УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ – 2003 г.

Удостоверение №Строително разреш. №ОБЕКТ – РЗПУПИСОБСТВЕНИЦИСтроит. надзорРегистрирал
11/28.08.2003 г.119/25.04.2002 г.Пететажна жилищна сграда с височина Н=14.50м, с подземен гараж за пет коли, два магазина за промишлени стоки и едно ателие за индивидуална творческа дейностУПИ IX-145, кв. 462 по плана на Трета градска част, ул. „Мали Богдан“ № 27Станислав Станчев Станчев, Александър Станиславов Станчев, Ирина Станиславова Станчева и др.ЕТ „Кръстец-Георги Велеварх. М. Богданов
23/29.08.2003 г.400/30.10.2001г. 409/29.04.2002г.Жилищна сграда на пет и шест етажа с височини 12.00 и 15.00м, с ресторант, пет апартамента, пет ателиета за индивидуална творческа дейност и шест паркоместаУПИ VII-663, кв. 85-нов по плана на Централна градска част, ул. „Виктор Юго” № 27Стефан Здравков Акрабов, Люба Тенева Йорданова, Светлан Михов Дерменджиев, Мая Георгиева Бацалова и др.„Стрикт“ ООДарх. М. Богданов
39/12.09.2003 г.313/09.11.2000г. 413/05.11.2001г.Допълващо застрояване с височина Н=3.50м-два броя: Магазин за хранителни стоки Кафе-аперитивУПИ V-552, кв. 1-нов по плана на кв. „Младежки хълм“, ул. „Марат” №4Мюмюн Наим Сали, Кадир Наим Сали, Наим Мехмед СалиЕТ „Булмит-В. Шаркова“арх. М. Богданов
411/16.09.2003 г.368/11.11.2002г.Пристройка с височина Н=4.00м към съществуваща жилищна сграда и преустройство на съществуваща жилищна сграда за ресторантУПИ III-382, кв. 38-нов по плана на кв. „Младежки хълм“, ул. „Ангиста” №4Диана Атанасова Иванова, Сергей Тодоров Иванов„АВИС консулт“ ООДарх. М. Богданов
513/29.09.2003 г.57/05.03.1993г.Търговска сграда от кота корниз +8.90м до кота +11.60мУПИ- № 987, кв. 91-нов/43А-стар по плана на кв. „Капана“, ул. „Магура” № 1Николай Димитров Николаев-управител на ЕТ „Николай Николаев-Комерсиал“, гр. Пловдив„ИВЕСТ“ ООДарх. М. Богданов
621/08.10.2003 г.237/26.07.2002г. 181/16.05.2003г.Нова жилищна сграда на един и четири етажа с височини Нк=2.50 и 11.50м, с един магазин за промишлени стоки, един офис на първи етаж, едно ателие в мансардния етаж, осем апартамента и четири броя паркоместаУПИ XVIII-319, кв. 223а по плана на Втора градска част, ул. „Атанас Каменаров“ № 4Донка Иванова Врачева, Велко Иванов Врачев, Елена Атанасова Парова и др.„ИСС Консулт“ ООДарх. М. Богданов
722/22.10.2003 г.160/04.06.2002г. 161/04.06.2002г. 308/24.07.2003г.Нова жилищна сграда на три и четири етажа, шест гаража, един стоматологичен кабинет, два магазина за промишлени стоки и зала за електронни игриУПИ XI-1725, 1727, кв. 370а по плана на Трета градска част, ул. „Беласица” № 45, 47Емануил Тодоров Шейнин, „АРТЕМА 02“, Димитър Иванов Дестанов и др.„БИЛД 99“ ООДарх. М. Богданов
824/06.11.2003 г.482/12.10.1999г.Нова жилищна сграда с височина Нк=8.05мУПИ IV – 599, кв. 426 по плана на Старинна градска част, ул. „Николица Войвода” № 6Валери Стоянов Генчев„КОНТРОЛ ИНВЕСТ“ ООДарх. М. Богданов
925/06.11.2003 г.93/16.05.1996г.Нова жилищна сграда с височини Нк=11.50 и 14.50м, с магазин за промишлени стоки, Фото-ателие, АГ амбулатория и стационар с операционна /Медицински център „Бора“/УПИ І-3, кв. 13-стар по плана на кв. „Младежки хълм“, ул. „Пещерско шосе” № 47Никола Рангелов Аргиров, Надка Маринова Аргирова Анка Рангелова Тошкова и др.„ИВЕСТ“ ООДарх. М. Богданов
1028/13.11.2003 г.107/07.09.1995г. Акт за узаконяване 12/23.08.2002г.Жилищна сграда на четири и пет етажа с три броя магазини за промишлени стоки, едно жилище и ателие в подпокривното пространствоУПИ ІІ-508, кв. 34 по плана на кв. „Капана”, ул. „Железарска” № 16аПетър Георгиев Беширов, Елена Александрова Беширова, Вълчо Димитров Георгиев, Калинка Стефанова Георгиевана осн чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
1129/13.11.2003 г.59/07.03.2001г.Жилищна сграда на един, четири и пет етажа с три офиса, магазин за промишлени стоки, мансарда и три паркоместаУПИ VIII-450, кв. 139 по плана на Бяла зона част, ул. „Георги С. Раковски” № 16аАврам Иванов Александров„Стрикт“ ООДарх. М. Богданов
1230/13.11.2003 г.167/03.07.2000г.Едноетажна нежилищна пететажна сграда с височини 4.00 и 15.00м, с три гаража, един магазин за промишлени стоки, един офис и две ателиетаУПИ IX-452, кв. 139-нов по плана на Бяла зона, ул. „Георги С. Раковски” № 18Димитър Янев Костов, Мария Георгиева Тачева, Наталия Любенова Георгиева и др.„Стрикт“ ООДарх. М. Богданов
1331/14.11.2003 г.334/11.09.2001г.Магазин-дрогерия с височина 2.50м – допълващо застрояванеУПИ X-1665, кв. 352 по плана на Трета градска част, ул. „Борислав” № 23Благой Сергеев Цветков„Стройконтрол“ ООДарх. М. Богданов
1432/17.11.2003 г.246/31.07.2002г.Жилищна сграда на три и пет етажа с височини 10.00 и 15.00м, с осем броя апартаменти, четири броя ателиета, четири броя гаражи, един офис, дванадесет броя избени помещения, четири паркоместа и с пътническа уредбаУПИ IX-21, кв. 19а-нов/110а-стар по плана на Централна градска част, бул. „Марица” № 102Ана Александрова Дундарова, Венцислав Георгиев Кекеманов и др.„Тракия гарант“ АДарх. М. Богданов
133/17.11.2003 г.294/25.10.2000г.Жилищна сграда на три етажа с височина 11.50м, с четири броя апартаменти, едно ателие, един гараж, една приземна стая, пет избени помещения и три паркоместаУПИ III-1571, кв. 389 по плана на Първа градска част, ул. „Макгахан” № 10Тодора Атанасова Янева, Йордан Янев Атанасов, Мария Атанасова Шумарева и др.„Тракия гарант“ АДарх. М. Богданов
1535/19.11.2003 г.222/16.11.1993г. Акт за узаконяване 3/05.02.2001г.Двуетажна масивна постройка за офиси в дъното на парцелаУПИ VIII-843, кв. 171-нов по плана на Централна градска част, ул. „Костаки Пеев” № 27Радка Георгиева Маринова, Спаска Рангелова Миланована осн чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
1636/19.11.2003 г.97/06.08.1991г. Акт за узаконяване 14/18.05.2001г.Едноетажна масивна постройка за офис /откъм лицето на парцела/УПИ VIII-843, кв. 171-нов по плана на Централна градска част, ул. „Костаки Пеев” № 27Радка Георгиева Маринова, Спаска Рангелова Миланована осн чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
1739/26.11.2003 г.244/16.06.2003г.Ремонт и вътрешно преустройство на съществуваща жилищна сграда и пристройка към нея за стълбищна клеткаУПИ VIII-623, кв. 426 по плана на Старинна градска част, пл. „Житен пазар” № 3Курти Георгиев Куртев, Росица Борисова Минчева„Стрикт“ ООДарх. М. Богданов
1840/01.12.2003 г.101/16.10.1991г. 21/07.08.1991г.Едноетажна постройка за кафе-аперитивУПИ 491, кв. 13-нов по плана на кв. „Младежки хълм“, ул. „Кишинев” № 2Иван Кръстев Молловна осн чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
1944/04.12.2003 г.113/22.04.2002г. 275/28.08.2002г.Нова жилищна сграда на един, три и четири етажа с височина Нк=3.00, 11.50 и 14.50м, с пет броя гаражи и два магазина за промишлени стокиУПИ І-449, кв. 22-нов по плана на кв. „Младежки хълм“, ул. „Тунджа” № 3„Сиенит“ ООД, Костадин Георгиев Мазев, Георги Костадинов Мазев и др.„КОНТРОЛ ИНВЕСТ“ ООДарх. М. Богданов
2045/08.12.2003 г.62/17.02.2003г. 66/20.02.2003г.Нова жилищна сграда на един, четири и пет етажа с височини Нк=3.50, 12.00 и 15.00м, с девет апартамента, четири броя гаражи и шест броя паркоместаУПИ VІІ-301, кв. 223 а по плана на Втора градска част, ул. „Атанас Каменаров” № 9Димчо Иванов Чолаков, Мария Захариева Чолакова, Марина Иванова Гъдева и др.„ИСС Консулт“ ООДарх. М. Богданов
2146/08.12.2003 г.187/19.05.2003г.Допълващо застрояване-два броя гаражни клетки с височина Н=3.00мУПИ VІІ-301, кв. 223 а по плана на Втора градска част, ул. „Атанас Каменаров” № 9Димчо Иванов Чолаков, Мария Захариева Чолакова, Марина Иванова Гъдева„Агроинвест“ ЕАДарх. М. Богданов
2252/11.12.2003 г.177/11.06.2002г. 178/11.06.2002г.Жилищна сграда на четири и пет етажа с височини Н=10.00, 11,50 и 14.50м, с пет гаража и две паркоместаУПИ X-141, кв. 9-нов, по плана на кв. „Младежки хълм”, ул. „Днепър” № 26Наско Петков Аршинков, Нели Славчева Аршинкова, Костадин Николаев Демиров, Николина Кръстанова Мазнева, Валентин Петров Видолов и др.„Стройконтрол“ ООДарх. М. Богданов
2354/12.12.2003 г.310/08.07.1999г.Жилищна сграда със седем жилища, три броя гаражи и един козметичен салон с височина Н=8.50 и 11.50мУПИ XI-689, кв. 209 по плана на Втора градска част, ул. „Трайко Китанчев” № 4Стоянка Калчева Багрянова, Калина Манолова Цанкова, Венелина Венелинова Дянкова и др.„МИКС-РХ“ ООДарх. М. Богданов
2456/18.12.2003 г.35/16.03.1992г.Триетажна жилищна сграда с височина Н=11.50м, с два гаража и един магазин за промишлени стокиУПИ V-605, кв. 259-стар по плана на „Триъгълника“, ул. „Кардам” № 14Ангел Димитров Ангелов, Станка Илиева Ангелова Василка Ангелова Ангелова„НИМКОТ Контрол“ ООДарх. М. Богданов
2557/18.12.2003 г.80/05.03.2003г. 83/05.03.2003г.Жилищна сграда на три и четири етажа с височини Н=10.00 и 12.00м-Първи етап-Жилищна сграда на два етажа с височини Н=4.00, 5.00 и 7.00м, водопроводно отклонение и канално отклонениеУПИ V-20, кв. 5-нов/10-стар по плана на кв. „Велбъжд“, ул. „Ихтимански проход” № 2Николай Илиев Базлянков„Стрикт“ ООДарх. М. Богданов
2658/19.12.2003г.73/28.02.2003г. 445/29.10.2003г. 74/28.02.2003г. 421/08.10.2003г.Жилищна сграда на четири етажа с височина Н=11.50м, с пет гаража /един двоен/ и две паркоместа Преустройство на съществуваща едноетажна сграда-склад- допълващо застрояване в Макетно ателиеУПИ ІI-229, кв. 516-стар по плана на Трета градска част, ул. „Гео Милев” № 34„КАЛИСТО-МАТИ“ ЕООД, Георги Иванов Караиванов и др.ЕТ „МЕРГЕЛ-Мая Пекова“арх. М. Богданов
2762/29.12.2003 г.13/08.03.1994г.Временна едноетажна сграда с обслужващо предназначение-промишлени стокиУПИ І-88, кв. 239-нов по плана на Втора градска част, ул. „Жан Жорес” № 33Веселин Николаев Зографов, Мария Петрова Зографована осн чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
2864/30.12.2003 г.106/25.03.2003г. 107/25.03.2003г.Жилищна сграда на четири и пет етажа с височини Н=12.00 и 14.50м, с тринадесет жилища, два гаража за четири коли, един магазин за промишлени стоки, един магазин за хранителни стоки, два стоматологични кабинета и три ателиета за ИТД, водопроводно и канално отклоненияУПИ VІII-471, кв. 25 по плана на kw. „Младежки хълм, ул. „Георги Измирлиев” № 11Община Пловдив, „Домстрой-2001“ ЕООД и др.„ИВЕСТ“ ООДарх. М. Богданов