Район „Централен“ обявява кампания за събиране на излезли от употреба гуми, негодни за употреба батерии и акумулатори

В периода 23 – 27 април 2018 г., Район „Централен” организира кампания за разделно събиране на отпадъци от излезли от употреба гуми (ИУГ), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА). Гражданите могат безвъзмездно да предават тези отпадъци на посочения адрес: гр. Пловдив, ул. „Георги Бенев” № 4, площадка на „Универсметал” ООД от 09:00 до 17:00 ч. В случай на злонамерено запалване на ИУГ може да подавате сигнали на тел. 6111 – Пловдивски Общински инспекторат или в Районните полицейски управления. Георги Стаменов, кмет на района, призовава гражданите да се възползват от предоставената възможност.