Район „Централен“ стартира кампания по издаване на разрешения за продажба на мартеници.

Уважаеми граждани,
Район „Централен“ информира, че заявления за издаване на Разрешения за ползване на
място – общинска собственост, с предназначение – продажба на мартеници/кампанийна
продажба на цветя, ще се приемат, считано от 16.01.2023г. /понеделник/ до 27.02.2023г.
/понеделник/
в стая № 8 /“Стопански дейности“/, намираща се в административната
сграда на Район „Централен“, находяща се на ул. „Христо Г. Данов“ № 39.

  • Заявление за продажба на мартеници ще се получава в стая № 8 /“Стопански отдел“/ от 16.01.2023г.
  • Разрешението за ползване на място се издава въз основа на заявление (по образец).
    На всяко физическо лице, едноличен търговец или юридическо лице ще се издава по един брой разрешение за ползване на площ от 2 кв. м.
  • Таксата за ползване на площ 2 кв. м. е съгласно Приложение 2 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Пловдив