УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ – 2016 г.

Удостоверение №Строително разреш. №ОБЕКТ – РЗПУПИСОБСТВЕНИЦИСтроит. надзорРегистрирал
11/07.01.2016 г.29/07.03.2012 г.„Еднофамилна жилищна сграда“ – V категория,  РЗП: 239,84 м2УПИ VIII-92, кв. 119 по плана  на Старинна гр. част, ул. „Тодор Хрулев“ № 13Руслан Милков Стефановс техн. ръководителинж. Соня Джевизова
22/08.01.2016 г.155/18.10.2013 г.„Многофамилна жилищна сграда с Нк =9,00 м; 12,00 м; 15,00 м с тринадесет апартамента и осем гаража“- IV категория,  РЗП: 791,37м2УПИ VIII-587, кв. 191а по плана  на Втора гр. част, ул. „Цар Калоян“ № 11„ДАВЧЕВ ИНВЕСТ“ ЕООД с у-л Леонор Дафчев; Борис Мандулов; Стоян Кацарев; „ЗЕМЛЯЦИ – М“ ООД Стара Загора с у-л Деляна Михайлова; Евгения Йотова, Григор и Василка Манолови „ИВЕСТ-99“ ООДинж. Соня Джевизова
33/22.01.2016 г.01/05.01.2007 г.„Жилищна сграда на един и два етажа“ Втори етап: „Магазин и фитнес на кота -6,25 м; Апартамент № 1 и склад на кота -2,80 м и гараж на кота ± 0,00 м“ – V категория, РЗП:259,00 м2УПИ ХVІІ-790, кв. 68 по плана на Старинна градска част, ул. „Пълдин“ № 2Венцеслав Атанасов Стойковинж. Нели Стършановаинж. Соня Джевизова
44/27.01.2016 г.113/30.07.2015 г.„Едноетажна сграда за обучение на учениците от начален курс в СОУ „П. Хилендарски“ с Н=5,00 м“ – V категорияУПИ І-523.1161, училище, кв. 378 и 379 по плана на Трета гр. част, ул. „Родопи“ № 48СОУ „П. Хилендарски“ инж. Димитър Великовинж. Соня Джевизова
55/01.02.2016 г.05/20.01.2014 г.„Жилищна сграда на четири и пет етажа с 12 апартамента, 11 ателиета, 4 двойни гаража, 4 единични гаража и плътна ограда до 2,20 м“ – ІV категория, РЗП: 1805,23 м2УПИ VІІ-524.436, кв. 2-нов, 28-стар по плана на кв. „Университетски“, ул. „Стоян Михайловски“ № 38Строително-инвестиционна къща „ВАКО“ ООД с у-л Пламен Мачорски; Христо Спасов; Мария Николова; Нивелин Пантев; Елена Кънчева; Светослав и Нели Чаеви; Артьом Ганенков; Атанас Калинов; Атанаска Милориева; Невелина Кънчева; Мария Стоянова; Георги Недялков; Димитър Янков; Валентин Шарланов; Дарина Жейнова; Димитра Димитрова; Иван Сървански„БЕТА 7“ ООДинж. Соня Джевизова
66/04.02.2016 г.18/12.02.2014 г.„Жилищна сграда с кота корниз Нк=12,00 м и 15,00 м с 10 апртамента, 2 лекарски кабинета, 3 гаража на партерно ниво, 1 паркоместо в двора и 3 паркоместа в подземен паркинг“ – IV категория,  РЗП: 599,45 м2УПИ І-520.101, 520.102, жил. застр., кв. 418 по плана на Първа градска част, ул. „Калофер“ № 18„ПОДЕМ“ ЕООД с у-л Иван Глушков„ЕВРО КОНТРОЛ“ ЕООДинж. Соня Джевизова
77/05.02.2016 г.174/20.11.2013 г.„Жилищна сграда с кота корниз Нк=12,00 м и 15,00 м с 28 апртамента, медицински център с 4 лекарски кабинета, 11 гаража и подземен паркинг с 9 паркоместа“ – IV категория,  РЗП: 2809,10 м2УПИ ІІ-520.99, 520.100, 520.101, 520.107, жил. застр., кв. 418 по плана на Първа градска част, ул. „Хъшовска“ № 23-25ПОДЕМ ЕООД с у-л Иван Глушков; Иван Бакърджиев; Изолда Мирчева; Любомир Бакърджиев; Евгения Зафирова; Любен Генов; Михаил Костадинов Генов; Надежда Маринова; Гюрга Генова и Надежда Петкова; Михаил Ангелов Генов „ЕВРО КОНТРОЛ“ ЕООДинж. Соня Джевизова
88/19.02.2016 г.105/10.06.2009 г.„Жилищна сграда с височина Нк =3,60 м; 12,50 м; 15,00 м с 5 гаража, 2 офиса, 7 ателиета за ИТД и 12 жилища „- IV категория,  РЗП: 1679,90 м2УПИ VІІ-1699, 1705, 1706, кв. 512 по плана на Първа градска част, ул. „Плиска“ № 4Илиян Желязков; Момчил Желязков; Светослав Желязков; Стоянка Желязкова – Костуркова; Йорданка Желязкова; Димитър Желязков; Соли Христов; Иванка Христова; „КРАС“ ЕООД с у-л Пламен Сапунов; Живко Ламбрев; Галина Недялкова; Елеонора Василева; Анатолий Стоянов; Стефан Пеев; Атанас Петров; Владимир и Калинка Георгиеви; Ясиме Рангелова; Росица Атанасова„СТАНДАРТ СИСТЕМС“ ООДинж. Соня Джевизова
99/23.02.2016 г.182/29.11.2010 г.Жилищна сграда с 8 апартаменкта, 2 ателиета , едно таванско ателие и 6 гаража – IV категория,  РЗП: 891,51 м2УПИ ІV-1862, 1863, кв. 387 по плана на Първа градска част, ул. „Козлодуй“ № 3„ЗИДАРИТ“ ООД с у-л Митко Цветковски; Димитър Славов; Дона Колева; Маргарита Сидли; Весела и Иван Пантелееви; Данаил Славов; Соня Налбантова; Иван Ялънджиев; Ангел Оджаков; Мария Загорова; Любомира Иванова; Георги и Йорданка Кръстеви; „ФИНАНСОВА КЪЩА КРИСТИ“ ООД с у-л Валентин Динков; Димитър Здравчев„КАСТРОЙ З.Г.“ ЕООДинж. Соня Джевизова
1010/26.02.2016 Г.34/09.03.2017 г.Жилищна сграда с Н=11,50 м, с три гаража – IV категория,  РЗП: 970,00 м2 УПИ ХІ-1871, кв. 387 по плана на Първа градска част, ул. „Генерал Скобелев“ № 8Димо Чолаков; Парашкева Бояджиева; Неделин Бояджиев; Георги Бояджиев; „ИНТЕРСТРОЙ І 49“ ООД с у-л Иван Петков„СТРИКТ“ ООДинж. Соня Джевизова
1111/30.03.2016 г.158/28.09.2015 г.„Обновяване за енергийна ефектифност на многофамилна жилищна сграда с рег. № 222-24 РМ-019-237 по СФПИОЕЕ – Оператинвна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.“ – IV категория,  РЗП: 1323,52 м2УПИ І-470, 471, 472, 473, и 474, кв. 146 нов/286 стар по плана на Централна градска част, бул. „Руски“ № 137АМРРБ; СС „ТРИМОНЦИУМ“ с председател Тодор Николов Николов„АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД – гр. Софияинж. Соня Джевизова
1212/30.03.2016 г.115/09.08.2013 г.„Жилищна сграда с височини в абс. коти корниз 175,85 м и 179,90 м – Първи етап на стротелството – до височина Нк= 11,75 м“ – IV категория,  РЗП: 279,04 м2УПИ Х-521.933, кв. 34 по плана на  „Освобождение и Гео Милев“, ул. „Радецки“ № 4Василка Стойчева Грундиг„ЕН ДЖИ КОНСУЛТ“ ООДинж. Соня Джевизова
1313/01.04.2016 г.06/07.01.2015 г.„Жилищна сграда с височина Нк=11,50“ – IV категория,  РЗП:  м2УПИ ІІ-524.409, кв. 23 по плана на кв.   „Университетски“, ул. „Дякон Иларион“ № 2„ВИП ПРОПЪРТИ – С“ ООД с у-л Валерий Хаджийски; Красимира Петкова; Дима Софронова; Богдан Богданов; Нонка Ахмедова; Гено Симеонов, Георги Георгиев; Донка Чохлева; Иван Бонев; Тома Маргаритов; Кръстинче Маргаритова; Иван Караджов; Райна Василева; Боньо Бонев; Мария Бонева Светомир Кадиев; Илиана Колева; Дилян Стоянов; Кристина Лозанова„АВИС консулт“ ООДинж. Соня Джевизова
1414/06.04.2016 г.163/12.11.2014 г.„Жилищна сграда Нк=3,10 м; 10,00 м и 11,50 м с 13 апартамента, 1 апартамент – мезонет; 9 гаража и 4 паркоместа“ – IV категория,  РЗП:  м2УПИ ХV-695, 697, кв. 209 по плана на Втора градска част, ул. „Трайчо Китанчев“ № 10„ЯВА ТРЕЙД“ ЕООД с у-л Янчо Янев; Велислав Антимов Пържанов„ЕВРО КОНТРОЛ“ ЕООДинж. Соня Джевизова
1515/17.05.2016 г.59/09.05.2014 г.„Жилищна сграда с височина Н=10,00 м и 13,80 м с 15 апартамента, 4 гаража, 4 паркоместа и един офис“ – IV категория,  РЗП:  м2УПИ ІІ-544, кв. 433 по плана на Първа градска част, ул. „Драгоя Божилов“ № 1АИванка Турунен; Мария Кирачена; Атанас Петров; Фаня Байчева; „Билдинг Корект 1“ с у-л Николай Коцев„СТРИКТ“ ООДинж. Соня Джевизова
1616/18.05.2016 г.110/24.07.2015 г.„Обновяване за енергийна ефектифност на многофамилна жилищна сграда с рег. № 77-24ПМ-007-018/18.07.2013 г. по ЗФПИОЕЕ – Оператинвна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.“ – IV категория,  РЗП:  м2УПИ І-компл. застр., кв. 32 – нов/114 – стар по плана на Централна градска част, бул. „Цар Борис ІІІ – Обединител“ № 56МРРБ; СС „АСЕНИЦА“ с председател Йордан Иванов Недялков„АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД – гр. Софияинж. Соня Джевизова
1717/13.05.2016 г.147/06.10.2014 г.„Нискоетажна пристройка към съществуваща жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор“ 56784.523.2143 – V категория,  РЗП:  м2УПИ ІV-2143, кв. 347 по плана на Трета градска част, ул. „Крали Марко“ № 31Велизар Милков Тилевс техн. ръководителинж. Соня Джевизова
1818/17.05.2016 г.193/07.07.2006 г.„Основен ремонт, реконструкция, преустройство, пристройка и надстройка на съществуваща сграда с Нк=11,50 м /Магазин № 1, Магазин № 2, Склад към Магазин № 2, Ателиета-2 бр., Апартамент-1бр., Асансьор/“ – IV категория,  РЗП:  м2УПИ ХІІ-297, 298, кв. 47 по плана на кв. „Капана“, ул. „Георги Бенковски“ № 33-35Юлиан Петров Събев и Нина Маринова Добрева„ЕН ДЖИ КОНСУЛТ“ ООДинж. Соня Джевизова
1919/18.05.2015 г.108/24.07.2015 г.„Обновяване за енергийна ефектифност на многофамилна жилищна сграда с рег. № 106-24ПМ-009-024/09.08.2013 г. по ЗФПИОЕЕ – Оператинвна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.“ – IV категория,  РЗП:  м2УПИ ІІ-76, кв. 12 – нов/232 – стар по плана на Втора градска част, ул. „Жан Жорес“ № 45МРРБ; СС „САНТЕ“ с председател Надежда Тодорова Николова„АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД – гр. Софияинж. Соня Джевизова
2020/15.05.2016 г.161/28.09.2015 г.„Обновяване за енергийна ефектифност на многофамилна жилищна сграда с рег. № 195-24ПМ-015-187/14.01.2015 г. по СФПИОЕЕ – Оператинвна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.“ – IV категория,  РЗП:  м2УПИ ІІІ-жил. стр., кв. 14 – нов/236 – стар по плана на Втора градска част, бул. „Васил Априлов“ № 106, 108,110МРРБ; СС „Бул. Васил Априлов“ с председател Танчо Христов Агушев„АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД – гр. Софияинж. Соня Джевизова
2121/19.05.2016 г.122/13.08.2014 г.„Жилищна сграда с Нк=178,30 м и Нб=180,70 м в абсолютни коти, с магазин за промишлени стоки, заведение за бързо хранене, ателие, два лекарски кабинета /АГ и педиатрия/, пет апартамента“ – IV категория,  РЗП:  м2УПИ ІХ-463, кв. 7 – нов по плана на Старинна градска част, ул. „Константин Стоилов“ № 14„КАЛИСТ МАТИ4 ЕООД с у-л Георги Нанков; „МОНРО“ ЕООД с у-л Николай Пенкин; Людмила и Розин Ангелови; Иван Кръстев и Борислав Стойков; „АГРОТРЕЙД-М4 ООД с у-л Георги ГеоргиевЕТ „ВЕС-П. Петков“, гр. Пловдивинж. Соня Джевизова
2222/26.05.2016 г.АУ № 2/15.10.2012 г.„Жилищна сграда с идентификатор 56784.519.739.1“ – V категория,  РЗП:  м2УПИ ІХ-864 /УПИ VІІ-864-стар/, кв. 8 по плана на Старинна градска част, ул. „Рилски метох“ № 11Юлия Пейчева; Анна Пейчева; Яна Грийнс техн. ръководителинж. Соня Джевизова
2323/27.05.2016 г.45/27.03.2013 г.„Жилищна сграда с ниско и средно свободно застрояване с височини Н=10,00 м и 15,00 м /изби – 9 бр., магазин, офиси – 2 бр., апартаменти – 8 бр., паркоместа – 8 бр./“ – IV категория,  РЗП:  м2УПИ V-518, 421, кв. 415 по плана на кв. „Русин махала“, ул. „Тракийски юнак“ № 27аМара Неделчева; Константин Стоенчев; Петър Стоенчев; Живка Неделчева; Светла Пачева – Карабова; Валя Султанова; Илинка Панева и Иван Манолов; Красимира Еневска; Иван Добрев „БИЛДИНСПЕКТ“ ООДинж. Соня Джевизова
2424/06.06.2016 г.83/19.06.1995 г.„Нова три и четириетажна жилищна сграда“ – V категория,  РЗП:  м2УПИ ІІІ-1654, кв. 350 по плана на Трета градска част, ул. „Богомил“ № 26Татяна Петкова Бизовас техн. ръководителинж. Соня Джевизова
2525/27.06.2016 г.41/12.03.2015г.„Жилищна сграда – І етап“ – V категория,  РЗП:  м2УПИ ІІ-447, кв. 28-нов, 26-стар по плана на кв.   „Университетски“, ул. „Дон“ № 16Иван Стоянов Димитровс техн. ръководителинж. Соня Джевизова
2626/08.07.2016 г.182/22.07.1996 г.„Офис на два етажа и мансарда с промяна по време на строителството на офиси в жилища и спомагателни и обслужващи дейности към жилищата“ – V категория,  РЗП:  м2УПИ І-988, кв. 719-стар, 328-нов по плана на кв.   „Освобождение и Гео Милев“, ул. „Яне Сандански“ № 26Георги Стоилов Славов и Анатолий георгиев Славовс техн. ръководителинж. Соня Джевизова
2727/13.07.2016 г.111/29.07.2014 г.„Жилищна сграда с Нк=2,80 м; 3,00 м; 3,60 м; 10,00 м; 14,50 м и 15,00 м с 2 магазина, 2 лекарски кабинета, 7 жилища, 6 ателиета,  4 гаража и 2 паркоместа“ – IV категория,  РЗП:  м2УПИ ІV-522.36, кв. 6-нов/9-стар по плана на кв.   „Велбъжд“, бул. „Пещерско шосе“ № 19„БОЕВ ГРУП 77“ ЕООД с у-л Иван Боев; Лъчезар-Зенати Воденичаров; Миглена Воденичарова; Михаил Михайлов; Василиос Хаджийоакимидис; Николаос Хаджийоакимидис; Евангелия Папаевангелу„АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД – гр. Софияинж. Соня Джевизова
2828/19.07.2016 г.142/10.092015 г.„Обновяване за енергийна ефектифност на многофамилна жилищна сграда с рег. № 77-24ПМ-001К-020/09.08.2013 г. по ЗФПИОЕЕ – Оператинвна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.“ – IV категория,  РЗП:  м2УПИ VІІ-223, кв. 134 по плана на Централна градска част, ул. „Иван Вазов“ № 8МРРБ; СС „ЧИНАР“ с председател Мариана Лалова Рашева – Петрова„АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД – гр. Софияинж. Соня Джевизова
2929/22.07.2016 г.84/19.06.2014 г.Многофамилна жилищна сграда с коти корниз 10,00 м и 12,00 м с 8 апартамента, 3 единични гаража, един гараж за мотор и 4 паркоместа“ – IV категория,  РЗП:  м2УПИ ІV-523.1566, кв. 334 по плана на Трета градска част, ул. „Хайдушка“ № 1„БМ АЛФА4 ООД с у-л Борислав Крушков; Донка Кебеджиева; Генчо Райнов; Даниел Пашев„ИВЕСТ-99“ ООДинж. Соня Джевизова
3030/17.08.2016 г.160/06.11.2004 г.„Жилищна сграда с 3 апартамента, 3 ателиета, 3 единични и 1 двоен гараж с Нк и Нб /към ул. „Поручик Величков“/=8,50 м /в абс. коти 189,10; 189,34; 197,78 и 198,51 м/“ – V категория,  РЗП:  м2УПИ ХІХ-88, кв. 8 по плана на кв.   „Освобождение и Гео Милев“, ул. „Волга“ № 29„НЮ ГЛОБАЛ ИНВЕСТ“ ООД с у-л Васил Йорданов Пенчевс техн. ръководителинж. Соня Джевизова
3131/19.08.2016 г.131/01.06.2007 г.„Жилищна сграда с височина Нк=10,00 м, с 2 гаража и 2 ателиета за ИТД и 1 паркомясто в двора“ – V категория,  РЗП:  м2УПИ VІІ-988, кв. 5 по плана на ЖК   „Волга – Данаил Николаев“, ул. „Скакавица“ № 3Румяна Димчева Неделчева; Стоян Илиев Илиевс техн. ръководителинж. Соня Джевизова
3232/29.08.2016 г.АУ № 8/19.09.2005 г.„Триетажна жилищна сграда с абс. коти корниз 184,03 и 186,60 /без допълващо застрояване/“ – Втори етап: Югозападна част на сградата – вход „Б“ – V категория,  РЗП:  м2УПИ VІІ-81, кв. 8 по плана на кв.   „Освобождение и Гео Милев“, ул. „Волга“ № 33ж, вх. „Б“Дора Рангелова Балджийска; Гео Стефанов Дундаров„ЕВРО КОНТРОЛ“ ЕООДинж. Соня Джевизова
3333/04.10.2016 г.03/06.01.2010 г.„Жилищна сграда с магазини и подземен гараж – Първи етап, блок Г“ – IV категория,  РЗП:  м2УПИ ІІ-515, 516, 528, кв. 187 по плана на Втора градска част, ул. „Цоко Каблешков“ № 17-19 и ул. „Юрий Венелин“ № 5“ Скайстрой България“ ООД с у-л Рангел Рангелов; Нела Запрянова; Владимир Запрянов; Златозар Запрянов; Елена Дякова; Дяко Дяков „СТРОЙКОНТРОЛ“ ООДинж. Соня Джевизова
3434/03.10.2016 г.144/24.09.2014 г.„Жилищна сграда с Нк=10,00 м, с един апартамент и един двоен гараж – първи етап“ – V категория,  РЗП:  м2УПИ VІІ-213, кв. 240а по плана на Втора градска част, ул. „Митрополит Натанаил“ № 17„РЕЙТЪН ДИВЕЛЪПМЪНТ“ЕООД с у-л Асен Петров Мартиновс техн. ръководителинж. Соня Джевизова
3535/17.09.2016 г.АУ № 1/03.07.2012 г.„Пристройка и надстройка с един етаж на съществуваща двуетажна жилищна сграда“- V категория,  РЗП:  м2УПИ ХІІІ-1296, 1297, 1300, кв. 497б по плана на Първа градска част, ул. „Струма“ № 23Екатерина Милева Нецова и Гергана Иванова Нецова; Гюлсифа Реджепова Мешегюлюс техн. ръководителинж. Соня Джевизова
3636/07.10.2016 г.185/27.07.2007 г.„Жилищна сграда с височина Н=11,50 м, с 4 гаража, 1 кафе – аперитив, 1 магазин за промишлени стоки и 2 паркоместа в двора “ – IV категория,  РЗП:  м2УПИ ІІІ-492, кв. 422 по плана на Първа градска част, ул. „Асен Златаров“ № 36Христинка Кацарова; Лъчезар Грозев; Калоян Калчев; Виктор Вичев; Иванка Праматарова; Георги Праматаров; Петър Кънев„ИСС КОНСУЛТ“ ЕООДинж. Соня Джевизова
3737/19.10.2016 г.48/23.03.2015 г.„Жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 56784.519.424“ – V категория,  РЗП:  м2УПИ ІІІ-519, кв. 57 по плана на Старинна градска част, ул. „Проф. Крикор Азарян“ № 4Виктория Димитрова Дековас техн. ръководителинж. Соня Джевизова
3838/20.10.2016 г.104/14.07.2015 г.„Реконструкция и надстрояване на  жилищна сграда с Нк=11,50 м“- ІV категория,  РЗП:  м2УПИ ІІІ-230, кв. 516 по плана на Трета градска част, ул. „Хан Тервел“ № 2„САВОВ ТРЕЙД“ ЕООД с у-л Боян Савов; Харутюн Фесчиян, Мари Фесчиян и Алис Мануелян„СД КОНСУЛТ“ ООД – гр. Смолян инж. Соня Джевизова
3939/01.11.2016 г.172/13.10.2015 г.„Обновяване за енергийна ефектифност на многофамилна жилищна сграда с рег. № 298-24ПМ-033-233 по СФПИОЕЕ – Оператинвна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.“ – IV категория,  РЗП:  м2УПИ ІV, кв. 168-нов/281-стар по плана на Централна градска част, ул. „Екзарх Йосиф“ № 18МРРБ; СС  „Ул. „Екзарх Йосиф“ № 18″ с председател Вероника Агоп Ованесян„АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД – гр. Софияинж. Соня Джевизова
4040/01.11.2016 г.25/16.02.2015 г.„Жилищна сграда с височина Н=12,00 м и 15,00 м и плътна ограда с Н=2,20 м “ – IV категория,  РЗП:  м2УПИ ІІІ-523.61, кв. 131 по плана на Трета градска част, ул. „Арда“ № 12„ДС-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД; Илияна и Иван Венкови; Мариана Дурева – Петропулос; Златка Дурева; Тодор Тодоров; Георги Андреев; Златимира Йорданова – Фон Зиег и Макс Емил Йохен Фон Зиег; Димитър и Добринка Спасови;  „ЕВРО КОНТРОЛ“ ЕООДинж. Соня Джевизова
4141/14.11.2016 г.109/24.07.2015 г.„Обновяване за енергийна ефектифност на многофамилна жилищна сграда с рег. № 75-24ПМ-006-029/19.09.2013 г. по ЗФПИОЕЕ – Оператинвна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.“ – IV категория,  РЗП:  м2УПИ ІV-331, кв. 347 нов/288 стар по плана на кв. „Триъгълника“, ул. „Филип Македонски“ № 29АМРРБ; СС  „ВЕНЕЦИЯ“ с председател Красимир Тодоров Ставрев„АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД – гр. Софияинж. Соня Джевизова
4242/15.11.2016 г.115/31.07.2014 г.„Ново допълващо едноетажно застрояване в поземлен имот с идентификатор 56784.524.527 – Лятна кухня“ – V категория,  РЗП:  м2УПИ VІІ-257, кв. 10-нов, 15-стар по плана на кв.   „Университетски“, ул. „Странджа“ № 3Емилия Василева Чонова – Павловас техн. ръководителинж. Соня Джевизова
4343/22.11.2016 г.417/13.12.2005 г.„Едноетажна пристройка с височина Н= 2,30 м“- V категория,  РЗП:  м2УПИ І-539, кв. 81-нов/90-стар по плана на Централна градска част, ул. „Преслав“ № 12Добринка Запрянова Талева и Петър Димитров Талевс техн. ръководителинж. Соня Джевизова
4444/17.11.2016 г.148/15.09.2015 г.„Изграждане на дренажна система в рамките на парцела“- V категория,  РЗП:  м2УПИ ХV-587, кв. 86 по плана на Централна градска част, ул. „Виктор Юго“ № 15Община Пловдив, район „Централен“с техн. ръководителинж. Соня Джевизова
4545/17.11.2016 г.247/31.07.2002 г.„Двуетажна жилищна сграда с височина Н=6,50 м“ – V категория,  РЗП:  м2УПИ ХХІ-314, 315, 316, кв. 223а по плана на Втора градска част, ул. „Атанас Каменаров“ № 8Величка Маркова Кущинарова – Петковас техн. ръководителинж. Соня Джевизова
4646/24.11.2016 г.577/25.11.1999 г.„Първи етап – Триетажно пристрояване Нк=11,20 м и едноетажно застрояване с Н=3,10 м, Приобщаване на първи етаж от същ. жил. сграда с ИД 56784.517.33.1 към пристройка с Н=11,20 м и промяна на предназначението му в Стоматологични кабинети, Промяна предназначението на северен магазин на първи етаж от пристройката в Стоматологичен кабинет“ – IV категория,  РЗП:  м2УПИ ІV-72, кв. 3 /нов/ по плана на кв. „Младежки хълм“, ул. „Севастопол“ № 8Светлана Диииимитрова Кръстева – Вандева; Петър Богданов Кръстев и Мария Георгиева Кръстева„КОНТРОЛ- ИНВЕСТ“ ЕООДинж. Соня Джевизова
4747/02.12.2016 г.63/24.04.2015 г.„Жилищна сграда с Нк=12,00 м и абсолютна кота 169,90 м “ – IV категория,  РЗП:  м2УПИ ХІ-1792, кв. 376 А по плана на Трета градска част, ул. „Родопи“ № 92Петко Тодоров; Милена Коева; Росица Балабанова; Николай Вълканов; Тихомир Григоров; Росица Каралилова„СТРОЙКОНТРОЛ“ ООДинж. Соня Джевизова
4848/07.12.2016 г.72/15.04.1993 г.„Жилищна сграда с офиси и магазини“ – V категория,  РЗП:  м2УПИ І-19, кв. 110а стар, 19а нов по плана на Централна градска част, бул. „Марица“ № 98Георги Иванов; Чавдар Вършилов; Сидерина и Веселин Няголови; Катя и Стефан Цанковис техн. ръководителинж. Соня Джевизова
4949/12.12.2016 г.110/16.06.2009 г.„Жилищна сграда с  Нк=10,00 м, със 7 апартамента, 2 офиса, 2 гаража и 3 паркоместа“ – IV категория,  РЗП:  м2УПИ ХХІV-2168, кв. 377 по плана на Трета градска част, ул. „Тодор Бурмов“ № 8Тодор Кирилов Нушев; Кристиян Тодоров Нушев„КАСТРОЙ З.Г.“ ЕООДинж. Соня Джевизова
5050/12.12.2016 г. 50/04.03.1997 г.„Жилищна сграда /пристрояване и надстрояване със запазване на съществуващата сграда/ с кота корниз 12,00 м“ – IV категория,  РЗП:  м2УПИ ІІІ-1735, кв. 371 по плана на Трета градска част, ул. „Сан Стефано“ № 61Мария Паскова; Иван Аров; Борис Аров;Тоньо Тонев„ВИНИ“ ЕООДинж. Соня Джевизова
5151/13.12.2016 г.167/19.11.2014 г.„Жилищна сграда /10 апартамента, 5 ателиета, 4 гаража, лекарски кабинет, 5 паркоместа/“ – IV категория,  РЗП:  м2УПИ V-523.1950, кв. 479 по плана на Трета градска част, ул. „Д-р Владо“ № 40Костадин Петров; Николай Николов; Петър Петров; „СТАТ-2“ ООД с у-л Стефка Колева; Дарина Янукова; Катина Вълева; Димитър Димитров; Ана Попова; Росица Динева; Стоянка Панайотова; Жорж Пелев; Георги Палагачев„БИЛДИНСПЕКТ“ ООДинж. Соня Джевизова
5252/16.12.2016 г.194/20.10.2011 г.„Жилищна сграда с височина Нк=7,00 м; 10,00 м; 11,50 м  и 14,00 м, с 6 апартамента, 4 ателиета, 8 изби, склад, 4 гаража“ – IV категория,  РЗП:  м2УПИ ІІІ-1865, 1864, кв. 387 по плана на Първа градска част, ул. „Ген. Скобелев“ № 16„ЗИДАРИТ“ ООД с у-л Митко Цветковски; Иван Ялънджиев; Александър и Мария Темникови; Александър Темников; Васил и Атанас Димитрови; Доборомир Чолаков; Евелина Маркова – Ралева; Йордан Йорданов; Весела и Иван Пантелееви; Кирил Гюнов; Веселина Димитрова„КАСТРОЙ З.Г.“ ЕООДинж. Соня Джевизова