Район „Централен“ с акция за премахване на временни обекти със задължения или без разрешение за изграждане.

На 01.09.2017г. приключи третата за тази година акция на районната администрация на територията на „Централен“ с цел демонтиране на незаконни гаражи, павилиони и временни обекти върху детски площадки. Акцията се провежда със съдействие на Общинска полиция, EVN и ВиК. С наредба на Георги Стаменов, кмет на района, от началото на годината са премахнати над 25 временни обекти, които са без разрешение за изграждане или с неплатени такси за ползване към Община „Пловдив“. През февруари тази година кметът на „Централен“ Георги Стаменов издаде заповеди за премахването на 58 незаконни гаражи в района. Районната администрация информира всички собственици на нередовните временно преместваеми съоръжения чрез съобщения, залепени на обектите. „При неизпълнение на заповедта от собствениците, които не заплащат таксата за ползване на общински терен, се пристъпва към принудително отстраняване на съоръженията.“, коментира Георги Стаменов. Срокът, който район „Централен“ дава на собствениците за реакция е в рамките на 7 до 10 дни. По време на третата акция район „Централен“ демонтира три обекта, като за два собствениците сами са предприели нужните мерки. Десислава Десева, „Връзки с обществеността“, Т: 0885 329 771