УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ – 2009 г.

Удостоверение №Строително разреш. №ОБЕКТ – РЗПУПИСОБСТВЕНИЦИСтроит. надзорРегистрирал
12/23.01.2009г.158/27.06.2007г.Пристройка на четири етажа с Нк=11.50м, с ателие, двоен гараж и едно паркомястоУПИ X-312, кв. 1-нов/14-стар по плана на кв. „Велбъжд“, ул. „Тулча“ № 7Велика Григорова Махинова, Надежда Христова О-Донъл, Мария Христова Самуилова„Стрикт“ ООДарх. М. Богданов
23/05.02.2009г.553/16.11.1999г.Нова жилищна сграда на два и три етажа с Нк=8.50 и 11.50м, с работилница за високоговорители, магазин за промишлени стоки
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ XIV-90, кв. 36-стар по плана на Трета градска част, ул. „Михаил Такев” № 39Божидар Борисов Анков„КАСТРОЙ З. Г.“ ЕООДарх. М. Богданов
36/10.02.2009г.31/09.02.2007г.Жилищна сграда с Нк=14.50 и 15.00м, подземно застрояване с девет ателиета, десет апартамента, пет изби, шест гаража, десет паркоместа, три магазина за промишлени стоки и пътнически хидравличен асансьор
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ III-274, 276, кв. 225 по плана на Втора градска част, бул. „Марица” № 42„КАНДЕКС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, Стоян Андонов Стоянов и др.„СНИК“ ЕООДарх. М. Богданов
47/18.02.2009г.365/06.12.2006г.Жилищна сграда на четири и пет етажа с два мансардни етажа, с дванадесет апартамента, две ателиета, един офис, четири гаража, три паркоместа в двора и пътнически хидравличен асансьор
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ XIII-615, кв. 10-нов/16-стар по плана на кв. „Университетски“, бул. „Константин Величков” № 49„ЛИВИМС“ ЕООД, Киро Георгиев Кочев, Димитър Янков Ангелов и др.„ЕВРО КОНТРОЛ“ ООДарх. М. Богданов
59/09.03.2009г.116/14.05.2007г.Жилищна сграда на четири етажа с Нк=11.50м, с осем жилища, един стоматологичен кабинет, изби, четири гаража и едно паркомясто в двора
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ III-417, кв. 24-нов/25-стар по плана на кв. „Университетски“, ул. „Царево” № 4„ИНТЕРСТРОЙ-49“ ООД, Янка Иванова Петкова, Стоян Димитров Здравков и др.„Стрикт“ ООДарх. М. Богданов
610/09.03.2009г.192/08.08.2007г.Жилищна сграда с Нк=10.00 и 15.00м, допълващо застрояване с Нк=3.00м, подземно застрояване, офиси, подземни и надземни гаражи, паркомясто
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ II-164, кв. 7 по плана на кв. „Университетски“, ул. „Сан Стефано“  № 99Васил Цветков Бешиков, Димитрийка Андреева Бешикова и др.ЕТ „ВЕС-П. ПЕТКОВ“ арх. М. Богданов
711/17.03.2009г.116/10.05.2008г.Жилищна сграда на три и четири етажа с височини Нк=8.50 и 11.50м, със седем апартамента, пет ателиета за ИТД, един офис и шест паркоместа
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ XIX-1133, кв. 498 по плана на Първа градска част, ул. „Сава Филаретов“  № 2Дарина Николова Босакова, Кирил Ангелов Босаков и др.„ВАЛЕОИНВЕСТ“ ЕООДарх. М. Богданов
813/23.03.2009г.265/01.09.2006г.Жилищна сграда с Нк=9.00, 10.00, 12.00 и 15.00м, с десет апартамента, пет лекарски кабинета, стоматологичен кабинет, две манипулационни, три гаража, десет мазета, три паркоместа и пътнически асансьорУПИ XIII-126, кв. 39-нов/10-стар по плана на кв. „Младежки хълм“, ул. „Ангиста“ 
№ 3
„АРИСКО“ ЕООД, Пламен Николов Николов, Мари Артин Папазян и др.„Стрикт“ ООДарх. М. Богданов
914/30.03.2009г.102/21.04.2007г.Нова пететажна жилищна сграда с Н=172.20, с три гаража, два магазина за промишлени стоки, десет апартамента, осем ателиета за ИТД и пет паркоместа
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ II-1267, кв. 485 по плана на Трета градска част, ул. „Богомил“ 
№ 72
„КАМИС 2002“ ООД, Недялка Томова Пенчева, Георги Петров Джурков и др.„Нестър Корект“ ЕООДарх. М. Богданов
1015/01.04.2009г.1/03.01.2006г.Жилищна сграда с подземен гараж за дванадесет броя коли и осем броя паркоместа-обект 2-жилищна сграда на четири етажа с Нк=3.00 и 12.00м, с четири етажа, един магазин, един офис и три паркоместаУПИ III-1129, 1130, 1408, кв. 292 по плана на Централна градска част, ул. „Цар Иван Александър”
№ 18
„Пътинженеринг“ ЕООД, Райна Недялкова Бекирова и др.„Вектор 2000“ ЕООДарх. М. Богданов
1116/03.04.2009г.80/03.04.2007г.Жилищна сграда на три и пет етажа с Нк=10.00 и 15.00м, с четири апартамента, шест ателиета, два офиса, два гаража, две паркоместа и пътнически хидравличен асансьор
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ V-18, кв. 1-нов/330а-стар по плана на кв. „Университетски“, ул. „Шаркьой”
№ 2
„Финес 2000“ ООД, Георги Николов Балдиков, Матейчо Славчев Славчев, Тинка Лалова Славчева и др.„Билдинспект“ ООДарх. М. Богданов
1217/16.04.2009г.162/02.07.2007г.Жилищна сграда на един, четири и пет етажа с Нк=4.30, 11.50 и 15.00м, със седем апартамента, пет магазина за промишлени стоки, едно ателие за ИТД, едно кафене, четири паркоместа и пътнически асансьорУПИ XIII-835, кв. 218 по плана на Втора градска част, бул. „Шести септември”
№ 101
Славка Димитрова Славчева, Мария Христева Чакърова и др.„Стрикт“ ООДарх. М. Богданов
1319/23.04.2009г.164/06.07.2007г.Жилищна сграда с девет апартамента, два гаража, кафе-аперитив, стоматологичен кабинет, две ателиета за ИТД, три паркоместа в двора и пътнически хидравличен асансьор
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ VIII-134, кв. 39-нов/10-стар по плана на кв. „Младежки хълм“, ул. „Д-р Добрев”
№ 4
Иванка Тошкова Аръкова, Верка Станева Петрова, Росица Георгиева Влахова, Борислав Славчев Влахов и др.„Вектор 2000“ ЕООДарх. М. Богданов
1420/24.04.2009г.168/09.07.2007г.Жилищна сграда с Нк=10.00, 12.00 и 14.50м, с два гаража, едно ателие за ИТД, девет апартамента, шест паркоместа и пътнически асансьор
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ III-1263, кв. 513 по плана на Първа градска част, ул. „Съборище” № 3ЕТ „Елдорадо-Георги Дамянов“, Стефан Събев Пасков, Анка Андонова Паскова и др.„Нестър Корект“ ЕООДарх. М. Богданов
1521/30.04.2009г.303/18.10.2006г.Жилищна сграда с височина Нк=10.80м, с два гаража, един офис, един кабинет за ИТД и четири паркоместа
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ VI-329, кв. 492 по плана на Трета градска част, ул. „Николай В. Гогол” № 30Петко Димитров Караджов, Надя Тодорова Караджова и др.„Тракия Гарант“ АДарх. М. Богданов
1622/30.04.2009г.101/20.04.2007г.Жилищна сграда с височини 12.00 и 15.00м, с десет апартамента, четиринадесет изби, два офиса, три гаража, шест ателиета, две тавански складови помещения и пътнически асансьор
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ III-274, кв. 11-нов/17-стар по плана на кв. „Университетски“, ул. „Стоян Михайловски”
№ 12
„Примастрой“ ООД, Лъчезар Петров Костадинов, Юлия Георгиева Костадинова и др.„ФРИЗ-2000“ ООДарх. М. Богданов
1723/07.05.2009г.Акт за узаконяване № 2/27.06.2008г.Узаконяване на триетажно жилищно застрояване с Нк=9.50мУПИ XIV-1357, 1359, кв. 455А по плана на Първа градска част, ул. „Неофит Бозвели” № 11Симеон Христов Христов, Верка Стоянова Мехдизадех Асл„ВИНИ“ ЕООДарх. М. Богданов
1824/16.05.2009г.122/17.05.2007г.Жилищна сграда с височина Нк=12.00м, с чтири офиса, две ателиета, три апартамента, един кабинет за ИТД, четири изби, две складови тавански помещения, четири паркоместа в двора и пътнически асансьор
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ XIV-105, кв. 21-нов/413-стар по плана на Централна градска част, ул. „Георги Петаков” № 5Ани Манук Дердерян, Ангел Манук Манукян, Вержиния Манукова Гънгова„КАСТРОЙ З. Г.“ ЕООДарх. М. Богданов
1925/27.05.2009г.236/15.08.2006г.Жилищна сграда с височина Нк=12.00 и 15.00м, с изби, десет апартамента, четири ателиета, два магазина за промишлени стоки, три гаража, шест паркоместа и пътнически асансьорУПИ IV-275, кв. 11-нов/17-стар по плана на кв. „Университетски“, ул. „Стоян Михайловски”
№ 14
Лилиана Чудомирова Козарева, Александър Георгиев Козарев и др.„ИСС-КОНСУЛТ“ ЕООДарх. М. Богданов
2028/02.06.2009г.172/14.06.2006г.Жилищна сграда на пет етажа с мансарден етаж, с десет апартамента, два офиса /офис 1 и офис 2 с щанд за продажби/, три гаража, изби, интернет зала с Нк=15.00м и едноетажно допълващо застрояване-гараж с Нк=3.00м, едно паркомясо и пътнически асансьор
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ VIII-189, кв. 6-нов/330в-стар по плана на кв. „Университетски“, ул. „Хан Аспарух” № 122„АЛФА ИНВЕСТ“ ЕООД, „ГЛОБАЛ ГАРАНТ“ ООД, Людмил Стефанов Паскалев, Теодора Христова Паскалева и др.„Стрикт“ ООДарх. М. Богданов
2129/03.06.2009г.347/25.10.2002г.Жилищна сграда на три и четири етажа с височини Нк=10.00 и 12.00м-Първи етап: Две жилища, седем изби, един магазин за промишлени стоки, един гараж, една стая за хоби на партера
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ IX-586, кв. 191А по плана на Втора  градска част, ул. „Цар Калоян” № 9аАтанас Димитров Кюров, Иванка Георгиева Кюрова, Георги Атанасов Кюров„ЕВРО КОНТРОЛ“ ООДарх. М. Богданов
2231/16.06.2009г.227/10.08.2006г.Жилищна сграда с магазини на четири и пет етажа с Нк=12.50 и 14.50м, с шест апартамента, десет ателиета, три магазина за промишлени стоки, шестнадесет изби, два гаража, три паркоместа и пътнически хидравличен асансьор
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ I-313, кв. 17-нов/19-стар по плана на кв. Университетски“, ул. „Константин Величков” № 65Венцислав Руменов Георгиев, Тинко Жеков Йорданов и др. „Тракия Гарант“ АДарх. М. Богданов
2332/17.06.2009г.200/14.07.2006г.Пристройка, надстройка и реконструкция на съществуваща триетажна сграда до Нк=9.00 и 12.00м, с четири апартамента, четири склада и четири места за паркиране
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ III-485, кв. 30-нов/29-стар по плана на кв. „Университетски“, ул. „Персенк”
№ 20
Анка Григорова Гарджева, Александър Григоров ГеоргиевЕТ „Мавъринженеринг-Марин Върбанов“арх. М. Богданов
2433/18.06.2009г.43/18.01.1993г.Жилищна сграда на три етажа с партерен етаж и таван, жилищна сграда на четири етажа и таван-седем апартамента, шест изби, помещение-абонатна, четири гаража и две партерни стаи
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ I-217, кв. 420-нов, по плана на Първа градска част, ул. „Калофер” № 4Максуд Атраник Максудян, Анжел Степан Максуджян и др.На осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
2537/25.06.2009г.280/26.09.2006г.Жилищна сграда на с Нк=3.50, 9.00 и 12.00м, с един офис, пет гаража, едно паркомясто и пътнически хидравличен асансьор
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ XII-135, кв. 8-нов по плана на кв. „Младежки хълм, ул. „Севастопол”
№ 38
Георги Атанасов Шопов, Мария Николова Кацарова, Никола Неделев Кацаров и др.„Консултанска инженерна група“ ООДарх. М. Богданов
2639/10.07.2009г.58/24.04.1996г.Жилищна сграда на пет етажа с Нк=11.50м е четириетажна жилищна сгарада с мансарда, един офис и едно ателиеУПИ V-716, кв. 208 по плана на Втора градска част, ул. „Братя Миладинови”
№ 10
Веселин Иванов Тончев, Росанка Сотирова Тончева„ВАЛЕОИНВЕСТ“ ЕООДарх. М. Богданов
2740/14.07.2009г.340/24.08.2004г.Нова жилищна сграда на три и четири етажа с Нк=10.00 и 11.50м, с магазин за хранителни стоки и три паркоместа /етапно строителство/
Първи етап-магазин за хранителни стоки
УПИ XIX-1112, кв. 454 по плана на Първа градска част, ул. „Стойчо Мушанов” № 1Руслан Николов Белевски„Строй Консултинг“ ЕООДарх. М. Богданов
2849/27.08.2009г.153/19.06.2007г.Жилищна сграда с височина Н=10.00, 12.00 и 15.00м, с девт апартамента, едно ателие, два магазина за промишлени стоки, два гаража в първи етаж и подземно застрояване с пет гаража, девет изби и пътнически асансьор
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ XIII-199, кв. 419 по плана на Първа градска част, ул. „Калофер” № 10Иван Надев Недев, „АРИС-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и др.„Стройконтрол“ ООДарх. М. Богданов
2950/03.09.2009г.314/16.09.2005г.Жилищна сграда на два етажа /възстановяване по данни/ с височина в абсолютни коти Нк=175.24 и Нб=176.59, и подземно застрояване
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ I-104, кв. 118 по плана на Старинна градска част, ул. „Юнашка” № 3Александър Георгиев МомчиловНа осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
3051/07.09.2009г.30/24.01.2008г.Жилищна сграда с височина Нк=12.00м, с шест апартамента, едно ателие, салон за красота, два гаража, две паркоместа в двора и пътнически асансьор       
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ V-180, кв. 6-нов/330в-стар по плана на кв. „Университетски“, ул. „Константин Величков” № 10Иванка Иванова Нечева, Симеон Нечев Нечев, Ирина Михайлова Иванова и др.„АВИС КОНСУЛТ“ ООДарх. М. Богданов
3152/28.09.2009г.152/19.06.2007г.Жилищна сграда с височина в абсолютни коти Нк=168.77, 173.37 и 173.77, с двадесет и три апартамента, магазин за хранителни стоки и дегустация на кафе, четири магазина за промишлени стоки, девет гаража, едно паркомясто, двадесет и две изби и пътнически асансьор
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ I-196, 197, 198, кв. 419 по плана на Първа градска част, ул. „Калофер” № 12Светослав Душков Славов, Стефка Панайотова Славова, „АРИС-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД И ДР.„Стройконтрол“ ООДарх. М. Богданов
3253/02.10.2009г.52/09.03.2007г.Жилищна сграда с височини Нк=4.00 и 15.00м, с петнадесет апартамента, един офис, един магазин за промишлени стоки, шест паркоместа и пътнически хидравличен асансьор
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ XV-580, кв. 140 по плана на кв. „Бяла зона“, ул. „Леонардо Да винчи” № 15Петър Василев Василев, Марияна Павлова Василева, Петър Кирилов Карагеоргиев, Стефка Георгиева Карагеоргиева и др.„Билдинспект“ ООДарх. М. Богданов
3355/19.10.2009г.109/22.03.1999г.
284/16.10.2000г.
Жилищна сграда с Нк=8.50, 11.60м, с гараж и магазин за промишлени стоки на първия етаж и мансардаУПИ XVII-1778, кв. 376 по плана на Трета градска част, ул. „Хан Аспарух” № 95Мариана Ангелова Ангелова-Ганцарова„ВИНИ“ ЕООДарх. М. Богданов
3456/29.10.2009г.100/15.04.2008г.Жилищна сграда с Нк=12.00м, с осем апартамента, един двоен гараж, три единични гаража, две паркоместа в двора и пътнически асансьор
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ XII-431, 432, кв. 24-нов по плана на кв. „Младежки хълм, ул. „Войнишка слава” № 30„Филбилд“ ООД, Росица Христева Денина, Мануела Тодорова Миленкова и др.„Стрикт“ ООДарх. М. Богданов
3557/29.10.2009г.302/07.12.2007г.Жилищна сграда с Нк=6.00 и 9.00м, с пет апартамента, един двоен гараж, фризьорски салон и три паркоместа
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ XI-2273, кв. 449 по плана на Първа градска част, ул. „Балкан” № 16„ЛИВИНГСТОУН БИЛДИНГ“ ЕООД, Константин Иванов Кацаров и др.„СТК“ ООДарх. М. Богданов
3658/30.07.2009г.4/09.01.1991г.Жилищна сграда с гаражи
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ IX-132, кв. 8-нов по плана на кв. „Младежки хълм“, ул. „Севастопол”
№ 32
Ивелина Стоянова Дикиджиева, Милко Петров Гьочев, Марийка Илиева Гьочева, Боно Симонов Пачев и др.„Контрол-Инвест“ ЕООДарх. М. Богданов
3759/06.11.2009г.284/19.11.2007г.Жилищна сграда-ново триетажно пристрояване с три апартамента, магазин-оптика с лекарски кабинет-офтамолог с предверие и санитарен възел, две складови помещения, офис и стая за почивка към магазина
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ III-610, кв. 84по плана на Централна градска част, ул. „Тодор Каблешков”
№ 14
„СИОПСИ-I“ ООД„СНИК“ ЕООДарх. М. Богданов
3861/10.11.2009г.242/15.09.2008г.Жилищна сграда с височина Нк=15.00м, с пет апартамента, четири ателиета, два магазина за промишлени стоки, един офис, един гараж, четири паркоместа в двора и пътнически асансьор
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ XX-1549, кв. 389 по плана на Първа градска част, ул. „Митрополит Панарет” № 12Антоанета Лазарова Лимонова, Александър Ангелов Батинков и др.„АВИС КОНСУЛТ“ ООДарх. М. Богданов
3963/18.11.2009г.308/23.10.2006г.Жилищна сграда с височина Нк=10.00м, с два магазина за промишлени стоки, едно ателие за ИТД и три паркоместа в двора
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ VI-1279, кв. 497б по плана на Първа градска част, ул. „Стойчо Мушанов” № 46Богдана Михайлова Цолова, Георги Андонов Воденичаров и др.На осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
4065/23.11.2009г.230/03.09.2007г.Жилищна сграда с височини Нк=10.00 и 12.00м и подземно застрояване, с тринадесет апартамента, три ателиета, осем гаража и кафе-сладкарница
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ VI-260, кв. 429 по плана на Първа градска част, ул. „Ламартин”
№ 21
Албена Василева Гаджонова-Иванова, Шушан Априам Нишанян и др.„Стройконтрол“ ООДарх. М. Богданов
4166/14.12.2009г.14/13.01.2000г.Надстройка, основен ремонт и преустройство на съществуваща жилищна сграда с магазин за промишлени стоки и Нк=9.60 и 10.70м, второстепенна постройка и гараж за велосипеди с Нк=2.60мУПИ I-477, кв. 28-нов/103-стар по плана на Първа градска част, ул. „Свети Климент” № 3Тодор Найденов Трифонов„Т 7 консулт“ ЕООДарх. М. Богданов
4267/15.12.2009г.7/17.01.2008г.Жилищна сграда на четири и пет етажа и мансарден етаж с височини Нк=11.50 и 14.50м, с тринадесет апартамента, два офиса, едно ателие, пет гаража, паркоместа в двора и пътнически хидравличен асансьор
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ IX-123, кв. 12 по плана на Трета градска част, ул. „Родопи” № 133„ЕКСПРЕС ЛИНК ИНВЕСТ“ ООД, Георги Димитров Шопов и др.„Техностройконтрол“ ООДарх. М. Богданов
4368/15.12.2009г.46/15.02.2008г.Жилищна сграда с височини Н=8.50 и 11.50м, с три апартамента, три гаража и офис-Първи етап /северозападната част/
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ I-499, кв. 32-нов/31-стар по плана на кв. „Университетски“, ул. „Стоян Михайловски”
№ 40
Иван Матев Шаламанов, Васил Иванов Шаламанов, Матей Иванов Шаламанов„НИМКОТ КОНТРОЛ“ ООДарх. М. Богданов
4469/17.12.2009г.116/04.04.2005г.Жилищна сграда на един, три, четири и пет етажа с Нк=3.50, 10.00, 12.00 и 15.00м, с жилищна и офисна част /седемнадесет апартамента, две жилища за портиери, пет офиса, шест магазина за промишлени стоки, девет гаража, петнадесет паркоместа в сутерена на сградата, подземно застрояване за един гараж, осем паркоместа и три пътнически асансьора-Първи етап
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ VIII-602, 603, кв. 140 по плана на кв. „Бяла зона“, ул. „Г. С. Раковски”
№ 28-30
Иво Теодоров Димитров, Мартин Ангелов Ангелов и др.„Стрикт“ ООДарх. М. Богданов