УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ – 2014 г.

Строително разреш. №ОБЕКТ – РЗПУПИСОБСТВЕНИЦИСтроит. надзорРегистрирал
1179/21.09.2011г.Жилищна сграда с пет гаража /единият, от които е двоен/ в приземен етаж, седем апартамента, едно ателие и едно таванско помещениеУПИ IV-302, кв. 2-нов/13-стар по плана на кв. „Велбъжд“, ул. „Завоя на Черна“ № 4„ШАНС 2000“ ООД„Ивест-99“ ООДарх. М. Богданов
26/17.01.2008г.Жилищна сграда с височини 10.00 и 13.00м, с един офис и две ателиета за ИТДУПИ VII-1604, 2131, жил. застр., кв. 388 по плана на Първа градска част, ул. „Шейново” № 13Йорданка Генова Михалска, Антон Атанасов Антонов и др.„ВИГОРА“ ЕООДарх. М. Богданов
3173/26.11.2012г.Жилищна сграда с шест апартамента, два гаража за пет паркоместа в приземен етаж и едно паркомясто във вътрешен дворУПИ III-570, кв. 341 по плана на кв. „Бяла зона“, ул. „Щросмайер”
№ 4
„КАЛИСТО МАТИ“ ЕООД, Верка Спасова Иванова и др.На осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
427/05.03.2012г.Пристройка и надстройка на съществуваща постройка до Нк=7.00мУПИ V-505, кв. 32-нов/31-стар по плана на кв. „Университетски“, ул. „Рила” № 3Атанас Спиридонов ШкодровНа осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
5178/22.11.2010г.Жилищна сграда с Нк=12.00, 14.50 и 15.00м, с шестнадесет апартамента, три ателиета, един магазин за промишлени стоки и шест гаража, /от които два двойни/ в сграда АУПИ V-83, кв. 5а-стар по плана на Трета градска част, ул. „Добри Войников” № 53„ЕВРОПА-ПП“ ООД, Христо Борисов Бушев, Кула Герова Бушева и др.„ВИГОРА“ ЕООДарх. М. Богданов
673/21.06.2012г.Еднофамилна жилищна сграда с етапи в проектирането и строителството-първи етап: до кота +10.50мУПИ II-427, кв. 24 по плана на кв. „Младежки хълм“, ул. „Добрич“ 
№ 27
Пенка Иванова Томова„ЕВРОКОНТРОЛ“ ЕООДарх. М. Богданов
7153/15.10.2010г.Многофамилна жилищна сграда с Нк до 12.00м, с четиринадесет апартамента, един офис, един магазин, четири гаражни клетки и пет паркоместа в двораУПИ II-936, 937, кв. 2а по плана на жк „Волга-Данаил Николаев“, ул. „Захари Стоянов“  № 27„ТАРАМЕКС“ ЕООД, Величка Стефанова Щерева, Аспарух Величков Щерев и др.„СТАНДАРТ СИСТЕМС“ ЕООДарх. М. Богданов
8195/09.10.2009г.Жилищна сграда с Нк=8.50м, с двоен гаражУПИ VI-232, кв. 1 по плана на кв. „Освобождение и Гео Милев“, ул. „Волга“  № 7Богдан Гьоков ПетровНа осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
998/02.06.2009г.Жилищна сграда с Нк=10.00м, с гараж  и кафе-аперитивУПИ IX-1322, кв. 22 по плана на кв. „Освобождение и Гео Милев“, ул. „Захари Стоянов“  № 39иАтанас Георгиев Солов, Калин Ганев Ганев„Билдинспект“ ООДарх. М. Богданов
1083/11.07.2012г.Жилищна сграда с дванадесет апартамента, един кабинет за творческа дейност и шест гаража в приземния етажУПИ XIV-523.1970, жил. застр., кв. 478 по плана на Трета градска част, ул. „Добри Войников” № 45„САЙМУС“ ЕООД, Мирослав Томов Капаров, Златка Вълева Благовестова„ВИГОРА“ ЕООДарх. М. Богданов
11129/28.09.2012г.Жилищна сграда с Нк=11.50м, със седем апартамента, три магазина за промишлени стоки, два гаража и шест паркоместаУПИ V-1065, кв. 7 по плана на жк „Волга-Данаил Николаев“, ул. „Ген. Данаил Николаев” № 45Светла Иванова Иванова, Петър Иванов Иванов, Лидия Василева Трйкова и др.„Стрикт“ ООДарх. М. Богданов
12130/05.10.2012г.Допълващо застрояване-лятна кухня и подпорна стена в южната част на имотаУПИ XXI-521.1465, кв. 11 по плана на кв. „Освобождение и Гео Милев“, пл. „Волга” № 33о-пПетко Илиев ПетковНа осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
13Акт за узаконяване № 8/19.09.2005г.Триетажна жилищна сграда с абсолютни коти 184.03 и 186.80 /без допълващо застрояване/-първи етап: Североизточна част на сградата, вход АУПИ VII-81, кв. 8 по плана на кв. „Освобождение и Гео Милев“, ул. „Волга” № 33ж, вх. АЦончо Тодоров Копарански„СНИК“ ЕООДарх. М. Богданов
14124/30.08.2013г.Временно застрояване за бирарияУПИ II-115, зона А, кв. 401 по плана на Старинна градска част, ул. „Д-р Стоян Чомаков” № 18Църковно настоятелство при църква „Сурп Кеворк“-ПловдивНа осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
151/08.01.2013г.Ново ниско жилищно застрояване със седем апартамента, две ателиета, три гаража, от които два двойни, с Нк=189.14, 190.77 и Нб=194.80УПИ X-1091, кв. 13 по плана на жк „Волга-Данаил Николаев“, ул. „Волга” № 32„ЙО КОМЕРС ИНВЕСТ“ ЕООД, Петър Бориславов Борисов и др.На осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
16154/24.08.2011г.Жилищна сграда с три гаража в приземен етаж и пет апартаментаУПИ XIV-591, кв. 139 по плана на кв. „Бяла зона“, ул. „Петър Парчевич” № 23Невена  Кръстева Чамова, „КАНТО 2010“ ЕООД, Ружди Хайриев Карипов и др.„Евро контрол“ ЕООДарх. М. Богданов
17118/16.05.2014г.Жилищна сграда с височина Нк=11.50м, с девет жилища, фризьорски салон, един офис, стопанско помещение, три гаража, изби и три паркоместа в двораУПИ VII-337, кв. 18-нов/21-старпо плана на кв. „Университетски“, ул. „Стоян Михайловски”
№ 26
Иван Спасов Палашев„ЕН ДЖИ КОНСУЛТ“ ООДарх. М. Богданов
18140/15.07.2009г.Жилищна сграда с Нк=10.00 и 14.50м, с пет апартамента, един офис, един лекарски кабинет, един салон за фризьорски услуги, маникюр и козметика и едноетажно допълващо застрояване с Нк=3.00 с три гаражаУПИ I-1886, кв. 481 по плана на Трета градска част, ул. „Иларион Макариополски” № 67Христина Лазарова Мишева, Донка Лазарова Мишева и др.„ВИГОРА“ ЕООДарх. М. Богданов
19385/18.11.2002г.Едноетажна пристройка с височина Н=3.70м към съществуваща ПЖС и преустройство на съществуваща сградаУПИ XV-1094, кв. 13 по плана на жк „Волга-Данаил Николаев“, ул. „Кап. Георги Цанев” № 19Тодор Киров КировНа осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
20384/18.11.2002г.Двуетажна пристройка за жилищни нужди с гараж, с височина Н=6.50м към съществуваща ПЖС и преустройство на съществуваща сграда в западната част на имотаУПИ XV-1094, кв. 13 по плана на жк „Волга-Данаил Николаев“, ул. „Кап. Георги Цанев” № 19Тодор Киров КировНа осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
2170/17.05.2013г.Жилищна сграда с Н=7.80, 10.00 и 15.00м, с пет апартамента, два двойни гаража и магагазин за промишлени стоки на първи /партерен/ етажУПИ XV-1350, кв. 377апо плана на Трета градска част, ул. „Богомил”
№ 54
„РЕНТА ГРУП С“ ООД, Екатерина Георгиева Славова и др.„Стройконтрол“ ООДарх. М. Богданов
22151/30.10.2012г.Жилищна сграда с Нк=11.50 и 15.00м, с четиринадесет апартамента, четиринадесет изби, един офис, три гаража и единадесет паркоместаУПИ XIV-807, 781, кв. 219 по плана на Втора градска част, ул. „Жан Жорес”
№ 6
„ХИА СТРОЙ“ ЕООД, Христо Димитров Запрянов и др.„Ивест-99“ ООДарх. М. Богданов
23129/27.08.2010г.Жилищна сграда с Нк до 7.50мУПИ I-189, кв. 2-новпо плана на кв. „Освобождение и Гео Милев“, ул. „Волга” № 23„РИГЕЛ-С“ ООД, Димитър Николаев Сабрутев и др.На осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
2439/22.03.2013г.Две жилищни сгради: сграда А-първи етап и сграда Б-втори етап, с ниско и стредноетажно свързано застрояванеУПИ VII-517, 370, кв. 11, по плана на кв. Младежки хълм“, ул. „Днепър” № 6„ДЖИ ТИ АЙ ЕМ“ АД, Петра Кирева Ромова и др.„СТАНДАРТ СИСТЕМС“ ЕООДарх. М. Богданов
25149/22.10.2012г.Нова жилищна сграда с Нк=14.00м, с тринадесет апартамента, седем гаража и пет паркоместа на средно свързано застрояванеУПИ V-523.67, 523.51, кв. 356 по плана на Трета градска част, ул. „Борислав” № 6Катя Леонова Маринова, Ангел Димитров Китипов и др.„Стрикт“ ООДарх. М. Богданов
26119/16.05.2017г.Жилищна сграда с Нк=8.50м и допълващо застрояване-гараж и зъботехническа лаборатория
Първи етап: Зъботехническа лаборатория, офис-ателие и гараж
УПИ IV-973, кв. 17 по плана на жк „Волга-Данаил Николаев“, ул. „Скакавица”
№ 13
Петър Господинов Господинов, Николай Стоичков Стоичков и др.„Тракия Гарант“ АДарх. М. Богданов
27164/09.08.1993г.Пристройка и надстройка с втори етаж и мансарден етаж на жилищна сграда, и два гаражаУПИ I-836, 837, кв. 164-нов/311-стар по плана на Централна градска част, ул. „Булаир” № 11Светлана Рангелова Сотирова, Живко Атанасов Сотиров и др.На осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
28192/14.12.2013г.Преустройство на жилище на първи етаж и ново допълващо застрояване в аптека за лекарствени продукти, екстемпорални лекарствени форми и билкова аптекаУПИ I-649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 659, 660, 1363, кв. 155 по плана на Централна градска част, ул. „Виктор Юго” № 26Стойчо Ангелов КузевНа осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
2941/16.03.2014г.Жилищна сграда с височина Н=11.50, с четиринадесет апартамента, дванадесет изби, два склада, шест гаража, асансьорУПИ XV-1615, кв. 457 по плана на Първа градска част, ул. „Шейново” № 12„ГУД-СТРОЙ“ ЕООД, Василка Христова Ваш Лейтао и др.„Ивест-99“ ООДарх. М. Богданов
30194/16.12.2013г.Надстройка на еднофамилна жилищна сграда до Нк=10.00м и Нб=14.09мУПИ XIII-1745, кв. 371 по плана на Трета градска част, ул. „Беласица”
№ 56
Тунджай Ахмедов БелберовНа осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
3171/17.05.2013г.Три, четири и пететажна сграда с Нк=9.50, 12.00 и 14.40м, с кафе-сладкарница в първи /приземен/ етаж, шест апартамента и едноетажно допълващо застрояванеУПИ XII-2038, кв. 148 по плана на Централна градска част, ул. „Ген. Гурко” № 15Ралица Димитрова Райчева„Строй консулт-ЗГ“ ООДарх. М. Богданов
3294/11.08.1992г.Двуетажна жилищна сграда с призем и мансарда-I жилищна сградаУПИ VIII-1081, 1082, кв. 15 по плана на жк „Волга-Данаил Николаев“, ул. „Волга” № 34Добринка Атанасова Андонова, Христо Недялков Ангелов и др.На осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
33119/14.05.2008г.Жилищна сграда с височина Нк=15.00м, с един магазин за промишлени стоки, един офис и три ателиета за ИТДУПИ VIII-1239, кв. 522 по плана на Първа градска част, ул. „Стойчо Мушанов” № 71Николай Спасов Шошлеков, „РОДИСТРОЙ“ ООД и др.„Билдинспект“ ООДарх. М. Богданов
34199/28.06.2005г.Пристрояване и надстрояване на съществуваща жилищна сграда с височина Нк до 12.00м и едноетажно допълващо застрояване с Нк=3.60м, с тринадесет апартамента, тринадесет избени помещения, пет гаража, един офис и едно паркомястоУПИ I-1734, кв. 371 по плана на Трета градска част, ул. „Сан Стефано” № 59„Имо пропърти инвестмънтс София“ ЕАД, Стефан Петров Райков и др.„СНИК“ ЕООДарх. М. Богданов
3583/28.03.2001г.Нова жилищна сграда на четири и пет етажа с височини Н=12.00 и 15.00м и едноетажно застрояване с височина Н=4.00м с два гаража, четири магазина за промишлени стоки, два стоматологични кабинета, кабинет за ИТД и пет ПаркоместаУПИ VII-696, 698, кв. 361 по плана на Трета градска част, ул. „Хан Аспарух” № 10, ет. 5, ап. 7Красимир Колев Дончев„Стрикт“ ООДарх. М. Богданов
36161/12.11.2012г.Многофамилна жилищна сграда на четири етажа, мансарда и подземно ниво с височина Нк=10.00м и Нб=12.50м, с десет апартамента, три двойни и единичен гараж, и две паркоместаУПИ X-1323, 1324, кв. 22 по плана на кв. „Освобождение и Гео Милев“, ул. „Захари Стоянов” № 39кСтефан Георгиев Андров, Богалина Градимирова Андрова и др.„АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАДарх. М. Богданов