РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА СТРОЕЖ, ИЗДАДЕНИ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН – 2017г.

ГОД.РС №ДАТАИМЕ ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯКВ.ПИ/УПИАДРЕС
УЛИЦА /БУЛ. №
ВИД СТРОЕЖРЗП
1201701
РЕСУТ
05.01.Спас Петров Стоев
Иванка Василева Нихтянова-Стоева
23-новIV-405„Дякон Иларион“ № 6Промяна на част от съществуващ покрив в тераса и покриване на част от нея към апартамент „Г“ на кота + 10.38 (СО с ИД 56784.524.405.1.4), находящ се на трети етаж  в съществуваща жилищна сграда 
2201702
Разрешение по чл. 144/2/ от ЗУТ
06.01.Ана Петрова Коева31между УПИ X-970 I УПИ IX-969, разположена изцяло в УПИ X-970„Яне Сандански“ № 27
№ 20
Плътна ограда с височина до 2.20м по североизточната регулационна линия между УПИ X-970 и УПИ IX-969, разположена изцяло в УПИ X-970, ПИ с ИД 56784.521.892 
3201703
РЕСУТ
10.01.
Елена Димитрова Павлова
23-нов/111-старI-жилищен блок „Марица“„Райко Даскалов“
№ 54
Преустройство-промяна предназначението на магазин № 1 в сладкарница 
4201704
РЕСУТ
10.01.Община Карлова
Арменухи Оник Манукова
Никола Стоянов Стоенчев
55-нов/99-старVII-1349, 1350„Христо Г. Данов“
№ 13

Реставрация, фасадно оформление и ремонт на покрив на жилищна сграда
 
5201705
Доклад
12.01.Всички собственици в етажна собственост в жилищна сграда
„Теленор България“ ЕАД
119-нов/88-старV-566„22-ри септември“ № 8 (пл. „Гроздов пазар“)Преустройство на съществуваща базова станция № 3241 
6201706
Доклад
13.01.Недялка Петрова Тонева-Вутова
466XI-390„Родопи“ № 19Преустройство-промяна предназначението на таванско помещение в съществуваща жилищна сграда в „Ателие за индивидуална творческа дейност“ 
7201707
РЕСУТ
17.01.Иванка Николова Стойчева
Надежда Лазарова Петрова
Христина Лазарова Стойчева
Ирена Лазарова Стойчева
154-нов/278-старIV-496 „Иван Вазов“ № 80, ет. 1Промяна предназначението на офис в „Жилище“ 
8201708
РЕСУТ
17.01.Община Пловдив321I-263.271„Цар Асен“ и „Цанко Дюстабанов“Благоустрояване на междублоковото пространство на ул. „Цар Асен“ и ул. „Цанко Дюстабанов“ 
9201709
РЕСУТ
17.01.Васил Георгиев Атанасов
Лиляна Куманова Атанасова
388X-1594, 1595, 1596, 1600„Цар Георги Тертер“ № 17Преустройство на помощно помещение към лекарски кабинет за АИПСМП (СО с ИД 56784.520.868.1.40) в складово помещение към апартамент № 17 (СО с ИД 56784.520.868.1.17) в жилищна сграда 
10201710
Доклад
23.01.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
  „Сава Филаретов“ № 6Външно ел. захранване ниско напрежение на жилищна сграда с четири гаража, два офиса, два броя ателиета за индивидуална творческа дейност и четири паркоместа в имот ПИ с ИД 56784.520.444 
11201711
Доклад
23.01.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
3-нов/12-старXI-522.368„Завоя на Черна“ № 1Външно ел. захранване на жилищна сграда 
12201712
РЕСУТ
24.01.Атанас Иванов Джугаланов
Димитър Иванов Джугаланов
141-нов/315-старVI-201„Иван Вазов“
№ 22
Промяна предназначението на избено помещение в съществуваща жилищна сграда с ИД 56784.522.201 в „Ателие за индивидуална творческа дейност“ 
13201713
Доклад
27.01.Димитър Атанасов Георгиев47-нов/40-старIII-1472, 1473, 1500„Феликс Каниц“ № 4преустройство, ремонт и реконструкция на сграда с ИД 56784.518.1148.1 
14201714
Доклад
08.02.Всички етажни собственици в жилищна сграда
„МОБИЛТЕЛ“ ЕАД
440VII-компл. жил. строителство, търговия и зеленина„Шести септември“
№ 211-217
Преустройство на GSM/UMTS/LTE Базова станция „Стария град“, PDV0117.A002 с честотен обхват 900MHz-2100MHz 
15201715
Доклад
08.02.Всички собственици с Председател на УС на етажната собственост Веселин Димитров Хаджиев
„МОБИЛТЕЛ“ ЕАД
480I-компл. застрояване и подземни гаражи„Източен“ № 5Преустройство на съществуваща базова станция „Ботев“, PDV0019.A002 с честотен обхват 900MHz-2100MHz 
16201716
РЕСУТ
10.02.Боян Георгиев Бяндов
Александър Георгиев Бяндов
31I-за общ. и жил. нужди„Христо Дюкмеджиев“ № 4Вътрешно преустройство и промяна предназначението на търговски обект в кафе-аперитив 
17201717
Доклад
10.02.Атанас Николов Божилов231II-165, жил. и общ. застрояване„Янко Сакъзов“ № 39Преустройство с промяна предназначението на офис № 3 (СО с ИД 56784.518.164.2.3) в апартамент, находящ се в съществуваща сграда със смесено предназначение 
18201718
РЕСУТ
23.02.Надка Тодорова Накова-Лукова
Венета Андреева Кирякова
Светослав Любомиров Божилов
31I-за общ. и жил. нужди„Златарска“ № 9Преустройство с промяна предназначението на съществуваща сграда в „Снекбар“ 
19201719 Отменено със Заповед № ДК-10 ЮЦР-32/23.05.2017г.на РДНСК-ЮЦР     
20201720
РЕСУТ
27.02.Павел Стоицов Катранков517XI-246„Хан Тервел“
№ 11
Преустройство на Магазин № 2 и склад към него в „Салон за красота“ 
21201721
Доклад
 Отменено със Заповед № ДК-11-Пд-1/22.03.2013г. на РДНСК-ЮЦР     
22201722
Доклад
07.03.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
387III-1865, 1864„Ген. Скобелев“ № 16Външно ел. захранване ниско напрежение на нова жилищна сграда с четири броя гаражни клетки,  в имот ПИ с ИД 56784.520.1582 
23201723
Доклад
15.02.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
61-нов/165-старVI-274„Кирил и Методий“
№ 8/8а
Външно ел. захранване ниско напрежение на нова жилищна сграда  
24201724
Доклад
07.03.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
32I-988„Яне Сандански“ № 26Външно ел. захранване 1kV на „Промяна на предназначението по време на строителство на кабинети за индивидуална творческа дейност в помещения за спомагателни и обслужващи дейности към жилищата“ 
25201725
Доклад
07.03.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
3XI-517.471, жил. общ. застрояване„Тодор Каблешков“
№ 4
Външно ел. захранване ниско напрежение на „Дву и три етажна жилищна сграда“, ПИ с ИД 56784.521.1442  
26201726
Доклад
08.03.Всички етажни собственици в жилищна сграда
„БУЛСАТКОМ“ ЕАД
499VIII-компл. жил. застрояване„Стойчо Мошанов“ № 49-59DCS/LTE/WI-FI – Базова станция № PDV030-Мошанов 
27201727
Доклад
08.03.„ЦИД-АТЛАС“ ООД с управител Любен Петров Пашев381I-компл. застрояване„Капитан Райчо“ № 73А, ет. 1Преустройство  на част от партерен етаж в съществуваща жилищна сграда в „Пиано-бар“ 
28201728
РЕСУТ
14.03.Росица Николова Колева-Ганева
Недка Иванова Мацева
350-нов/287-старIII-417„Руски“ № 84Преустройство на магазин за промишлени стоки (СО с ИД 56784.522.417.1.1) в магазин за промишлени стоки и кафе 
29201729
РЕСУТ
14.03.Савенка Константинова Хаджиева
Коста Благоев Хаджиев
Ани Благоева Хаджиева
36-нов/101-старV-1416„Петко Каравелов“ №11Преустройство-промяна предназначението на съществуващ офис във фризьорски и масажен салон 
30201730
РЕСУТ
16.03.Мануела Методиева Костадинова54-нов/18-старXIV-434, 428„Антим I“
 № 19
Преустройство и реконструкция на жилищна сграда, преустройство-промяна предназначението на първи жилищен етаж в офиси и студио за красота и приземен етаж в кафене 
31201731
РЕСУТ
16.03.Таня Георгиева Георгиева412X-жил. комплекс„Шести септември“ № 51Преустройство с промяна предназначението на избено помещение № 8 (прилежаща част към апартамент с ИД 56784.518.102.1.53) в магазин за промишлени стоки 
32201732
РЕСУТ
17.03.Иван Францов Ненов
Здравка Димитрова Ненова
Атанас Стоянов Чикчев
Митко Стоянов Чикчев
31I-261, 262, 263, 264, 265, 266, 982, 1002, за общ. и жил. нужди„Христо Дюкмеджиев“ № 6Преустройство с промяна предназначението на двуетажна сграда за търговска дейност в кафе-аперитив 
33201733
Доклад
23.03.Стоян Диков Стоянов
Петър Стоянов Милев
478IV-1956„Иларион Макариополски“
№ 104
Жилищна сграда с височини Н=11.50м, 12.00м, 14.50м и 15.00м 
34201734
Разрешение по чл. 144/2/ от ЗУТ
27.03.Светлин Иванов Иванов11II-66„Волга“
№ 33ф
Плътна ограда с височина до 2.20м по вътрешните регулационни линии 
352017  Отменено със Заповед № ДК-10 ЮЦР-35/07.06.2017г. на РДНСК-ЮЦР     
36201736
Доклад
05.04.Всички етажни собственици в жилищна сграда
„Теленор България“ ЕАД
344I-компл. застрояване„Никола Войводов“ № 12Преустройсво на съществуваща базова станция № 3009 
37201737
РЕСУТ
05.04.Венцислав Борисов Ангелов
Калина Маргаритова Ангелова
11XI-61„Никола Обретенов“ № 34Жилищна сграда с височини и Нк=8.50м и Нб=11.00м 
38201738
РЕСУТ
10.04.Дарина Ангелова Карапеткова5II-78„Христо Ботев“ № 130Преустройство с промяна предназначението на магазин за промишлени стоки в „Заведение за бързо хранене“252.98м2
39201739
РЕСУТ
10.04.Росица Василева Маркс
Ангел Василев Върблянски
17-нов/19-старVI-318„Стоян Михайловски“ № 24, ет. 3, ап. 2Промяна предназначението на помещение с обществено предназначение-Книжарница в избз към апартамент с ИД 56784.524.318.4.2 
40201740
Доклад
10.04.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
30-нов/29-старIII-485„Кричим“ № 4Външно ел. захранване ниско напрежение на нова жилищна сграда, ПИ с ИД 56784.523.4011 
41201741
Доклад
10.04.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
13IX-118„Поп Харитон“
№ 34
Външно ел. захранване 1kV на жилищна сграда, ПИ с ИД 56784.521.114 
42201742
РЕСУТ
12.04.„Амбулатория за групова практика – специализирана медицинска помощ по нервни болести – д-р Кормова и д-р Костадинова“ ООД28X-503„Георги Измирлиев“
№ 5, ет. 1
Преустройство-промяна предназначението на офис 1 в лекарски кабинет 
43201743
РЕСУТ
13.04.„АГРАФА“ ЕООД1II549, 617-общ. и жил. застрояване„Асеновградско шосе““ № 4-Е, бл. 4, ет. 1Пеустройство и промяна предназначението на офис – СО с ИД 56784.524.621.5.23 в АИППП по дентална медицина 
44201744
РЕСУТ
18.04.Надя Петкова Бибова-Килитанова9-нов/14-старVII-264„Георги Груев“ № 6, ет.1Преустройство на магазин за промишлени стоки № 5, СО в сграда с ИД 56784.524.264.1.38 в Букмейкърски пункт 
45201745
РЕСУТ
21.04.Община Пловдив17II-жил. строителство„Свобода“
№ 6-16
Благоусрояване с обособяване на зона за отдих 
46201746
РЕСУТ
21.04.Община Пловдив359III-жил. и общ. застрояване„Родопи“ № 13 и „Антон Тайнер“Благоустрояване и изграждане на паркинг в девет зони 
47201747
Доклад
26.04.Община Пловдив
Комплекс за социални услуги „Олга Скобелева“
428II-общежитие„Марица“ № 142Пристройка за асансьор към КСУ „Олга Скобелева“ 
48201748
Доклад
09.05.„ИМО ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНС СОФИЯ“ ЕАД371I-1734„Сан Стефано“ № 59Преустройство – разделяне на склад № 11 на 2 бр. складове – склад № 11А и склад № 11Б, находящи се на кота -2.60м 
49201749
Доклад
15.05.Община Пловдив346I-детско заведение„Леонардо Да Винчи“ № 47Ремонт и подмяна на два броя площадки 
50201750
РЕСУТ
15.05.ЕТ „ПРОАРХ-М-МАРГАРИТА ХРИСТОВА“
ЕТ „ПРОАРХ-ЕДВАРД ХРИСТОВ“
6-НОВ?9-СТАРVI-38, 39„Пещерско шосе“
№ 15
Преустройство с промяна на офис
№ 2 (СО с ИД 56784.522.38.1.3) и офис № 3 (СО с ИД 56784.522.38.1.4) в апартамент
 
51201751
Доклад
18.05.„ГЕОКАД-93“ ЕООД356VIII-1420, 2193„Крали Марко“ № 39Жилищна сграда с магазини (ново пететажно застрояване)234.93м2
52201752
Доклад
22.05.Христо Атанасов Бонев486IV-1242„Богомил“ № 84, ет. 1Преустройство-промяна предназначението на магазин № 3 (СО с ИД 56784.523.1242.1.30) в „Аптека“ 
53201753
Доклад
22.05.Ефросиния Иванова Сугарева481XII-1877„Лозенград“
№ 32
Нова жилищна сграда с Нк=12.08м и Нк=15.00м 
54201754
Доклад
23.05.ГВ „СОЛЮШЪНС“ ООД34-нов/33-старVIII-524, 524„Стоян Михайловски“ № 35Жилищна сграда с височини в относителни и съответно в абсолютни коти 12.00м /169.70м и 169.80м/ 
55201755
РЕСУТ
25.05.Община Пловдив420XI-озеленяване„Младежка“
№ 2-6
Детска площадка за деца на възраст от 3 до 12 години 
56201756
РЕСУТ    
31.05.Атанас Иванов Топалов
Славка Иванова Гугулянова
44-нов/170-старXI-1364„Христо Г. Данов“ № 32Преустройство на съществуващо  допълващо застрояване и пристройка към него в „Заведение за за обществено хранене“ 
57201757
Доклад
01.06.Христо Николов Колев
Симеон Ангелов Чакъров
Мария Костадинова Димитрова
Елена Ангелова Попова
Ели Минкова Колева
Мария Ангелова Костадинова
„Пълдининвестмънт“ ЕООД
3-нов/12-старXI-522.368, жил. застрояване„Завоя на Черна“
№ 1
Ограда: по границата с УПИ I-6 ажурна с височина 1.62м от кота терен и дължина 6.00м; по границата с УПИ II-7 плътна, с височина от 1.38м до 1.62м от прилежащ терени дължина 12.60м; по границата с УПИ IV-11, 12 плътна, с височина 2.20м и дължина 11.24м, по границата с УПИ X-314  плътна, с височина 2.20м от кота прилежащ терени дължина 6.00м, разположена изцяло в УПИ XI-522.368, жил. застр., кв. 3-нов/12-стар 
58201758
РЕСУТ
01.06.Община Пловдив28-нов/249-старI-жил. строителство„Захари Стоянов“ и „Ген Д. Николаев“Благоустрояване с обособяване на зона за отдих 
59201759
РЕСУТ
01.06.Община Пловдив12-нов/238-старI-жил. строителство„Рожен“Благоустрояване с обособяване на зона за отдих 
60201760
РЕСУТ
02.06.Община Пловдив32I-компл. застрояване и улица„Фредерик Жолио Кюри“Изграждане на зони за паркиране и гариране 
61201761
РЕСУТ
15.04.Петър Николаев Бечев26-нов/28-старIX-434„Персенк“ № 5Реконструкция на покрив и преустройство на тавански етаж в съществуваща сграда 
62201762
Доклад
02.06.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
488-старIII-523.156„Антон Тайнер“ № 60Външно ел. захранване 1kV на „Жилищна сграда“, с един брой бъдещи потребители (клиенти) към електроразпределителната мрежа на ЕВН ЕР, КЕЦ Пловдив-Център 
63201763
Доклад
02.06.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
78-нов/158-старIII-322„Александър Екзарх“ № 42Външно ел. захранване 1kV на „Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда“, с девет броя бъдещи потребители (клиенти) към електроразпределителната мрежа на ЕВН ЕР, КЕЦ Пловдив-Център 
64201764
Доклад
02.06.„МОБИЛТЕЛ“ ЕАД
Собствениците в етжна собственост
14-нов/18-старI-жил. строителство„Константин Величков“ № 57Преустройство на съществуваща базова станция с честотен обхват 900-2100MHz PDV0123.A „SADIISKA“, монтирана върху покрива на сграда с ИД 56784.524.288 
65201765
РЕСУТ
12.06.Община Пловдив521I-жил. строителство„Гео Милев“ Благоустрояване с обособяване на четири зони за паркиране за 128 броя автомобили 
66201766
РЕСУТ
13.06.Община Пловдив468II-коплексно застрояване„Георги Войтех“ Благоустрояване с обособяване на зона за паркиране за 12 броя автомобили 
67201767
РЕСУТ
13.06.Борис Николов Янчев
Светла Димитрова Чнчева
Нина Николова Николова
31VI-991„Яне Сандански“ № 29аВътрешно преустройство: 1. на СО с ИД 56784.521.913.1.5 на кота ±0.00 от офис в жилище; 2.  на СО с ИД 56784.521.923.1.8, представляващ кабинет и приобщаването му към жилище с ИД 56784.521.923.1.1 на кота +2.76м, 3. на СО с ИД 56784.521.923.1.9, от ателие с фитнес в жилище 
68201768
Доклад
14.06.Валерия Петрова Арабаджиева
Фанка Петрова Чавдарова
18-нов/108-старIV-422„Хан Кубрат“
№ 7
Преустройство-промяна предназначението на магазин – СО с ИД 56784.518.390.1.5 в снек-бар 
69201769
РЕСУТ
14.06.Мартин Джеймс Рикетс77-нов/160-старI-346„Александър Екзарх“ № 25Цялостно саниране и съзстановяване на първоначалния вид на фасада на сграда 
70201770
Доклад
14.06.„КАПАНА“ АД43АI-234„Атанас Самоковеца“
№ 9
Вътрешно преустройство-промяна предназначението на терапевтичен кабинет с офис, манипулационна и чакалня, в кафе-бистро с художествена галерия 
71201771
Разрешение по чл. 144/2/ от ЗУТ
19.06.„ДОБРЕВИ“ ЕООД125XII-763„Панайот Волов“
№ 2
Едно, две и триетажна жилищна сграда, свързано застрояване с височини в абсолютни коти Нк=180.20м и Нк=180.55м 
72201772
РЕСУТ
19.06.ЕТ „ДЖОДЕНТ-Д-Р ЙОАНА ГОРАНОВА-АИПППДМ“27-нов/246-старVIII-837, 838„Шести септември“
№ 110А, вх. А, ет. 4, ателие 10
Преустройство с промяна предназначението на ателие за творческа дейност № 10-СО с ИД 56784.518.1522.1.10 в АИПППДМ-стоматологичен кабинет 
73201773
Доклад
22.06.Силвия Иванова Танева352XX-1673„Борислав“
№ 13, ет. 3
Промяна предназначението на ателие (СО в сграда с ИД 56784.523.1673) 
74201774
Доклад
22.06.Мария Кръстева Георгиева-Доркова
Иван Димитров Дорков
376АXV-1798„Тодор Бурмов“
№ 27
Нова три и четириетажна жилищна сграда с Нк=8.00м и Нк=11.00м 
75201775
На осн. чл.148, ал. 2 от ЗУТ
22.06.„ГИМАРСТРОЙ“ ООД
Миглена Коцова Стоилова
222аXIV-766, 771„Братя Миладинови“
№ 20
Плътна ограда с височина Н=2.20м, разположена изцяло в имота на възложителите 
76201776
Доклад
23.06.Дафинка Атанасова Янева
Ангел Георгиев Янев
„ХРАНИНВЕСТ“ ООД
45VI-287, хотелски комплекс и жил. строителство„Георги Бенковски“
№ 23
Надстояване с един етаж на съществуващо едноетажно застрояване, пристрояване и преустройство на втори етаж на съществуващ хотелски комплекс и жилища 
77201777
Доклад
27.06.Зарко Харутюн Елмасян
Ина Кръстева Елмасян
Харутюн Хрант Елмасян
Красимира Г. Сапунджиеа-Елмасян
Софка Христова Бейрийска
Детелин Найденов Бейрийски
222аXIX-518.1800, жил. застрояване„Митополит Натанаил“
№ 8
Нова ниско и средноетажна жилищна сграда с височини Нк=10.00 и Н=14.50м 
78201778
РЕСУТ
28.06.Община Пловдив20I-коплексно застрояване и зеленина„Свобода“
№ 33-39
Частично благоустрояване на част от УПИ I-комплексно застрояване и зеленина от кв. 20 по плана на кв. „Младежки хълм“ 
79201779
Доклад
28.06.Стефка Георгиева Чинчева42-нов/181-старXI-1275, 1278„Никола Генадиев“
№ 2, ет. 1
Преустройство-промяна предназначението на кабинет за здравни услуги – СО с ИД 56784.518.959.1.10 от съществуваща жилищна сграда в „Жилище“ 
80201780
Доклад
29.06.„ГЕОКАД-93“ ЕООД356VIII-1420, 2193„Крали Марко“
№ 39
Жилищна сграда с магазини (ново пететажно застрояване) 
81201781
Доклад
05.07.Костадин Иванов Гаров15VII-1083„Елбасян“
№ 2
Нискоетажна жилищна сграда с височина Нк=8.00м, с мансардно оформление на покрива при надзид 1.20м 
82201782
Доклад
06.07.„ТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД152-нов/336-старV-295 за жилищна сграда, гаражи и административна сграда„Цар Борис III Обединител“
№ 128, вх. А,
ет. 3,
Преустройство с промяна предназначението на студиа: „А“, „Б“ и „В“, самостоятелни обекти в съществуваща сграда със смесено предназначение на кота +7.60м с ИД 56784.522.295.10.57; 56784.522.295.1058 и 56784.522.295.10.56 в „Жилища“ 
83201783
Доклад
06.07.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
  „Богомил“
№ 59
Кабелна линия НН за отдвляне на меренето на ел. енергия на етаж 3 на съществуваща сграда 
84201784
Доклад
06.07.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
16I-37„Ген Кюркчиев“
№ 1
Външно ел. захранване 1kV и монтаж на ел. табло на жилищна сграда, ПИ с Ид 56784.521.35 
85201785
Доклад
06.07.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
11-нов/17-старII-524.280, жил. застр. и II-524.273, жил. застр.„Стоян Михайловски“
№ 10
Външно ел. захранване 1kV на жилищна сграда в УПИ II-524.273, жил. застр. и жилищна сграда в УПИ II-524.280, жил. застр. 
86201786       
87201787
Доклад
06.07.Димитър Николов Черняев156X-646„Никола Козлев“
№ 9
Промяна предназначение и ремонт на покрив на сграда с ИД 56784.521.609.2 
88201788
РЕСУТ
06.07.Община Пловдив368I-Хълм на младежта Скица-проект за благоустрояване с обособяване на кът за рекреация с възстановяване и оптимизация на детска площадка, подходяща за деца с увреждания 
89201789
РЕСУТ
13.07.Радко Борисов Севриев15-нов/237-старI-жил. строителство„Презвитер Козма“
№ 19
Вътрешно преустройство на апартамент-СО с ИД 56784.518.1493.1.12, находящ се на трети етаж, на кота +5.80м от триетажна жилищна сграда 
90201790
РЕСУТ
13.07.„10 ХЕМУС“ ЕООД67II-896„Хемус“
№ 10
Ремонт и реставрация на съществуваща жилищна сграда с ИД 56784.519.770.1 
91201791
Доклад
19.07.„ДКЦ 1-ПЛОВДИВ“ ЕООД
„МОБИЛТЕЛ“ ЕАД
137XI-поликлиника„Понеделник пазара“ № 5Преустройство на базова станция PDV0034(DKTZ) в базова станция с честотен обхват 900MHz-2100MHz на „Мобилтел“ ЕАД PDV0034.A(DKTZ) 
92201792
Доклад
24.07.„Ай Ди Ел“ ЕООД6-нов/9-старII-34„Пещерско шосе“
№ 23
Многофамилна жилищна сграда с Нк=3.00, 14.50 и 15.00м и подземни гаражи 
93201793
РЕСУТ
24.07.Рени Найденова Неделчева174-нов/284-старII-616„Иван Вазов“
№ 49
Преустройство с промяна предназначението на апартамент СО с ИД 56784.522.616.1.11, находящ се на първи етаж в съществуваща жилищна сграда в офис 
94201794
Доклад
24.07.Георги Иванов Бойчев23I-общ. и жил/ нужди„Абаджийска“
№ 6А
Преустройство-промяна предназначението на магазин-СО с ИД 56784.519.347.1.2 в заведение от смесен тип – заведение за бързо хранене 
95201795
РЕСУТ
24.07.Десислава Йорданова Цолевска35II-70„Пещерско шосе“
№ 7
Преустройство с промяна предназначението на офис СО с ИД 56784.522.70.1.1 в жилище, находящ се на първи (приземен) етаж от съществуваща жилищна сграда 
96201796
Доклад
25.07.Община Пловдив  „Найден Геров“ и ул. „Патриарх Евтимий“ № 1 Демонтиране на два броя кабелни разпределителни касети в ПИ 56784.521.506 на ул. „Патриарх Евтимий“ № 1 и монтиране на нова кабелна разпределителна касетка на имотна граница на ПИ 56784.521.506, с местонахождение: гр. Пловдив, ул. „Найден Геров“ 
97 97       
98201798
Доклад
31.07.Венелина Георгиева Искрева
Димо Йорданов Искрев
349-нов/276-старIV-407, общ. обсл.„Васил Априлов“
№ 14
Преустройство на офис – СО с ИД 56784.522.407.3.6 в лекарски кабинет в обществено-обслужваща сграда 
99201799
Доклад 
01.08.Димитрина Димитрова Иванова28-нов/247-старV-857„Захари Княжевски“
№ 2
Преустройство на Магазин № 7-СО с ИД 56784.518.683.1.26, находящ се на приземния етаж на жилищна сграда в АИППСП 
1002017100
РЕСУТ
01.08.Гергана Валентинова Власева15XIII-151, 152„Презвитер Козма“
№ 3
Преустройство на магазин за промишлени стоки в гараж в четириетажна жилищна сграда 
1012017101
РЕСУТ
03.08.Дельо Димитров Пашов
Стойо Димитров Пашов
134-нов/316-старVII-223„Иван Вазов“
№ 8, ет. 3
Преустройство на апартамент, находящ се на трети етаж от жилищен блок, СО в сграда с ИД 56784.522.223.1.6 в две самостоятелни жилища 
1022017102
РЕСУТ
03.08.Калинка Тименова Тошева
Георги Николов Тошев
21IV-938„Никола Обретенов“
№ 11
Приобщаване на стая (спалня) от ап. 2 към ап. 1-СО с ИД 56784.521.860.1.2 и СО с ИД 56784.521.860.1.1 от жилищна сграда 
1032017103
РЕСУТ
07.08.Марияна Игнатова Свещникова
Георги Игнатов Свещников
38VI-249, общ. и жил. нужди„Георги Бенковски“
№ 14
Преустройство-промяна предназначението на магазин на два етажа в кафе-аперитив 
1042017104
Доклад
08.08.„Гимастрой’ ЕООД
Миглена Коцова Стоилова
222аXIV-766, 771„Братя Миладинови“
№ 20
Нова четири и пететажна многофамилна жилищна сграда с Нк=11.50м и 14.50м 
1052017105
РЕСУТ
09.08.Здравко Василев Зафиров36XIII-314„Христо Дюкмеджиев“
№ 27
Реконструкция и частично надстрояване на съществуваща жилищна сграда 
1062017106
Доклад
14.08.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
42-нов/181-старVIII-1273„Александър Екзарх“
№ 1А
Външно ел. захранване на жилищна сграда с местонахождение, гр. Пловдив, ул. „Александър Екзарх“ № 1А 
1072017107
РЕСУТ
15.08.Община Пловдив355XVII-трафопост, XV-1406, общ., XVI-1409, общ.„Петко Д. Петков“ № 42 и „Граф Игнатиев“ № 24План-схема за благоустрояване с обособяване на зона за паркиране и гариране с детска площадка 
1082017108
РЕСУТ
17.08.Весела Александрова Манолова
Нешо Банов Нешев
493I-компл. застр., Трафопост с хидрофор„Гео Милев“
№ 30А, ет. 7, ап. 81/18
Вътрешно преустройство-остъкляване на тераса и приобщаване към апартамент, СО в сграда с ИД 56784.523.4040.1.81 
109201710917.08.Васил Костадинов Андреев
Галина Боянова Пълева-Моллова
Христо Николаев Моллов
Боян Николаев Моллов
Радост Димитрова Пачева
134-нов/316-старXVII-522.211„Кръстю Пастухов“
№ 1
Ажурна ограда от метални пана с височина Н=2.20м по улична регулация 
1102017110
РЕСУТ
17.08.Вероника Гаро Баяндурян361-нов/264IV-548, 549, 550„Тракия“ № 41Промяна предназначението на СО в сграда с ИД 56784.522.548.1.4 – Кафе-еспресо в Книжарница 
1112017111
РЕСУТ
18.08.Пенчо Георгиев Раянов36XI-312„Христо Дюкмеджиев“
№ 31
Преустройство-промяна предназначението на магазин за пакетирани стоки във „Фреш-бар“ 
1122017112
РЕСУТ
18.08.Антон Георгиев Попчев338IV-компл. застр.„Цар Борис III Обединител“
№ 141, ет. 1
Преустройство-промяна предназначението на магазин за промишлени стоки, СО в сграда с ИД 56784.523.2214.1.44 в „Кафене“ 
1132017113
РЕСУТ
23.08.Албена Красимирова Господинова
Динко Стоилов Господинов
7I-122„Матинчеви градини“
№ 22
Гараж със склад до Н=3.30м и навес до Н=2.20м 
1142017114
Доклад
23.08.Евгени Йорданов Янев
Мария Лъчезарова Янева
44VII-215„Йоаким Груев“
№ 26
Преустройство-промяна предназначението на СО с ИД 56784.519.132.1.11 в кафе-аперитив 
1152017115
РЕСУТ
28.08.Росен Иванов Кръпков171-нов/310-старXXI„Костаки Пеев“
№ 27-27А
Ремонт и вътрешно преустройство на съществуваща жилищна сграда с ИД 56784.522.843.4, при условията на чл. 53 от ЗУТ 
1162017116
РЕСУТ
29.08.Община Пловдив365I-компл. застрояване„Бузлуджа“
№ 4-6
План-схема за частично благоустрояване с обособяване на зона за паркиране и гариране  
1172017117
РЕСУТ
29.08.Петър Георгиев Гигов
Пенка Гавраилова Краевска
Митко Георгиев Краевски
154-нов/278-старIII-493, 494„Иван Вазов“
№ 76
Основен ремонт на съществуващо дървено стълбище в жилищна сграда с ИД 56784.522.494.1 
1182017118
Доклад
31.08.ЖСК „ТАРАМЕКС БИЛДИНГ ИНВЕСТ ГРУП“204XXV-635„Алеко Константинов“
№ 14
Нова жилищна сграда с подземни гаражи, с Нк=15.00м, ателие и четири броя гаражи в партера 
1192017119
Докллад
08.09.Ненко Василев Богоев
Лазар Вълков Богоев
15VII-262„Ген. Данаил Николаев“
№ 92
Нова жилищна сграда с височини Нк=7.50, 11.50, 12.00 и 15.00м, с гаражи партера и ново подземно застрояване 
1202017120
РЕСУТ
18.09.Диана Василева Райчинова30II-общ. и жил. нужди„Златарска“
№ 20
Преустройство на СО за търговска дейност с ИД 56784.519.294.1.2 в Бистро-кафе 
1212017121
Доклад
19.09.Мария Ангелова Кушева
Лалка Павлова Шопова
Божидар Стоянов Павлов
7III-518.1711„Ген. Данаил Николаев““
№ 47
Ново четири и пететажно жилищно застрояване с магазини в първи (приземен) етаж, жилища и ателиета 
1222017122
РЕСУТ
19.09.Пиетро Луиджи Гиа152-нов/336-старV-295 за жилищна сграда, гаражи и адм. сграда„Цар Борис III Обединител“ № 128, вх. А, ет. 7Преустройство с промяна предназначението на: апартамент И-10, СО в жилищна сграда с ИД 56784.522.295.10.26 и апартамент Б-12, СО в жилищна сграда с ИД 56784.522.295.10.25 на кота +20.10м в един апартамент 
1232017123
Доклад
19.09.Петко Иванов Недев
Антония Иванова Недева
18-нов/21-старIII-330„Антон Папазов“
№ 4
Надстрояване и преустройство до Нк=11.50м на жилищна сграда с ИД 56784.524.330.1 
1242017124
Доклад
20.09.Росен Койчев Христов
„ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД
66VIII-875„Хемус“
№ 3
Преустройство на съществуваща GSM базова станция на „Теленор“ № 3253 БС тип 8 на покрива на двуетажна жилищна сграда с ИД 56784.519.750.1 
1252017125
Доклад
21.09.„Тенео“ ЕООД44I-1247„Захари Стоянов“
№ 96
Жилищна сграда с височини Нк=12.00 и 14.50м, с гаражи в партера и три броя ателиета 
1262017126
РЕСУТ
25.09.Община Пловдив465III-компл. застрояване„Мали Богдан“
№ 48-52
Скица-проект за благоустрояване с обособяване на зона за паркиране и гариране 
1272017127
РЕСУТ
25.09.Община Пловдив469I-компл. застояване„Родопи“
№ 45-49
План-схема за благоустрояване с обособяване на зона за паркиране и гариране 
1282017128
Доклад
26.09.„Еко Вип Холидей“ ЕООД
Стефан Стоилов Попов
8XX-521.1515, жил. застр.„Волга“
№ 25
Жилищна сграда с гаражи 
1292017129
Доклад
29.09.Мария Ангелова Кушева
Лалка Павлова Шопова
Божидар Стоянов Павлов
7-новIII-518.1711, жил. застр.„Ген. Данаил Николаев““
№ 47
Плътна ограда с височина Н до 2.20м с пергола по вътрешните регулационни граници, разположена изцяло в собствения УПИ III-518.1711 
1302017130
Доклад
02.10.Веска Ангелова Василева84XII-607„22-ри септември““
№ 1
Преустройство на кафе-бар, СО с ИД 56784.521.582. 1.1, в гостилница за 30 посетители 
1312017131
Доклад
02.10.Калин Ганев Ганев22IX-1322„Захари Стоянов“
№ 39и
Делба на апартамент № 3, СО с ИД 56784.521.1606.1.3, на коти +6.20м, +8.76м и +11.50м на два нови апартамента – апартамент № 3 на коти +6.20м и +8.76м и апартамент № 4 на кота +11.50м 
1322017132
Доклад
03.10.„НОЛИКС“ ЕООД343VI-обществено застрояване„Капитан Райчо“
№ 54
Промяна предназначението на бирария, СО с ИД 56784.523.956.1.22 в магазин за промишлени стоки 
1332017133
РЕСУТ
04.10.Община Пловдив473I-компл. застояване„Иларион Макариополски“
№ 70-76 и „Тодор Влайков“ № 2-6
План-схема за благоустрояване с обособяване на зона за паркиране и гариране 
1342017134
Доклад
04.10.Арман Степан Христамян
Веселка Петрова Христамян
82-старIV-692„Май“ № 5Преустройство на офис – СО с ИД 56784.521.648.1.5, разположен на партерен етаж в съществуваща сграда в АИППП по дентална медицина  
1352017135
РЕСУТ
06.10.Община Пловдив361I-компл. застрояване, подземни гаражи и КОО„Трапезица“
№ 23
План-схема за благоустрояване с обособяване на зона за паркиране и гариране 
136201713612.10.Община Пловдив
Всички собственици в етажна собственост
364-нов/260-старVII-522.585, жил. застр.„Бузлуджа“
№ 1
Ажурна ограда с височина Н=2.20м по регистриран трасировъчен план, разположена изцяло в границите на ПИ с ИД 56784.522.585 
137201713713.10.Община Пловдив
Всички собственици в етажна собственост
372аXI-1712„Легия“ № 5Ажурна ограда с височина Н=2.20м по регистриран трасировъчен план, разположена изцяло в границите на ПИ с ИД 56784.523.1712 
1382017138
Доклад
16.10.Хатидже Билялова Алиева
Бахрие Ферадова Мехмедова
148-нов/303-старII-654„Авксентий Велешки“ № 32-32аВътрешно преустройство и промяна предназначението на магазин №, СО в сграда с ИД 56784.522.654.1.27 в „Кафе-Аперитив“ 
1392017139
Доклад
17.10.„АПТЕЧНО ПЛОВДИВ“ АД23-нов/111-старI-жил. блок „Марица“„Райко Даскалов“ № 54Пеустройство и промяна предназначението на аптека на първи партерен етаж от сграда, блок „Марица“ в банков офис  
1402017140
Доклад
17.10.„Интер Трейд-Ей Енд Ди“ ЕООД
„Авра Естейт“ ЕООД
„Артемис Имоти“ ООД
„Прима Ко“ ООД
„Преси-99“ ЕООД
„Аспект Архитекти“ ЕООД 
48-нов/20-старI-дом на книгата„Христо Г. Данов“ № 2Пеустройство-промяна предназначението на банков клон в аптека 
1412017141
Доклад
19.10.Лиляна Георгиева Бочукова
Вълчо Николов Бочуков
Мария Вълчева Иванова
Борислав Стоилов Иванов
67-нов/12-старVI-930„Княз Александър I Батемберг“
№ 27
Преустройство на заведение за обществено хранене, СО с ИД 56784.519.799.1.10 и магазин за пакетирани хранителни стоки, СО с ИД 56784.519.799.1.9 с обединение в един самостоятелен обект и промяна предназначението им в „Магазин за промишлени стоки“ 
1422017142
РЕСУТ
23.10.Община Пловдив14VIII-210, жил. строителство„Ген. Данаил Николаев““
№ 78
План-схема за възстановяване на тротоарна настилка и обособяване на зона за паркиране и гариране 
1432017143
РЕСУТ
24.10.„ГИМАРСТРОЙ“ ООД
Миглена Коцова Стоилова
222аXIV-766, 771„Братя Миладинови““
№ 20
Допълващо застрояване – шест броя гаражни клетки с височина Н=2.20м 
1442017144
Доклад
27.10.„Герин“ ЕООД12XII-1175„Волга“ № 14Жлищна сграда с Нк=8.50м, гараж, паркомясто в партера, ателие на кота -2.60м и плътна ограда с височина Н=1.90м от прилежащ терен по границата с УПИ IX-1176 
145201714530.10.„МАР НЕГРО ПА 6109 БЪЛГАРИЯ“ ЕООД14VIII-210„Ген. Данаил Николаев“
№ 78
Плътна ограда с височина Н=2.20м по вътрешните регулационни граници с УПИ IV-212, 213 и УПИ VII-207, разположена изцяло в УПИ VIII-210 и ажурна ограда с врата по уличната регулационна граница 
1462017146
РЕСУТ
03.11.Елена Димитрова Грабовиецка-Христакиева67-нов/12-старV-търговия и жилище„11-ти август“
№ 10, ет. 1
Вътрешно преустройство на соларно и козметично студио, СО в сграда с ИД 56784.519.812.1.6 в жилище 
1472017147
РЕСУТ
03.11.Всички собственици с Председател на УС на етажната собственост Кичка Аргирова Кузмова375XV-2008„Христо Ботев“
№ 99
1. Преустройство, приобщаване и остъкляване на неизползваеми покривни тераси към апартамент № 17, СО в сграда с ИД 56784.523.2008.1.21
2. Преустройство на част от коридори (етажни площадки) на кота +5.75м, +8.50м, +11.25м, +14.00м и приобщаването им към ап. 3, ап. 7, ап. 11 и ап.15 в жилищна сграда с ИД 56784.523.2008.1
 
1482017148
РЕСУТ
08.11.Община Пловдив522IV-комплексно жилищно застрояване„Източен“
№ 111
План-схема за благоустрояване с обособяване на зона за паркиране и гариране и зона за отдих 
1492017149
РЕСУТ
08.11.Община Пловдив383XVI-жилищно застрояване„Кричим“
№ 22-24 „Марин Дринов“ № 3-7
План-схема за благоустрояване с обособяване на зона за паркиране и гариране и зона за отдих 
1502017150
РЕСУТ
08.11.Община Пловдив518I-компл. застрояване„Киев“ № 111План-схема за благоустрояване с обособяване на зона за паркиране и гариране  
1512017151
РЕСУТ
08.11.Община Пловдив490I-компл. застрояване„Мали Богдан“
№ 70-72
План-схема за благоустрояване с обособяване на зона за паркиране и гариране  
1522017152
РЕСУТ
10.11.Община Пловдив470I-компл. застрояване„Богомил“
№ 47-53
План-схема за благоустрояване с обособяване на зона за паркиране и гариране и детска площадка 
1532017153
РЕСУТ
10.11.Петър Кирилов Томов24-нов/109-старIX-431„Петко Каравелов“
№ 30
Преустройство на офис (СО с ИД 56784.518.399.2.7), находящ се на първи етаж от триетажна жилищна сграда в жилище 
1542017154
Доклад
10.11.Весела Дечева Дечева19а-новX-333„Ген. Кюркчиев“
№ 22
Промяна предназначението на Ателие № 2 на кота +16.50м, СО в сграда с ИД 56784.517.201.1.12 в жилище 
1552017155
РЕСУТ
13.11.Община Пловдив522аII-комплексно жилищно застрояване„Лясковец“
№ 1-9
План-схема за благоустрояване с обособяване на зона за паркиране и гариране и зона за отдих 
1562017156
Доклад
13.11.Община Пловдив
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
38-нов/171-старX-1375„Софроний Врачански“
№ 24
Външно ел. захранване НН на жилищна сграда 
1572017157
РЕСУТ
15.11.Община Пловдив15XII-272„Ген. Данаил Николаев“
№ 102
План-схема за благоустрояване с обособяване на зона за паркиране и гариране  
1582017158
Доклад
15.11.„НУРТС България“ ЕАД65I-521.1621, за озеленяване и природна защита-Парк „Данов хълм“Сахат тепе-Радиорелейна телевизионна станция (РТС) и УКВ-станцияБазова станция ЕАН БС РРС Сахат тепе, Пловдив-BGR_137, сграда с ИД 56784.521.1471.4 по КК на гр. Пловдив 
1592017159
Доклад
15.11.Мария Тодорова Папазова165-нов/279-старIII-634„Иван Вазов“
№ 57
Промяна предназначението на магазин за кафе, клон 11, СО в сграда с ИД 56784.522.201.3588.1.26 в Банков офис 
1602017160
РЕСУТ
16.11.Община Пловдив491VIII-комплексно жилищно застрояване„Киев“ № 24-28План-схема за частично благоустрояване с обособяване на зона за паркиране и гариране и зона за отдих  
1612017161
РЕСУТ
17.11.Иван Димитров Тачев150-нов/324-старVI-686, 687„Г. М. Димитров“
№ 24А
Едноетажна пристройка, частично преустройство на таван, ремонт и вътрешно преустройство на съществуваща жилищна сграда 
1622017162
РЕСУТ
20.11.Община Пловдив I-комплексно застрояване и подземни гаражи„Източен“
№ 1-7 и „Христо Ботев“ № 115
План-схема за благоустрояване с обособяване на зона за паркиране и гариране  
163201716323.11.„МБ Партнер“ ООД
Жози Марсел Бакиш
Емил Марсел Бакиш
Владимир Аврамов Бобчев
22-нов/196-старXVI-1202„Свети Горазд“
№ 7
Плътна ограда с височина Н=2.20м по границата с УПИ XV-1203, 1206, разположена изцяло УПИ XVI-1202 
1642017164
РЕСУТ
24.11.Община Пловдив345а-нов/274-старI-324, 326„Любен Каравелов“
№ 11, 13, 15
План-схема за благоустрояване с обособяване на зона за паркиране и гариране  
1652017165
РЕСУТ
24.11.Община Пловдив17б-нов/107-старII-Съдебна палатаЦентална градска частПлан-схема за временно благоустрояване с обособяване на зона за рекреация, СПО, паркиране и гариране 
1662017166
РЕСУТ
29.11.Община Пловдив421I-жилищен комплекс„Васил Априлов“
№ 83
План-схема за частично благоустрояване с обособяване на зона за паркиране и гариране  
1672017167
РЕСУТ
29.11.Община Пловдив519I-обществено и жилищно застрояване„Източен“ и „Княгиня Мария Луиза“План-схема за  благоустрояване с обособяване на зона за рекреация, паркиране и гариране  
1682017168
Доклад
30.11.Община Пловдив
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
481XII-1877„Лозенград“
№ 32
Външно ел. захранване 1kV на жилищна сграда 
1692017169
РЕСУТ
01.12.Община Пловдив172-нов/328-старIV-комплексно застрояване„Цар Борис III Обединител“
№ 138Б, 138В, 138Г, 140А
План-схема за частично благоустрояване с обособяване на зона за паркиране и гариране  
1702017170
Доклад
06.12.Венцеслав Йорданов Тодоров66-нов/13-старIX-493„Княз Александър I Батемберг“
№ 22
Преустройство на магазин за хранителни стоки (СО с ИД 56784.521.471.1.2) в магазин за хранителни стоки със заведение за обществено хранене 
1712017171
РЕСУТ
07.12.Кольо Тенев Динков413VII-172„Пенчо Славейков“
№ 38
Преустройство с промяна предназначението на магазин за промишлени стоки (СО с ИД 56784.518.99.1.22), разположен на партерния етаж на сграда в гараж 
1722017172
Доклад
07.12.Фондация „Васил Д. Тузсузов“149-нов/314-старII-680„Кракра“
№ 2
Промяна предназначението на три магазина (СО с ИД 56784.522.680.1.3, 56784.522.680.1.7 и 56784.522.680.1.8) в два магазина за промишлени стоки, находящи се в партерния етаж на сградата 
1732017173
РЕСУТ
08.12.Община Пловдив32-нов/113-старI-комплексно застрояване„Шести септември“
№ 156
План-схема за благоустрояване с обособяване на зона за паркиране и гариране  
1742017174
РЕСУТ
08.12.Община Пловдив293-новX-1138, 1139, 1140„Руски“
№ 117
План-схема за благоустрояване с обособяване на зона за паркиране и гариране  
1752017175
РЕСУТ
08.12.Община Пловдив502XIII-многоетажен паркинг„Лъджене“План-схема за благоустрояване с обособяване на зона за паркиране и гариране  
1762017176
РЕСУТ
08.12.Община Пловдив31 „Копривщица“ и „Върховръх“План-схема за благоустрояване с обособяване на зона за паркиране и гариране  
1772017177
РЕСУТ
14.12.Дони Маринова Жечева
Елена Маринова Карпарова
Боряна Василева Каишева
Никола Атанасов Каишев
Александър Атанасов Каишев
ЕТ „Гьока Х. Петров“
Димитър Богданов Хаджипетров
18-нов/108-старIII-423„Райко Даскалов“
№ 71
Прустройство на магазин (СО с ИД 56784.518.391.1.1) в заведение за бързо хранене 
1782017178
Доклад
14.12.Нейчо Христов Тепавичаров353X-1400„Сан Стефано“
№ 52, ет. 1
Преустройство на офис № 3, СО в сграда с ИД 56784.1400.1.16 в „Стоматологичен кабинет“ 
1792017179
РЕСУТ
15.12.„КИМ 2003“ ООД44VI-216, 950, 218, 219, за общ. и жил. нужди„Йоаким Груев“
№ 20
Промяна предназначението на магазин за хляб с производство на хляб и хлебни изделия, СО с ИД 56784.519.136.1.5 в „Кафене с производство на хляб и хлебни изделия“ 
1802017180
РЕСУТ
18.12.Мария Славчева Тумангелова-Илиева83VII-521.1626„Май“ № 10аНова жилищна сграда с височини Нк=8.00 и 10.00м 
1812017181
Доклад
20.12.Петко Иванов Велчев
Иван Петков Велчев
Екатерина Милкова Недева
33IV-503„Абаджийска“
№ 15
Преустройство на сграда за търговия с ИД 56784.519.409.1 в „Кафе-клуб“ 
1822017182
Доклад
21.12.„МАРКЕТ СЕНТЪР“ ООД344IV-обществено застрояване„Капитан Райчо“ № 50Промяна предназначението на СО в сграда с ИД 56784.523.954.1.79 с предназначение – за търговска дейност в Офис на „Централна кооперативна банка“ АД 
1832017183
Доклад
28.12.Соня Иванова Божикова
Марко Тодоров Божиков
35XII-1048„Гладстон“
№ 74
Жилищна сграда с височини Нк=5.40м, 9.00м, 11.00м, 12.00м и 15.00м, с подземен гараж за седем броя автомобили и три броя магазини в партера