УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ – 2007 г.

Строително разреш. №ОБЕКТ – РЗПУПИСОБСТВЕНИЦИСтроит. надзорРегистрирал
01.01.190090/17.03.2005г.
164/18.05.2005г.
Жилищна сграда на два и четири етажа с осем жилища, два магазина за промишлени стоки и два офиса в подземието
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ XIV-6, кв. 1-нов/330-стар по плана на кв. „Университетски“, ул. „Найчо Цанов“ № 3„Фоли инвест“ ООД, Лъчезар Александров Василев, Елица Христова Василева и др.„Консултанска инженерна група“ ООДарх. М. Богданов
02.01.190079/31.03.2006г.Пристройка с височина Н=3.50м и преустройство на съществуваща едноетажна сграда за диагностичен пунктУПИ IV-общ., кв. 511 по плана на Първа градска част, ул. „Изток” № 48БАнастас Николов Вълков, Мария Михайлова Горанова-ВълковаНа осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
350/25.02.2005г.Жилищна сграда на четири и пет етажа с четири апартамента, офис, два гаража и три паркоместа
Външна водопроводна връзка
УПИ V-125, кв. 10-нов/39-старпо плана на кв. „Младежки хълм“, ул. „Д-р Добрев” № 1Сийка Петкова Геридурова, София Рангелова Георгиева„Стройконтрол“ ООДарх. М. Богданов
4220./25.06.2004г.
49/23.02.2005г.
Жилищна сграда с височини Нк=10.00, 12.00 и 14.00м, с гараж, заведение за бързо обслужване, студио за красота, осем апартамента, две ателиета, десет избени помещения и пътнически хидравличен асансьор
Водопроводно и канално отклонения
УПИ XI-221, кв. 240а по плана на Втора градска част, ул. „Жан Жорес” № 16„НДН ГРУП“ ООД, Василка Георгиева Пенчева-Дзира, Бойчо Янков Иванов и др.„Тракия Гарант“ АДарх. М. Богданов
 439/08.11.2004г.Жилищна сграда на четири и пет етажа с височини Нк=11.50, 12.00 и 15.00м, с двадесет и шест апартамента, три ателиета, пет магазина за промишлени стоки, един гараж на първи етаж и единадесет подземни гаража
Външна водопроводна връзка
УПИ I-397, 400 и подземни гаражи, кв. 25-нов/24-стар по плана на кв. „Университетски“, ул. „Царево”
№ 10 и ул. „Стоян Михайловски“ № 21
Димитър Райчев Корудов, „Техстрой“ ЕООД, Игнат Недков Христев и др.„МИКС консулт“ ООДарх. М. Богданов
 172/21.05.2004г.
219/06.07.2005г.
АИПСМП-вътрешни и кардиологични болести-част от строеж: Ново двуетажно застрояване с Нк=8.50м, с два гаража, две жилища, едно студио с офис, склад и лекарски кабинет
Външна водопроводна и канална връзки
УПИ IX-1176, кв. 12 по плана на кв. „Волга-Данаил Николаев“, ул. „Волга“  № 12бХристо Милев Карасавов, Веселина Христова Слънкова„ИВЕСТ“ ООДарх. М. Богданов
 115/31.03.2003г.
283/02.08.2004г.
Жилищна сграда на един, четири и пет етажа с височини Нк=2.80, 11.50 и 15.00м, с шест гаража, един магазин за промишлени стоки, един офис, дванадесет апартамента и пътнически асансьор
Външно ел. захранване
Вътрешна отоплителна мрежа
Външни водопроводно и канално отклонения
УПИ II-156, кв. 11-нов по плана на кв. „Младежки хълм“, ул. „Севастопол“  №31„КОЕВ“ ООД, Петко Минев Димов, Димитрия Георгиева Димова и др.„Контролинвест“ ООДарх. М. Богданов
 501/29.12.2004г.
18/25.01.2005г.
Пететажна жилищна сграда с  Нк=14.50м, с три магазина за промишлени стоки, шест жилища, шест ателиета, три гаража и пътнически асансьор
Външни водопроводно и канално отклонения
УПИ III-88, кв. 5а по плана на Трета градска част, ул. „Христо Ботев“  № 140„МИКСТАР“ ООД, Янка Георгиева Найденова, Борис Иванов Лупанов и др.„Билдинспект“ ООДарх. М. Богданов
 191/22.06.2005г.
242/01.08.2005г.
Жилищна сграда с височина Нк=15.00м, с осем апартамента, четири ателиета, дванадесет избени помешения, четири гаража
Водопроводно и канално отклонения
УПИ V-383, кв. 22 по плана на кв. „Университетски“, ул. „Уста Генчо” № 2Стойко Павлов Стойков, Красимир Любов Павлов, Стефка Вълкова Павлова, Иван Динков Лукаров и др.„Тракия Гарант“ АДарх. М. Богданов
 138/21.04.2004г.Жилищна сграда на три, четири и пет етажа с височини Нк=10.00, 12.00 и 15.00м, с тринадесет апартамента, три магазина за промишлени стоки, три гаража, две паркоместапътнически хидравличен асансьор, абонатна станция
Външни топлопроводно, водопроводно и канално отклонения
УПИ XVII-687, кв. 209 по плана на Втора градска част, ул. „Свети Наум” № 1„ГЕШЕВ+2“ ООД, Делчо Салчов Николов, „БГ ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ ЛТД.“, Райна Иванова Лалова и др.„СНИК“ ЕООДарх. М. Богданов
 438/08.11.2005г.Жилищна сграда на три и четири етажа с Нк=10.00 и 12.00м, със седем единични и един двоен гараж, един магазин за промишлени стоки, два магазина за хранителни стоки, едно ателие за ИТД, два кабинета за ИТД и едно паркомясто
Пътнически хидравличен асансьор
Външна водопроводна връзка
УПИ II-742, 743, кв. 222а по плана на Втора градска част, ул. „Бунтовнишка” № 5Румяна Славчева Пашова, Тихомира Николова Пашова, Светослав Василев Пашов и др.„Стройконтрол“ ООДарх. М. Богданов
 216/01.07.2005г.
252/02.08.2005г.
Жилищна сграда на пет етажа с височина Нк=14.50м, с четири изби, пет апартамента, един склад, един двоен гараж и четири паркоместа
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ IV-944, кв. 2 по плана на кв. „Волга-Данаил Николаев“, ул. „Пасаж” № 3Кремена Светлозарова Букова, Павел Асенов Буков и др.„ИВЕСТ“ ООДарх. М. Богданов
 38/16.02.2006г.Жилищна сграда на четири етажа с височина Нк=11.50м, с девет изби, два магазина за промишлени стоки, седем апартамента и четири паркоместа
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ X-1356, кв. 377а по плана на Трета градска част, ул. „Родопи”
№ 66
Христо Георгиев Бутников, Лиляна Райчева Белчилова-Терзиева„ИВЕСТ“ ООДарх. М. Богданов
 310/08.09.2005г.Първи етап-Жилищна сграда на три етажа с височина Нк=4.88 и 9.10м, с два апартамента, един гараж, едно ателие за творческа дейност
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ III-158, кв. 11 по плана на кв. „Младежки хълм“, ул. „Днепър”
№ 12
Ангелина Костадинова Сотирова„Евро Контрол“ ЕООДарх. М. Богданов
 189/20.06.2005г.
317/26.09.2005г.
Жилищна сграда на пет етажа с Нк=14.50м, с шест жилища, три гаража, две ателиета и пътнически асансьор
Външни водопроводно и канално отклонения
УПИ VI-1683, 1684, кв. 353 по плана на Трета градска част, ул. „Лозенград” № 9Светлан Борисов Влахов, Ваня Велева Влахова, Иван Петров Антонов и др.„Билдинспект“ ООДарх. М. Богданов
 41/20.02.2006г.Жилищна сграда на шест етажа с  Нк=15.00м, с три гаража, два офиса и четири паркоместа
Водопроводно и канално отклонения
УПИ XI-1986, кв. 477 по плана на Трета градска част, ул. „Добри Войников” № 38Пею Вълков Шишманов, Георги Димитров Терзиев и др.„Стрикт“ ООДарх. М. Богданов
 469/30.11.2004г.
177/09.06.2005г.
Жилищна сграда с Нк=10.00 и 12.00м, свободностоящо застрояване, с петнадесет апартамента, четиринадесет изби, три ателиета, два офиса, пет склада, осем гаража, един двоен гараж, абонатна, хидравличен асансьор и машинно отделение
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ XVII-2235, кв. 21-нов/413-стар по плана на Централна градска част, ул. „4-ти януари” № 38„Център Строй“ ЕООД, Светлана Христова Втичева-Пухан и др.„ИВЕСТ“ ООДарх. М. Богданов
 26/30.01.2006г.Жилищна сграда с Нк=9.00 и 12.00м-Първи етап: Жилищна сграда с Нк=9.00м, с двоен гаражУПИ IV-19, кв. 5-нов/10-стар по плана на кв. „Велбъжд“, ул. „Ихтимански проход” № 2Станислав Иванов Костов, Елеонора Климентова Костова и др.„Фриз-2000“ ООДарх. М. Богданов
 162/17.05.2004г.Жилищна сграда на три етажа с Нк=10.00м, с четири гаража и два кабинета за индивидуална дейност
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ XII-222, кв. 240а-нов по плана на Втора градска част, ул. „Жан Жорес” № 18Илко Николов Нечев, Костадин Николов Нечев, Димитър Иванов Димитров и др.На осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
 420/16.12.2005г.Жилищна сграда на четири етажа с Нк=12.00м, със седем апартамента, един офис, два магазина за промишлени стоки
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ III-863, кв. 434 по плана на Първа  градска част, ул. „Цар Иван Шишман” № 7„Аримекс“ ЕООД, Костадин Димитров Чилингиров, Весела Димитрова Русанова, Диана Георгиева Иванова и др.„Евро Контрол“ ЕООДарх. М. Богданов
 231/15.07.2005г.Жилищна сграда на четири и пет етажа с Нк=12.00 и ч5.00м, с един офис, три магазина за промишлени стоки, три гаража и две паркоместа
Водопроводно и канално отклонения
УПИ IX-929, 930, кв. 1 по плана на кв. „Волга-Данаил Николаев“, ул. „Волга” № 66Николай Димитров Германов, Тоня Василева Германова и др.„Стрикт“ ООДарх. М. Богданов
 353/02.09.2004г.Нова пететажна жилищна сграда с Нк=15.00м, с десет апартамента, две ателиета, четири гаража и четири паркоместа
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ XVІ-318, кв. 491 по плана на Трета градска част, ул. „Николай В. Гогол” № 27Елена Любомирова Кримиджова, Марийка Василева Гъркова и др.„Стройконтрол“ ООДарх. М. Богданов
 305/07.09.2005г.
68/29.03.2007г.
Ново средно застрояване и ново подземно застрояване с Нк=3.50, 12.00 и 15.00м, с дванадесет апартамента, десет ателиета, лекарски кабинет, три магазина за промишлени стоки, двадесет и две изби, един склад, абонатна станция и седем паркоместа
Водопроводно и канално отклонения
УПИ VII-853, 854, кв. 171-нов/310-стар, по плана на Централна градска част, ул. „Кръстю Пастухов”
№ 28, 30
„Ява Трейд“ ЕООД, Румяна Стефанова Калудова, Иванка Рангелова Ангелова и др.„Стрикт“ ООДарх. М. Богданов
 158/13.05.2004г.Реконструкция на дву и триетажна жилищна сграда с частично надстрояване с един етаж до три и четири етажа с Нк=3.20м
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ XV-1234, кв. 41-нов/197-стар по плана на Централна градска част, бул. „Руски” № 39Танко Генчев Генчев„Авис Консулт“ ООДарх. М. Богданов
 225/12.07.2005г.
400/02.12.2005г.
Жилищна сграда на пет етажа с Нк=15.00м, с осем апартамента, осем изби, четири офиса, кафе-клуб, шест паркоместа, асансьор и ажурна ограда
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ XIX-1550, кв. 389 по плана на Първа градска част, ул. „Митрополит Панарет” № 10„ВИП ПРОПЪРТИ“ ООД, Христиан Валентинов Боев, Христина Желязкова Боева и др.„ИВЕСТ“ ООДарх. М. Богданов
 254/03.08.2005г.
318/26.09.2005г.
Жилищна сграда на пет етажа с Нк=15.00м, с тринадесет апартамента, четиринадесет изби, два магазина за промишлени стоки, едно ателие, три офиса, асансьор
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ III-127, кв. 415 по плана на кв. „Русин махала“, ул. „Тракийски юнак” № 27„Ливингстоун“ ООО, Елена Петрова Попова, Тодор Стоев Попов и др.„ИВЕСТ“ ООДарх. М. Богданов
 85/16.03.2005г.
336/03.10.2005г.
Жилищна сграда на четири етажа с кафе-аперитив, магазин за промишлени стоки, фризьорски салон, стоматологичен кабинет, един двоен и един единичен гараж в партера, подземен гараж и пътнически асансьор
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ V-10, 11, кв. 18 по плана на кв. „Волга-Данаил Николаев“, ул. „Волга” № 41ЕТ „Илко Рожевски“, Димитър Иванов Вързилов, Магдалина Нейкова Вързилова, Сребра Георгиева Андонова, Иван Николов Андонов и др.„Билдинспект“ ООДарх. М. Богданов
 232/15.08.2006г.Жилищна сграда на три и четири етажа с Нк=8.50 и 11.50м, с шест жилища, три ателиета, един офис, един гараж и пет паркоместаУПИ IV-420, кв. 24-нов/25-стар по плана на кв. „Университетски“, ул. „Царево” № 6Георги Костов Куртинков, Ана Йосифова Куртинкова, „КРАС“ ООД„Стрикт“ ООДарх. М. Богданов
 101/08.04.2002г.Жилищна сграда на четири с Нк=10.00м, със седем жилища, три ателиета, два офиса, три гаража и две паркоместа
Водопроводно и канално отклонения
УПИ XI-854, кв. 434 по плана на Първа градска част, ул. „Александър С. Пушкин” № 7Георги Петков Видолов, Тодора Петкова Видолова, „КРАС“ ООДНа осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
 180/21.06.2006г.Жилищна сграда на четири етажа с Нк=11.50м, с четири жилища, три ателиета, два офиса, един гараж и четири паркоместа
Водопроводно и канално отклонения
УПИ XI-854, кв. 434 по плана на Първа градска част, ул. „Александър С. Пушкин” № 16Петър Кирилов Георгиев, Бисера Георгиева Георгиева„Стрикт“ ООДарх. М. Богданов
 340/04.10.2005г.Жилищна сграда на четири етажа с Нк=11.50м, с шест апартамента, две ателиета за ИТД, един офис, четири магазина за промишлени стоки, три гаража, пет паркоместа, пътнически хидравличен асансьор
Водопроводно и канално отклонения
УПИ II-533, кв. 186 по плана на Втора градска част, ул. „Ангел Кънчев” № 9АЯнуш Атанасов Султанов, Мариянка Атанасова Султанова-Икономова и др.„СНИК“ ЕООДарх. М. Богданов
 226/14.07.2005г.Жилищна сграда на пет етажа с височина Нк=14.50м и едноетажно застрояване с Нк=3.00м, с десет апартамента, шест гаража, две паркоместа и пътнически асансьор
Водопроводно и канално отклонения
УПИ XIV-1272, кв. 485 по плана на Трета градска част, ул. „Иларион Макариополски”
№ 33
Даниела Маринова Цокова-Събчева, Кирил Николов Събчев и др.„Стрикт“ ООДарх. М. Богданов
 319/16.08.2004г.Триетажна жилищна сграда
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ VIII-общ, кв. 449 по плана на Първа градска част, ул. „Балкан” № 1аЙордан Атанасов Ванев, Живко Киров КурсовНа осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
 368/28.10.2005г.Пететажна жилищна сграда с височина Нк=14.50м, с четиринадесет апартамента, пътнически асансьор, три офиса и четириетажна сграда с Нк=12.00м, с четири апартамента, пътнически асансьор, един офис и подземно допълващо застрояване с гараж за осем колиУПИ X-1400, кв. 353 по плана на Трета градска част, ул. „Сан Стефано” № 52Реяна Георгиева Илиева, Димитър Цветков Илиев и др.„ВИНИ“ ЕООДарх. М. Богданов
 31/08.02.2005г.Жилищна сграда на четири и пет етажа с височина Н=11.50 и 14.50м и едноетажно застрояване с обществени функции с Н=3.50м, с шест магазина, четиринадесет жилища, две ателиета и седем гаража
Водопроводно и канално отклонения
УПИ I-125, кв. 11 по плана на Трета градска част, ул. „Хаджи Поптилев” № 1Екатерина Костадинова Каранакова, Димитър Тодоров Каранаков и др.„ИСС-КОНСУЛТ“ ЕООДарх. М. Богданов
 81/14.03.2005г.Жилищна сграда на четири етажа с височина Нк=11.50м, с две ателиета за ИТД и два гаража
Външни ВиК връзки и връзка с външен топлопровод
УПИ VII-692, кв. 209 по плана на Втора градска част, ул. „Свети Наум” № 7Юлия Йорданова Въкова, Антоанета Йорданова Бонева, Пит Ван Хелздинген„Стройконтрол“ ООДарх. М. Богданов
 327/26.09.2005г.Пристрояване и надстрояване на съществуваща жилищна сграда до пет етажа с Нк=14.50м, с девет апартамента, четири подземни гаража, четири подземни паркоместа, един офис, два кабинета за ИТД, шест ателиета за ИТД и пътнически асансьор
Водопроводно и канално отклонения
УПИ VI-933, кв. 1 по плана на кв. „Волга-Данаил Николаев“, ул. „Захари Стоянов” № 26„ФИЛИПОПОЛИС-РК“ ООД, Трифон Иванов Къндев, Иван Емилиянов Къндев, Георги Иванов Къндев и др.„Консултанска инженерна група“ ООДарх. М. Богданов
 27/31.01.2006г.Жилищна сграда на четири и пет етажа с Нк=11.50 и 14.50м, с два гаража, един офис и пътнически асансьорУПИ XII-170, кв. 12-нов по плана на кв. „Младежки хълм“, ул. „Никола Алваджиев” № 8„ВЕКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, Костадин Пеев Пеев, Стойко Пеев Пеев„Евростандарт“ ООДарх. М. Богданов
 343/23.10.2002г.
342/23.10.2002г.
Триетажна жилищна сграда с височина Н=8.50м, с четири жилища, един офис, едно ателие и шест гаража
Водопроводно и канално отклонения
УПИ V-1099, кв. 13 по плана на кв. „Волга-Данаил Николаев“, ул. „Волга” № 24Шинка Бечева Котрулева, Михаил Георгиев Генов, Веселина Тодорова Цанкова„Линк-Контрол“ ООДарх. М. Богданов
 39/17.02.2006г. Жилищна сграда на четири етажа с Нк=11.50 и 12.00м, с девет апартамента, пет гаража, две ателиета за ИТД
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ XVIII-500, кв. 422 по плана на Първа градска част, ул. „Детелин Вовода” № 3Сурен Сетрак Балян, Ивайло Николов Брадинов и др.„Стройконтрол“ ООДарх. М. Богданов
 315/20.09.2005г.Жилищна сграда на два, три и пет етажа с височини Нк=5.50, 8.50 и 14.40м, с четири офиса, десет подземни гаража и четири паркоместа, с единадесет апартамента, единадесет изби, пътнически асансьор и товарна автомобилна платформа
Водопроводно и канално отклонения
УПИ VII-2166, кв. 481 по плана на Трета градска част, ул. „Д-р Владо” № 32„НАДИН 64“ ЕООД, Васил Тодоров Киров, Здравко Кирилов Костадинов и др. ЕТ „ВЕС-Петко Петков“арх. М. Богданов
 21/23.01.2006г. Жилищна сграда на един, четири и пет етажа с височини Нк=168.50, 177.11, 179.11 и 180.06м, с пет гаража, офис, четири паркоместа, девет апартамента, седемнадесет изби, осем ателиета, общо помещение и  асансьор
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ XV-1518, кв. 390 по плана на Първа градска част, ул. „Макгахан” № 9„Нико-61“ ЕООД, Константин Цочев Мачев, Панайот Цочев Мачев и др.„ИВЕСТ“ ООДарх. М. Богданов
 214/22.06.2004г.Жилищна сграда с Нк=11.50м със заведение за обществено хранене, три склада, четири паркоместа, кафе-аперитив, пет ателиета и три апартамента
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ XI-217, кв. 14-нов по плана на кв. „Младежки хълм“, ул. „Ген. Данаил Николаев” № 84Марин Денев Денев, Йорданка Василева Гоговска, Веселина Любомирова Ракаджийска, Васил Иванов Чолаков„ИВЕСТ“ ООДарх. М. Богданов
 492/21.12.2004г.
312/30.10.2006г.
Жилищна сграда на четири етажа с Нк=10.00м и 12.52м, с четири жилища, три гаража и един офис
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ XII-1230, кв. 344-нов/711-стар по плана на кв. „Освобождение и Гео Милев“, ул. „Иван Андонов” № 23Богдана Генчева Петрова, Лиляна Теодорова Мурджева„Стройконтрол“ ООДарх. М. Богданов
 277/18.08.2005г.Еднофамилна жилищна сграда-Втори етап: Избен етаж на кота -2.60м и жилищни етажи на кота +3.40м /втори етаж/ и на кота +6.30м /трети етаж/УПИ VI-2003, кв. 71-нов/74-стар по плана на Централна градска част, ул. „Архимандрит Дамаскин” № 6Димитър Пенчев БратановНа осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
 210/28.07.1997г.
25/31.01.2005г.
Нова жилищна сграда с Нк=11.50м с десет апартамента, четиринадесет изби, заведение за бързо хранене, единофис и две приземни стаи
Външни водопроводна и канална връзки
Кабелно електрозахранване
УПИ XI-92, кв. 5-нов по плана на кв. „Младежки хълм“, ул. „Георги Измирлиев” № 34Енчо Илиев Райковски, Мария Илиева Райковска, Татяна Ганчева Тарандили, Владислав Иванов Григоров и др.„ИВЕСТ“ ООДарх. М. Богданов
 138/22.04.2005г.
243/01.08.2005г.
Жилищна сграда на три и пет етажа с височини Нк=11.50 и 14.50м, с кафе-сладкарница, три гаража и две паркоместа
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ XIV-1247, кв. 486 по плана на Трета градска част, ул. „Д-р Владо” № 1Николина Кирилова Суклева, Христо Найденов Кондаков и др.„Тракия Гарант“ АДарх. М. Богданов
 608/17.12.1999г.Нова жилищна сграда с височина Нк=8.50 и три гаражаУПИ I-1095, кв. 13-новпо плана на кв. „Волга-Данаил Николаев“, ул. „Капитан Георги Цанев” № 17Щерю Иванов Стаматов, Регилиозна институция „Общество Бяло Братство“, Надежда Димитрова Мурова и др.На осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
 510/21.101999г.Жилищна сграда на три, четири и пет етажа с височини Нк=8.50, 10.00, 12.00 и 14.50м, с пет гаража и две паркоместаУПИ III-501, кв. 32-нов/31-старпо плана на кв. „Университетски“, ул. „Рила” № 7Христо Димитров Коляшев, Мария Димитрова Коляшева и др.„И ЛЕСТ“ ООДарх. М. Богданов
 161/16.05.2005г.
197/28.06.2005г.
378/20.12.2006г.
Жилищна сграда с Нк=10.00м от юг и 11.50м от север с три подземни гаража, шест апартамента, три ателиета за ИТД, две студия за ИТД и допълващо застрояване-гараж, пътническа асансьорна уредба
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ IV-1185, 1187, 1188, кв. 11 по плана на кв. „Волга-Данаил Николаев, ул. „Волга” № 6аГеорги Тодоров Узунов, Даниела Петкова Узунова и др.„Билдинспект“ ООДарх. М. Богданов
 222/07.07.2005г.
304/07.09.2005г.
Жилищна сграда на три и четири етажа с Нк=10.00 и 12.00м, с единадесет апартамента, ателие, четири гаража и допълващо застрояване-двоен гараж с Нк=3.00м
Пътническа асансьорна уредба
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ XVI-119, кв. 7-нов по плана на кв. „Младежки хълм“, ул. „Матинчеви градини” № 20Ангел Симеонов Симеонов, Албена Бориславова Симеонова и др.„Билдинспект“ ООДарх. М. Богданов
 509/22.12.2003г.
282/02.08.2004г.
Жилищна сграда със смесени функции, с четири апартамента, два офиса, нотариат, един гараж, фитнес зала и пътнически асансьор
Водопроводно и канално отклонения
УПИ I-288, кв. 47 по плана на кв. „Капана“, ул. „Алцеко” № 16Ангел Нейков Ангелов, Катя Иванова Ангелова и др.„Стрикт“ ООДарх. М. Богданов
 9/07.01.2005г.Нова жилищна сграда на два, три и пет етажа с височини Нк=5.50, 8.50 и 14.50м, с шест гаража, две паркоместа в двора, единадесет изби, десет апартамента и пътнически асансьор
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ XVIII-2165, кв. 481 по плана на Трета градска част, ул. „Д-р Владо” № 30Станимир Дойчев Русев, Нина Кирилова Симова-Русева и др.„ИВЕСТ“ ООДарх. М. Богданов
 144/11.05.2006г.Жилищна сграда с Нк=9.00 и 12.00м, с два гаража, един офис, четири ателиета, три апартамента, седем складови помещения и едно общо помещение
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ III-216, кв. 420 по плана на Първа градска част, ул. „Свищов” № 6„Сър Реджеп Ница“ ЕООД, „Просвета-София“ АД, Габрис Карник Тахмизяни др.„Ен Джи Консулт“ ООДарх. М. Богданов
 198/28.06.2005г.Жилищна сграда на два, три и пет етажа с височини Нк=7.00, 10.00 и 15.00м, с два гаража, три офиса, едно ателие, единадесет апартамента, подземен паркинг, четири паркоместа и пътнически хидравличен асансьор
Водопроводно и канално отклонения
УПИ IX-1605, кв. 388 по плана на Първа градска част, ул. „Шейново” № 11Силвия Иванова Миланова, Иван Георгиев Григоров и др.„Стройконтрол“ ООДарх. М. Богданов
 117/05.04.2005г.
258/05.08.2005г.
Жилищна сграда на четири етажа с Нк=11.50м, с четири апартамента, салон за красота и четири паркоместа в двора
Водопроводно и канално отклонения
УПИ II-184, кв. 13 по плана на кв. „Младежки хълм“, ул. „Севастопол” № 17Атанас Иванов Драгански„Билдинспект“ ООДарх. М. Богданов
 218/06.07.2005г.
303/07.09.2005г.
Реконструкция, преустройство, пристрояване надстрояване до пет етажа, с Нк=14.50м на съществуваща жилищна сграда, с двоен гараж, три единични гаража, единадесет апартамента, шест ателиета за ИТД, пътнически хидравличен асансьор
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ IV-232, кв. 240 по плана на Втора градска част, ул. „Митрополит Натанаил” № 25Иван Матеев Мачев, Весела Начева, Начева, Нина Начева Марашева и др.„Билдинспект“ ООДарх. М. Богданов
 239/26.07.2002г.Четириетажна жилищна сграда с Нк=11.50м, с едноетажно допълващо застрояване към улична регулация с височина Н=2.80м, магазин за промишлени стоки и гараж, и едноетажно допълващо застрояване с височина Н=2.80м в дъното на УПИ за гараж и две паркоместа
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ X-1260, кв. 485 по плана на Трета градска част, ул. „Тодор Влайков” № 13„Асенко-94“ ЕООД, Николай Стефанов Сомлев, Димитър Георгиев Шпиталов, Красимира Димитрова Господинова, Венче Тодорова Георгиева, Стояна Стоянова Илиева, Теодора Иванова Кирова, Теодорос Йордан Киров„Вектор 2000“ ЕООДарх. М. Богданов
 185/17.06.2005г.
217/05.07.2005г.
Жилищна сграда на три, четири и пет етажа с височини Нк=8.50, 11.50 и 14.50м, с дванадесет жилища, седем гаража и пътнически асансьор
Водопроводно и канално отклонения
УПИ II-416, кв. 24-нов/25-старпо плана на кв. „Университетски“, ул. „Царево” № 2„Интерстрой-49“ ООД, Иринка Иванова Добрева, Ива Димитрова Тошева и др.„Стрикт“ ООДарх. М. Богданов
 78/22.03.2001г.Жилищна сграда на три етажа с Нк=9.00 и 10.00м, с два апартамента, два склада, стая за хоби, два гаража и три магазина за промишлени стоки
Водопроводно и канално отклонения
УПИ III-225, кв. 521-стар по плана на Първа градска част, ул. „Гео Милев” № 25Огнян Николов Терзиев, Дияна Живкова Терзиева, Магдалена Любенова Дамянова, Илия Георгиев Дамянов„Стройконтрол“ ООДарх. М. Богданов
 99/18.04.2006г.Жилищна сграда с Нк=10.00 и 12.00м, с четири гаража, осем апартамента, допълващо застрояване с Нк=3.00м, с два гаража, седем апартамента, един мезонет, осем изби, шест гаража и едно паркомясто
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ XIV-117, кв. 7-нов по плана на кв. „Младежки хълм“, ул. „Дружба” № 19ЕТ „Елдорадо-Георги Дамянов“, Христо Георгиев Христов и др.„Нестър Корект“ ЕООДарх. М. Богданов
 67/21.03.2006г.Жилищна сграда на три и четири етажа с Нк=8.00 и 11.00м, с три гаража и две ателиета за ИТД
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ XVII-1802, кв. 376апо плана на Трета градска част, ул. „Тодор Бурмов” № 23Веселин Величков Колев, „Каратстрой“ ЕООД и др.ЕТ „Мавъринженеринг-Марин Върбанов“арх. М. Богданов
 70/24.03.2006г.Жилищна сграда с височини Н=3.40, 5.56 и 12.00м, с двоен гараж-Първи етап: Жилищна сграда с височина Н=3.40, 5.56 и 7.71м, с двоен гаражУПИ VIII-262, кв. 429по плана на Първа градска част, ул. „Ламартин”
№ 17
Нъварти Гаро Щерева„Стройконтрол“ ООДарх. М. Богданов
 5/06.01.2006г.Жилищна сграда с осем апартамента, едно ателие, четири гаража, три магагазина за промищлени стоки с Хк=12.00 и 15.00м и пътнически асансьор
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ I-1099, кв. 707по плана на Централна градска част, ул. „Иван Андонов” № 7„Сиенит Инвест“ ООД, Румен Иванов Минков, Пенка Николова Минкова и др.„Стойсервиз“ ЕООДарх. М. Богданов