Район „Централен“ изгражда нови тротоари около Източната порта на Филипопол

Район "Централен" изгражда нови тротоари около Източната порта на Филипопол

От началото на месец юли се работи активно по изграждането на нова тротоарна настилка около археологическия обект „Източна порта на Филипопол“, който предстои да бъде открит официално през есента. В ремонта са включени нови осветителни тела, напоителна система, удълбочаване кабелите на съществуващото захранване, бордюри. Предвидено е и цялостно почистване на терена около обекта, също и озеленяване.