УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ – 2010 г.

Удостоверение №Строително разреш. №ОБЕКТ – РЗПУПИСОБСТВЕНИЦИСтроит. надзорРегистрирал
11/05.01.2010г.3/16.01.2008г.Жилищна сграда на четири и пет етажа и мансарден етаж с височини Нк=11.50 и 14.50м, с двадесет и един  апартамента, два офиса, два стоматологични кабинета, дванадесет гаража, единадесет паркоместа /пет от тях в двора/ и пътнически хидравличен асансьор
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ II-114, 124, кв. 12 по плана на Трета градска част, ул. „Родопи“ № 129, 131„ЕКСПРЕС ЛИНК ИНВЕСТ“ ООД, Йордан Димитров Дагнев и др.„Техностройконтрол“ ООДарх. М. Богданов
22/12.01.2010г.322/12.12.2007г.Надстрояване и пристрояване на съществуваща жилищна сграда до височина Нк=15.00м
Жилищна сграда А с един троен гараж, три единични гаража, един офис, единадесет апартамента и пътнически хидравличен асансьор
УПИ XIV-323, 324, кв. 223а по плана на Втора градска част, ул. „Янко Сакъзов” № 24Петко Матеев Ламбрев, Тодор Матеев Ламбрев, „БОВЕ-7“ ЕООД и др.„АБВ и М((“ ООДарх. М. Богданов
33/18.01.2010г.123/20.05.2008г.Жилищна сграда на еди и четири етажа с височини Нк=3.50 и 12.00м, с осем апартамента, девет изби, машинно за асансьор, един двоен гараж, един единичен гараж, един офис, две паркоместа в двора и пътнически хидравличен асансьор
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ IX-183, кв. 13-нов по плана на кв. „Младежки хълм“, ул. „Едисон” № 6„ПИЗ-ГРУП“ ООД, Пламен Иванов Ангелов, Симо Симов Карталов и др.„ЕВРО КОНТРОЛ“ ООДарх. М. Богданов
43/05.02.2010г.365/06.12.2006г.Жилищна сграда на четири и пет етажа с два мансардни етажа, с дванадесет апартамента, две ателиета, един офис, четири гаража, три паркоместа в двора и пътнически хидравличен асансьор
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ XIII-615, кв. 10-нов/16-стар по плана на кв. „Университетски“, бул. „Константин Величков” № 49„ЛИВИМС“ ЕООД, Киро Георгиев Кочев, Димитър Янков Ангелов и др.„ЕВРО КОНТРОЛ“ ООДарх. М. Богданов
54/09.02.2010г.226/26.08.2008г.Жилищна сграда с височини Нк=4.60, 10.00 и 15.00м, с дванадесет апартамента, два магазина за промишлени стоки, четири склада, осем изби, зала за танци, три гаража, пет паркоместа и пътнически хидравличен асансьор
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ XIII-1984, кв. 477 по плана на Трета градска част, ул. „Родопи”
№ 113
„ПРАСПЕКТ“ ЕООД, Боян Веселинов Стойков, Надежда Стойкова и др.„АВИС КОНСУЛТ“ ООДарх. М. Богданов
65/09.02.2010г.109/22.04.2008г.Жилищна сграда с четири офиса, две ателиета, шест апартамента, две складови помещения към офиси№ 1 и № 2, машинно отделение за асансьора, един гараж за две коли, четири паркоместа в двора и пътнически хидравличен асансьор
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ XV-23, кв. 19а-нов/110а-стар по плана на Централна градска част, ул. „Висла“  № 8Цветана Николова Николова, Ненчо Христов Драгиев, Ирена Руменова Драгиева, Георги Спасов Тодоров, Йовка Атанасова Тодорова„ЕВРО КОНТРОЛ“ ООДарх. М. Богданов
77/15.02.2010г.251/25.09.2008г.Жилищна сграда с Нк=3.00, 11.50 и 14.50м, с едно ателие за ИТД, един магазин за промишлени стоки, езиков учебен център, подземно застрояване с четири гаража и пътнически хидравличен асансьор
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ XII-1554, кв. 355 по плана на Трета градска част, ул. „Леонардо Да Винчи“  № 46„Акрабов“ ООД, Весела Руменова Бурнарска, Лиляна Христова Тинкова, Мария Петкова Джостова и др.„Стрикт“ ООДарх. М. Богданов
88/15.02.2010г.2/15.01.2008г.Жилищна сграда, едно и двуетажно нежилищно застрояване-Първи етап: Жилищна сграда с Нк=15.00м, едно и двуетажно нежилищно застрояване с Нк=4.00 и 7.00м /един магазин за промишлени стоки, четири ателиета, подземно застрояване със седем паркоместа, десет изби, пет апартамента, един лекарски кабинет, един стоматологичен кабинет с офис, пътнически хидравличен асансьор и ажурна ограда с височина до 2.20м
Две канални външни отклонения и водопроводна връзла
УПИ VI-449, 451, кв. 139 по плана на кв. „Бяла зона“, ул. „Света Петка“  № 22Стефка Атанасова Петрова, „Кодем Импекс“ ООД, „Темподем“ ЕООД и др.„Ивест-99“ ООДарх. М. Богданов
99/18.02.2010г.35/10.03.2009г.Жилищна сграда с височини Нк=8.80, 11.40 и Нб=12.00м, с три апартамента, един магазин за промишлени стоки, склад и офис към него, две ателиета за ИТД и пет паркоместа в двора
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ V-662, кв. 435 по плана на Старинна градска част, ул. „Цар Иван Шишман“ 
№ 6
Радослав Мирчев Огнянов, „БЕНДИ КОМЕРС“ ЕООД, Валери Стоянов Генчев„ЕВРО КОНТРОЛ“ ООДарх. М. Богданов
1015/25.02.2010г.83/06.04.2006г.Жилищна сграда с височина Нк=10.00м, с две ателиета за ИТД, три апартамента и пет паркоместа в двора
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ IV-575, кв. 365-нов/261-стар по плана на кв. „Триъгълника“, ул. „Филип Македонски”
№ 94А
Мариела Борисова Пенкова, Борис Делчев Делчев, Трндафил Делчев ДелчевНа осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
1116/25.02.2010г.82/25.03.2008г.Жилищна сграда с Нк=3.80, 9.00 и 11.50м, с един двоен гараж, два единични гаража, офис и четири апартамента
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ VII-334, кв. 207а по плана на Втора градска част, ул. „Васил Соколов” № 4Йордан Тенчев Пъджев, Нели Йорданова Господинова„СНИК“ ЕООДарх. М. Богданов
1222/11.03.2010г.171/23.06.2008г.Жилищна сграда с Нк=14.50м, с офис, два гаража и три паркоместа в двора, десет апартамента, десет изби, пътническа асансьорна уредба, помещение за абонатна станция
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ VII-70, кв. 12-нов/232-стар по плана на Втора градска част, ул. „Антон Страшимиров”
№ 10
„КАЛИСТО МАТИ“ ЕООД, ЕТ „ВИЕЛ-Васил Будев“, Никола Груев Груев и др.ЕТ „Мергел-Мая Пекова“арх. М. Богданов
1323/11.03.2010г.145/02.11.1995г.Жилищна сграда на три и четири етажа с десет апартамента, десет складови помещения, фризьорски салон, обслужваща постройка и два гаража
Водопроводно и канално отклонения
УПИ XIII-1517, кв. 340 по плана на Първа Градска част, ул. „Макгахан”
№ 13
Назик Хампарцум Арзуманян, Таня Атанасова Ракаджиева и др.„ЕН ДЖИ КОНСУЛТ“ ООДарх. М. Богданов
1425/08.04.2010г.152/22.11.1994г.Жилищна сграда /етапно изпълнение-първи етап в имот 236/ и ВиК отклоненияУПИ VII-236, 237, кв. 516 по плана на Трета градска част, ул. „Мали Богдан” № 47Мария Илиева Божанова, Янко Костадинов Божанов, Илиян Костадинов Божанов„ИСС-КОНСУЛТ“ ЕООДарх. М. Богданов
1526/14.04.2010г.329/18.12.2007г.Жилищна сграда на един, три и пет етажа с Нк=3.60, 10.00 и 14.50м, с четири гаража, три офиса, две ателиета за ИТД и пътнически асансьор
ВиК отклонения
УПИ XVIII-174, кв. 242 по плана на Втора градска част, ул. „Бунтовнишка” № 23„ФИЛИПОПОЛИС-РК“ ООД, Екатерина Енева Динчева, Юлия Душанова Якимова, Георги Николов Карамихайлов и др.„Консултанска инженерна група“ ООДарх. М. Богданов
1627/26.04.2010г.45/15.02.2008г.Жилищна сграда с височини Нк=3.50, 10.00, 12.00 и 14.00м-едно, три, четири и пететажно застрояване с подземен гараж, с десет паркоместа, четири магазина, четири ателиета, десет апартамента и четири студиа
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ V-1162, кв. 295 по плана на Централна градска част, ул. „Авксентий Велешки” № 9„ДЖИ ЕС-АРХ“ ЕООД, Весела Димитрова Димитрова и др.„Стройконтрол“ ООДарх. М. Богданов
1728/03.06.2010г.296/30.11.2007г.Жилищна сграда с височина Нк=15.00м, със седем гаража, два офиса, един лекарски кабинет, ателие за ИТД и седем паркоместа
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ X-1594, 1595, 1596, 1600, кв. 388по плана на Първа градска част, ул. „Цар Георги Тертер” № 15, 17, 19„ЗИДАРИТ“ ООД, Мария Петрова Милева, Йордан Василев Костадинов, Костади Христов Спасов и др.„ВИГОРА“ ЕООДарх. М. Богданов
1829/03.06.2010г.190/07.08.2007г.Жилищна сграда с височини Н=10.00 и 15.00м, с шестнадесет апартамента, три офиса, три гаража и подземен паркинг с дванадесет паркоместаУПИ XII-53, кв. 3 по плана на Трета градска част, ул. „Михаил Такев” № 13Николай Нунев Комбаков, Теофана Костадинова Найденова и др.„ЕН АР КОНСУЛТ“ ООДарх. М. Богданов
1930/07.06.2010г.330/18.12.2007г.Жилищна сграда с височина Нк=10.00 и 14.50м, с шест апартамента, ателие приемна, три кабинета, три гаража и пътнически хидравличен асансьор
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ XIV-1717, кв. 370 по плана на Treta gradska `ast, ул. „Сан Стефано” № 57„СИКЛОН“ ЕООД, Антонина Христова Смади, Мохд Ибрахим Ахмад Ал-Смади, Ангел Велев Кишев и др.„Билдинспект“ ООДарх. М. Богданов
2031/11.06.2010г.151/09.06.2008г.Жилищна сграда с височини Нк=3.00, 8.50, 11.50, 12.00, 14.50 и 15.00м, с девет жилища, четири ателиета, три гаража-единични, един офис, девет избени помещения, едно складово помещение, три паркоместа в двора и хидравличен пътнически асансьор
Водопроводно и канално отклонения
УПИ V-334, кв. 18-нов/21-стар по плана на кв. „Университетски“, ул. „Антон Папазов” № 8„СТРОЙКАР КМ“ ООД, Лало Димитров Сертов, Пейчо Найденов Христозов„ЕН ДЖИ КОНСУЛТ“ ООДарх. М. Богданов
2132/11.06.2010г.229/03.09.2007г.Жилищна сграда с височини Нк=8.40 и 10.00м, с единадесет жилища, един офис, четири гаража, изби и две паркоместаУПИ IV-300, кв. 16-нов/18а-старпо плана на кв. „Университетски“, ул. „Свила” № 6„Белами-България“ ЕООД, Кольо Тонев Именов, Илия Григоров Димитров и др.На осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
2233/15.06.2010г.258/13.10.2008г.Жилищна сграда с Нк=7.00, 12.00 и 15.00м, с тринадесет апартамента, ателие за ИТД, един офис, три гаража, гараж на партерен етаж, подземен гараж за тринадесет коли
Улични канална и водопроводна връзки
УПИ IV-746, 747, 748, 749, кв. 222а по плана на Втора градска част, ул. „Трйко Китанчев” № 23„АРИМЕКС“ ЕООД, Иво Иванов Арабаджиев, Пепа Иванова Стойчева, Владимир Георгиев Стойчев и др.„ЕВРО КОНТРОЛ“ ООДарх. М. Богданов
2334/22.06.2010г.58/28.02.2008г.Жилищна сграда с Н=11.50м, със седем апартамента, едно ателие за ИТД, два двойни гаража и едно паркомясто в двора
Външни ВиК отклонения
УПИ IX-531, кв. 35-нов/32-стар по плана на кв. „Университетски“, ул. „Уста Генчо”
№ 9
Донка Димитрова Хайаш, Райчо Георгиев Филев, Йорданка Петрова Игнатова и др.„Стрикт“ ООДарх. М. Богданов
2435/22.07.2010г.170/24.06.2008г.Жилищна сграда с тринадесет апартамента, четиринадесет изби, подземно застрояване с пет паркоместа
ВиК връзки, водопровод и канал
УПИ XVI-836, кв. 437, по плана на Първа градска част, ул. „А. С. Пушкин” № 13АДесислава Пламенова Порязова, Марин Ангелов Градинаров и др.„СНИК“ ЕООДарх. М. Богданов
2536/22.07.2010г.274/24.10.2008г.Жилищна сграда с Нк=10.00 и 12.50м, с три апартамента, три изби, двоен гараж, един единичен гараж
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ V-94, кв. 8-нов/8-стар по плана на кв. „Младежки хълм, ул. „Младост”
№ 19
Илиян Тодоров Чакъров„ЕВРО КОНТРОЛ“ ООДарх. М. Богданов
2637/22.07.2010г.275/27.10.2008г.Жилищна сграда с Нк=10.00 и 12.50м, с девет апартамента, девет изби, пет гаража
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ IV-92, кв. 8-нов/8-стар по плана на кв. „Младежки хълм, ул. „Младост”
№ 21
Петър Ангелов Арапчев, Анка Петрова Арапчева, Ангел Георгиев Арапчев и др.„ЕВРО КОНТРОЛ“ ООДарх. М. Богданов
2738/22.07.2010г.7/13.01.2009г.Жилищна сграда с Нк=10.00 и 11.50м, с дванадесет апартамента, компютърна и фитнес зали, пет гаража и едно паркомясто в двора
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ XII-519, кв. 33-нов/34-стар по плана на кв. „Университетски“, ул. „Рила” № 8„Универсал-Т“ ЕООД, Цветанка Ангелова Божкова ГеоргиноваЕТ „Мавъринженеринг-Марин Въбанов“арх. М. Богданов
2839/05.08.2010г.175/13.07.2007г.Нова жилищна сграда на три и четири етажа с височини Нк=9.00 и 12.00м, с един магазин, един гараж, три апартамента и три ателиета за ИТДУПИ X-684, 685, кв. 83 по плана на Централна градска част, ул. „Май” № 16Румен Василев Биров, Лиляна Костадинова Бирова и др.„Нестър Корект“ ЕООДарх. М. Богданов
2940/30.08.2010г.80/24.03.2008г.Жилищна сграда и едноетажно допълващо застрояванеУПИ V-1804, кв. 376а по плана на Трета градска част, ул. „Родопи” № 80Димитър Иванов Манолов, Марийка Иванова Димитрова и др.ЕТ „Мавъринженеринг-Марин Въбанов“арх. М. Богданов
3041/31.08.2010г.50/05.06.1995г.Жилищна сграда /основен ремонт и надстройка с кота корниз 4.00 и 4.60м/ПИ 32, кв. 328-нов по плана на кв. „Хълм на освободителите“, ул. „Ген. Кюркчиев” № 7Златка Минкова Димова, Станимил Тодоров ДимовНа осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
3142/03.09.2010г.194/16.08.2007г.Нова четири и пететажна жилищна сграда с височина Нк=12.00 и 15.00м, с осем магазина за промишлени стоки, един стоматологичен кабинет, един офис в партера, осем подземни паркоместа, петнадесет апартамента и тринадесет ателиета за ИТДУПИ V-50, кв. 3 по плана на Трета градска част, бул. „Христо Ботев” № 118ЕТ „Елдорадо-Георги Дамянов“, Антоанета Маринова Славчева, Георги Костадинов Славчев и др.„Нестър Корект“ ЕООДарх. М. Богданов
3243/03.09.2010г.55/10.04.2009г.Жилищна сграда с Нк=8.50 и Нб=11.00мУПИ II-36, кв. 16 по плана на кв. „Освобождение и Гео Милев, ул. „Никола Обретенов” № 21„ДЕЯНИК“ ЕООД„Стройконтрол“ ООДарх. М. Богданов
3344/08.09.2010г.249/23.09.2008г.Жилищна сграда с Нк=12.00, 12.00 и 15.00м, с десет гаража, четири магазина за промишлени стоки и седем ателиета за ИТДУПИ I-235, 236, кв. 240 по плана на Втора градска част, ул. „Антон Страшимиров”
№ 1
„РИВАС“ ООД, Филип Станимиров Стоянов, „ЕВРОСТИЛ-2005“ ЕООД и др.„Билдинспект“ ООДарх. М. Богданов
3445/10.09.2010г.50/22.02.2008г.Жилищна сграда с Нк=7.70 и 12.00м, с един двоен гараж, три магазина за промишлени стоки, седем ателиета за ИТД и четири апартаментаУПИ XVI-138, кв. 8-нов по плана на кв. „Младежки хълм, ул. „Севастопол” № 44„АРШИНКОВ И ДЕМИРЕВ-ИНВЕСТРОЙ“ ООД, Андон Таков Кулов, Екатерина Димитрова Кулова и др.„Билдинспект“ ООДарх. М. Богданов
3546/10.09.2010г.108/22.09.2008г.Жилищна сграда с Нк=10.00 и 12.00м, с десет апартамента, седем ателиета за ИТД, два офиса, два магазина за промишлени стоки, четири гаража и четири паркоместа в двораУПИ VIII-255, кв. 224 по плана на Втора градска част, ул. „Георги Комитата” № 1„Кониел Дизайн“ ООД, Георги Илиев Стриков, Елена Василева Михайлова и др.„ВАЛЕОИНВЕСТ“ ЕООДарх. М. Богданов
3647/21.09.2010г.9/13.01.2009г.Жилищна сграда с Нк=9.00, 12.00 и 13.00м, с допълващо застрояване-с един двоен гараж, един единичен, две Ателиета за ИТД и две паркоместа в двора
ВиК връзки
УПИ III-18, кв. 5-нов/10-стар по плана на кв. „Велбъжд“, ул. „Пещерско шосе”
№ 27
Марианка Георгиева Пачовска, „ДЖИ ТИ БИЛД“ ЕООД и др.„Стройконтрол“ ООДарх. М. Богданов
3748/24.09.2010г.52/06.03.2006г.Жилищна сграда на пет етажа с Нк=14.50м, с два двойни гаража
ВиК връзки
УПИ V-552, кв. 1-новпо плана на „Младежки хълм“, ул. „Марат” № 4Наим Мехмед Сали, Кадир Наим Сали, Мюмюн Наим Сали и др.„Строй Консултинг“ ЕООДарх. М. Богданов
3849/24.09.2010г.217/19.08.2008г.Жилилщна сграда с Нк=12.00, 12.80 и 15.00м, със седем апартамента, един офис, един двоен гараж
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ VI-179, кв. 241 по плана на Втора градска част, ул. „Бунтовнишка” № 17„ДЕКРА БИЛД“ ООД, Антония Николаева Узунова и др.„ЕВРО КОНТРОЛ“ ООДарх. М. Богданов
3950/25.09.2010г.205/19.07.2006г.Жилищна сграда с Нк=10.00м, с два магазина за промишлени стоки, с галерия, АИПСМП-хирургически кабинет и четири паркоместаУПИ IX-1662, кв. 352по плана на Трета градска част, ул. „Славянска” № 19Стефка Замфирова Танчева, Георги Крумов Танчев и др.„Стой Консулдинг“ ЕООДарх. М. Богданов
4051/24.09.2010г.197/29.07.2008г.Жилищна сграда с Нк=14.00м, с един гараж и един офисУПИ XIV-395, кв. 464 по плана на Трета градска част, ул. „Родопи” № 16Ненка Стоянова Николова, Петко Мончев Николов Мария Димитрова Пепеланова, Стефан Христов Пепеланов и др.„Стройконтрол“ ООДарх. М. Богданов
4152/03.11.2010г.134/28.05.200г.Жилищна сграда с Нк=11.50м, с три ателиета за ИТД, осем апартамента и пет гаража
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ XI-1876, кв. 481 по плана на Трета градска част, ул. „Лозенград”
№ 34
Роман Христов Райков, Елиза Рафи Шишманян и др.„Нестър Корект“ ЕООДарх. М. Богданов
4253/03.11.2010г.324/17.12.2008г.Жилищна сграда с Нк=10.00 и 11.50м, с десет апартамента, единадесет изби, четири гаража, едно ателие за ИТД
Водопроводно и канално отклонения
УПИ XVIII-110, 111, 2150, 2192, кв. 384апо плана на Трета градска част, ул. „Янтра”
№ 12а
„Анджи и ко“ ЕООД, Петра Георгиева Халачева и др.„Ивест-99“ ООДарх. М. Богданов
4354/30.11.2010г.148/09.06.2008г.Жилищна сграда /нискоетажно застрояване/ с Нк=172.48, 173.73 и 175.50 и Нб=176.98 и 177.86, с два офиса, гараж за четири коли и две ателиета за ИТДУПИ I-16, кв. 19-нов по плана на жк „Волга-Ген. Данаил Николаев“, ул. „Захари Стоянов” № 29Николай Атанасов Каринков, Мария Георгиева Мумджиева и др.На осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
4456/17.12.2010г.130/01.06.2007г.Жилищна сграда с Нк=3.00, 11.50 и 14.50м, с шест гаража и четири ателиета за ИТДУПИ VIII-195, кв. 241 по плана на Втора градска част, ул. „Бунтовнишка”
№ 11
„НДН Груп“ ООД, Георги Иванов Благоев, Михаил Панайотов Христов и др.„Тракия Гарант“ АДарх. М. Богданов
4557/30.12.2010г.266/01.11.2007г.Жилищна сграда на три и пет етажа с гаражиУПИ III-207, 208, 209, кв. 493 по плана на Трета градска част, ул. „Иларион Макариополски”
№ 14
„СИП КОНСУЛТ“ ЕООД, Йордан Тотев Лозев и др.„Тракия Гарант“ АДарх. М. Богданов