УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ – 2006 г.

Удостоверение №Строително разреш. №ОБЕКТ – РЗПУПИСОБСТВЕНИЦИСтроит. надзорРегистрирал
11/03.01.2006г.Акт за узаконяване № 17/13.12.2004г.Временен строеж, обект с обслужващо предназначение-едноетажна сграда-летен коктейл барУПИ I-527, 532, 2210, общ. дейности, кв. 143 по плана на кв. Бяла зона, ул. „Света Петка“ № 2СД „Форум-Ботушарова и СИЕ“, Иван Георгиев Ботушаров, Лина Владимирова Господинова-Ботушарова, Стана Костадинова Никова„ВИГОРА“ ЕООДарх. М. Богданов
23/05.01.2006г.141/17.04.2003г.Жилищна сграда на един, три и четири етажа, с осем апартамента, два магазина за промишлени стоки, три ателиета, три гаража и шест паркоместаУПИ V-1094, кв. 707 по плана на Централна градска част, ул. „Драган Цанков” № 49Веселин Кръстев Белев, Емилия Делчева Белева, Десислава Веселинова Белева-Димитрова и др.„Нестър Корект“ ЕООДарх. М. Богданов
34/09.01.2006г.80/01.03.2004г.
119/24.03.2004г.
Жилищна сграда с девет апартамента, два офиса, две ателиета за ИТД, четири гаража и две паркоместа в двора
Водопроводно и канални отклонения
УПИ III-744, кв. 222а по плана на Втора градска част, ул. „Бунтовнишка” № 1Ана Димитрова Петкова, Мильо Димитров Спиртов, Анна Николова Царева и др.„Стрикт“ ООДарх. М. Богданов
45/12.01.2006г.164/09.06.1998г.Жилищна сграда със салон за красота-фризьорство и масаж, фитнес център и гаражПИ 1317, кв. 328-нов/733-стар по плана на Централна градска част, ул. „Захари Стоянов” №39гДонка Дешкова Андонова, Петър Рангелов Андоновна осн чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
57/13.01.2006г.154/11.05.2004г.
429/07.11.2005г.
Жилищна сграда на четири етажа и пет етажа с височини Нк=11.50 и 14.50м, с десет жилища, два гаража, един офис, едно ателие и пет паркоместа
Външна водопроводна и канална връзка
УПИ XI-171, кв. 12-нов по плана на кв. „Младежки хълм“, ул. „Никола Алваджиев” № 6„ВЕКА ИНЖЕНЕРИНГ“, Тодор Цветков Митов, Магда Цветкова Митова-Христова„Евростандарт“ ООДарх. М. Богданов
69/16.01.2006г.384/16.09.2003г.
239/09.07.2004г.
Жилищна сграда на четири етажа с височина Нк=11.50м, с четири гаража, фитнес зала и един магазин за промишлени стокиУПИ VII-146, кв. 9-нов по плана на кв. „Младежки хълм“, ул. „Днепър“  № 22Гинка Трифонова Илиева, Надежда Иванова Димитрова и др.„Булмит-Дара“ ООДарх. М. Богданов
710/18.01.2006г.75/25.02.2004г.
309/08.09.2005г.
Жилищна сграда на един и пет етажа с височини Нк=3.50 и 14.50м, с петнадесет жилища и седем гаража за десет коли секция „А“
Водопроводно и канално отклонения
УПИ VII-349, 350, кв. 206 по плана на Втора градска част, ул. „Мостова“  № 2Стефан Спасов Стефанов, Нисан Орен, Нисим Бен Шломо, Лили Аарони и др.„Тракия Гарант“ АДарх. М. Богданов
811/20.01.2006г.512/23.12.2003г.Преустройство и пристройка към съществуваща сграда /библиотека, дневен център с разливна и бюфет, АИПСМП-вътрешни болести/УПИ XIII-1435, кв. 25-нов/100-стар по плана на Централна градска част, ул. „Христо Г. Данов“  № 20Организация на евреите в България„Авис Консулт“ ООДарх. М. Богданов
913/24.01.2006г.Писмо № 100Ц-6996/15.12.2005г.
Писмо № 9400-26503/22.12.2005г.
Магазин за хранителни стоки, плодове, зеленчуци, цигари и алкохолУПИ XIII-296, 297, кв. 73-нов/93-стар по плана на Централна градска част, ул. „Преслав” № 22Илиян Георгиев АндоновНа осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
1015/27.01.2006г.269/27.07.2004г.
403/08.10.2004г.
Жилищна сграда с магазини, седем апартамента, единадесет избени помещения, два магазина за промишлени стоки, един магазин за хранителни стоки, четири ателиета и зъботехническа лаборатория
Водопроводно и канално отклонения
УПИ VI-391, кв. 22 по плана на кв. „Университетски”, ул. „Царево”
№ 15
„ХИП ИНВЕСТ“ ООД, Петър Димитров Смилянов, деана Георгиева Попова и др.„Тракия Гарант“ АДарх. М. Богданов
1116/01.02.2006г.511/23.12.2003г.
40/28.01.2004г.
Дву, четири и пететажна жилищна сграда с височина Нк=6.00, 12.00 и 15.00м, с единадесет апартамента, едно ателие, шест гаража, два магазина за промишлени стоки, един магазин за пакетирани закуски, четири офиса, АИППСП-две помещения
Водопроводно и канално отклонения
УПИ XXII-637, кв. 204 по плана на Втора градска част, ул. „Алеко Константинов” № 8Атанас Игнатов Ангелов, Георги Игнатов Ангелов, Игнат Георгиев Ангелов и др.ЕТ „Мергел-Мая Пекова“арх. М. Богданов
1218/06.02.2006г.351/01.09.2004г.
247/01.08.2005г.
Пристрояване и надстрояване на съществуваща сграда до четири и пет етажа с височини Нк=11.50 и 14.50м, единадесет апартамента, два гаража и офис
Водопроводно и канално отклонения
УПИ V-231, кв. 240 по плана на Втора градска част, ул. „Митрополит Натанаил” № 23Румен Василев Панкалазов, Елена Груева Панкалазова, Катя Иванова Дукова и др.„Стойконтрол“ ООДарх. М. Богданов
1327/27.02.2006г.371/24.09.2004г.Пететажна жилищна сграда с височина Н=14.50м и подземни гаражи /допълващо застрояване/
Водопроводно и канално отклонения
УПИ VIII-661, кв. 148-нов/303-стар по плана на Централна градска част, ул. „Иван Вазов” № 42„Англо-Българска търговска компания“ ЕООД, Елена Вячеславова Кирова и др.„Стрикт“ ООДарх. М. Богданов
1428/06.03.2006г.416/22.10.2004г.
472/01.12.2004г.
Жилищна сграда на три, четири и пет етажа с височини Нк=10.00, 12.00, 14.50 и 15.00м, с 1етиринадесет жилища, един офис, пет гаража и две паркоместа
Водопроводно и канално отклонения
УПИ I-363, кв. 21б-нов по плана на кв. „Младежки хълм“, ул. „Тунджа” № 10„Сиенит“ ООД, Иванка Димитрова Балуцова, Красимира Димитрова Петрова и др.„Техностройконтрол“ ООДарх. М. Богданов
1529/14.03.2006г.91/11.03.2004г.Нова жилищна сграда на три и четири етажа с височини Нк=9.00 и 12.00м, с два гаража и стоматологичен кабинетУПИ V-233, кв. 516 по плана на Трета градска част, ул. „Хан Тервел” № 6Диана Аспарухова Милчалиева„Фриз 2000“ ООДарх. М. Богданов
1631/17.03.2006г.305/09.08.2004г.Жилищна сграда на три етажа с височина Нк=10.00м, с три гаражаУПИ XIII-общ., кв. 449 по плана на Първа градска част, ул. „Балкан” № 35Георги Петков Костадинов, Анелия Савчева Костадинова и др.На осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
1734/12.04.2006г.10/11.01.2000г.Нова жилищна сграда с височини Нк=9.00 и 12.00м, с три магазина за промишлени стоки, два гаража и мансардаУПИ VII-600, кв. 140 по плана на кв. „Бяла зона“, ул. „Георги С. Раковски” № 26Мария Слалчева Камбурова, Иван Георгиев Иванов и др.„Нимкот Контрол“ ООДарх. М. Богданов
1835/12.04.2006г.500/29.12.2004г.
20/25.01.2005г.
Първи етап-четири етажа до кота 12.63м, с три жилища, едно ателие, два гаража и едно паркомястоУПИ IV-17, кв. 1а-нов по плана на кв. „Младежки хълм“, ул. „Дружба” № 20Наско Петков Аршинков„Билдинспект“ ООДарх. М. Богданов
1936/12.04.2006г.248/20.07.2004г. Жилищна сграда на три етажа с Нк=10.00м, с шест гаража
Външни водопроводно и канално отклонения
УПИ IV-127, кв. 8-нов по плана на кв. „Младежки хълм“, ул. „Матинчеви градини” № 11Наско Петков Аршинков, Костадин Николаев Демиров и др.„Билдинспект“ ООДарх. М. Богданов
2037/12.04.2006г.76/25.02.2004г.
143/26.04.2004г.
Жилищна сграда /секция А и Б/ на пет етажа с Нк=14.50 и 15.00м, с топлопроводна инсталация, с деветнадесет апртамента, четири ателиета за ИТД, два магазина за хранителни стоки, кафе-аперитив, ресторант, гараж, десет паркоместа и два асансьора
Водопроводни и канални отклонения
УПИ XIV-246, 247, 248, 249, кв. 224 по плана на Втора  градска част, ул. „Янко Сакъзов” № 42, 44„Випер“ ООД, „Вип Груп“ ЕООД, Малин Денков Папазов, Павлина Видолова Папазова и др.ЕТ „ВЕС-Петко Петков“арх. М. Богданов
2140/28.04.2006г.201/15.06.2004г.
14/17.01.2005г.
Жилищна сграда с Нк=3.20, 9.50, 12.00 и 14.00м, с единадесет апартамента, четири офиса, едно ателие за ИТД, три гаража и три паркоместа в двора
Водопроводно и канално отклонения
УПИ VIII-739, 1533, кв. 222 по плана на Втора градска част, ул. „Бунтовнишка”
№ 4
Иван Маринов Маринов, Александра Костадинова Папучарова и др.„Стрикт“ ООДарх. М. Богданов
2243/11.05.2006г.399/02.12.2002г.
400/02.12.2002г.
Нежилищна сграда на четири етажа с височина Нк=12.00м, с магазин за промишлени стоки в партера, подземен гараж, четири офиса и четири паркоместа в двораУПИ XVІ-833, кв. 218 по плана на Втора градска част, ул. „Шести септември”
№ 107
Илиан Илиев Йорданов„Стрикт“ ООДарх. М. Богданов
2346/17.05.2006г.93/11.03.2004г.
473/01.12.2004г.
Жилищна сграда на един и четири етажа с височини Нк=3.60 и 11.50м, пет апартамента, един мансарден апартамент, кафе-сладкарница със склад, три магазина за промишлени стоки и гаражУПИ X-общ., кв. 370, по плана на Трета градска част, ул. „Беласица”
№ 42
Валери Христов Димитров, Веселка Василева Димитрова и др.„Стройконтрол“ ООДарх. М. Богданов
2452/07.06.2006г.181/28.05.2004г.Жилищна сграда с магазини и офиси
Водопроводно и канално отклонения
УПИ V-285, кв. 45 по плана на кв. „Капана“, ул. „Георги Бенковски” № 21Георги Щерев Фолев„Евростандарт“ ООДарх. М. Богданов
2554/13.07.2007г.373/24.09.2004г.Четириетажна жилищна сграда с височина Нк=11.50м, с три гаража, едно ателие и АИППСП /стоматологичен кабинет/УПИ VIII-780, кв. 219 по плана на Втора градска част, ул. „Жан Жорес” № 8Йорданка Асенова Казакова, Василка Асенова Шопова, Милен Христов Топузов, Ваня Благовестова Топузова и др.ЕТ „Кръстец-Георги Велев“арх. М. Богданов
2655/13.07.2006г.113/31.03.2005г.Жилищна сграда на три етажа с височина Нк=8.50м, с две жилища, един магазин за промишлени стоки-първи етап на строителствотоУПИ II-431, кв. 54-нов/18-стар по плана на Централна градска част, ул. „Антим I” № 23Невена Георгиева Прайс, Мария Иванова Чудомирова-СтаниловаЕТ „ВЕС-Петко Петков“арх. М. Богданов
2756/15.08.2006г.229/20.08.1996г.Жилищна сграда с Нк=11.50 и 14.50м, с дванадест апартамента и четири магазина
Кабелно захранване
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ VII-1739, кв. 371 по плана на Трета градска част, ул. „Сан Стефано” № 65Невена Цветкова Минкова, Елена Цветкова Кръстева-Шопова и др.ЕТ „Кръстинка Шаркова-КВИН“арх. М. Богданов
2858/22.08.2006г.51/09.06.1995.Жилищна сграда с височина Нк=11.50м, с три магазина за промишлени стокиУПИ I-534, кв. 186 по плана на Централна градска част, ул. „Ангел Кънчев” № 11Спасимир Стойков Крънчев, Максим Стойков Крънчев„Контролинвест“ ООДарх. М. Богданов
2960/30.08.2006г.464/26.11.2004г.Жилищна сграда на три етажа и мансарден етаж с Нк=10.00 и 11.50м, с четири апартамента, два гаража, един магазин за промишлени стоки, четири изби
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ VІII-1183, кв. 11 по плана на кв. „Волга-Данаил Николаев“, ул. „Брегалница”
№ 2
„РИГЕЛ-С“ ООД, Мирослав Георгиев Мичев, Ганка Петкова Мичева и др.„ИВЕСТ“ ООДарх. М. Богданов
3062/31.08.2006г.324/18.08.2004г.
337/23.08.2004г.
Жилищна сграда с осем апартамента, девет склада, четири гаража, магазин за промишлени стоки и офис
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ IX-2116, кв. 481 по плана на Трета градска част, ул. „Д-р Владо” № 26„ЕВХ“ ЕООД, Росица Атанасова Драганова, Иван Атанасов Василев и др.„ИВЕСТ“ ООДарх. М. Богданов
3163/31.08.2006г.325/18.08.2004г.
336/23.08.2004г.
Жилищна сграда с десет апартамента, дванадесет склада, четири гаража, два магазина за промишлени стоки, офис и пътнически асансьор
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ IX-2116, кв. 481 по плана на Трета градска част, ул. „Д-р Владо” № 26Атанас Василев Атанасов, Петко Василев Атанасов, Антоний Стойнев Желев и др.„ИВЕСТ“ ООДарх. М. Богданов
3264/11.09.2006г.139/25.04.2005г.
159/16.05.2005г.
Жилищна сграда на пет етажа с височина Нк=14.50м, с магазин за промишлени стоки, офис, две паркоместа, подземно допълващо застрояване за гаражи, за четири коли, десет апартамента, девет изби, шест паркоместа, магазин за промишлени стоки, офис, ателие, гараж и пътнически асансьор
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ VIII-1660, кв. 350 по плана на Трета градска част, ул. „Борислав”
№ 14
„ВОЙДЖЪР“ ООД, Теодор Тодоров Стоянов, Динко Георгиев Господинов, Тодор Петров Велев и др.„ИВЕСТ“ ООДарх. М. Богданов
3366/15.09.2006г.364/25.10.2005г.
380/14.11.2005г.
Жилищна сграда на един, два, три и четири етажа с Нк=2.85 и 6.10м за едно и двуетажно застрояване с обществени функции, с Нк=10.00 и 12.00м на три и четириетажно застрояване, с осем жилища и два офиса
Водопроводно и канално отклонения
УПИ XII-8, кв. 1-нов/330А-стар по плана на кв. „Университетски“, ул. „Найчо Цанов” № 5Маргарита Любомирова Коларова, Боян Любомиров Коларов и др.„Стрикт“ ООДарх. М. Богданов
3467/15.09.2006г.92/13.04.2006.Жилищна сграда на три, четири и пет етажа с Нк=8.50, 10.00, 11.50, 12.00, 14.50 и 15.00м, с офис и четири паркоместаУПИ IX-856, кв. 434 по плана на Първа градска част, ул. „Драгоя Божилов” № 6Стоян Тодоров Будаков, Недялка Гавраилова Будакова и др.„Стройконтрол“ ООДарх. М. Богданов
3568/10.10.2006г.507/12.12.2003г.
267/12.08.2005г.
Нова четири и пететажна жилищна сграда с Нк=10.00, 10.50 и 14.00м, с девет жилища, пет гаража и пътнически асансьор
Водопроводно и канално отклонения
УПИ VІI-1713, кв. 372а по плана на Трета градска част, ул. „Сан Стефано” № 64„АРТ-2001“ ООД, Гато Марков Гърбов, Димитър Панайотов Панайотов и др.ЕТ „Недялка Коева“арх. М. Богданов
3669/10.10.2006г.83/15.03.2005г.Жилищна сграда на три и четири етажа с височини Нк=8.50 и 11.50м, с десет апартамента, седем гаража и един гараж-допълващо застрояване с Н=2.85м
Външни водопроводно и канално отклонения
УПИ III-483, кв. 25-нов по плана на кв. „Младежки хълм“, ул. „Войнишка слава” № 35„Сиенит“ ООД, Тодор Дойков Дрянков, Кина Василева Дрянкова и др.„Техностройконтрол“ ООДарх. М. Богданов
3770/10.10.2006г.223/08.07.2005.
266/12.08.2005г.
Жилищна сграда на пет етажа с височина Нк=14.50м, с петнадесет жилища, монтажен център за автоаларми, фризьорски салон, маникюр, масаж и солариум, един офис, ателие, складово таванско помещение, девет паркоместа и пътнически асансьор
Водопроводно и канално отклонения
УПИ VII-328, кв. 19а-нов по плана на кв. „Младежки хълм“, ул. „Генерал Кюркчиев” № 24„Корект-инвест-1“ ЕООД, Стефан Борисов Йосифов, Доротея Борисова Йосифова и др.ЕТ „Недялка Коева“арх. М. Богданов
3871/13.10.2006г.108/15.03.2004г.
391/22.11.2005г.
Жилищна сграда на четири етажа с Нк=11.50м, седем апартамента, четири гаража и пет ателиета
Водопроводно и канално отклонения
УПИ V-489, кв. 422 по плана на Първа градска част, ул. „Асен Златаров” № 40„РД ЕЛЕКТРОНИКС“ ЕООД, Грета Стефанова Тончева, Люба Костадинова Отонова„Авис Консулт“ ООДарх. М. Богданов
3972/13.10.2006г.260/26.07.2004г.
319/26.09.2005г.
Офисна сграда с кафе-бар
Водопроводно и канално отклонения
УПИ X-109, кв. 21-нов/413-стар по плана на Централна градска част, ул. „4-ти януари” № 34аИван Георгиев Бояджиев„Стройконтрол“ ООДарх. М. Богданов
4073/18.10.2006г.237/26/07.2005г.Жилищна сграда на три и четири етажа с Н=9.00 и 11.50м, с три гаража, едно ателие и две паркоместа
Водопроводно и канално отклонения
УПИ X-21, кв. 5-нов/10-стар по плана на кв. „Велбъжд“, ул. „Страцин” № 1Тодор Иванов Калоферов, „Акрабов“ ЕООД и др.„Стрикт“ ООДарх. М. Богданов
4175/23.10.2006г.186/01.06.2004г.Триетажна жилищна сградаУПИ XXIII-752, кв. 222а по плана на Втора градска част, ул. „Загоричане” № 5Димитър Николов Гинов, Бойчо Николов Гинов„СНИК“ ЕООДарх. М. Богданов
4276/25.10.2006г.417/22.10.2004г.
419/15.12.2005г.
Жилищна сграда с магазини за промишлени стоки и пътнически асансьор
Водопроводно и канално отклонения
УПИ VI-15, общ. дейности, кв. 1а-нов по плана на кв. „Младежки хълм“, ул. „Дружба” № 24Даниела Петкова Узунова, Донка Цветкова Карабунарлиева и др.„Билдинспект“ ООДарх. М. Богданов
4378/13.11.2006г.444/10.11.2004г.
19/25.01.2005г.
Жилищна сграда на три и четири етажа с Нк=11.50 и 14.50м, с тринадесет жилища, едно ателие за ИТД, четири магазина за промишлени стоки, три гаража в сутерена, подземен паркинг, три паркоместа, един гара със склад на първи етаж и пътнически асансьор
Водопроводно и канално отклонения
УПИ I-326, кв. 18-нов/21-стар по плана на кв. „Университетски“, ул. „Константин Величков” № 69„АРКОСТРОЙ“ ООД, Стефанка Цветанова Динева, Михаил Михайлов Динев и др.„Билдинспект“ ООДарх. М. Богданов
4480/20.11.2006г.360/08.09.2004г.
502/29.12.2005г.
Жилищна сграда от три секции /А, В и Г/ на три, четири и пет етажа с Нк=9.50, 12.00 и 15.00м и едноетажна нежилищна сграда-секция Б с Нк=3.60м-Първи етап
Водопроводно и канално отклонения
УПИ II-2210, 2211, кв. 434 по плана на Първа  градска част, ул. „Цар Иван Шишман” № 9„Аримекс“ ЕООД, Нонка Георгиева Стоянова, Сунай Салимов Неджибов, Иван Яков Яков и др.„Стрикт“ ООДарх. М. Богданов
4581/27.11.2006г.407/18.10.2004г.Жилищна сграда на четири и пет етажа с височини Нк=11.50 и 14.50м, с тринадесет апартамента, девет ателиета, фризьоро-козметичен салон, пет гаража, двадесет и една изби и пътнически асансьор
Външни водопроводно и канално отклонения
УПИ I-413, кв. 24-нов/25-стар по плана на кв. „Университетски, ул. „Константин Величков” № 75Георги Маринов Рогачев, Петко Николов Петров и др.„СНИК“ ЕООДарх. М. Богданов
4682/28.11.2006г.60/13.02.2004г.Нова три, четири и пететажна сграда с височини Нк=10.00, 12.00 и 15.00м, с девет апартамента, два магазина за промишлени стки, офис, два гаража и три паркоместа
Водопроводно и канално отклонения
УПИ XI-246, кв. 517-нов по плана на Трета градска част, ул. „Хан Тервел” № 11„ЕЛ-ЕС“, Мария Аргирова Николова, Антон Иванов Николов и др.ЕТ „Недялка Коева“арх. М. Богданов
4785/11.12.2006г.114/31.03.205г.
166/25.05.2005г.
Реконструкция и настрояване с един етаж до Нк=10.00м на двуетажна жилищна сграда. Пристрояване с един етаж на съществуваща едноетажна застройка-Втори етапУПИ II-431, кв. 54-нов/18-стар по плана на Централна градска част, ул. „Лейди Странгфорд”
№ 14а
„КАЛИСТО-МАТИ“ ЕООД, Мария Иванова Станилова, Дарена Христова Стойчева, Юрий Иванов КуковЕТ „ВЕС-Петко Петков“арх. М. Богданов
4886/11.12.2006г.72/10.03.2005г.Жилищна сграда на три и пет етажа с височини Нк=10.00 и 14.50м, с осем апартамента, два магазина за прмишлени стоки, два офиса, десет паркоместа и пътнически асансьор
Външни водопроводно и канално отклонения
УПИ XVIII-872, кв. 436по плана на Първа градска част, ул. „Александър С. Пушкин” № 4Николай Славчев Григоров, Георги Христов Раев, Светослав Иванов Фъсов и др.„СНИК“ ЕООДарх. М. Богданов
4990/28.12.2006г.404/07.12.2005г.Жилищна сграда на един и пет етажа с Нк=3.40 и 15.00м, с два магазина за промишлени стоки, пет апартамента, две ателиета и три паркоместа
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ XVII-245, кв. 224по плана на Втора градска част, ул. „Янко Сакъзов” № 48„ВИПЕР“ ООД, „Краго“ ЕООД, „Автосервиз Ангелов“, Никола Груев Груев и др.ЕТ „ВЕС-Петко Петков“арх. М. Богданов
5092/29.12.2006г.277/18.08.2005г.Еднофамилна жилищна сграда-Първи етап: Жилищна сграда в груб вид и два магазина за промишлени стокиУПИ VI-2003, кв. 71-нов/74-стар по плана на Централна градска част, ул. „Архимандрит Дамаски” № 6Димитър Пенчев БратановНа осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов