УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ – 2018 г.

Удостоверение №Строително разреш. №ОБЕКТ – РЗПУПИСОБСТВЕНИЦИСтроит. надзорРегистрирал
11/04.01.2018 г.75/04.07.2016 г. „Жилищна сграда с Нк=9,00 м и 12,00 м” – ІV категория,  РЗП: 751,20 м2УПИ VІ – 26, кв. 5 нов/10 стар по плана на кв. „Велбъжд”, ул. „Ихтимански проход” № 4„БЕНДЕКС КОНСУЛТ” ООД с у-л Румен Стефанов Лясков„КИМА КОНСУЛТ” ЕООДинж. Соня Джевизова
22/15.01.2018 г.03/06.01.2010 г.„Жилищна сграда с магазини и подземен гараж – блок Б, В”- ІV категория,  РЗП: 971,46 м2УПИ ІІ – 515, 516, 528, кв. 187 по плана на Втора градска част, ул. „Цоко Каблешков” № 17-19, ул. „Юри Венелин” № 5„СКАЙСТРОЙ БЪЛГАРИЯ“ ООД, Петя Василева Минчева и Михаил Василев Василев, „ДЕС КОНСУЛТ”, Радка Георгиева Георгиева, Емилия Николова Данаилова, Любина Любенова Богоева, Златка Иванова Недялкова, Валентин Иванов Матеев и Росица Иванова Матеева, Иван Николаев Гюзелев, Данчо Петков Човалджийски, Светлана Острева, Елена Димитрова Дякова и Дяко Александров Дяков, Нела Златозарова Запрянова и Владимир Златозаров Запрянов, Симона Здравкова Какалашева, Миролав Милчев Цолов, Красимир Василев Кацаров, Меглена Драганова Галчева и Христо Иванов Галчев, Лиляна Делева Делева, Мартин Танев Миневски, Кремена Георгиева Михайлова, Вера Петрова Андроникос, Владко Димитров Мерджанов „СТРОЙКОНТРОЛ” ООД инж. Соня Джевизова
33/22.01.2018 г.197/10.11.2015 г. „Жилищна сграда с височина Н=9,70 м и Н=10,00 м и допълващо застрояване
с височина Н=3,40 м”
– V категория, РЗП: 634м2
УПИ ХІІ-1447, кв. 46-нов/41-стар по плана на ЦГЧ, ул. „Петко Каравелов” № 2„БИЛД-КВК” ЕООД с у-л Красимир Ванчев Каневинж. Гено Йовчев Геновинж. Соня Джевизова
44/23.01.2018 г.383/30.09.2004 г.„Жилищна сграда на три етажа с височина Н=8,50 м с четири гаража и две ателиета за творческа дейност”  – V категорияУПИ ІV – 1107, жил. и общ. застр., кв. 9 по плана на ЖК „Волга – Д. Николаев, ул. „Ген. Д. Николаев” № 27Манол Трифонов Генов, Дора Георгиева Тилева-Генова, Кирил Стоянов Донев, Мария Борисова Донева, Ангел Мирчев Ангелов, Ральо Иванов Ралев, Нели Търпова Дамянова, Янко Андреев Андреев и Мирослава Илкова Андрееваинж. Камен Павлов Гоцевинж. Соня Джевизова
55/05.02.2018 г.АУ № 7/06.11.2014 г.„Жилищна сграда с четири апартамента, ресторант и магазин, с Нк=8,50 м и 11,50 м” – ІV категория, РЗП: 869,00 м2 УПИ ХІV – 694, кв. 209 по плана на Втора градска част, ул. „Трайко Китанчев” № 6аПетър Ангелов Нолев и Тодорка Петрова Нолева, Петър Иванов Ганчев и Керанка Станилова Ганчева„СТРОИТЕЛЕН КОНСУЛТАНТ” ЕООДинж. Соня Джевизова
66/09.02.2018 г.276/28.10.2008 г.І-ви етап: „Жилищна сграда с височина Н=11,50 м с магазин за промишлени стоки” – ІV категория,  РЗП: 343,96 м2УПИ ХІХ – 925, кв. 451 по плана на Първа градска част, ул. „Мара Гидик” № 19Сабрие Юсуфова Мустафа„СТРИКТ” ООДинж. Соня Джевизова
77/13.02.2018 г.61/20.04.2015 г.„Временен строеж – Жилищна сграда на два етажа с височина Н=7,09 м” – V категория,  РЗП: 243,11 м2УПИ ІІІ – 2026, кв. 374А по плана на Трета градска част, ул. „Хан Аспарух” № 98Кирил Стоянов Кайтазов, Елена Кирилова Кайтазова, Елена Ганчева Кайтазоваинж. Николай Георгиев Коцевинж. Соня Джевизова
88/19.02.2018 г.171/15.11.2010 г.„Преустройство, пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда”- V категория,  РЗП: 275,00 м2УПИ VІІІ-117, кв. 13 нов по плана на кв „Освобождение – Гео Милев”, ул. „Поп Харитон” № 32Илина Дончева Карагьозова, Виделина Иванова Тачева, Дончо Иванов Карагьозовтехн. Стефан Митрев Стайковинж. Соня Джевизова
99/27.02.2018 г.93/04.07.2013 г.„Жилищна сграда с един гараж, две паркоместа, едно ателие на първи /приземен/ етаж и
три апартамента”
 – V категория,  РЗП: 398,91 м2
УПИ ХІ-521.1627, кв. 83 нов по плана на ЦГЧ, ул. „Май” № 10Лиляна Богомилова Атанасова, Анелия Михайлова Атанасова, Велина Михайлова Андоноваарх. Велина Михайлова Андоноваинж. Соня Джевизова
1010/08.03.2018 г.384/30.09.2004 г.„Жилищна сграда на три етажа и четири етажа с височина Н=8,50 м и 11,50 м, с два магазина за хранителни стоки”
Първи етап: Жилищна част
 – IV категория,  РЗП: 1026,15 м2 
УПИ ІV – 1107, жил. и общ. застр., кв. 9 по плана на ЖК „Волга – Д. Николаев, ул. „Ген. Д. Николаев” № 27„ОМЕГА 2005 МГ“ ЕООД с у-л Иван Георгиев Георгиев, Мария Стоянова Донева и Кирилла Стоянова Донева, „ДОНЕВИ КОМЕРС“ ЕООД с у-л Илия Николаев Донев, Манол Трифонов Генов и Дора Георгиева Тилева – Генова„АКОРД ПРОЕКТ” ООД инж. Соня Джевизова
1111/19.03.2018 г.110/30.06.2011 г.„Увеличаване етажността от два на три етажа, без промяна силуетното оформяне на съществуваща жилищна сграда – паметник на културата, с идентификатор 56784.520.1061.2”- V категория, РЗП: 165,10 м2УПИ ІХ – 2000, кв. 71 – нов/74 – стар по плана на ЦГЧ, ул. „Отец Паисий” № 31АТорком Левон Дюлгерян и Райна Данаилова Дюлгерян„ТРАКИЯ ГАРАНТ“ АДинж. Соня Джевизова
1212/30.03.2018г.13/29.01.2015 г. „ЖИЛИЩНА СГРАДА с Нк=10,00м” – V категория, РЗП: 735,00 м2УПИ ХХІV-784, кв. 219 по плана на Втора градска част, ул. „Братя Миладинови” №31Асен Антониев Запрянов, Ивайло Антониев Запрянов„КИМА КОНСУЛТ“ ЕООДинж. Соня Джевизова
1313/17.05.2018 г.23/14.03.2016 г.„Жилищна сграда с височини Нкорниз = 8,50 м и Нбило = 11,00 м”  – IV категория,  РЗП: 487,9 м2УПИ І – 37, кв. 16 по плана на кв. „Освобождение и Гео Милев”, ул. „Ген. Кюркчиев” № 1„ЕВРОБИЛД–М1” ООД с у-л Александър Спасов Вецов, Николай Димитров Балабанов, Румен Петров Минчев, Зюлейха Мустафова Рифат, Любен Николов Кънчев, Иво Петров Мильотев и Емилия Илиева Мильотева „БЕТА 7” ЕООДинж. Соня Джевизова
1414/18.05.2018 г.172/21.05.2004 г. „Ново двуетажно застрояване с Нк = 8,50 м” – IV категория,  РЗП: 403,16 м2УПИ ІХ–1176, кв. 12 по плана на „Волга – Ген. Данаил Николаев”, ул. „Волга” № 12бХристо Милев Карасавов и Веселина Христова Слънкова„Ивест – 99” ООД инж. Соня Джевизова
1515/06.06.2018 г.92/24.07.2017 г. „Многофамилна жилищна сграда с Нк = 3.00, 14.50 и 15.00 м и подземни гаражи” – ІV категория,  РЗП:  822,89 м2УПИ ІІ–34, кв. 6 нов/ 9 стар по плана на кв. „Велбъжд”, бул. „Пещерско шосе” № 23„Ай Ди Ел”ЕООД с у-л Михаил Иванов Иванов„СТАНДАРТ СИСТЕМС” ООД инж. Соня Джевизова
1616/06.06.2018 г.90/19.07.2016 г.„Жилищна сграда с височини Нк=12.00 м и Нк=15.00 м”  – IV категория,  РЗП: 2369,69 м2УПИ І – 524.280, жил. застрояване, кв. 11-нов, 17-стар по плана на
кв. „Университетски”
, ул. „Странджа” № 7
Мариела Димитрова Найденова, Петър Трифонов Гарджев, Соня Каменова Еленова, „Саймус” ЕООД с у-л Муса Муса Али, Николинка Русева Митова, Митка Стоянова Димитрова, Ирена Петрова Карамузова, Иванка Апостолова Шейтанова, Дочка Христозова Дичева, Стела Венциславова Джонова и Димитър Ваклушев Ваклушев, Деница Георгиева Иванова, Галин Николаев Андонов, Владимир Живков Пешев, Благовеста Иванова Гаджалова„СТАНДАРТ СИСТЕМС” ООДинж. Соня Джевизова
1717/06.06.2018 г.91/19.07.2016 г.„Жилищна сграда с височина Нк=15.00 м”  – ІV категория,  РЗП: 1636,22 м2УПИ ІІ – 524.273, кв. 11-нов, 17-стар по плана на кв. „Университетски”, ул. „Стоян Михайловски” № 10Иван Димитров Ванков и Румяна Кръстева Ванкова, Саймус” ЕООД с у-л Муса Муса Али, Христо Симеонов Христев, Халед Али Хамо, Тодор Марков Пиргов, Петър Стефанов Райков, Мария Тодорова Димова, Емилия Василева Чонова-Павлова, Стела Венциславова Джонова и Димитър Ваклушев Ваклушев, Валентина Стойчева Маргаритова, Веселин Желязков Маргаритов, Валентин Диков Асеновски, Анка Атанасова Хаджиева„СТАНДАРТ СИСТЕМС” ООД инж. Соня Джевизова
1818/15.06.2018 г.02/18.01.2016 г. „Жилищна сграда с височини Н=8.50 м и Н=11.50 м, състояща се от два броя магазини, един брой Амбулатория за ИПСМП-неврология, три гаража, 12 броя апартаменти и две ателиета за индивидуална творческа дейност” – ІV категория,  РЗП:  1010,36 м2УПИ ХV – 89, кв. 36 по плана на Трета градска част, бул. „Христо Ботев” № 142„КАМИС 2002” ООД” с у-л Георги Николов Стършанов, Тодор Димитров Грибачев, Вълчо Илиев Найденов, Диляна Христова Крушкова, Кирил Костадинов Мешков, Реджеб  Рамаданов Мехмедов, Даниела Наскова Йорданова, Джанел Гюрсел Мехмедали, Продан Иванов Алексов, Антоанета Димитрова Алексиева, Анна Димитрова Дамянова, Ферхан Идаетов Алимоллов, Мария Георгиева Папазова и Радослав Папазов, Светлин Георгиев Енев и Пламена Станимирова Паскалева, Таня Янкова Янкова, Никола Михалев Василев, Антоний Георгиев Енев, Георги Цветанов Георгиев„ЕН ДЖИ КОНСУЛТ” ООДинж. Соня Джевизова
1919/25.06.2018 г.112/09.05.2007 г.„Жилищна сграда с  височина Н= 15.00 м, с осем апартамента, четири ателиета за индивидуална творческа дейност, два магазина за промишлени стоки, три гаража и три паркоместа” – IV категория,  РЗП: 1119,90 м2УПИ ІІ – 1340, кв. 479а по плана на Първа градска част, ул. „Стойчо Мушанов” № 32б„РАДОРА 2015” ЕООД с у-л Добрин Маринов Добрев, „ПАЛЕОГРУП” ЕООД с у-л Симеон Василев Пищалов, Илияна Рангелова Атанасова, Ангел Георгиев Симеонов, Петър Рангелов Тосков „СТРОЙКОНТРОЛ” ООДинж. Соня Джевизова
2021/02.07.2018 г.105/15.07.2015 г.„Ремонт и преустройство на жилищна сграда” – V категория,  РЗП: 172,74 м2УПИ ІІ – 883, кв. 67 по плана на Старинна градска част, ул. „Княз Церетелев” № 21Даниела Райкова ШкодроваЕмил Гюлеметов, Димитър Митревинж. Соня Джевизова
2122/01.08.2018 г.115/09.05.2008 г. „Жилищна сграда с Нк=11,50 м с троен гараж”- ІV категория,  РЗП: 617,91 м2УПИ ХVІ – 1780, кв. 376 по плана на Трета градска част,ул. „Хан Аспарух” № 97Милен Божидаров Кекеманов, Нона Божидарова Кекеманова, Елена Маринова Карпарова „ВИНИ” ЕООД инж. Соня Джевизова
2223/07.08.2018 г.121/15.07.2011 г. „Жилищна сграда с Нк=14,00 м и шест броя подземни гаража, магазин за промишлени стоки, кафе-сладкарница, десет броя апартаменти и партерна стая” – IV категория,  РЗП:  1211,00  м2УПИ ІІ – общ. застр., кв. 356 по плана на Трета градска част, ул. „Граф Игнатиев” № 22Община Пловдив, ЖСК „Албена” ЕИК с у-л Мария Николова Бадева„СТРИКТ” ООДинж. Соня Джевизова
2324/07.08.2018 г. 53/22.05.2017 г. „Нова жилищна сграда с Нк=12,08 м и Нк=15,00 м” – ІV категория,  РЗП: 788,45 м2УПИ ХІІ – 1877, кв. 481 по плана на Трета градска част, ул. „Лозенград” № 32Ефросиния Иванова Сугарева, „ДЕРЕЛИЕВ” ЕООД с у-л Димитър Александров Дерелиев, Жасмина Йорданова Йорданова и Атанас Иванов Божиков „БЕТА7” ЕООДинж. Соня Джевизова
2425/28.08.2018 г.141/15.10.2012 г. „Вътрешно преустройство на триетажна жилищна сграда; временен строеж на пристройка от 40 м2, преустройство и промяна предназначението на стопанска сграда и обособяване на две самостоятелни жилища „А” и „Б” – V категория,  РЗП:  65,00 мУПИ V – 523, 536, кв.143 по плана на „Бяла зона”, ул. „Света Петка” № 12Даниела Борисова Пухалева, Кристина Борисова Пухалева, Симеон Малинов Малиновтехн. Никола Иванов Дачевинж. Соня Джевизова
2526/11.09.2018 г.38/04.04.2016 г. „Жилищна сграда с височина Н=10,00 м, 12,00 м и 15,00 м” – ІV категория,  РЗП:   2320,50 м2УПИ Х – 1375, кв. 38-нов, 171-стар по плана на Централна градска част, ул. „Софроний Врачански” № 24Божидар Краев Касабов, Тодор Божков Касабов и Иванка Стоянова Касабова, Десислава Николова Арабаджиева, Иван Василев Касабов, Мирослав Василев Касабов, Жени Иванова Касабова, „НЕОКОР 18” ЕООД с у-л Иван Славчев Иванов„ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООДинж. Соня Джевизова
2627/17.08.2017 г.57/07.04.2015 г.„Жилищна сграда – Първи етап: Дял 1 с височина Нк=8,00 м, с едно жилище /апартамент на две нива/ и два гаража” – V категория,  РЗП: 165,77 м2УПИ VІ-214,215, кв. 240а по плана на Втора градска част, ул. „Любляна” № 1Здравко Иванов ЦветковСоня Христова Лозанова Поповаинж. Соня Джевизова
2728/13.09.2018 г.224/07.08.2006 г. „Две нови жилищни сгради – възстановяване по данни: едноетажна с Н=173,50 м и двуетажна с Н=176,20 м” – V категория,  РЗП: 252,03 м2УПИ ІV – 728, кв.126 по плана на Старинна градска част, ул. „Душо Хаджидеков” №5Николина Славчева Шивароваинж. Димитър Чолаковинж. Соня Джевизова
2829/17.09.2018 г.80/11.06.2014 г. „Преустройство на таванско помещение със завишаване на надзида на съществуваща жилищна сграда до 1,50 м и двуетажна пристройка към нея” – V категория,  РЗП:  58,06 м2УПИ І – 36, 44, 45, кв.2а по плана на кв. „Младежки хълм”, ул. „Дружба” № 6Гергана Иванова Липчева, Георги Василев Липчевинж. Илия Димитров Илиевинж. Соня Джевизова
2930/20.09.2018 г.177/20.10.2016 г. „Жилищна сграда с подземен гараж, с височини в абсолютни коти 175.42 м, 177.42 м, 175.00 м и 177.00 м” – ІV категория, РЗП: 1640,26 м2УПИ І – 521.1161, жил. застр., кв. 38 по плана на кв. „Освобождение и Гео Милев”, ул. „Захари Стоянов” № 84„ХИА СТРОЙ” ЕООД с у-л Желю Добрев Аврамов, Георги Николов Тасев, Зорница Георгиева Николова, Даниела Георгиева Бахчеванова, Ирина Димитрова Войнова, Георги Димитров Тасев, Силвия Добрева Крикор, Иван Стефанов Иванов, Жозефина Георгиева Зехтинска, Ива Тихомирова Стоянова и Цветин Тихомиров Стоянов, Сотир Колев Димов, Найден Трифонов Найденов, Якуб Ебрахим Накуда, Васил Александров Василев, Нели Запринова Дъбова, Аристидис Димитриос Кириакудис„ЕВРО КОНТРОЛ” ЕООДинж. Соня Джевизова
3031/27.09.2018 г.216/14.12.2015 г.„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с рег. № 137-24ПМ-011-186 по СФПИОЕЕ – Оперативна програма „Регионално развитие” – 2007-2013 г.” – ІV категория,  РЗП: 1189,48 м2УПИ ІІ-273, кв. 225  по плана на Втора градска част, бул. „Марица” № 38ОБЩИНА ПЛОВДИВ, Сдружение на собствениците „МАРИЦА”, гр. Пловдив„ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД – гр. Хасковоинж. Соня Джевизова
3132/27.09.2018 г.215/14.12.2015 г. „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с рег. № 334-24ПМ-034-238 по СФПИОЕЕ – Оперативна програма „Регионално развитие” – 2007-2013 г.”  – ІV категория,  РЗП: 1064,39 м2УПИ І-компл. жил. строит., кв. 347  по плана на Трета градска част, ул. „Леонардо да Винчи” № 49ОБЩИНА ПЛОВДИВ, Сдружение на собствениците „СВЕТЛИНА”, гр. Пловдив„ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД – гр. Хасковоинж. Соня Джевизова
3233/17.10.2018 г.112/14.07.2010 г.„Жилищна сграда”  – IV категория,  РЗП: 449,90 м2УПИ V – 264, кв. 15 нов по плана на кв. „Младежки хълм”, ул. „Днепър” № 1„ДНЕПЪР ФЛАТС” ООД с у-л Илко Великов Петков; Илко Великов Петков  и Борис Великов Петков„СТРОЙКОНТРОЛ” ООД инж. Соня Джевизова
3334/17.10.2018 г.133/31.08.2015 г. „Жилищна сграда с Нк=7,50 м и Нб=10,00 м”- V категория,  РЗП: 304,40 м2УПИ Х – 921, кв.25 по плана на кв. „Освобождение и Гео Милев”, ул. „Никола Обретенов” № 8„ХИДРО ХИКС – БЪЛГАРИЯ” ООД с  у-л Александър Йорданов Поповинж. Васил Папучаровинж. Соня Джевизова
3435/02.11.2018 г.134/08.11.2016 г. „Жилищна сграда”- ІV категория,  РЗП: 429,70 м2УПИ ІІІ – 304, кв. 75-нов, 162-стар по плана на ЦГЧ, ул. „Александър Екзарх” № 28„БЕТА ЛАЙН” ЕООД  с у-л Георги Иванов Луков; Веселка Веселинова Атанасова и Цветанка Белчева Брешкова „НИМКОТ КОНТРОЛ” ЕООДинж. Соня Джевизова
3536/02.11.2018 г.107/02.07.1992 г. „Жилищна сграда с мансарда и обществен партер” – IV категория,  РЗП: 1692,30 м2УПИ ІІ – 50, кв. 7-нов,  по плана на к-с Кишинев, бул. „Пещерско шосе” № 11Георги Лазаров Митов; Красимир Чонов Славчевски и Катя Тодорова Славчевска; Георги Милков Левичаров; Невенка Рашкова Васева и ЕТ „МЕДО – Димитър Васев“; Даниела Григорова Вълчанова; Надка Пенчева Калева; Янко Ангелов Ангелов; Максим Митков Митков; Пепа Миткова Чакърова; Христо Спасов Динков; Христо Спасов Динков  , Маринела Александрова Динкова и Спасимир Александров Динков; Динчо Маринов Маринов и Наталия Благоева Маринова; Мария Георгиева Георгиева; Георги Димитров Георгиев„КАСТРОЙ З. Г.” ЕООДинж. Соня Джевизова
3637/07.11.2018 г.145/24.09.2014 г. „„Преустройство на Офис – сграда в Еднофамилна жилищна сграда с гаражи”
 – V категория,  РЗП: 388,64 м2
УПИ VІ – 552, кв. 361нов/264 стар по плана на кв. „Триъгълника”, ул. „Кавала” №8Ивайла Чавдарова ГеоргиеваВладо Здравков Голубаревинж. Соня Джевизова
3738/08.11.2018 г.136/01.09.2015 г.„Жилищна сграда с Нк=15,00 м и подземен гараж” – IV категория,  РЗП: 1741,50 м2УПИ VІІ – 523, кв. 478 по плана на Трета градска част, ул. „Добри Войников” № 39„ВАЛЕКС” ООД с у-л Алекси Сергеев Соколов; Алекси Сергеев Соколов„БИЛДИНСПЕКТ” ООДинж. Соня Джевизова
3839/15.11.2018 г.219/11.08.1997 г. и 122/30.04.1998г.„Нова жилищна сграда с Нк=11,50 м”  – IV категория,  РЗП: 429,70м2УПИ VІ – 535, кв. 35-нов/32-стар по плана на кв. „Университетски” –  ул. „Стадион” № 17Манол Вълчев Станков и Валери Манолов Станков„ИВЕСТ 99” ООДинж. Соня Джевизова
3940/06.12.2018 г. 173/13.10.2015г. „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с рег. № 297-24-024-102/14.01.2015 г. по СФПИОЕЕ – Оперативна програма „Регионално развитие” – 2007-2013 г.” – IV категория,  РЗП: 1447,27 м2УПИ І-331, кв. 19а  по плана на кв. „Младежки хълм”, ул. „Волга” № 53ОБЩИНА ПЛОВДИВ, Сдружение на собствениците „Пловдив”„ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД – гр. Хасковоинж. Соня Джевизова
4041/06.12.2018 г. 159/28.09.2015г. „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с рег. № 182-24ПМ-012-160 по СФПИОЕЕ – Оперативна програма „Регионално развитие” – 2007-2013 г.” – ІV категория,  РЗП: 1647,49 м2УПИ ІV-компл. жил. застр., кв. 522  по плана на Първа градска част, бул. „Източен” № 111ОБЩИНА ПЛОВДИВ, Сдружение на собствениците „Източен”„ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД – гр. Хасковоинж. Соня Джевизова
4142/06.12.2018 г.14/26.02.2016 г. „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с рег. № 225-24ПМ-025-112 по СФПИОЕЕ – Оперативна програма „Регионално развитие” – 2007-2013 г.”- ІV категория,  РЗП:1279,41 м2УПИ ХІ – 522.587, жил. застр., УПИ ІІ-1485, кв. 48-нов, 20-стар  по плана на Централна градска част, ул. „Хр. Г. Данов” № 4ОБЩИНА ПЛОВДИВ, Сдружение на собствениците ул. „Хр. Г. Данов” № 4„ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД – гр. Хасковоинж. Соня Джевизова
4243/14.12.2018 г.366/11.12.2006 г. „Преустройство на съществуваща масивна жилищна сграда  – ПК в два офиса и две жилища; преустройство на паянтова сграда в офис и ново едноетажно допълващо застрояване за гараж с Нк до 3,60 м” – V категория,  РЗП: м2УПИ ІV – адм. сграда, СМК, кв. 55 нов/99 стар по плана на ЦГЧ, ул. „Св. Климент” № 25Митко Иванов Горчовинж. Костадин Гешевинж. Соня Джевизова