УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ – 2011 г.

Удостоверение №Строително разреш. №ОБЕКТ – РЗПУПИСОБСТВЕНИЦИСтроит. надзорРегистрирал
11/13.01.2011г.216/24.08.2007г.Ново едноетажно застрояване до Нк=3.00м и надстройка до четири етажа на съществуваща жилищна сграда с Нк=14.50м, с единадесет апартамента, дванадесет изби, два офиса със складове към тях, едно ателие, три гаража
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ VIII-70, кв. 4 по плана на Трета градска част, ул. „Родопи“ № 114Димитър Траянов Ангелов, Сийка Ангелова Ангелова и др.„ЕВРО КОНТРОЛ“ ООДарх. М. Богданов
22/19.01.2011г.20/01.03.1993г.Нова триетажна жилищна сграда с магазиниУПИ VIII-1945, кв. 479 по плана на Трета градска част, ул. „Д-р Владо” № 46Велизар Петров Стаев, Костадинка Милкова Шопова и др.„ВАЛЕОИНВЕСТ“ ЕООДарх. М. Богданов
33/21.01.2011г.154/19.06.2007г.Жилищна сграда с Нк=4.00 и 10.00м, с един гараж, един магазин и един офис
Водопроводно и канално отклонения
УПИ XXIV-2172, кв. 377а по плана на Трета градска част, ул. „Тодор Бурмов” № 7Цветан Иванов Иванов, Стойка Видолова Иванова и др.На осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
44/11.02.2011г.50/07.03.2007г.Жилищна сграда с Нк=10.00 и 12.00м, с четири гаража, един офис, един фризьорски салон, три паркоместа и седем апартаментаУПИ XXV-2169, кв. 377 по плана на Трета градска част, ул. „Тодор Бурмов” № 10„ПРОКОМ ПЛОВДИВ“ ООД, Кристин Нуран Карагьозян и др.„СНИК“ ЕООДарх. М. Богданов
55/23.02.2011г.283/04.11.2008г.Жилищна сграда, с осем апартамента, осем ателиета, магазин, лекарски кабинет за ИППМП-акушеро-гинекологичен кабинет, два офиса, шест паркоместа в подземния гараж и четири открити паркоместаУПИ IV-276, кв. 144-нов/320-стар по плана на Централна градска част, ул. „Г. М. Димитров” № 5„РАМИНА“ ООД, Радка Петкова Петкова, Ани Георгиева Петкова и др.„Билдинспект“ ООДарх. М. Богданов
66/24.02.2011г.363/06.12.2006г.Жилищна сграда с височини Н=3.00, 8.50 и 11.50м, с десет гаража, един офис и пет ателиета за ИТД
Външно водопроводно и канално отклонения
УПИ I-1098, 1099, кв. 453 по плана на Първа градска част, ул. „Марагидик“  № 16, 18„АЙЛИН-СТРОЙ“ ЕООД, Мирослав Петров Касабов и др.„ВИГОРА“ ЕООДарх. М. Богданов
77/01.04.2011г.199/20.10.2009г.Жилищна сграда с височини 8.50, 11.50, 14.50 и 15.00м, с три магазина за промишлени стоки, пицария, десет ателиета за ИТД и пет паркоместаУПИ XIX-1526, 1525, кв. 390 по плана на Първа градска част, ул. „Митрополит Панарет“  № 26„ВИП ПРОПЪРТИ“ ООД, Атанас Здравков Перостийски и др.„Авис Консулт“ оодарх. М. Богданов
88/06.04.2011г.49/06.03.2007г.Жилищна сграда с Нк=10.00м, с два гаража, един офис, йога-студио и три паркоместа
Водопроводно и канално отклонения
УПИ XXVII-2171, кв. 377 по плана на Трета градска част, ул. „Тодор Бурмов“  № 14Игнат Трифонов Орлов, Александър Павлов Душков, Ирена Младенова Душкова и др.На осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
99/18.04.2011г.124/12.04.2005г.Жилищна сграда с височини спрямо средно прилежащ терен Нк=8.50 и 10.00м, с едно ателие, шест гаража, един магазин за промишлени стоки и един лекарски кабинетУПИ XI-968, кв. 17 по плана на жк „Волга-Данаил Николаев“, ул. „Елин връх“ 
№ 9
Линда Костадинова Желязкова, Иван Петров Желязков и др.„Т7 консулт“ ЕООДарх. М. Богданов
1010/20.04.2011г.151/29.07.2009г.Нова триетажна жилищна сграда с магазин за промишлени стокиУПИ IV-1079, кв. 30 по плана на кв. „Капана“, ул. „Загреб” № 18Ерна Ховагим ДадикозянНа осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
1111/28.04.2011г.83/28.03.2001г.Нова жилищна сграда с височини 12.00 и 15.00м на четири и пет етажа и едноетажно застрояване с Н=4.00м/част от II-ри и част от III-ти етап/ , магазин за промишлени стоки и стоматологичен кабинетУПИ VII-696, 698, кв. 361 по плана на Трета градска част, ул. „Хан Аспарух” № 8, 10Елена Нанева Кърпачева, Радослав Мирчев Кърпачев и др.„Стрикт“ ООДарх. М. Богданов
1212/02.05.2011г.137/28.05.2008г.Жилищна сграда с офисна част, с височина Нк=15.00м, с подземен паркинг с четири гарани клетки, девет паркоместа, седем апартамента и еди офис на две ниваУПИ X-312, жил. и общ. обслужване, кв. 76-нов/159-стар по плана на Централна градска част, бул. „Руски”
№ 69
„Бета 1“ АД, Димитър Илиев Балабанов, Галина Стефанова Балабанова и др.„Инвестпродукт“ ООДарх. М. Богданов
1313/12.05.2011г.5/10.01.2009г.Жилищна сграда с Нк=8.50м, с два гаража /единичен и двоен/ и жилищна сграда с Нк=14.50м, с един гаражУПИ III-966, кв. 509 по плана на Първа градска част, ул. „Балкан” № 26Радослав Александров Бояджиев, Иванка Лазарова Бояджиева и др.„Стройконтрол“ ООДарх. М. Богданов
1414/17.05.2011г.94/09.09.1994г.Жилищна сграда с едно, три и четириетажно застрояване-Втори етап-магазин за промишлени стокиУПИ I-331, кв. 19а-нов по плана на кв. „Младежки хълм“, ул. „Волга” № 53Магдалена Янкова Стоянова, Валентина Василев Василева и Антон Димитров Василев„МИКС ИНЖЕНЕРКОНСУЛТ ПЛОВДИВ“ ООДарх. М. Богданов
1515/17.05.2011г.84/14.05.2009г.Жилищна сграда с височини Нк=10.00 и 11.50м, с шест апартамента, две ателиета за ИТД и четири гаражаУПИ XVII-1619, кв. 457 по плана на Първа градска част, ул. „Шейново” № 16„Стаматов и Син“ ООД, Тодор Ненков Груйчев, Делка Митова Груйчева и др.„Стрикт“ ООДарх. М. Богданов
1616/17.05.2011г.221/22.08.2008г.Жилищна сграда с Нк=3.60 и 15.00м, с три гаража, едно ателие за ИТД и шест паркоместа в двораУПИ VII-751, кв. 292а по плана на Втора градска част, ул. „Трайко Китанчев” № 19„Билдинг Корект 1“ ЕООД, Христо Иванов Гавраилов и др.„Ивест-99“ ООДарх. М. Богданов
1717/17.05.2011г.48/06.03.2007г.Жилищна сграда с височини Нк=10.00 и 12.00м, с четири гаража, един офис и три паркоместаУПИ XXVI-2170, кв. 377по плана на Трета градска част, ул. „Тодор Бурмов” № 12Иван Костадинов Тончиклиев, Анета Вълкова Тончиклиева и др.„Стрикт“ ООДарх. М. Богданов
1818/30.06.2011г.90/19.05.2009г.Жилищна сграда с Н=7.50 и 12.50м, с единадесет апартамента, шест ателиета, три гаража, офис, два магазина, четири паркоместаУПИ XV-124, кв. 8-нов по плана на кв. „Младежки хълм“, бул. „Копривщица”
№ 34
„АРШИНКОВ И ДЕМИРЕВ-ИНВЕСТРОЙ“ ООД, „ИСПАНИЯ БИЛДИНГ“ ЕООД„Билдинспект“ ООДарх. М. Богданов
1919/30.06.2011г.160/17.06.2008г.Жилищна сграда с Н=7.50 и 12.50м, с осем апартамента, едно студио, три гаража /два единични и един двоен/, девет избени помещения, един склад, и един магазин за хранителни стокиУПИ III-1953, кв. 479 по плана на Tрета градска част, ул. „Славянска” № 38„КРАСИ НОВА“ ЕООД, Виеслава Йоанна Димитрова, Наталия Георгиева Димитрова и др.„ЕН ДЖИ КОНСУЛТ“ ООДарх. М. Богданов
2020/15.07.2011г.109/15.06.2009г.Жилищна сграда с Н=11.50 и 15.00м, с магазини и гаражи, /дванадесет апартаментна, три гаража, три магазини, девет паркоместа/УПИ IX-266, кв. 15 по плана на кв. „Младежки хълм“, ул. „Ген. Данаил Николаев” № 96Цвета Стоянова Димова, Стоян Минчев Андонов и др.„Билдинспект“ ООДарх. М. Богданов
2121/22.07.2011г.49/27.02.2006г.Жилищна сграда на три и пет етажа с Нк=10.00 и 15.00м, с три ателиета за ИТД и четири места в двораУПИ VI-588, кв. 191Апо плана на Втора градска част, ул. „Цар Калоян” № 13аМануел Харутюн Мануелян, Варти Харутюн Мануелян и др.„Консултанска инженерна група“ ООДарх. М. Богданов
2222/22.07.2011г.73/07.05.2009г.Жилищна сграда с Нк=11.50 и 14.50м, с четири апартамента с изби към тях, пет ателиета, хидравличен пътнически асансьор, водопроводно и канално отклоненияУПИ VIII-141, кв. 462 по плана на Трета градска част, ул. „Мали Богдан” № 29„НИКОЛОВ СТРОЙ“ ООД, Райчо Борисов Чобанов, Нина Христева Тодорова и др.„ЕН ДЖИ КОНСУЛТ“ ООДарх. М. Богданов
2325/16.08.2011г.224/29.09.1994г.Двуетажна жилищна сграда с изба, призем и мансардаУПИ XIV-46, кв. 9-стар по плана на кв. „Велбъжд“, ул. „Велбъжд”
№ 24
Венелин Милев Милев, Мильо Минев МилевНа осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
2428/29.08.2011г.340/14.08.2003г.Жилищна сграда и допълващо застрояванеУПИ IV-592, кв. 400, по плана на Старинна градска част, ул. „Стръмна” № 4Емил Любомиров Димитров, „ИНТЕРПРОЕКТ“ ЕООДНа осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
2529/12.09.2011г.61/21.04.2009г.Жилищна сграда с Нк=12.00 и 14.50м и допълващо подземно застрояване за паркингУПИ III-1821, кв. 476 по плана на Трета градска част, ул. „Славянска”
№ 41
„САРИС“ ООД, Христо Костадинов Пердикацев„Билдинспект“ ООДарх. М. Богданов
2630/26.09.2011г.213/08.08.1996г.Жилищна сграда с пет магазина, четири гаража, един склад, петнадесет изби, абонатна станция, машинно помещение и петнадесет апартаментаУПИ VIII-327, кв. 19А-нов по плана на кв. „Младежки хълм, ул. „Георги Измирлиев”
№ 10
Мариана Владимирова Владимирова, Николай Христов Кръстев и др.На осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
2733/28.09.2011г.94/27.05.2009г.Дял I-Жилищна сграда с Нк=14.00м, с четири жилища, едно ателие, два гаража-единични, един офис, четири избени помещения, хидравличен пътнически асансьор, водопроводно и канално отклоненияУПИ VI-1422, кв. 356 по плана на Трета градска част, ул. „Крали Марко” № 41Димитринка Николова Тодорова, Станка Николова Телкеджиева и др.„ЕН ДЖИ КОНСУЛТ“ ООДарх. М. Богданов
2834/11.10.2011г.216/11.11.2009г.Жилищна сграда с Нк=12.00м, със седем апартамента, едно ателие за ИТД, два АИПСМП-Педиатрия с обща манипулационна и два гаражаУПИ II-1773, кв. 376 по плана на Трета градска част, ул. „Лозенград”
№ 10
Гергана Ангелова Халачева, Кръстина Христова Стефанова-Кели и др.„Контрол-Инвест“ ЕООДарх. М. Богданов
2935/12.10.2011г.45/25.03.2009г.Жилищна сграда с девет изби, три гаража, един офис, едно ателие за ИТД, девет апартамента, машинно помещение, помещение водомери, пътнически хидравличен асансьор и две паркоместа в двораУПИ XII-159, кв. 7-нов/7-стар по плана на кв. „Университетски“, ул. „Хан Аспарух” № 120„Стомекс“ ООД, Александър Стоянов Костадинов, Стоян Петков Костадинов и др.„СНИК“ ЕООДарх. М. Богданов
3036/24.10.2011г.114/18.06.2009г.Жилищна сграда с височини Нк=15.00, 11.50 и 8.95м, с девет жилища, пет магазина, седем ателиета, един офис и ателиета на три етажа, подземен паркинг с платформа и дванадесет паркоместаУПИ IV-636, кв. 83 по плана на Централна градска част, ул. „Тодор Каблешков”
№ 18
Мария Иванова Борисова, Минчо Иванов Минчев, Атанас Щерев Щерев и др.„ЕВРО КОНТРОЛ“ ООДарх. М. Богданов
3138/14.11.2011г.85/22.07.1986г.Жилищна сградаУПИ III-104, кв. 238 по плана на Втора градска част, ул. „Мусала” № 15Христо Любенов Хубенов, Георги Костадинов Запрянов„АБВ и М-99“ ООДарх. М. Богданов
3240/09.12.2011г.23/25.02.2011г.
146/22.08.2011г.
Жилищна сграда с Нк=8.50 и Нб=11.00мУПИ II-36, кв. 16 по плана на кв. „Освобождение и Гео Милев, ул. „Никола Обретенов” № 21„ДЕЯНИК“ ЕООД„Стройконтрол“ ООДарх. М. Богданов
3340/09.12.2011г.23/25.02.2011г.
146/22.08.2011г.
Свързано жилищно застрояване с Нк=9.00 и 11.50м, с осемжилища и допълващо застрояване-гаражи с височина Нк=2.20мУПИ VIII-448, кв. 140-нов/300-стар по плана на Централна градска част, ул. „Тракия” № 24„ЙО-КОМЕРС“ ЕООД, Зорница Христова Петрова и др.„ВИНИ“ ЕООДарх. М. Богданов
3442/22.12.2011г.43/13.02.2008г.Жилищна сграда с височини Нк=10.20 и 11.50м, с осем апартамента, пет ателиета, магазин, осем гаража, три паркоместа в двора, дванадесет изби, пътнически асансьор, водопроводно и канално отклоненияУПИ VI-441, кв. 27 по плана на кв. „Университетски“, ул. „Персенк”
№ 11
„ИМОТИ ИНВЕСТ-КО“ ООД, Илиана Димитрова Славова и др.„Билдинспект“ ООДарх. М. Богданов
3544/20.12.2011г.188/03.12.2010г.Жилищна сграда с Нк=9.50 и 15.00мУПИ XXIII-234, кв. 422 по плана на Първа градска част, ул. „Хъшовска”
№ 6А
„РАДИО С. О. С.“ ЕООД„ЕЛ ЕМ СИ“ ЕООДарх. М. Богданов