Район „Централен” премести 12 автомобила за две седмици през декември

С последната акция за 2017 г. броят на преместените моторни превозни средства, които са излезли от употреба на територията на „Централен“ нараства на 38. На 14.12.2017г. отдел „Екология“ на „Централен“ проведе поредната и последна за тази година успешна акция по репатриране на излезли от употреба моторни превозни средства. Общо 6 автомобила съвместно с 4-то РУ „Полиция“ бяха преместени на паркинг за временно съхранение в рамките на деня. Георги Стаменов коментира, че през последните две седмици колегите му от отдел „Екология“ преместиха общо 12 автомобила, чиито собственици не са изпълнили съставените им предписания в законоустановения 90 (деветдесет) дневен срок, а именно – да приведат автомобилите си в техническо изправно състояние, да ги преместят на частен терен или да ги предадат за разкомплектоване на лицензирани за това организации. Процедурата включва съставяне на предписания на собствениците за преместване на автомобилите от общински терен или за преминаване на технически преглед. Отдел „Екология“ на районната администрация регулярно предприема поредица от мерки, насочени към собствениците за преместване на излезли от употреба МПС (ИУМПС). Мерките касаят МПС, които са паркирани по тротоари, улици, площадки, открити обществени паркинги, зелени площи и други терени на държавна или общинска територия.