация в ПИ с ИД 56784.521.864 
1682015168
РЕСУТ
06.10.Апостол Живков Делипапазов41-нов/182-старXIX-1254„Капитан Бураго“ № 5Преустройство на таван и избени помещения в две жилища в триетажна жилищна сграда, СО с ИД 56784.518.938.1.9 
1692015169
Доклад
08.10.Елена Красимирова Дерибеева
Галин Красимиров Дерибеев
Лука Делчов Зяпков
Невена Ганева Зяпкова
Юлия Ганева Станева
479VI-523.1949„Д-р Владо“
№ 42
Жилищна сграда с гаражи с височини Н=3.50м, 12.50м и 15.00м, ПИ с ИД 56784.523.1949 
1702015170
Доклад
12.10.Станислав Танков Генчев
Елена Владимировна Смирнова
21V-519.303, за общ. и жил. нужди„Златарска“ № 4Ремонт, преустройство и рставрация на съществуваща триетажна жилищна сграда, без промяна кота корниз и кота било в ПИ с ИД 56784.519.303 
1712015171
Доклад
13.10.Милуш Стойчев Тодоров30VI-380„Куртевич“
№ 3
Преустройство-промяна предназначението на магазин в кафе-сладкарница в сграда с ИД 56784.519.291.1 
1722015172
Доклад
13.10.Сдружение на собствениците, ул. „Екзарх Йосиф“ № 18168-нов/281-старIV„Екзарх Йосиф“
№ 18
Обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с рег. № 298-24ПМ-033-233 по СФПИОЕЕ – оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г.,
ИД  56784.522.760.1
 
1732015173
Доклад
13.10.Сдружение на собствениците, ул. „Волга“ № 5319аI-331„Волга“ № 53Обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с рег. № 297-24ПМ-024-102 по СФПИОЕЕ – оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г.,
ИД 56784.517.199.1
 
1742015174
Доклад
13.10.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
23-новII-409„Дякон Иларион“
№ 2
Външно кабелно електрозахранване 1kV на Жилищна сграда 
175201517520.10.Христо Петърчев Мечев437III-830, 831, 833, 834„Балкан“ № 4Остъкляване на северна тераса към апартамент, СО с ИД 56784.520.327.1.10 
1762015176
РЕСУТ
20.10.Ренета Георгиева Йорданова-Василева127XVIII-519.1120„Възраждане“
№ 1
Разширение на съществуващ хотел в ПИ с ИД 56784.519.1120 
1772015177
Доклад
20.10.Георги Николов Тасев
Минка Атанасова Тасева
Силвия Добрева Крикор
38I-521.1161, жил. застр.„Захари Стоянов“ № 84Жилищна сграда с подземен гараж, с височини в абс. коти 175.42, 177.42, 175.00 и 177.00 в ПИ с ИД 56784.521.1161 
1782015178
РЕСУТ
26.10.Мария Николаева Врановска84XI-604„Гроздов пазар“
№ 3
Преустройство, реконструкция и делба на съществуваща жилищна сграда в ПИ с ИД 56784.521.579 
1792015179
Доклад
27.10.Виолета Трендафилова Петрова
Никола Григоров Петров
30I-компл. застрояване и зеленина„Копривщица“ № 12, бл. 8, вх. А, ет. 5, ап. 21Остъкляване на южна тераса на апартамент № 21, СО с ИД 56784.517.349.1.21 
1802015180
Доклад
29.10.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
131III-523.61„Арда“ № 12Външно кабелно електрозахранване на Жилищна сграда с височина Н=12.00м и 15.00м, и плътна ограда с Н=2.00м, ПИ с ИД 56784.523.61 
1812015181
Доклад
29.10.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
376АXI-1792„Родопи“ № 92Външно кабелно електрозахранване на Жилищна сграда с височина Н=12.00м и абс. кота 169.90м, ПИ с ИД 56784.523.1792 
1822015182
Доклад
29.10.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
24-новV-421„Царево“ № 8Външно кабелно електрозахранване на Жилищна сграда в ПИ с ИД 56784.524.421 
1832015183
Доклад
30.10.Александър Йорданов Линков
Калина Александрова Линкова
143IX-535„Парчевич“
№ 17-19
Ремонт и вътрешно преустройство на съществуваща жилищна сграда с промяна предназначението на изба в Магазин за промишлени стоки и изграждане на надзид до 1.50м в ПИ с ИД 56784.523.535 
1842015184
Доклад
02.11.„БУЛСАТКОМ“ АД425I-жил. комплекс„Загоре“ № 15DCS/LTE-FI – Базова станция № PDV013 – Буратино, монтирана върху покрива на сграда с ИД 56784.518.1435.1 
1852015185
Доклад
02.11.„МОБИЛТЕЛ“ ЕАД
Собствениците в етажна собственост
425I-жил. комплекс„Марица“ № 8Преустройство на съществуваща базова станция в базова станция с честотен обхват 900-2100 MHz на „Мобилтел“ ЕАД с № PDV0044.А002, монтирана върху покрива на сграда с ИД 56784.518.1427.1 
186201518602.11.Община Пловдив
„БТК“ ЕАД
  „Васил Априлов“
№ 83
Демонтаж и монтаж на кабелен разпределителен шкаф на БТК ЕАД 
1872015187
РЕСУТ
03.11.Николета Иванова Трайкова-Джамбазова63-нов/97-старVI-396„Константин Фотинов“ № 1АПремахване и възстановяване на част от покрив и покривна конструкция и основен ремонт на покривна конструкция, без промяна на кота корниз и кота било, СО с ИД 56784.521.378.1.5 
1882015188
РЕСУТ
04.11.Тодор Здравков Ангелов45VI-284„Георги Бенковски“
№ 19
Преустройство-промяна предназначението на офис № 2 в жилище, СО с ИД 56784.519.200.1.6 
1892015189
РЕСУТ
04.11.Людмила Иванова Ковачева
Габриела-Изабел Ангелова-Бари
Александър Атанасов Каишев
134-нов/316-старIV-217„Велико Търново“ № 13Преустройство и пристрояване на съществуващо застрояване в Ателие за индивидуална творческа дейност, ПИ с ИД 56784.522.217 
1902015190
Доклад
05.11.Собствениците в ЕС на жилищна сграда
„МАКС ТЕЛЕКОМ“ ООД
21аI-компл. жил. застр. и зеленина„Свобода“ № 1Базова станция с № 2128 „Младежки“, монтирана върху покрива на жилищна сграда с ИД 56784.517.334.1 
1912015191
РЕСУТ
05.11.Община Пловдив  „Княгиня Мария Луиза“ и „Гадстон“, Проектиране, доставка, строително монтажни работи и въвеждане в експлоатация на осветителна уредба за реализация на частичен ремонт на улично (подлезно) осветление на подлеза на „Централна поща“ 
1922015192
РЕСУТ
05.11.„РУЕН ФАРМА“ ООД39XVII-521.1156„Васил Априлов“
№ 44
Преустройство с промяна предназначението на жилищна сграда с ИД 56784.521.1156.1 в аптека 
1932015193
Доклад
05.11.Емил Георгиев Велев3XII-53„Михаил Такев“
№ 13
Преустройство-промяна предназначението на Офис в „Жилище“, СО с ИД 56784.524.53.1.20 
1942015194
Доклад
05.11.Мариан Стефанов Стефанов517I-227„Гео Милев“
№ 36, ет. 1
Пеустройство-промяна предназначението на АИППМП-стоматологичен кабинет в „Зъботехническа лаборатория“, СО с ИД 56784.523.227.1.14 
1952015195
Доклад
10.11.„НЕТГАРД“ ООД6-нов/330-старIV-181„Константин Величков“ № 8Преустройство със смяна на предназначението на магазин в „Офис“, СО с ИД 56784.524.181.1.3 
1962015196
РЕСУТ
10.11.Даниела Георгиева Янакиева152-нов/336-старVI-819„Цар Асен“
№ 25
Преустройство на апартамент № 18 в ателие „А“ и апартамент „Б“, СО с ИД 56784.522.819.2.18 
1972015197
Доклад
10.11.„БИЛД-КВК“ ЕООД46-нов/41-старXII-1447„Петко Каравелов“ № 2Жилищна сграда с височина Н=9.70м и Н=10.00м и допълващо застрояване с височина Н=3.40м в ПИ с ИД 56784.518.1123 
1982015198
Доклад
10.11.Атанас Борисов Парпулов
Любка Крумова Пароулова
Мариана Борисова Харбалиева
Светлана Петрова Христова
Димитър Петров Харбалиев
Георги Костадинов Гърневски
Стефка Малчева Гърневска
364XI-522.587, жил. застр.„Тракия“ № 62Жилищна сграда с Нк=11.00м, 12.00м и 15.00м 
1992015199
Доклад
10.11.„БУЛСАТКОМ“ ЕАД480Iкомпл. Застр. и подземни гаражи„Христо Ботев“
№ 115
DCS/LTE-FI – Базова станция № PDV021 – Фен, монтирана върху покрива на сграда с ИД 56784.523.2202.3 
2002015200
РЕСУТ
17.11.Борислав Василев Враджалиев
Ардашес Гарабед Антреасян
Тахуки Ардашес Антреасян
293VI-1143„Драган Цанков“
№ 26
Вътрешно преустройство и ремонт на покрив на жилищна сграда с ИД 56784.521.1042.2 
2012015201
РЕСУТ
23.11.Галина Димитрова Сакутска
„Галива 2009“ ЕООД
27III-496„Люлебургас“
№ 5
Обединяване на магазин за промишлени стоки № 1-СО с ИД 56784.517.294.1.17 и магазин за промишлени стоки № 2-СО с ИД 56784.517.294.1.18 в един магазин за промишлени стоки 
2022015202
РЕСУТ
23.11.Пенко Христев Колев345а-нов/274-стар    
2032015203
РЕСУТ
23.11.Евгений Димитров Генчев443АII-компл. жил. стр.„Весела“ № 29Преустройство-промяна предназначението на магазин за пакетирани хранителни стоки в гараж, СО с ИД 56784.520.184.1.41 
2042015204
Доклад
24.11.Румянка Георгиева Петричева148-нов/303-старVII-660„Иван Вазов“
№ 40
Вътрешно преустройство на апартамент № 4 и приобщаване на тераса, СО с ИД 56784.522.660.1.4 
205201520525.11.Община Пловдив449 „Неофит Бозвели“ № 38Ажурна ограда с височина Н=2.20м, разположена по имотната граница на ПИ с ИД 56784.520.1245 
2062015206
РЕСУТ
02.12.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
483VIII-523.1859„Иларион Макариополски“
№ 53
Външно кабелно електрозахранване на „Жилищна сграда с височина Н=12м, 15.00м и 19.50м в ПИ с ИД 56784.523.1859 
2072015207
Доклад
02.12.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
516III-230„Хан Тервел“
№ 2
Външно кабелно електрозахранване, реконструкция и надстрояване на жилищна сграда с височина Нк=11.50м, ПИ с ИД 56784.523.230 
2082015208
РЕСУТ
08.12.Димитър Райчев Велков42III-1220„Йордан Йовков“
№ 4, ет. 2
Преустройство с приобщаване на част от югозападна тераса към апартамент – СО с ИД 56784.521.1099.1.3 
2092015209
Доклад
08.12.Тодорка Илиева Стаматова
Иван Димитров Стаматов
Елена Димитрова Стаматова-Захова
43АIII-947„Йоаким Груев“
№ 11
Преустройство-промяна предназначението на магазин на две нива в Кафе-аперитив с подготовка на място на закуски и сладки в сграда с ИД 56784.519.813.1.1 
2102015210
РЕСУТ
08.11.Христина Петрова Лулчева-Гугуманова
Райна Георгиева Кузмова
Иван Иванов Кузмов
44-нов/170-старII-1368„Софроний Врачански“
№ 21А
Ремонт на покрив на съществуваща жилищна сграда в ПИ с ИД 56784.518.1050 
2112015211
РЕСУТ
10.12.Красимир Стефанов Петров
Стефан Иванов Петров
51-нов/3-старXIII-480„Лейди Странгфорд“
№ 3
Преустройство-промяна предназначението на заведение за бързо хранене в изба към апартамент с ИД 56784.521.458.1.1 
2122015212
Доклад
10.12.Лилия Найденова Милинич27-нов/246-старVIII-837, 838„Шести септември“
№ 112а
Преустройство-промяна предназначението на ателие за творческа дейност № 8, СО с ИД 56784.518.1522.1.8 
2132015213
Доклад
10.12.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
173I-автобусна станция Изместване на съществуващ трафопост ТП „Родилен дом“ в нов БКТП „Автогара Юг“ в ПИ с ИД 56784.522.611 и реконструкция на същ. кабелни линии средно и ниско напрежение за захранването им от новия трафопост 
2142015214
РЕСУТ
12.12.Галина Стефанова Малинова481I-1886„Иларион Макариополски“
№ 67, ет. 1
Преустройство-промяна предназначението на офис № 2 в жилище, СО с ИД 56784.523.1886.2.7 
2152015215
Доклад
14.12.Сдружение на собствениците „Светлина“, гр. Пловдив347I-компл. жил. строителство„Леонардо Да Винчи“ № 49Обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда рег. № 334-24ПМ-034-238 по СФПИОЕЕ 
2162015216
Доклад
14.12.Сдружение на собствениците „Марица“, гр. Пловдив225II-273„Марица“
№ 38
Обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда рег. № 137-24ПМ-011-186 по СФПИОЕЕ 
2172015217
Доклад
14.12.Сдружение на собствениците, гр. Пловдив1VII-21,550„Иван Радославов“
№ 13-15
Обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда рег. № 337-24ПМ-037-232 по СФПИОЕЕ 
2182015218
РЕСУТ
15.12.Рангел Георгиев Жилов521I-жил. и общ. застрояване„Княгиня Мария Луиза“ № 40, ет. 1Промяна предназначението на магазин за хранителни стоки във „Фризьорски салон“, СО в сграда с ИД 56784.523.2137.1.38 
2192015219
РЕСУТ
16.12.Николета Иванова Трайкова-Джамбазова63-нов/97-старVI-396„Константин Фотинов“ № 1АПокриване на тераса към жилище, СО с ИД 56784.521.378.1.5 
2202015220
Доклад
16.12.Николай Тодоров Танев37-нов/102-старXIV-1396„Свети Климент“
№ 9
Преустройство-промяна предназначението на таванско помещение в апартамент, СО с ИД 56784.518.1076.1.2 
221         
2222015222
РЕСУТ
18.12.Алена Тодорова Попниколова9XIII-140„Днепър“ № 28Покриване и остъкляване на тераса към дневна на апартамент Д5, СО с ИД 56784.517.100.1.5 
2232015223
Доклад
18.12.Лиляна Георгиева Митрева
Сийка Георгиева Бъндева
171-нов/310-старXXIII-846„Костаки Пеев“
№ 23
Жилищна сграда с височини Нк=12.00м и 15.00м, ПИ с ИД 56784.522.846 
2242015224
Доклад
18.12.Мария Стоянова Панчовска345а-нов/274-старII-136„Любен Каравелов“ № 9, ет. 5Преустройство и промяна предназначението на офис „О-II“ в Ревматологичен кабинет на амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ, СО с ИД 56784.522.136.2.33 
2252015225
Доклад
21.12.Спиридон Василев Диманов375X-2011„Хан Аспарух“
№ 119
Едноетажна сграда с обслужващо предназначение и гараж с Н=2.20м до 3.60м в ПИ с ИД 56784.523.2011 
226201522622.12.Атанас Костадинов Даков
Гавраил Атанасов Тасев
Йорданка Иванова Тасева
21XII-942,
XIII-943
„Равногор“ № 10Плътна ограда с височина до 2.20м, разположена по регулационната линия