УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ – 2004 г.

Удостоверение №Строително разреш. №ОБЕКТ – РЗПУПИСОБСТВЕНИЦИСтроит. надзорРегистрирал
18/12.01.2004 г.409/30.08.1999 г.Еднофамилна нова жилищна сграда с Нк=8.50 и 12.00мУПИ X-735, кв. 222 по плана на Втора градска част, ул. „Митрополит Натанаил“ № 18Валерий Николов Илиев, Людмила Щерева ИлиеваСН „ВЕКТОР-2000“ ЕООДарх. М. Богданов
210/12.01.2004 г.76/12.02.1992г., Акт за узаконяване № 23/05.09.2001г.Сграда – магазин, офис и жилищеУПИ-436, кв. 23 по плана на кв. „Капана“, ул. „Константин Стоилов” № 17Нели Христова Делева, Радка Георгиева МариноваНа осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
311/12.01.2004 г.292/29.06.1999г.
235/11.06.2003г.
Жилищна сграда с едно, три и четириетажно застрояване с Нк=3.00, 11.50 и 14.50м, с три броя магазини за промишлени стоки, гаражи /подземен паркинг/, изби и мансарда /ателие/УПИ II, кв. 27-нов по плана на кв. „Младежки хълм“, ул. „Люлебургас” №3,3аМария Костадинова Цветанова, Борис Георгиев, Бараков и др.„Стрикт“ ООДарх. М. Богданов
411/16.09.2003 г.368/11.11.2002г.Пристройка с височина Н=4.00м към съществуваща жилищна сграда и преустройство на съществуваща жилищна сграда за ресторантУПИ III-382, кв. 38-нов по плана на кв. „Младежки хълм“, ул. „Ангиста” №4Диана Атанасова Иванова, Сергей Тодоров Иванов„АВИС консулт“ ООДарх. М. Богданов
518/21.01.2004 г.329/15.10.2002г.
330/15.10.2002г.
Нова три, четири и пететажна жилищна сграда с височини Н=10.00, 11.50 и 14.50м, с три магазина за промишлени стоки, подземен гараж за шест коли, /магазин за хранителни стоки и кафе-аперитив-само като СМР/УПИ-X-143, 144, кв. 462 по плана на Трета градска част, ул. „Мали Богдан” № 25аАтанаса Иванова Божева, Станка Методиева Иванова и др.ЕТ „Кръстец-Георги Велев“арх. М. Богданов
621/23.01.2004 г.117/17.07.1992г.
Акт за узаконяване № 19/02.07.2002г.
Преустройство на едноетажна масивна сграда /гараж/ в ателие за ключарски услугиУПИ V-708, кв. 162-нов/306-стар по плана на Централна градска част, ул. „Авксентий Велешки“  № 48Стефан Стаматов КараилиевНа осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
729/09.02.2004 г.30/22.012003г.
31/22.01.2003г.
Жилищна сграда на четири и пет етажа с височини Нк=10.00и 14.00м, с девет жилища, един офис /разположен на части от подземния и първия етажи/, четири гаража и паркоместа, с водопроводно, с дължина 3.50м и канално отклонение с дължина 10мУПИ X-329, кв. 223 по плана на Втора градска част, ул. „Васил Соколов” № 9Христо Николов Колев, Христо Иванов Колев, Стефка Николова Колева и др.„ИВЕСТ“ ООДарх. М. Богданов
830/09.02.2004 г.402/30.10.2001г.Преустройство на триетажна сграда с магазин, изба, жилищна и таван в магазин на две нива, офиси и мансарден апартаментУПИ I-947, общ. жил., кв. 43а-нов по плана на Централна градска част, ул. „Йоаким Груев” № 11Димитър Иванов Стаматов„БИЛД-99“ ООДарх. М. Богданов
931/10.02.2004 г.130/10.04.2003г.
131/10.04.2003г.
Офис сграда на четири етажа, сутерен и терасовиден етаж с височина Нк=11.72м, с три броя офиси, архив и магазин за промишлени стоки на две ниваУПИ VI-413, кв. 25 по плана на кв. „Капана“, ул. „Кожухарска”
№ 4
Атанас Петков Ласков, Кремена Пламенова Ласкова„ВЕКТОР-2000“ ЕООДарх. М. Богданов
1034/12.02.2004 г.409/23.11.1998г.Преустройство на съществуваща сграда и пристройка до Н=3.80, 6.00м и 0.50м към прилежащ теренУПИ-68, кв. 328-нов/729-стар по плана на кв. „Освобождение и Гео Милев“, ул. „Поп Харитон”
№ 25
Франц Иванов Шарковна осн чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
1138/16.02.2004 г.173/10.06.2002г.
176/11.06.2002г.
Нова жилищна сграда на пет етажа с височина 15.00м, два гаража, един магазин за промишлени стоки, един магазин за оръжие, четиринадесет апартамента, седемнадесет изби, едно ателие и две тавански стаи, с водопроводно и канално отклоненияУПИ V-277, кв. 225 по плана на Втора градска част, бул. „Марица” № 44„Ригел-С“ ООД и др.„ИВЕСТ“ ООДарх. М. Богданов
1241/24.02.2004 г.219/06.06.2003г.
220/06.06.2003г.
Жилищна сграда на три и четири етажа с височини Н=8.50 и 11.50м, с осем апартамента, пет гаража, един магазин за промишлени стоки и шест паркоместаУПИ V-247, кв. 517 по плана на Трета градска част, ул. „Николай В. Гогол” № 18Радослава Георгиева Щилянова, Венелина Георгиева Тоскова и др. „ИСС-Консулт“ ЕООДарх. М. Богданов
1342/24.02.2004 г.13/23.02.1993г.Стол и административна сграда /за нуждите на „Здравец“ ЕООД/УПИ IX-училище, кв. 6-нов по плана на Първа градска част, ул. „Лютиче” № 4Община Пловдив, „Здравец“ ЕООД На осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
1444/04.03.2004 г.279/29.08.2002г.
283/30.08.2002г.
Нова дву и триетажна жилищна сграда с височини Н=7.50 и 10.00м, с пет гаражаУПИ XXVIII-2095А, кв. 372А по плана на Трета градска част, ул. „Сан Стефано” № 72Мариана Иванова Ботева, Иван Ботев Ботев и др.„ФРИЗ-2000“ ООДарх. М. Богданов
1546/15.03.2004 г.450/01.10.1999г.Ппристройка на два етажа към съществуваща жилищна сграда и преустройство мансарден жилищен етаж с Н=6.90мУПИ I-1330, кв. 328-нов/252б-стар по плана на „Хълм на Освободителите“, ул. „Захари Стоянов” № 60Деана Димитрова Илчева-Динкова, Димитър Георгиев Илчев, Христо Петков ДинковНа осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
1647/16.03.2004 г.220/07.08.2001г.
301/21.07.2001г.
Жилищна сграда на четири и пет етажа с височини Нк=11.50 и 13.60м, с дванадесет апартамента, три офиса /на първия етаж/, шест подземни гаражаУПИ VI-1183, кв. 291 по плана на Централна градска част, ул. „Моцарт” № 8Виктория Томова Андреева, Николай Дечев Арабаджов, Жана Христова Арабаджова и др.„Стрикт“ ООДарх. М. Богданов
1748/17.03.2004 г.365/08.11.2002г.
366/08.11.2002г.
Жилищна сграда на три и четири етажа с височини Нк=11.50 и 14.50м, с девет апартамента, магазин за промишлени стоки, три гаража, две паркоместа в двора и външни водопроводна и канална връзкиУПИ VI-726, кв. 222 по плана на Втора градска част, ул. „Янко Сакъзов” № 17„Николов Комерс“ ЕООД, Ефка Величкова Коршумска, Калина Венциславова Йовчева и др.„Стрикт“ ООДарх. М. Богданов
1849/19.03.2004 г.53/04.03.1998г.Пристройка, основен ремонт и преустройство на жилищна сградаУПИ VII-390, кв. 85-нов/156б-стар по плана на Централна градска част, ул. „Густав Вайганд” № 26Християн Валентинов Боев, Симеоннка Борисова Боева, Жени Борисова Михайлова„ИВЕСТ“ ООДарх. М. Богданов
1950/19.03.2004 г.304/21.07.2003г.Ново застрояване с височина до 10.00м-Първи етап от предвиденото застрояванеУПИ I-адм. Сграда, 1283, 1284, 1285, 1286, кв. 43-нов/180-стар по плана на ЦГЧ, ул. „Христо Г. Данов” № 39Община Пловдив
Район „Централен“
„ИВЕСТ“ ООДарх. М. Богданов
2052/11.03.2004 г.246/31.07.2002г.Кафе-сладкарница със зала за тихи игриУПИ ІX-21, кв. 19а-нов/110а-стар по плана на ЦГЧ, бул. „Марица”
№ 102
Ирена Димитрова Мангова„ИСС-Консулт“ ЕООДарх. М. Богданов
2155/02.04.2004 г.155/29.04.2003г.
156/29.04.2003г.
Жилищна сграда на три и пет етажа с височини Нк=10.00 и 14.00м, със седем апартамента и четири паркоместа в двораУПИ XIV-86, кв. 5-нов по плана на кв. „Младежки хълм“, ул. „Георги Измирлиев”
№ 40
Екатерина Христова Симеонова, Иван Вълчев Узунов и др.„ИСС Консулт“ ООДарх. М. Богданов
2256/02.04.2004 г.373/09.09.2003г.
387/24.09.2003г.
Жилищна сграда на три, четири и пет етажа с височини Нк=10.00, 11.50 и 14.00м, с девет апартамента, три гаража и девет избени помещенияУПИ XIII-89, кв. 5-нов по плана на кв. „Младежки хълм“, ул. „Георги Измирлиев”
 № 38
Лозана Йорданова Анкова, Донка Атанасова Кривошапкова и др.„ИСС Консулт“ ООДарх. М. Богданов
2358/06.04.2004 г. 298/07.09.1998г.Нова жилищна сграда с Нк=9.50м, с три гаража, фитнес зала, два апартамента и мансарда, водопроводно и канално отклонение, и външно кабелно захранванеУПИ VIII-389, кв. 22, по плана на кв. „Университетски”, ул. „Царево”
№ 11
Здравко Тодоров Линкин, Борислава Георгиева Линкина„ИВЕСТ“ ООДарх. М. Богданов
2459/07.04.2004 г.5/05.01.2001г.
288/22.07.2002г.
Надстройка и пристройка на двуетажна жилищна сграда с Нк=14.50м, с външно кабелно захранванеУПИ V-178, кв. 136-нов/302-стар по плана на Централна градска част, ул. „Авксентий Велешки” № 30ЗПД „Витоша“ АД-София, Юлиян Георгиев Койчев и др.„Контрол-Инвест“ ООДарх. М. Богданов
2561/13.04.2004 г.293/05.09.2002г.
352/25.10.2002г.
Пететажна жилищна сграда с Нк=14.50м, с осемнадесет жилища, пет единични и три двойни гаража, два магазина за промишлени стоки, две ателиета в мансардата и едно ателие на втори жилищен етажУПИ VI-82, кв. 5 по плана на Трета градска част, ул. „Михаил Такев” № 33„Доверие“ ЕООД, Христо Ангелов Димитров, Стефана Илиева Генова и др.„ТРАКИЯ ГАРАНТ“ АДарх. М. Богданов
2662/14.04.2004 г.114/02.05.2001г.Кафе-аперитив, находящ се в жилищна сграда с височини Н=13.50 и 15.00мУПИ XV-1047, кв. 510 по плана на Първа градска част, ул.“Герги Мамарчев” № 21Бонка Танева Трендафилова, Николай Танев Иванов„ТРАКИЯ ГАРАНТ“ АДарх. М. Богданов
2764/19.04.2004 г.04/06.01.2003г.
05/06.01.2003г.
Жилищна сграда с височини Нк=12.00 и 15.00м, с десет гаража, две ателиета за ИТД и единадесет апартаментаУПИ XI-418, кв. 21-нов по плана на кв. „Младежки хълм“, ул. „Добрич” № 30„КАЛИСТО-МАТИ“ ЕООД, Камен Борисов Михайлов и др.ЕТ „Вес-Петко Петков“арх. М. Богданов
2867/23.04.2004 г.77/04.08.1994г.Нова жилищна сграда на две, три и четири ниваУПИ XІV-529, кв. 187-нов по плана на Втора градска част, ул. „Ангел Кънчев” № 8аСтоян Станчев Проданов, Атанас Манолов Пеев, Станимира Петкова Проданова и др.„ЕДЕЛ“ ЕООДарх. М. Богданов
2969/05.04.2004 г.214/05.06.2003г.
215/05.06.2003г.
Жилищна сграда на един, четири и пет етажа с височини Нк=3.50, 12.00 и 15.00м, с девет апартамента, пет гаража, един офис на първи етаж и четири паркоместа в двораУПИ VI-302, кв. 223-новпо плана на Втора градска част, ул. „Атанас Каменаров”
№ 11
Красимира Димитрова Пишмишева, Атанас Теодоров Юнаков и др.„ИСС-Консулт“ ЕООДарх. М. Богданов
3073/14.05.2004 г.73/19.04.2003г.
209/02.06.2003г.
7/12.01.2004г.
233/11.06.2003г.
Жилищна сграда на пет етажа с височина Нк=14.50м, с четири апартамента, два гаража, зъботехническа лаборатория, зъболекарски кабинет, кабелно ел. захранване и външни ВиК връзкиУПИ VII-281, кв. 225 по плана на Втора градска част, бул. „Марица” № 48Иво Иванов Арабаджиев, Магда Стефанова Арабаджиева, Димитър Ангелов Танев„Стройконтрой“ ООДарх. М. Богданов
3176/18.05.2004 г.291/15.07.2003г.Преустройство на застроената в лицевата част на имота двуетажна жилищна сграда и магазин за хранителни стоки в магазин за хранителни стокиУПИ ІII-1888, кв. 481 по плана на Трета градска част, ул. „Славянска”
№ 47
Димитър Трифонов Вангелов, Камелия Георгиева Вангелова, Венцислава Георгиева Андреева„ТРАКИЯ ГАРАНТ“ АДарх. М. Богданов
3282/26.05.2004 г.197/23.07.2001г.Три и четириетажна жилищна сграда с височини Нк=8.60 и 11.00м, с един магазин за промишлени стоки и склад към него в избата, с две жилища и таванско ателиеУПИ ІV-333, кв. 37а по плана на кв. „Капана“, ул. „Христо Дюкмеджиев”
№ 9
Пею Николов Пеев„Стройконтрой“ ООДарх. М. Богданов
3383/26.05.2004 г.90/12.03.2003г., Акт за узаконяване 25/24.09.2003г.
 
Едноетажна постройка-кафе-аперитив с Н=3.50м и преустройство на съществуващ вход на жилищна сградаУПИ 1315, кв. 328 по плана на кв. „Освобождение и Гео Милев“, бул. „Васил Априлов” № 64аИлияна Кирилова Георгиева, Митка Ненкова Пенчева„Нестър Корект“ ЕООДарх. М. Богданов
3488/08.06.2004 г.251/09.08.2002г.
262/19.08.2002г.
Пететажна жилищна сграда с Нк=14.50м, с пет жилища, три гаража и външно кабелно захранванеУПИ VII-1102, кв. 215а по плана на Централна градска част, ул. „Драган Цанков” № 38„Ремос 96“ ООД, Георги Александров Стоянов и др.„Контрол-Инвест“ ООДарх. М. Богданов
3595/24.06.2004 г.476/11.10.1999г.Дву, три и четириетажна сграда с Нк=6.00, 5.50, 9.00, 10.50м от средноприлежащ терен и 12.50м кота било, покрив в най-високата си част 16.31м, с магазини за промишлени стоки и офиси – Първи етап, външно електрозахранване, водопроводна връзка и канално отклонениеУПИ XXI-1030, кв. 337-нов/716-стар по плана на кв. „Освобождение и Гео Милев“, ул. „Гладстон” № 90Димитър Георгиев Селенски, Мария Василева Лептос, Екса Ованес Ангоян, Гинка Тоскова Зъбънова и др.„ЕЛГАРИО“ ООДарх. М. Богданов
3698/25.06.2004 г.221/16.07.2002г.
222/16.07.2002г.
Нова жилищна сграда на три, четири и пет етажа с височини Нк=10.00, 11.50 и 14.50м, с един гараж и три паркоместаУПИ XI-142, кв. 462 по плана на Трета градска част, ул. „Осъм” № 15Юлиана Стефанова Иванова, Златка Павлова Спасова-Делийска и др.ЕТ „Мавъринженеринг-Марин Върбанов“арх. М. Богданов
37102/28.06.2004г.188/12.07.2001г.
376/15.10.2001г.
Жилищна сграда на четири етажа с височина Н=14.50м, с девет апартамента, две ателиета, магазин за хранителни стоки, стоматологичен кабинет, девет гаража, единадесет изби и външно кабелно захранванеУПИ V-1100, кв. 215а по плана на Централна градска част, ул. „Драган Цанков” № 34Борислав Милчев Чоролеев, Минка Апостолова Чоролеева и др.„Стрикт“ ООДарх. М. Богданов
38105/29.06.2004г.129/10.05.2002г.
130/10.05.2002г.
302/21.07.2002г.
Дву, три и четириетажна сграда с височини Нк=3.30, 8.50 и 11.50м, с четири жилища, два офиса и лекарски кабинет на партера, едно ателие в мансардата, подземни складови помещения, котелно, четири паркоместа и вънпно кабелно захранванеУПИ IV-692, кв. 82 по плана на Централна градска част, ул. „Май” № 5„Атанасови“ ООД, Анна Георгиева Игнатова, Надежда Тодорова Салабашева„Техностройконтрол“ ООДарх. М. Богданов
39106/02.07.2004г.179/27.12.1994г.
Акт за узаконяване 32/24.11.2003г.
Едно, дву и триетажно застрояване /жилищна част, състояща се от седем склада, един гараж, девет паркоместа, един офис, едно обслужващо помещение, седем апартамента, хотелска част, състояща се от ресторант и седем апартамента, външно кабелно захранване, водопроводно и канално отклоненияУПИ IV-408, 409, кв. 65-нов/17-стар по плана на Централна градска част, ул. „Тодор Каблешков” № 5Здравко Христев Сангуров, Христо Здравков Сангуров и др.„ИВЕСТ“ ООДарх. М. Богданов
40108/02.07.2004г.502/10.12.2003г.
504/10.12.2003г.
505/11.12.2003г.
Жилищна сграда на един, три и четири етажа с височини Нк=2.50, 10.00 и 11.50м, с дванадесет апартамента, два гаража, един офис и шест паркоместаУПИ XIX-318, 1498, кв. 223а по плана на Втора градска част, ул. „Атанас Каменаров” № 6Димитър Атанасов Ташев, Тодорка Атанасова Колева, Тихомир Иванов Пенев и др.„ИСС-Консулт“ ЕООДарх. М. Богданов
51112/05.07.2004г.34/26.01.2004г.
120/26.03.2002г.
181/23.04.2002г.
Преустройство на двуетажен офис в магазин за промишлени стоки и апартаментУПИ II-176, кв. 242 по плана на Втора градска част, ул. „Мусала” № 9Магдалена Илиева Гьошева„ИСС-Консулт“ ЕООДарх. М. Богданов
52116/05.07.2004г.322/06.10.1998г.Пристройка и надстройка към жилищна сграда с кота корниз Нк=5.20мУПИ I-875, кв. 171-нов/309-стар по плана на Централна градска част, ул. „Д-р Александър Пеев” № 5Стоян Жечев Стойнов, Недялка Василева СтойноваНа осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
53123/23.07.2004г.379/13.11.2002г.
387/20.11.2002г.
Жилищна сграда на три и четири етажа с височини Нк=9.00 и 11.50м, с един гараж, един стоматологичен кабинет в партера, четири ателиета за ИТД, четири апартаментаи четири паркоместа, преработка по време на строителството на кота +8.85м,, подмяна водопроводно отклонение и ново канално отклонениеУПИ IX-25, кв. 5-нов/10-стар по плана на кв. „Велбъжд“, ул. „Страцин” № 3Община Пловдив, „Ригел-С“ ООД, Румен Кирилов Вачев и др.„ИВЕСТ“ ООДарх. М. Богданов
54126/27.07.2004г.43/04.02.2003г.
44/04.02.2003г.
Жилищна сграда на три етажа с височина Н=10.00м, с два магазина и два апартамента и допълващо застрояване с Н=3.50м-офисна част, външно кабелно захранванеУПИ VIII-614, кв. 174-нов/284-стар по плана на ЦГЧ, ул. „Иван Вазов” № 51Майя Иванова Орешкова, Виолета Димитрова Орешкова„АБМ и М 99“ ООДарх. М. Богданов
55127/30.07.2004г.106/25.03.2003г.Амбулатория за индивидуална практика за първична стоматологична помощ /АИППСП/УПИ VIII-471, кв. 25 по плана на кв. „Младежки хълм“, ул. „Георги Измирлиев”
№ 11
ЕТ „Д-р Неделчо Мандаджиев-АИППСП“„ИВЕСТ“ ООДарх. М. Богданов
56128/30.07.2004г.126/20.09.1995г.Нова четириетажна жилищна сграда-Първи етап-Жилищна сграда на три етажа /партер и две жилища/ до втория етаж, външно ел. захранванеУПИ IV-282, кв. 16а по плана на кв. „Университетски“, ул. „Странджа”
№ 10
Димитър Костадинов Батинков„ИВЕСТ“ ООДарх. М. Богданов
57137/06.08.2004г.205/28.06.2002г.
206/28.06.2002г.
Сграда на пет етажа с височина Нк=14.50м, с магазин за промишлени стоки, външно ВиК отклонение и канално отклонениеУПИ IV-119, кв. 37-нов/11-стар по плана на кв. „Младежки хълм“, бул. „Васил Априлов” № 23ЕТ „Стефан Казаков-90“„Контрол-Инвест“ ООДарх. М. Богданов
58138/06.08.2004г.55/09.06.1995г.Нова жилищна сграда на един, два и три етажа с височини Нк=8.50 и 11.50мУПИ I-273, кв. 15-нов по плана на кв. „Младежки хълм“, ул. „Днепър” № 9Параскева Димитрова Миленкова, Костадинка Панова Димитрова и др.„АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАДарх. М. Богданов
59140/20.08.2004г.174/02.07.2003г.Стопанска постройка-два лекарски кабинета /АИПСМП/ с Нк=3.20м и Нб=4.50мУПИ VI-869, кв. 156д по плана на ЦГЧ, ул. „Цар Иван Александър” № 14аТодор Георгиев Джурков, Венцислав Георгиев Джурков„ТРАКИЯ ГАРАНТ“ АДарх. М. Богданов
60144/01.09.2004г.Акт за узаконяване 7/27.02.2004г.Двуетажна жилищна сграда с височина Нк=4.90мУПИ XVI-627, кв. 204 по плана на Втора градска част, бул. „Руски” № 12Красимир Любенов Кузманов, Елко Любенов Кузманов, Дарина Михайлова КузмановаНа осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
61145/01.09.2004г.231/11.06.2003г.
232/11.06.2003г.
Жилищна сграда на четири етажа с височина Н=11.50м, с четири апартамента, ефин офис, четири изби, един гараж, едно помещение за хигиенист, две паркоместа в двора и външни водопроводна и канална връзкиУПИ X-767, кв. 222а по плана на Втора градска част, ул. „Трайко Китанчев” № 15„АРИМАГ“ ЕООД, Димитър Николов Панчев, Въла Атанасова Ильова и др.„Стрикт“ ООДарх. М. Богданов
62146/01.09.2004г.74/03.09.1992г.Магазин за промишлени стокиУПИ XVI-627, кв. 204 по плана на Втора градска част, ул. „Николай В. Гогол” № 35Екатерина Василева Каравасилева, Васил Аргиров, Каравасилевна осн чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
63158/14.09.2004г.29/22.01.2003г.
32/22.01.2003г.
Жилищна сграда на един, три и четири и пет етажа с височини Нк=3.30, 8.00, 10.00, 12.00, 13.00 и 15.00м, с шестнадесет жилища, два магазина за промишлени стоки, копирен център, седем гаража за осем коли, три паркоместа и външни ВиК връзкиУПИ V-400, 401, кв. 188 по плана на Втора градска част, ул. „Елиезер Калев” № 16Христинка Димова Табакова, Милена Георгиева Делчева и др. „БИЛД-99“ ООДарх. М. Богданов
64159/14.09.2004г.268/06.10.1997г.
Акт за узаконяване 1/07.01.2003г.
Жилищна сграда в височини 6.50 и 14.50м и мансарда, с осем жилища, два магазина, два гаража, външно кабелно ел. захранване, водопроводно и канално отклоненияУПИ V-126, кв. 463 по плана на Трета градска част, ул. „Осъм” № 12ЕТ „Гюлеметов-строй-гарант“, Румяна Косева Терзиева, Иванка Ангелова Терзиева и др.на осн чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
65160/14.09.2004г.258/20.06.2003г.Жилищна сграда на четири етажа с височина Н=11.50м, с девет жилища, три ателиеа в мансардата, шест гаража, уличен водопровод, външна водопроводна връзка и канална връзкаУПИ VI-486, кв. 422 по плана на Първа градска част, ул. „Асен Златаров” № 42„ХИП-ИНВЕСТ“ ООД, Радко Стоименов Джелатов и др. „ТРАКИЯ ГАРАНТ“ АДарх. М. Богданов
66166/20.09.2004г.Акт за узаконяване 12/20.06.1995г.Магазин за хранителни стокиУПИ X-1049, кв. 716-стар по плана на кв. „Освобождение и Гео Милев, ул. „Никола Петков” № 3Георги Спасов Кръстев, Маргарита Петрова Кръстевана осн чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
67167/21.09.2004г.232/25.11.1993г.Постройка за офис и стоматологичен кабинетУПИ XXII-845, 844, кв. 171-нов/310-стар по плана на Централна градска част, ул. „Костаки Пеев” № 25Ангел Йорданов Ташев„НИМКОТ Контрол“арх. М. Богданов
68171/27.10.2004г.402/30.09.1993г.Временен строеж-едноетажна пристройка за магазин за промишлени стоки и оформяне на вход към дворната частУПИ VI-681, компл. жил., кв. 361 по плана на Трета градска част, ул. „Петко Д. Петков” № 13Христо Атанасов Христов, Дорчо Петров Сарафов, София Дорчева Сарафована осн чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
69173/29.10.2004г.433/15.10.2003г.
171/20.05.2004г.
Ново четири и пететажно застрояване с Нк=12.00 и 14.50м, водопроводно отклонение с дължина 5.00м и канално отклонение с дължина 6.00мУПИ X-503, кв. 28-нов по плана на кв. „Младежки хълм“, ул. „Георги Измирлиев” № 5„Домстрой-2001“ ЕООД, Маргарита Иванова Капсъзова и др.„ИВЕСТ“ ООДарх. М. Богданов
70178/05.11.2004г.284/21.10.1997г.Жилищна сграда с Нк=11.50 и 14.50м, с гаражи и мансардаУПИ XIII-1248, кв. 486 по плана на Трета градска част, ул. „Д-р Владо” № 3Тодорка Димитрова Георгиева, Стоил Спасов Георгиев и др.на осн чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
71179/12.11.2004г.469/11.11.2003г.Допълващо застрояване с височина Н=3.60м за магазин за хранителни стокиУПИ IV-244, кв. 411 по плана на кв. „Русин махала“, ул. „Лука Касъров” № 4Иван Здравков Димитров и др.на осн чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
72182/22.11.2004г.145/27.04.2004г.Пристройка към едноетажна съществуваща сграда с предназначение за гараж и стоматологичен кабинетУПИ VII-243, кв. 59-нов/163-стар по плана на Централна градска част, бул. „Руски” № 57Божидар Стефанов Велеганов, Ваня Крумова Велеганова, Йордан Стефанов Велеганов, Никола Маринов Петров, Марийка Теофилова Петрова„Пловдивинвест“ АДарх. М. Богданов
73185/26.11.2004г.167/12.05.2003г.Жилищна сграда на пет етажа с височина Нк=14.50м, с три гаража и две паркоместаУПИ XVII-1717, кв. 370 по плана на Трета градска част, ул. „Лозенград”
№ 11а
Ирина Иванова Бъзлева, Хари Гарабед Папазян, Петко Манев, Петков, Продан Иванов Алексов, „Интерстрой-49“ ЕООД„Стрикт“ ООДарх. М. Богданов
74188/17.12.2004г.119/20.05.2003г.
120/22.05.2003г.
130/27.05.2003г.
Сграда със смесено предназначение с двадесет и два апартамента, шест магазина  за промишлени стоки, две ателиета, един подземен гараж-паркинг за осем автомобила, единн подземен гараж за два автомобила и един открит паркингУПИ VIII-238, 244, 240, кв. 517 по плана на Трета градска част, ул. „Хан Тервел”
№ 15
Николай Димчев Димов, Стефан Петров Пашелиев и др.ЕТ „Кръстец-Георги Велев“арх. М. Богданов
75189/2012.2004г.139/17.04.2003г.
140/17.04.2003г.
Жилищна сграда на четири и пет етажа с височини Нк=10.00, 10.50 и 14.50м, с три гаража, две стаи за творческа дейност, водопроводно и канално отклонения с L=5м и L=6мУПИ XXIX-1714, кв. 372а по плана на Трета градска част, ул. „Сан Стефано” № 62Димитър Пасков Пасков, Ралица Петева Еневска, Бисер Ганев Пеев и др.ЕТ :НИЕ-Таня Стронгеловаарх. М. Богданов
76191/23.12.2004г.400/29.09.2003г.
432/14.10.2003г.
Жилищна сграда на пет етажа с Нк=14.50 и 15.00м, водопроводно и канално отклонения, и външно електрозахранванеУПИ VI-280, кв. 225 по плана на Втора градска част, бул. „Марица” № 46„Ригел-С“ ООД, Фанка Костадинова Куляшка и др.„ИВЕСТ“ ООДарх. М. Богданов