Район „Централен“ с още една крачка към ремонта на сградата на КНСБ на ул. „ Хр. Г. Данов“

Район „Централен“

Около 1,4 млн. лв. ще се необходими за цялостното укрепване и реставрация на сградата на ул. „Хр. Г. Данов“ 41, която от години се ползва от КНСБ. Сумата е резултат от проведените от район „Централен“ пазарни консултации колко би струвал ремонтът на старата къща, която е единствената занемарена общинска сграда в района – в последните години бяха обновени Домът на младоженците, Природонаучният музей, детска градина „Майчина грижа“, а Градската градина и ул. „Хр. Г. Данов“ в участъка край нея бяха реконструирани основно.  

„Направихме пълно проучване на самата сграда, която е била пристроявана на 2 пъти. Тя има изключително голяма нужда от конструктивно укрепване. След като вече знаем приблизително колко би струвал ремонтът, следващия месец ще обявим обществена поръчка за избор на изпълнител и след това ще кандидатстваме за финансиране директно от държавата. Има програми към Министерството на културата за обновлението на сгради, които са паметници на културата“, обясни кметът на район „Централен“ Георги Стаменов.  

Къщата е обявена за единична архитектурно-строителна и културна ценност през 1985 г.