Район „Централен“ спечели 11 проекта по ПУДООС

Район „Централен“ спечели 11 проекта по ПУДООС

Район „Централен“ спечели 11 проекта от конкурса „Обичам природата – и аз участвам“ по ПУДООС, съобщи кметът Георги Стаменов.

Два от тях са за благоустрояване на междублокови пространства и обособяване на детски площадки на ул. „Капитан Райчо“ №79-89 и на ул. „Иларион Макариополски“ №26-28.

Останалите инициативи, получили финансиране по ПУДООС, са изграждане на екологични кътове в дворовете на Общински детски комплекс, СУ „Цар Симеон Велики“ и ДГ „Незабравка“, монтиране на аквариум в ДГ „Каменица“, обособяване на екологична занималня в ДГ „Радост“ , на екологична площадка с лаборатория на открито в ДГ „Майчина грижа“ и на отворени класни стаи в ДГ „Мирослава“ , както и създаване на кътове с растения и живи животни в ДГ „Снежанка“.

Детска ясла „Приказен свят“ пък е първата в Пловдив, която спечели проект по ПУДООС. Със средствата от него ще бъде модернизирана съществуваща площадка за игра в двора на детското заведение.

Район „Централен“ спечели 11 проекта по ПУДООС