РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА СТРОЕЖ, ИЗДАДЕНИ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН – 2016г.

ГОД.РС №ДАТАИМЕ ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯКВ.ПИ/УПИАДРЕС
УЛИЦА /БУЛ. №
ВИД СТРОЕЖРЗП
120161
РЕСУТ
15.01.Анелия Пейчева Андреева19VIII-914„Никола Обретенов“
№ 16
Проект за благоустрояване, беседка и склад за инвентар 
220162
Доклад
18.01.Антоанета Димитрова Алексиева
Анна Димитрова Дамянова
36XV-89„Христо Ботев“
№ 142
Жилищна сграда с височини Н=8.50м и Н=11.50м, ПИ с Ид 56784.524.89  
320163
Доклад
19.01.Кирил Стефанов Митев
Ваня Димитрова Митева
Ванко Димитров Димитров
334V-1613„Доспат“ № 10Преустройство на тавански етаж в два броя ателиета 
420164
Доклад
21.01.„МАЙ 1892“ ЕООД43ВI-232, 233,239, 957, 959, 971, 970, 969, 1043, 1003, 1005, 1006, 1072, 1073, 1074, за общ. и жил. нужди„Магура“ № 4Преустройство-промяна предназначението на партерен етаж от обществена сграда в галерия и арт-кафе 
520165
РЕСУТ
25.01.Бойко Викторов Малеев427VII-627„Житен пазар“
№ 5 
Основен ремонт и частична реконструкция със запазване на кота било и кота корниз на съществуваща жилищна сграда 
620166
РЕСУТ
27.01.Ненко Василев Василев28-нов/103-старI-за общ. и жил. нужди„Шести септември“
№ 150
Преустройство-промяна предназначението на търговски обект (СО с ИД 56784.518.1676.1.3) в игрална зала с кът за кафе 
720167
Доклад
05.02.Георги Николов Вълканов
Захаринка Асенова Вълканова
Бохос Рафи Сарафян
Светлана Георгиева Попова
Александър Георгиев Торчев
Дина Маринова Василева
Тодор Георгиев Торчев
Васил Ангелов Василев
Апостол Георгиев Попов
Димитрия Апостолова Торчева
Цвета Димитрова Попова
„НОУБЛЕС“ ЕООД
437-новX-520.1686, жил.застр.„Драгоя Божилов“
№ 9
Жилищна сграда с височина Н=15.00м в ПИ с Ид 56784.520.1686  
820168
РЕСУТ
08.02.Магдалена Петрова Вълкова160-нов/326-старI-790„Цанко Дюстабанов“
№ 23Б
Преустройство-промяна предназначението на търговски обект-книжарница в „Бърза закуска“, СО с ИД 56784.522.790.1.30  
920169
Доклад
08.02.„Банка ДСК“ ЕАД204III-компл. жил. стр. и зеленина„Руски“ № 16Обособяване на самостоятелен обект-офис в чст от помещенията на „Банка ДСК“ ЕАД 
10201610
РЕСУТ
08.02.„БЛЕК СИЙ ИНВЕСТМЪНТ“ АДСИЦ168-нов/281-старIII-522.3595„Христо Ботев“
№ 49
Входни козирки над магазинни помещения на партерен етаж на съществуваща сграда с ИД 56784.522.185.3 
11201611
РЕСУТ
16.02.Петър Иванов Петров
Пенка Иванова Иванова
Ирина Гавраилова Протогерова
Росица Димитрова Протогерова
Кети Димитрова Иванова
Маргарита Кирилова Протогерова
Иван Борисов Протогеров
Бистра Борисова Коцалова
34-нов/104-старV-451, 452„Опълченска“
№ 2
Ремонт на фасада и възстановяване на паднали балкони на жилищна сграда 
12201612
РЕСУТ
17.02.Гергана Георгиева Ангелова
Георги Николов Мандулов
83-нов/87-старII-572„Преслав“ № 27Преустройство на таванско помещение в съществуваща жилищна сграда, СО с ИД 56784.521.548.1.13 
13201613
РЕСУТ
23.02.Атанас Костадинов Даков21XIII-942„Равногов“
№ 10
Лятна кухня с височина 3.20м и плътна ограда с височина 2.20м, ПИ с ИД 56784.521.864 
14201614
Доклад
26.02.Сдужение на собствениците, представлявано от Томи Василев Узунов-Председател/член на Управителния съвет48-нов/20-старII-1485„Христо Г. Данов“ № 4Обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с рег. № 225-24ПМ-025-112 по ЗФПИОЕЕ-Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.“ 
15201615
Доклад
26.02.„КАЛИСТО-МАТИ“ ЕООД176VIII-505, 506, жил. и общ. застр.„Цоко Каблешков“
№ 10 
Преустройство с промяна предназначението на ателие за творческа дейност № 1 в жилище 
16201616
Доклад
26.02.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение „АД
478VII-523„Добри Войников“
№ 39
Външно кабелно електрозахранване ниско напрежение на жилищна сграда и подземен гараж, ПИ с ИД 56784.523.1962 
17201617
Доклад
29.02.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение „АД
25X-921„Никола Обретенов“
№ 8
Външно кабелно електрозахранване 1kV на жилищна сграда, ПИ с ИД 56784.521.844 
18201618
Доклад
09.03.Христо Кирилов Гаров
Кирил Ангело Гаров
172-нов/328-старII-882„Костаки Пеев“
№ 5, ет. 2, обект 3
Монтаж на телекомуникационно оборудване и обособяване на помещение от офис в технически възел 
19201619
РЕСУТ
11.03.Румен Иванов Хинков
Добриана Иванова Хинкова
Елена Димитрова Хинкова
Луиза Димитрова Димитрова
Здравка Александрова Ликоманова
Йордан Иванов Ликоманов
Бронислав Иванов Ликоманов
8XV-839„Отец Паисий“
№ 3
Вътрешно преустройство и разделяне на съществуващи магазини 
20201620
Доклад
11.03.Даниела Спасова Димчева35I-353„Христо Дюкмеджиев“
№ 24
Преустройство-промяна предназначението на магазин в кафене, СО в сграда с ИД 56784.519.264.1.1 
21201621
Доклад
11.03.„ТИ ЕФ ИНВЕСТ“ ЕООД374-новV-2032, жил. застрояване„Христо Ботев“
№ 85, ет. 1
Преустройство-промяна предназначението на съществуващи магазини № 4 и № 5 в „Аптека“ 
22201622
Доклад
14.03.„КРЪСТЕВИ СОЛАР 2012“ ООД24IX-435„Войнишка слава“ № 24Жилищна сграда с височина Н=12.00м  
23201623
Доклад
14.03.Николай Димитров Балабанов
Румен Петров Минчев
Мариана Петрова Мосенгова
16I-37„Ген. Кюркчиев“
№ 1
Жилищна сграда с височина Нкорниз=8.50м и Нбило=11.00м, ПИ с ИД 56784.521.35 
24201624
РЕСУТ
15.03.Елена Райчева Макрелова17XVI-974„Волга“ № 56Двуетажна постройка-стълбище към съществуваща жилищна сграда с височина Н=6.00м, съгласно чл. 50, т. 1а от ЗУТ, ПИ с ИД 56784.518.739 
25201625
Доклад
15.03.                                                                         „МЕГАХОЛД“ ООД481V-1890, 1891„Славянска“
№ 51 
Преустройство с промяна предназначението от склад  № 1 в Апартамент № 23 
26201626
Доклад
16.03.Димка Иванова Иванова
Георги Стоянов Иванов
Пламена Генчева Димова
Димитър Георгиев Зайков
382XII-жилищно и обществено застрояване„Кричим“ № 4Жилищна сграда с височини Н=3.50м и Н=15.00м и подземни гаражи, ПИ с Ид 56784.523.4011  
27201627
РЕСУТ
23.03.Община Пловдив415УПИ-жилищен комплекс„Младежка“
№ 28
Проект за благоустрояване с разполагане на маси, слънцезащитни съоръжения и декоративен елемент пред търговски обект – СО с ИД 56784.518.1442.1.97 
28201628
РЕСУТ
25.03.Дора Петрова Щауфер187VIII-521„Юри Венелин“
№ 11
Преустройство с промяна предназначението на магазин № 1 в „Кафе-аперитив“ 
29201629
Доклад
25.03.Боян Веселинов Стойков477XIII-1984„Родопи“ № 113Преустройство-промяна предназначението на три броя гаражи в „Обект за производство на сладкарски изделия“ СО с ИД 56784.523.1984.1.4 и СО с ИД 56784.523.1984.1.5 
30201630
РЕСУТ
28.03.Антон Владимиров Братоевски136-нов/302-старV-178„Авксентий Велешки“ № 30, ет. 1Преустройство-промяна предназначението на офис в „Салон за красота“ 
31201631
РЕСУТ
29.03.Златка Георгиева Георгиева42-нов/181-старVIII-1273„Александър Екзарх“ № 1АЖилищна сграда с височина Н=9.90м 
32201632
РЕСУТ
31.03.Емил Пенев Пенев191АII-593„Цар Калоян“
№ 21
Преустройство с промяна предназначението на ателие за творческа дейност, СО с ИД 56784.518,514.1.7 в апартамент 
33201633
РЕСУТ
01.04.„ГИТ“ ЕООД463IV-127„Осъм“ № 10Преустройство с промяна предназначението на ателие № 1 и ателие № 2 в «Магазин за промишлени стоки», СО с ИД 56784.523,127.4.8 и СО с ИД 56784.523.127.4.6  
34201634
Доклад
01.04.Община Пловдив
Комплекс за социални услуги „Олга Скобелева“
428II-общежитие„Марица“ № 142Реконструкция и разширение на съществуващ гараж с височина до 3.30м 
35201635
РЕСУТ
04.04.Марийка Георгиева Туджарова70-нов/75-старIII-520.1074„Отец Паисий“
№ 18-18А
Преустройство на съществуващо жилищно помещение за кухня със санитарен възел, СО с ИД 56784.520.1074.1.1 
36201636       
3720163704.04.Киркор Апрахам Майдозян11III-1179„Волга“ № 8Плътна ограда с височина Н=2.20м спрямо прилежащия терен, разположена изцяло в УПИ III-1179 по границата с УПИ IV-1185, ПИ с ИД 56784.518.876 
38201638
Доклад
04.04.Божидар Краев Касабов
Тодор Божков Касабов
Иванка Стоянова Касабова
Жени Иванова Касабова
Иван Василев Касабов
Мирослав Василев Касабов
Десислава Николова Арабаджиева
38-нов/171-старX-1375„Софроний Врачански“
№ 24
Жилищна сграда с височина Н=10.00м, 12.00м и 15.00м 
3920163905.04.Младен Илианов Дойков
„АНГ ГРУП“ ЕООД
223аI-518.279, 518.282-жил. стр. и II-518.280-жил. стр.„Атанас Каменаров“
№ 18 и бул. „Марица“ № 56
Плътна ограда с височина Н=2.20м, разположена с равни части по регулационната линия между УПИ I-518.279, 518.282-жил. стр. и УПИ II-518.280-жил. стр. 
40201640
РЕСУТ
11.04.„РЕЯ 07“ ЕООД190V-378„Елиезер Калев“
№ 15
Преустройство с промяна предназначението на магазин за промишлени стоки, СО с ИД 56784.518.349.4.24 във фризьорски салон 
41201641
Доклад
12.04.Юлия Янкова Чукова
Люсиен Митков Чуков
51-новVIII-152„Проф. Крикор Азарян“ № 5Жилищна сграда с височина с височина в абсолютна кота 177.00м в ПИ с ИД 56784.519.486 
42201642
Доклад
Презаверено на 08.07.2021г.
13.04.Веселин Вълев Пенев15VII-521.100„Никола Обретенов“
№ 26
Еднофамилна жилищна сграда с височина Нк=7.50м и Нб=10.00м, ПИ с ИД 56784.521.100 
43201643
Доклад
13.04.Александър Огнянов Ландов
Трендафил Иванов Георгиев
Антон Кунев Тодоров
Александър Стойков Матеев
Георги Стойков Матеев
Чавдар Николинов Грозданов
Светлана Маринова Грозданова
Николай Чавдаров Грозданов
Сашко Велев Терзиев
Величка Йоргова Грозданова
Йордан Мирчев Грозданов
Венелин Петков Батакаров
35-нов/13-старV-522.491„Кресна“ № 7Плътна ограда с височина Н=2.00м по странични регулационни линии, разположена изцяло в имота, ПИ с ИД 56784.522.491 
44201644
Доклад
19.04.Нели Владимирова Коларова 8XV-124„Копривщица“ № 34Преустройство с промяна предназначението на ателие за творческа дейност в стоматологичен кабинет, СО с ИД 56784.517.433.1.18 
45201645
Доклад
19.04.„БКЕК СИЙ ИНВЕСТМЪНТ“ АДСИЦ168-нов/281-старI-1734„Цанко Дюстабанов“
№ 61
Временен открит паркинг по имотни граници, съгласно чл. 55 от ЗУТ, ПИ с ИД 56784.522.229 
46201646
РЕСУТ
21.04.Величка Андонова Стуменлиева
Хризантема Иванова Казасян
Антоанета Иванова Боева
Илиана Артин Казасян
Ваня Артин Казасян
478VI-1958„Иларион Макариополски“ № 106Преустройство на избени помещения от съществуваща жилищна сграда с ИД 56784.523.1958.1 в ателие за индивидуална творческа дейност и тавански етаж в апартамент 
4720164721.04.Атанас Костадинов Даков
Никола Събев Илиев
Пепа Илиева Събева
Илиян Събчев Събев
Донка Петкова Трендафилова
Станислав Николаев Трендафилов
Петьо Николаев Трендафилов
Даниела Николаева Димитрова
21VIII-942 и
III-939
Равногор“ № 10 и „Дерменка“
№ 7
Ремонт на плътна ограда с височина до 2.20м, разположена по регулационната линия между УПИ VIII-942 и УПИ III-939 
48201648
Доклад
25.04.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение „АД
3-нов/2-старIII-524.35„Христо Ботев“
№ 108
Външно кабелно електрозахранване на обект: «Временно поставяемо съоръжение – Игрална зала за хазартни игри» 
49201649
Доклад
27.04.Илиян Борисов Сотиров488-старIII-523.156„Антон Тайнер“
№ 60
Жилищна сграда с височини в относителни коти 9.00м и 14.50м и съответно в абсолютни коти 166.50м и 172.00м, ПИ с ИД 56784.523.156 
50201650
Доклад
05.05.„КОМИХРИС“ ООД10IV-519.786„Отец Паисий“
№ 13
Жилищна сграда с магазини и стаи за гости – ново ниско застрояване и реконструкция на съществуваща триетажна сграда в ПИ с ИД 56784.519.786 
51201651
РЕСУТ
27.04.Елена Банова Стоянова
Неранза Христова Белева
Росица Банкова Петкова
Албена Миткова Димитрова
Митко Петков Димитров
Даниел Колев Минчев
30-нов/29-старI-490„Персенк“
№ 18а
Жилищна сграда с Нк=10.00м с шест апартамента, четири гаража, две паркоместа и едно ателие, ПИ с ИД 56784.524.490 
52201652
Доклад
16.05.„МОНЕВА“ ЕООД
Веселина Арахангелова Георгиева
295V-1162„Авксентий Велешки“ № 9, ет. 1, обект 3Преустройство-промяна предназначението на магазин за промишлени стоки № 3 в „Салон за маникюр, педикюр и продажба на козметика“, СО в сграда с ИД 56784.521.1053.1.20 
53201653
Доклад
18.05.„АЙВА“ ООД513VIII-1268„Княгиня Мария Луиза“ № 43Преустройство-промяна предназначението на магазин за алкохол и цигари в аптека, СО с ИД 56784.520.560.1.2 
54201654
Доклад
25.05.Иван Георгиев Иванов34-нов/33-старI-523„Стоян Михайловски“
№ 33
Преустройство на тавански етаж с надзид 1.50м в жилище в съществуваща едноетажна жилищна сграда в ПИ с ИД 56784.524.523 
55201655
Доклад
25.05.„НУРТС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД
„ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД
65I-521.1621, за озеленяване и природна защита„Петко Ю. Тодоров“ Базова станция № 6540 
56201656
РЕСУТ
26.05.Община Пловдив
Владимир Петров Петров 
497БVIII-1277„Съборище“
№ 9
Ново водопроводно отклонение – PE HD Ø 40 160 с дължина 33.00м 
57201657
РЕСУТ
27.05.Преустройство с промяна предназначението на част от административна сграда в склад за лекарствени продукти362-нов/265-старII-564, общ. и стоп. Дейности„Христо Ботев“
№ 27А
Преустройство с промяна предназначението на част от админинистративна сграда в склад за лекарствени продукти 
58201658
РЕСУТ
27.05.„Халон-БГ“ ЕООД13IX-118„Поп Харитон“
№ 34
Жилищна сграда с височина Нкорниз=7.50м (в абс. к. 204.00 и 202.40) и Нбило в абс. к. = 206.50 и допълващо застрояване -с гараж с височина 3.35м, ПИ с ИД 56784.521.114 
59201659
РЕСУТ
31.05.Кирилка Петкова Проданова-Кирилова29I-259, 260, 996, 997, 998, за общ. и жил. нужди„Златарска“
№ 3
Преустройство с промяна предназначението на сграда за търговия, СО с ИД 56784.519.853.1 в „Кафе-аперитив“ 
60201660
Доклад
01.06.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение „АД
364XI-522.587, жил. стр.„Тракия“ № 62Външно кабелно електрозахранване 1kV на жилищна сграда, ПИ с ИД 56784.522.587 
61201661
Доклад
01.06.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение „АД
36XV-89„Христо Ботев“
№ 142
Външно кабелно електрозахранване НН на жилищна сграда с височини Н=8.50м и Н=11.50м, ПИ с ИД 56784.524.89, ЕКАТТЕ 56784 
62201662
Доклад
01.06.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение „АД
376VII-1783„Тодор Бурмов“ № 22АВъншно кабелно електрозахранване НН на жилищна сграда с височини Н=8.00м и Н=11.50м, ПИ с ИД 56784.523.1783 
63201663
Доклад
01.06.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение „АД
293II-1147, 1148„Авксентий Велешки“ № 8Външно кабелно електрозахранване НН на жилищна сграда с височини Нк=3.50м и Нк=15.00м, с 15 апартамента, 8 ателиета, 9 магазина и подземен паркинг за 20 автомобила ПИ с ИД 56784.521.1466 
64201664
Доклад
07.06.Вера Стоянова Райчева499XIII-1178„Княз Черказки“
№ 14
Жилищна сграда с височини Н=9.00м, 11.00м и 15.00м, в абсолютни коти 168.65м, 171.15м и 174.65м 
65201665
РЕСУТ
14.06.Даниела Иванова Семерджиева
Веселин Зафиров Семерджиев
707XXIII-521.991, общ. обсл., жил. застрояване„Йордан Йовков“ № 1Разширяване на съществуващи прозоречни отвори на апартамент на втори етаж от съществуваща жилищна сграда, ПИ с ИД 56784.521.991 
66201666
РЕСУТ
16.06.Анна Светославова Сомлева348II-1620„Крали Марко“
№ 14 
Преустройство и приобщаване на таванско помещение към жилище без промени в покривната конструкция, СО с ИД 56784.523.2190.1.5 
67201667
Доклад
16.06.Сидерина Златанова Няголова19а-нов/110а-старI-19„Марица“ № 98Преустройство-промяна предназначението на Ателие № 5 и Ателие № 6 в Апартамент № 5 и Апартамент № 6, СО с ИД 56784.520.11.1.16 и 56784.520.11.1.13 
68201668
Доклад
17.06.Симеон Светославов Буков
Светослава Спасова Кунева
Боян Спасов Буков
59-нов/163-старI-238„Преслав“ № 43Вътрешно преустройство с обособяване на дялове и преустройство на подпокривно пространство в жилище, със завишаване на надзид до 1.50м, на съществуваща жилищна сграда 
69201669
Доклад
20.06.„РЕГНУМ“ ООД446I-общ. обсл.„Шести септември“
№ 240А
Основи на преместваем обект за търговски дейности – магазин за промишлени стоки и кафене, ПИ с ИД 56784.520.1240 
70201670
Доклад
22.06.Хайрула Кязимов Акифов
Мерджан Неджетова Акифова
376А-старX-1793„Родопи“ № 90Пристройка, надстройка и реконструкция на съществуваща жилищна сграда с коти корниз +5.30м, 8.00м и 11.00м
I-ви етап – до кота корниз +5.30м и +7.00м
II-ри етап – до кота корниз +11.00м
 
71201671
Доклад
22.06.Иван Веселинов Илчев219IV-792, 793, 794„Трайко Китанчев“ № 5Преустройство на магазин № 2 в магазин за продажба на приготвени на място шоколадови и сладкарски изделия, СО с ИД 56784.518.637.1.2 
72201672
Доклад
24.06.Порат Рафаел Бен-Йосев177IV-492Шести септември“
№ 147
Вътрешно преустройство и смяна предназначението на три броя магазини в „Заведение за обществено хранене-«Бърза закуска»“ 
73201673
РЕСУТ
30.06.„ЦИД-АТЛАС“381I-523.64, общ. обсл. дейности„Капитан Райчо“
№ 73, ет. 1
Преустройство на офис в „Заведение за бързо хранене“ 
74201674
Доклад
01.07.„Христов Инвест“ ЕООД177V-493„Шести септември“ № 145Преустройство на втори етаж и тавански етаж в съществуваща сграда в апартамент и кабинети за творческа дейност и ремонт на дървена покривна конструкция без промяна на кота корниз и кота било – СО с ИД 56784.518.1602.1.2  
75201675
Доклад
04.07.„БЕНДЕКС КОНСУЛТ“ ООД5-нов/10-старVI-26„Ихтимански проход“ № 4Жилищна сграда с Нк=9.00м и 12.00м  
76201676
РЕСУТ
06.07.Валерия Петрова Топалска44VI-1345„Иван Андонов“
№ 30
Преустройство и реконструкция с надзид 1.50м и пристройка с височина до 5.50м на съществуваща жилищна сграда с ИД 56784.521.1209.2 по чл. 50, т. 1(а) и (б) от ЗУТ 
77201677
РЕСУТ
07.07.Мира Петкова Кафадарова
Иван Сотиров Кафадаров
84-нов/156″а“-старIV-372„Петьофи“ № 12Преустройство-промяна предназначението на кафе-магази н в жилище 
78201678
Доклад
07.07.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение „АД
38I-521.1161, жил. стр.„Захари Стоянов“ № 84Външно кабелно електрозахранване 1kV на жилищна сграда с подземен гараж, ПИ с ИД 56784.521.1161 
79201679
Доклад
07.07.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение „АД
294VII-1169„Филип Македонски“
№ 40
Външно кабелно електрозахранване НН на три, четири и пет етажна жилищна сграда с  девет апартамента, едно ателие, един магазин за промишлени стоки и два гаража 
80201680
Доклад
07.07.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение „АД
477X-1987, 1987а„Родопи“ № 111Външно кабелно електрозахранване НН на жилищна сграда с  девет апартамента, два броя магазини за промишлени стоки, три броя гаражи и шест паркоместа, ПИ с ИД 56784.523.177 
81201681
Доклад
07.07.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение „АД
46-нов/41-старXII1447„Петко Каравелов“
№ 2а
Външно кабелно електрозахранване НН на жилищна сграда с височина Н=9.70м и Н=10.00м и допълващо застрояване с височина Н=3.40м, ПИ с ИД 56784.518.1123 
82201682
Доклад
07.07.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение „АД
390-новXVI-1520„Митрополит Панарет“ № 16Външно кабелно електрозахранване НН на обект: Едно и пететажна сграда с кафе-коктейл, фризьорски салон, спа-център, четири паркоместа и пет апартамента, ПИ с ИД 56784.520.807 
83201683
РЕСУТ
08.07.Мая Николова Тименова-Коен
Галит-Маргарета Шулман
Тамар Оз
55-нов/98-старXXV-1330„Кирил и Методий“ № 1Вътрешно преустройство на жилище в две отделни самостоятелни жилища, СО с ИД 56784.518.1013.1.3 
84201684
РЕСУТ
11.07.Община Пловдив24-новI-жил. строит.„Шести септември“, „Чаталджа“, „ген. Данаил Николаев“Благоустрояване с обособяване на зона за рекреация и временен открит паркинг с две зони за паркиране на 74 автомобила 
85201685
РЕСУТ
11.07.Община Пловдив423XIII-студентски общежития и жилищен комплекс„Марица“ № 14-22Временен открит паркинг за 50 автомобила 
86201687
Доклад
12.07.Мария Георгиева Маркова7-нов/7-старV-522.350„Ниш“ № 4Преустройство с промяна предназначението на Ателие № 2 в апартамент, СО с ИД 56784.522.350.4.2 
872016Доклад19.07.„ИНВЕСТ ПРОДУКТ“ ООД348-нов/275-старI-374„Васил Априлов“
№ 20
Преустройство на част от медико-дентален център с медико-техническа лаборатория и офиси в помещение за разтегляне на цитостатици към МБАЛ :Централ Онко Хоспитал“ ООД на кота +11,85 (СО с ИД 56784.522.374.4.30)  
88201688
РЕСУТ
19.07.„ДИАМАНТ ТРЕЙД-2002“ ЕООД142-нов/323-старX-245„Иван Вазов“
№ 15
Временен открит паркинг по имотни граници, съгласно чл. 55 от ЗУТ, ПИ с ИД 56784.522.245 
89201689
Доклад
19.07.Стойна Тодорова Атанасова
Атанас Петров Атанасов
420VI-361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368 и 369„Младежка“
№ 2
Преустройство с промяна предназначението на „Кафе-аперитив“ в магазин за хранителни стоки с контролиран произход, СО с ИД 56784.518.56.1.86 
90201690
Доклад
19.07.Мариела Димитрова Найденова
Соня Каменова Еленова
Трифон Петров Гарджев
Петър Трифонов Гарджев
11-нов/17-старI-524.280, жил. застр.„Странджа“
№ 7
Жилищна сграда с височини Нк=12.00м и Нк=15.00м, ПИ с ИД 56784.524.280 
91201691
Доклад
19.07.Румяна Кръстева Ванкова
Иван Димитров Ванков
Николай Димитров Ванков
11-нов/17-старII-524.273„Стоян Михайловски“
№ 10
Жилищна сграда с височина Нк= 15.00м, ПИ с ИД 56784.524.273 
92201692
РЕСУТ
21.07.Анна Здравкова Станкова
Гергана Иванова Станоева
Марина Димитрова Чернева
68-нов/11-старI-хотелски комплекс„11-ти август“
№ 3
Обособяване на санитарен възел в магазин за промишлени стоки, СО с ИД 56784.519.793.1.2 
93201693
РЕСУТ
25.07.Община Пловдив367II-общ. стр., стоматологичен факултет„Любен Каравелов“ Обособяване на зона за паркиране на 47 броя автомобили в улично пространство 
94201694
Доклад
27.07.„РЕГНУМ“ ООД446I-общ. обсл.„Шести септември“
№ 240А
Основи на преместваем обект – ресторант за бързо хранене, ПИ с ИД 56784.520.1240 
95201695
РЕСУТ
28.07.Златка Георгиева Алаинова
Георги Дамянов Алаинов
10IV-100„Георги Измирлиев“
№ 61
Преустройство с промяна предназначението на част от СО с ИД 56784.517.60.2.23 – Заведение за обществено хранене – за обособяване на самостоятелен обект „Фризьорски салон“ 
96201696
Доклад
28.07.Българска академия на науките347-нов/288-старI„Филип Македонски“
№ 29
Преустройство на чст от административно-делова сграда в склад за лекарствени средства, с ИД 56784.522.137.1 
97201697
Доклад
28.07.Нели Стойнова Апостолова349-нов/276-старIV-407, общ. обсл. „Васил Априлов“
№ 14
Преустройство на офис № 11 в дерматологичен кабинет в обществено-обслужваща сграда, СО с ИД 56784.522.407.3.11 
98201698
РЕСУТ
01.08.Ваня Петрова Димитрова392VII-703„Петко Р. Славейков“
№ 36А
Обособяване на санитарен възел в съществуващо ателие за индивидуална творческа дейност, СО с ИД 56784.519.583.1.3 
99201699
Доклад
09.08.Иван Здравков Димитров
Цветанка Иванова Тодорова
411IV-244„Лука Касъров“
№ 4
Преустройство на магазин за хранителни стоки в гараж и лятна кухня, сграда с ИД 56784.518.129.5 
1002016100
Доклад
11.08.Недялка Маринова Михайлова13VI-187, 190„Христо Чернопеев“
№ 5
Промяна предназначението на магазин за хранителни стоки в кафе-сладкарница, СО с ИД 56784.517.147.1.34 
1012016101
Доклад
11.08.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение „АД
158-нов/313-старVIII-719„Авксентий Велешки“
№ 31
Външно кабелно електрозахранване НН на жилищна сграда, ПИ с ИД 56784.522.719 
1022016102
РЕСУТ
11.08.Спас Божидаров Петков
Галя Костадинова Киречева-Петкова
332VI-компл. застр.„Богомил“ № 10Вътрешно преустройство и преустройство на тавански етаж с Нк=6.70м и Нб=8.00м на съществуваща жилищна сграда, ПИ с ИД 56784.523.27 
1032016103
Доклад
12.08.Константин Георгиев Зисов
Георги Константинов Зисов
Катерина Константинова Зисова
71-нов/74-старVII-1998„Патриарх Евтимий“ № 21Ремонт, реконструкция и възстановяване на покрив, без промяна кота корниз и кота било на съществуваща жилищна сграда с ИД 56784.520.1059.1 
1042016104
Доклад
17.08.Екатерина Христова Учикова349-нов/276-старIV-4079 (обект 10 в сграда № 3)„Васил Априлов“ № 14Преустройство с промяна предназначението на офис в АГ кабинет, СО с ИД 56784.522.407.3.10 
1052016105
РЕСУТ
19.08.Мария Григорова Хасъмска
Григор Петров Паликаров
Мариета Ананиева Страхилова-Акуилина
Димитър Димитров Коларов
32IV-347, 348, 349, 350, 351, 352, 346„Христо Дюкмеджиев“
№ 16
Преустройство-промяна предназначението на магазин в кафе-аперитив,в сграда с ИД 56784.519.258.1 
1062016106
РЕСУТ
19.08.Атанас Костадинов Даков21XIII-942„Равногор“
№ 10
Допълващо застрояване – гараж с височина Н=2.20м, ПИ с ИД 56784.521.864 
1072016107
Доклад
23.08.Община Пловдив
„РЕГНУМ“ ООД
446I-общ. обсл.„Шести септември“
№ 240А
Подмяна на водопроводно отклонение – PE-HD Ø 50 с дължина 6.5 метра 
1082016108
РЕСУТ
20.09.Мариана Иванова Будаки32VI-344„Загреб“ № 7Преустройство-промяна предназначението на магазин за промишлени стоки в кафене, СО с ИД 56784.519.255.1.2 
1092016109
Доклад
21.09.Никола Ангелов Колев430VII-2271„Шести септември“
№ 193А, ет. 3
Преустройство-промяна предназначението на офис в жилище, СО с ИД 56784.520.1234.1.12 
1102016110
Доклад
21.09.Любослава Лъчезарова Ангелова15-нов/237-старI-жил. строит.„Презвитер Козма“ № 21Промяна предназначението на таванско помещение № 9 (прилежаща част към СО с ИД 56784.518.1493.1.10) в Ателие за индивидуална творческа дейност, без промяна на кота корниз и кота било на съществуваща сграда 
1112016111
Доклад
21.09.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение „АД
  „Д-р Владо“
№ 42
Външно ел. захранване ниско напрежение на жилищна сграда с гаражи в ПИ с ИД 56784.423.1949 
1122016112
Доклад
21.09.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение „АД
кв. „Младежки хълм“XIII-517.115„Иван Радославов“
№ 1
Външно ел. захранване ниско напрежение на многофамилна жилищна сграда  
1132016113
РЕСУТ
26.09.Община Пловдив  „Найчо Цанов“ и „Санкт Петербург“Обособяване на зона за временно паркиране на 38 автомобила и площадка за кучета в улично пространство, транспортен възел „Родопи“, ПИ 524.801, ПИ 524.192, ПИ 524.193 
1142016114
РЕСУТ
27.09.Община Пловдив
Леон Кика Фехмин
10XIII-912„Отец Паисий“
№ 15
Промяна на водопроводно отклонение – PE-HD Ø 63 с дължина 12.5 метра 
1152016115
РЕСУТ
29.09.Пламен Иванов Бегов434I-866„Александър Пушкин“ № 1Преустройство-промяна предназначението на жилищно помещение в магазин за плодове и зеленчуци, СО с ИД 56784.520.312.2.1 
1162016116
Доклад
30.09.Емил Стоименов Найденов Найденов
Анка Павлова Овчарова
361-нов/264-старI-компл. застрояване„Кардам“ № 11, бл. 1, вх. БПреустройство с промяна предназначението на избено помещение № 16 в офис, прилежаща част към СО с ИД 56784.522.561.1.15 
1172016117
РЕСУТ
03.10.Радосвет Николов Кетипов
Илиана Христова Илинска
510XIII-1036„Д-р Селимински“
№ 1А
Преустройство-промяна предназначението на ателие за индивидуална творческа дейност в жилище, СО с ИД 56784.520.413.3.13 
1182016118
РЕСУТ
05.10.Община Пловдив
Велина Петрова Петрова
Виолета Иванова Екпо
Живко Рангелов Йорданов
41V-1070„Иван Андонов“
№ 14
Подмяна на сградно водопроводно отклонение – PE-HD Ø 40 с дължина 6.0 метра, ПИ с ИД 56784.521.988 
1192016
119
05.09.„КРЪСТЕВИ СОЛАР 2012“ ООД
„ИКОС ДОМИ-69“ ЕООД
24IX-435„Войнишка слава“ № 24Плътна ограда с височина Н=1.90м по северната, източната и западна граници с обща дължина 43.30м 
1202016120       
1212016121
Доклад
07.10.Здравко Димитров Сарафов
Екатерина Христова Сарафова
2-нов/1-старIX-25„Константин Величков“ № 11Преустройство на СО с ИД 56784.524.25.1.12 (магазин № 7) с предназначение за търговска дейност в „Кафене“ на първи етаж в сграда № 1 
1222016122
РЕСУТ
10.10.Руксен Хасан Раиф439I-компл. жил. застрояване„Шести септември“
№ 194
Вътрешно преустройство на апартамент-СО с ИД 56784.520.250.1.16 
1232016123
РЕСУТ
10.10.Община Пловдив
РПК-НАРКООП-ПЛОВДИВ
425II-КОО и ТП„Загоре“ № 15-17Сградно канализационно отклонение – PEHD DN 160 SN 8 с дължина 4.0 метра, ПИ с ИД 56784.518.1434 
1242016124
РЕСУТ
11.10.Сийка Георгиева Бъндева
Лиляна Георгиева Митрева
171-нов/310-старXXIII-846„Костаки Пеев“
№ 23
Допълващо застрояване – гаражи с подземно ниво, ПИ с ИД 56784.522.846 
1252016125
РЕСУТ
11.10.„Мултикомерс-97“ ЕООД27-нов/246-старVIII-837, 838„Шести септември“
№ 110А
Промяна предназначението на обект за търговска дейност-СО с ИД 56784.518.1522.1.52 в магазин с кафе 
1262016126
Доклад
11.10.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение „АД
  „Константин Величков“ № 15Външно ел. захранване ниско напрежение на нова жилищна сграда в имот ПИ с ИД 56784.524.176 
1272016127
РЕСУТ
13.10.Валя Николова Кръстева
Славка Добрева Кръстева
Недялка Николова Чакърова
376XI-1789„Хан Аспарух“
№ 107
Промяна на покривна конструкция над таванско помещение, без промяна на кота корниз и кота било, сграда с ИД 56784.523.1789.1 
1282016128
Доклад
17.10.„НИК-5“ ЕООД
Атанас Димитров Трифонов
Мартин Хайк Вартанян
19а-нов/110а-старXII-26„Висла“ № 4Преустройство, реконструкция, пристройка на три и пет етажа с Н=11.50м и 15.00м и надстройка на два етажа с Н=15.00м на съществуваща жилищна сграда с ИД 56784.520.17.1 
1292016129
РЕСУТ
18.10.„Имот Р Консулт“ ЕООД
Атанас Гавраилов Тассев
Александър Викторов Радев
Даниела Викторова Радева
21XIV-941„Равногор“
№ 12
Реконструкция на покрив на съществуваща жилищна сграда с ИД 56784.521.863.2, без промяна на кота корниз и кота било, на основание чл. 53 от ЗУТ 
130201613001.11.Личо Обрейков Обрейков
Светослав Любомиров Божилов
36-нов/101-старVIII-1408„Софроний Врачански“
№ 12
Възстановяване на плътна ограда с височина Н=2.20м 
1312016131
РЕСУТ
01.11.„ПОЛИКСЕНА КОНСУЛТ“ ЕООД45X-277„Герги Бенковски“
№ 13
Преустройство-промяна предназначението на фризьорски салон в козметичен салон, СО с ИД 56784.519.193.1.2 
1322016132
Доклад
02.11.Людмила Ангелова Ангелова
Розин Александров Ангелов
7-новIX-463„Константин Стоилов“ № 14Преустройство-промяна предназначението на магазин в кафене с приобщаване на два броя стопански помещения, прилежащи части към апартамент № 4 и апартамент № 5, СО с ИД 56784.519.374.1.7, 56784.519.374.1.3, 56784.519.374.1.4 
1332016133
Доклад
07.11.Бертран Мари Гардер
Мария Савова Евтимова
154-нов/278-старIII-компл. застрояване„Иван Вазов“
№ 82
Основен ремонт и вътрешно преустройство на жилище, СО в сграда с ИД 56784.522.498.2.2                           
1342016134
РЕСУТ
08.11.„БЕТА ЛАЙН“ ЕООД
Веселка Веселинова Атанасова
Елисавета Панайотова Новкова
75-нов/162-старIII-304„Александър Екзарх“ № 28Жилищна сграда в ПИ с ИД 56784.521.290 
1352016135
РЕСУТ
09.11.Стоян Георгиев Караиванов1VII-21, 550„Иван Радославов“
№ 13
Преустройство с промяна предназначението на офис, СО с ИД 56784.517.10.1.60, находящ се на първи жилищен етаж от жилищна сграда в жилище 
1362016136
РЕСУТ
10.11.„ГРАНИТ ПЛОВДИВ“ ЕООД495I-компл. жил. застр., арх. разкопки„Княгиня Мария Луиза“ № 37Преустройство-промяна предназначението на магазин за промишлени стоки на партерен и сутеренен етаж в магазин за ортези, стелки, ортопедични обувки и специализирани протези с коригиране на място, СО с ИД 56784.520.1343.1.73 
1372016137
Доклад
11.11.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение „АД
24IX-435„Войнишка слава“ № 24Външно кабелно електрозахранване 1kV на жилищна сграда, ПИ с ИД 56784.517.444 
1382016138
РЕСУТ
21.11.„АТЕНА ИК“ ЕООД50-нов/2-старI-842„Отец Паисий“
№ 2
Реставрация на фасада на сграда – недвижима културна ценност в ПИ с ИД 56784.519.718 
1392016139
Доклад
22.11.Суприк Априам Нишанян430VII-2271, общ. обсл.„Шести септември“
№ 193А
Преустройство-промяна предназначението на ателие за творческа дейност в жилище, СО с ИД 56784.520.1234.1.15 
1402016
140
24.11.Елена Димитрова Шикова
Лилия Костадинова Кънева
Румяна Йорданова Агаларева
377XXI-1367„Тодор Бурмов“
№ 2
Плътна ограда по част от южната граница на ПИ с ИД 56784.523.1367, разположена изцяло в имота на възложителите с височина Н=2.20м 
1412016141
Доклад
28.11.Димитър Атанасов Георгиев72-нов/13-старVIII-507, 506„Патриарх Евтимий“ № 1Преустройство, ремонт и реконструкция на жилищно-търговска сграда с ИД 56784.521.485.1 
1422016142
Доклад
28.11.Всички собственици с Председател на УС на етажната собственост Коста Стоянов Янков474I-компл. застрояване„Тодор Влайков“ № 2Преустройство на съществуваща базова станция № 3183, сграда с ИД 56784.523.1258.3 
1432016143
РЕСУТ
29.11.„БИТОВА ТЕХНИКА-ГАРАНТ“ АД37-нов/102-старII-1392„Опълченска“
№ 13
Преустройство-промяна предназначението на магазин в заведение за бързо хранене, СО с ИД 56784.518.1072.6.2 
1442016144
РЕСУТ
01.12.Георги Рангелов Жилов
Мария Любомирова Жилова
459I-компл. жил. застр.„Княгиня Мария Луиза“ № 61Вътрешно преустройство на апартамент с обособяване на три самостоятелни жилища, СО с ИД 56784.520.553.1.1 
1452016145
Доклад
01.12.Живко Костадинов Папучаров483IV-1291, 1292, жил. и общ. застр.„Иларион Макариополски“ № 47, ет. 1, обект 1Преустройство на офис в Ателие за козметични услуги, СО в сграда с ИД 56784.523.48.1.1 
1462016146
Доклад
01.12.Венцислав Емилов Рунчев
Антон Емилов Рунчев
25-старV-519.325, общ. обсл.„Кожухарска“
№ 2
Надстрояване до абсолютна кота корниз 177.00м и преустройство на съществуваща жилищна сграда в сграда за обществено обслужване с ИД 56784.519.325 
1472016147
Доклад
02.12.„КАЛИСТО-МАТИ“ ЕООД78-нов/158-старIII-322„Александър Екзарх“ № 42Надстойка и пристойка на съществуваща жилищна сграда в ПИ с ИД 56784.521.308 
1482016148
Доклад
02.12.Иван Георгиев Дарбоклиев359IV-общ. застр.„Капитан Райчо“
№ 56, ет. 1, обект 1-69
Преустройство и промяна предназначението на Аптека в „Аптека“ и „Магазин за промищлени стоки“, СО с ИД 56784.523.901.1.5 
1492016149
РЕСУТ
06.12.Мария Атанасова Гарванова61VIII-479„Константин Стоилов“ № 28Временен открит паркинг и каменен зид в ПИ с ИД 56784.519.387 
1502016150
Доклад
06.12.ЦЪРКВА „СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА“- ГР. ПЛОВДИВ33VII-498„Кирил Попов“
№ 2
Вътрешно преустройство-промяна предназначението на търговска сграда в заведение за обществено хранене – Бистро, сграда с ИД 56784.519.404.1 
1512016151
РЕСУТ
09.12.Георги Колев Траков
Надежда Миткова Тракова
Огнян Благоев Андонов
Красимир Димов Колев
8VI-129„Матинчеви градини“ № 7Преустройство-промяна предназначение на таванско помещение в жилище, без промяна на кота корниз и кота било на съществуваща жилищна сграда, ПИ с ИД 56784.517.89 
1522016152
РЕСУТ
12.12.Здравка Емилова Илиева
Живка Бонева Тигъи
Елена Бонева Чалъмова
360-нов/262-старIX-529„Филип Македонски“
№ 84
Ремонт и реконструкция на покрив без промяна на кота корниз и кота било на съществуваща жилищна сграда с ИД 56784.522.529.1 
1532016153
Доклад
12.12.Анна Здравкова Станкова
Гергана Иванова Станоева
Марина Димитрова Чернева
Иван Владимиров Станоев
68-нов/11-старII-929„11-ти август“
№ 5
Вътрешно преустройство с промяна предназначението на игрална зала за хазартни автомати в заведение за бързо хранене-пица „Лаб“, СО с ИД 56784.519.1124.1.5 
1542016154
Доклад
15.12.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение „АД
5-нов/10-старVI-26„Ихтимански проход“ № 4Външно кабелно електрозахранване 1kV на жилищна сграда, ПИ с ИД 56784.522.26 
1552016155
Доклад
15.12.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение „АД
  „Дон“ № 12Външно кабелно електрозахранване 1kV на жилищна сграда, ПИ с ИД 56784.522.442 
1562016156
РЕСУТ
19.12.Стефана Ченкова Кочева
Милчо Николов Кочев
Тончо Николов Кочев
482III-1892„Славянска“
№ 53 
Промяна предназначението на кафе-аперитив в два гаража, ПИ с ИД 56784.523.1892 
1572016157
РЕСУТ
23.12.Сурен Гарабед Санториян28IV-516„Люлебургас“
№ 21
Преустройство с промяна предназначението на магазин (СО с ИД 56784.517.313.21.15) и офис (СО с ИД 56784.517.313.1.14) в гараж със склад 
1582016158
Доклад
23.12.Онник Григориевич Папазян15-нов/243-старV-518.153, жил. стр.„Презвитер Козма“ № 7Преустройство и частично надстрояване на жилищна сграда до Нк=10.00м и Нб=14.50м 
1592016159
РЕСУТ
23.12.Христина Андреева Колева
Георги Петров Колев
2аVI-941„Никола Обретенов“
№ 29
Прустройство с промяна предназначението на офиси – СО с ИД 56784.518.707.1.5 и СО с ИД 56784.518.707.1.4 в жилище 
1602016160
Доклад
27.12.Виорика Клаудя Пъунеску Атанасова374IV-2033, 2034„Христо Ботев“
№ 83, ет. 5
Вътрешно преустройство и смяна предназначението на Ателие „М1“ (СО с ИД 56784.523.9613.7.23), находчщо се на пети етаж на кота +14.66м в съществуваща сграда в „Жилище“ 
1612016161
Доклад
27.12.Елена Георгиева Коцева374IV-2033, 2034„Христо Ботев“
№ 83, ет. 4
Вътрешно преустройство и смяна предназначението на Ателие „М“ (СО с ИД 56784.523.9613.7.18), находящо се на четвърти етаж на кота +11.82м в съществуваща жилищна сграда в „Жилище“