УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ – 2013 г.

Удостоверение №Строително разреш. №ОБЕКТ – РЗПУПИСОБСТВЕНИЦИСтроит. надзорРегистрирал
12/28.01.2013г.123/26.06.2009г.Жилищна сграда с височини Нк=11.50 и 15.00м, с два гаража, два магазина за промишлени стоки и четири ателиета за ИТДУПИ XIII-1593, кв. 388 по плана на Първа градска част, ул. „Козлодуй“ № 2Иван Георгиев Кашкавалджиев, Донка Неделчева Кашкавалджиева и др.„ВИНИ“ ЕООДарх. М. Богданов
23/30.01.2013г.211/07.08.2008г.Жилищна сграда с височини 12.00 и 15.00м, с дванадесет апартамента, три ателиета, шест магазина и десет паркоместаУПИ IX-1238, кв. 522 по плана на Първа градска част, ул. „Стойчо Мушанов” № 69Павлин Георгиев Червенков, Веселин Георгиев Червенков и др.„Билдинспект“ ООДарх. М. Богданов
34/01.02.2013г.194/11.12.2010г.Жилищна сграда с девет апартамента, един офис, четири гаража и едно паркомястоУПИ XIII-1878, кв. 481 по плана на Трета градска част, ул. „Лозенград”
№ 30
„ЕВХ“ ЕООД, Иван Петров Авджийски, Елисавета Петрова Генова и др.„Ивест-99“ ООДарх. М. Богданов
45/15.02.2013г.183/30.11.2010г.Жилищна сграда сдевет апартамента, девет ателиета и пет гаражаУПИ IX-1233, кв. 488 по плана на Трета градска част, ул. „Граф Игнатиев” № 69„Марви Билд“ ЕООД, Венцислав Христов Джорев, Слави Бончев Станев и др.„Ивест-99“ ООДарх. М. Богданов
58/26.04.2013г.198/29.07.2008г.Жилищна сграда с подземен гаражУПИ XXI-73, кв. 11 по плана на кв. „Освобождение и Гео Милев“, ул. „Волга” № 33ППетко Илиев ПетковСН „ВЕКТОР-2000“ ЕООДарх. М. Богданов
69/10.05.2013г.28/20.02.2009г.Жилищна сграда с Нк=8.50м, с два гаража и един офисУПИ VII-1174, кв. 12 по плана на жк „Волга-Данаил Николаев“, ул. „Волга“  № 14„ЕКСПРЕС АИМ“ ООД, Светла Николова Крушовска и др.На осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
710/15.05.2013г.273/17.08.2005г.Жилищна сграда на три и четири етажа с височини Нк=11.50 и 12.00м, с петнадесет апартамента, два офиса, петнадесет изби и подземно допълващо застрояване за гаражи-седем паркоместаУПИ XIX-1363, 1364, кв. 377 по плана на Трета градска част, ул. „Тодор Бурмов“  № 4„Строителна компания ЕРВИ“ ООД, Гаро Харутюн Багдасарян и др.„Стрикт“ ООДарх. М. Богданов
815/04.06.2013г.97/10.04.2008г.Жилищна сграда с височини Н=10.50, 12.50 и 14.50м, с двадесет и седем, четиринадесет изби, дванадесет подземни и надземни гаража, двадесет и две паркоместа и улична и водопроводна връзкиУПИ XIII-461, 462, кв. 64-нов/4-стар по плана на Централна градска част, ул. „Ангел Букорещлиев“  № 10-12„ВИП ГРУП 1“ ООД, Янчо Георгиев Янев, Борислав Николов Гешев и др.„Евро контрол“ ЕООДарх. М. Богданов
916/07.06.2013г.83/01.06.2011г.Жилищна сграда с магазин за промишлени стоки и два гаража в приземния етаж, шест апартамента и три ателиетаУПИ XV-523.1971, жил. застрояване, кв. 478 по плана на Трета градска част, ул. „Добри Войников“  № 47„САЙМУС“ ЕООД, Петър Ардашев Ардашев, Мария Славчева Атанасова, Ардаш Славчев Фенерджиев„ВИГОРА“ ЕООДарх. М. Богданов
1017/07.06.2013г.95/16.06.2010г.Жилищна сграда с Нк=9.00 и 13.80мУПИ XI-521.1198, кв. 29 по плана на кв. „Освобождение и Гео Милев“, ул. „Люлебургас”
№ 4
„ЛАУСУС НОБИЛИС“ ЕООД, Иван Георгиев Гечев, Живка Асенова Гечева„СТАНДАРТ СИСТЕМС“ ЕООДарх. М. Богданов
1120/29.07.2013г.6/23.01.2012г.Жилищна сграда с шест апартамента, две ателиета /едното на две нива/, с четири гаража на първи /приземен/ етажУПИ VIII-1797, кв. 376а по плана на Трета градска част, ул. „Родопи” № 86„ГОСТ-АЛ“ ООД„ВИНИ“ ЕООДарх. М. Богданов
1223/29.07.2013г.21/28.02.1995г.Четириетажна жилищна сградаУПИ II-551, кв. 433 по плана на Първа градска част, пл. „Шахбазян”
№ 11
Сунай Лютви Сали, Митра Великова Милчева и др.„Евроконсулт инженеринг“ ЕООДарх. М. Богданов
1324/29.06.2013г.192/08.10.2009г.Жилищна сграда с височини в абсолютни коти, с един офис, два магазина за промишлени стоки и подземно застрояванеУПИ IX-1692, кв. 372 по плана на Трета градска част, ул. „Петко Д. Петков” № 57Екатерина Петрова Нончева, Христо Владиславов Нончев и др.„СТРОИТЕЛЕН КОНСУЛТАНТ“ ЕООДарх. М. Богданов
1425/20.08.2013г.148/20.06.1996г.Триетажна жилищна сградаУПИ XI-328, кв. 21-стар по плана на кв. „Университетски“, ул. „Дякон Иларион” № 1Румен Христов Петков, Чавдар Христов Петков, Станислав Христов Данчев и др.„Техностройконтрол“ ООДарх. М. Богданов
1529/16.09.2013г.33/05.02.2008г.Жилищна сграда с височини в абсолютни коти, с двоен гараж, салон за маникюр и фризьорство и две складови помещения към апартаментиУПИ XII-1500, кв. 390 по плана на Първа градска част, ул. „Иван Караджов” № 8аЙорданка Иванова Манолова„ЕН ДЖИ КОНСУЛТ“ ООДарх. М. Богданов
1630/23.09.2013г.1/05.01.2007г.Жилищна сграда на един и два етажа с височини в абсолютни коти и ВиК връзки-Първи етап-апартамент 2 на кота ±0.00 и апартамент 3 на кота +2.80УПИ XVII-790, кв. 68 по плана на Старинна градска част, ул. „Пълдин” № 2Венцислав Атанасов СтойковНа осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
1731/09.10.2013г.87/07.06.2011г.Жилищна сграда с единадесет апартамента и девет ателиета, с един офис и пет гаража, от които един двоен в приземен /първи/ етаж и подземен гараж с четири гаража и едно паркомястоУПИ XV-523.1844, кв. 473по плана на Трета градска част, ул. „Лозенград”
№ 35
„ВИП ПРОПЪРТИ-С“ ООД, Димитър Николаев Касабов и др.„АВИС консулт“ ООДарх. М. Богданов
1832/11.10.2013г.351/29.11.2006г.Жилищна сграда-реконструкция, надстрояване и пристрояване до Нк=8.50 и 11.50м с два магазина за промишлени стоки, едно ателие за ИТД, седем апартамента и шест избиУПИ XI-539, кв. 186 по плана на Втора градска част, ул. „Цар Калоян” № 10Христо Танев Геренов„Ивест-99“ ООДарх. М. Богданов
1933/11.10.2013г.72/20.05.2011г.Жилищна сграда тяло А и Б с магазинии подземни гаражи
Подобект: Жилищна сграда тяло А /първи етап/
УПИ IX-279, кв. 45 по плана на кв. „Капана“, ул. „Георги Бенковски” № 15Иван Велчев Велев„Билдинспект“ ООДарх. М. Богданов
2034/11.10.2013г.416/13.12.2002г.Жилищна сграда на един, три и пет етажа с височини Н=4.00, 10.00 и 15.00м, с осем апартамента, едно ателие, един магазин за промишлени стоки, един лекарски кабинет за кожно-венерически болести-АИПСМП, изби и подземен паркинг-първи етапУПИ X-595, кв. 139 по плана на кв. „Бяла зона“, ул. „Георги С. Раковски” № 20Красимира Бориславова Пачева, Боряна Бориславова Ковачева и др.„Стрикт“ ООДарх. М. Богданов
2136/01.11.2013г.131/06.07.2009г.Жилищна сграда на един, четири и пет етажа, с височини Нк=3.60, 12.00 и 15.00м-първи етап на строителството до Нк=7.20мУПИ VI-206, кв. 14по плана на кв. „Младежки хълм“, ул. „Христо Чернопеев” № 3Надка Стефанова Мавродиева„АВИС консулт“ ООДарх. М. Богданов
2237/05.11.2013г.88/13.06.2011г.Жилищна сграда с девет апартамента, осем ателиета, един офис /с променено предназначение по време на строителството в зъботехническа лаборатория/, три гаража, от които един двоен в приземен /първи/ етаж и две паркоместаУПИ X-523.1845, кв. 473 по плана на Трета градска част, ул. „Лозенград”
№ 33
„ВИП ПРОПЪРТИ-С“ ООД, Петя Тодорова Страхинова и др.„АВИС консулт“ ООДарх. М. Богданов
2339/18.11.2013г.109/21.08.2012г.Жилищна сграда с осем апартамента, офис със санитарен възел и склад, пет гаража и три паркоместаУПИ II-1809, кв. 376а по плана на Трета градска част, ул. „Лозенград” № 14Елисавета Руменова Коларова, Атанас Георгиев Гаджев и др.„Стройконтрол“ ООДарх. М. Богданов
2440/20.11.2013г.187/03.12.2010г.Жилищна сграда с деветнадесет апартамента, четири магазина за промишлени стоки, три ателиета и подземен гараж с тринадесет паркоместа, от които четири двойниУПИ V-1890, 1891, кв. 481, по плана на Трета градска част, ул. „Славянска”
№ 51
„МЕГАХОЛД“ ООД, Илия Рангелов Рашков„СНИК“ ЕООДарх. М. Богданов
2544/18.12.2013г.112/24.08.2012г.Многофамилна жилищна сграда с Нк=15.00м, с четиринадесет апартамента, едно ателие, два офиса, три гаража и осем паркоместаУПИ VI-750, кв. 222а по плана на Втора градска част, ул. „Трайко Китанчев” № 21„Аримекс 2010“ ЕООД, Цветанка Тодорова Сопаджиева и др.„Евро контрол“ ЕООДарх. М. Богданов
2645/20.12.2013г.202/14.11.2011г.Жилищна сграда с Нк=9.00 и 12.00м и пет гаражаУПИ XIX-523.1775, жил. застр., кв. 376 по плана на Трета градска част, ул. „Хан Аспарух”
№ 91
Стоян Николов Фурнаджиев, Камен Стоянов Фурнаджиев и др.„Билдинспект“ ООДарх. М. Богданов
2746/20.12.2013г.203/14.11.2011г.Жилищна сграда с Нк=9.00 и 12.00м и пет гаражаУПИ XIX-523.1775, жил. застр., кв. 376 по плана на Трета градска част, ул. „Хан Аспарух”
№ 93
Даниела Стоянова Петрова, Пламен Тодоров Петров, Васил Ангелов Ангелов, Борис Стоянов Русинов и др.„Билдинспект“ ООДарх. М. Богданов