Район „Централен“ отбелязва Международния ден на толерантността съвместно с ОУ „Алеко Константинов“

Георги Стаменов призовава всички жители на района за отговорно отношение към околната среда. „Централен“ подкрепя стартиралия национален проект „Седмица на рециклирането“. От тази седмица район „Централен“ – Община Пловдив разполага с шест монтирани контейнерa за текстилни изделия. От тях може да се възползва всеки един жител на района и да даде своя принос за ефективното събиране и оползотворяване на дрехи и текстилни продукти. Кампанията се реализира съвместно с „Хюманита“ и Българския червен кръст. Някои от другите обекти са Мол Марово Тепе, ул. „Стойчо Мушанов“ и ОУ „Душо Хаджидеков“. На 16.11.2017г. кметът на район „Централен“ Георги Стаменов заедно с директора на ОУ „Алеко Константинов“ Красимир Ангелов, представители на Българския червен кръст и на „Хюманита“ организират събитие в двора на училището, което е и част от проекта „Седмица на рециклирането“. На тази дата се отбелязва Международният ден на толерантността, а ОУ „Алеко Константинов“ е още едно място в „Централен“, на което децата и техните родители могат да оставят текстилни изделия, от които нямат нужда. Георги Стаменов се обръща към всички жители на „Централен“ за разумно отношение към околната среда. „Бих желал всеки един от нас да намери правилния начин да стимулира екологични практики в училища, детски градини, фирми и организации. Убеден съм, че всяка една стъпка в посока по-чиста и по-подредена среда на живот е своеобразен принос към екологията на Земята.“, коментира кметът. Красимир Ангелов, директор на ОУ „Алеко Константинов“, който наскоро откри специално обособен велосипеден паркинг за своите ученици, призовава към толерантност и съпричастност. Училището акцентира върху екологичните практики и предлага цялостен пакет от форми на обучение, които развиват екологичното мислене у подрастващите. БЧК напомня, че годните за употреба текстилни изделия са част от кризисен резерв за подпомагане на пострадали при бедствия, аварии и кризи и ще извършва целево даряване на дрехи на хора в нужда. Инициативата за дарение на дрехи в специално обособените за целта контейнери се реализира от „Хюманита“ съвместно с Българския Червен кръст, по подобие на отдавна съществуващ модел в Западна Европа. Всеки контейнер има капацитет от 300 килограма, като даренията периодично се събират и хигиенизират. Изискванията към текстилните изделия – завеси, завивки, дрехи, чанти и колани, е да бъдат в годно за употреба състояние и да са прилежно опаковани в торбичка. Списък с монтираните до момента контейнери се намира на сайта на БЧК. Десислава Десева, експерт „Връзки с обществеността“, Т: 0885 329 771