Район „Централен“ обявява конкурси за идейни концепции за обновяване на 2 парка на бул. „Васил Априлов“

Район „Централен“ обявява конкурси за идейни концепции за обновяване на 2 парка на бул. „Васил Априлов“

Район „Централен“ – Община Пловдив обявява архитектурни конкурси за идейни концепции за реконструкция и обновяване на парковете „Парашутна кула“ и „Мальовица”, които се намират на бул. „Васил Априлов“.

Основната цел е територията на двата парка да бъде обновена и благоустроена със съвременно звучене, така че да се превърне в притегателно и атрактивно място за отдих през всички сезони. Същевременно трябва да се подчертае подхода към тепето и да бъдат обособени отделни зони за спорт и атракции, като се вземе предвид денивелацията на терена в парк „Парашутна кула“ и наличието на археология в парк „Мальовица“.

Участниците в конкурса за двата парка трябва да дадат решение за добавяне на нова дървесна растителност, съобразена с климатичните условия и в хармония с природната забележителност – Парк на Хълма на Освободителите, да предвидят реконструкция на съществуващата алейна мрежа или създаване на нова, с въвеждане на универсален дизайн за осигуряване на достъпна архитектурна среда за всички, като се отчитат и специфичните нужди на хората с намалена подвижност. Необходимо е да се оформят различни кътове за почивка, място за срещи и рекреация, както и места за скулптури, площи за експониране на произведения на изкуството и допълнителни художествени елементи и елементи на градската среда.

Проектантите, които участват в конкурса за парк „Парашутна кула“ следва да предложат обособяване на зона с улеи за пързаляне в зимни и летни условия, както и за разполагане на преместваем обект за търговска и обслужваща дейност с площ до 30 кв. м. , използвайки естествената денивелация на терена.

Авторите на концепции за парк „Мальовица“, пък се очактва да дадат решение за експониране и защита на частта от трасето на акведукт Филипопол, преминаващ през имота.

Крайният срок за подаване на документите е 15 септември.

Подробни условия за участие в конкурсите, могат да бъдат намерени на сайта на район „Централен“ в сектор „Обявления“.