Съхраняват пловдивската история за бъдещето

Архитекти, инженери и кметът на район „Централен“ Георги Стаменов
предлагат каменните стени на р. Марица да са част от културното наследство.

Подпорните каменни стени в коритото на река Марица, подходите на моста
на Герджика и скулптурите на моста на Международния панаир да бъдат
включени в списъците на недвижимо културно наследство, ще предложат на
Националния институт за недвижимо културно наследство /НИНКН/ инж.
Константин Константинов, арх. Румяна Пройкова, арх. Виолета Раева, гл. ас.
д-р Стефан Шивачев и кметът на район „Централен“ Георги Стаменов.

Съоръжението, построено по подобие на дигите в Прага, е последният
монументален строеж, направен по мащабна строителна технология на
територията на Пловдив, след Акведукта и крепостните стени.

„Зидарията, укрепваща бреговете на река Марица е измайсторена от ръчно
изработени дялани блокове от сиенитни и гранитни скали с височина около
30 см. и е част от автентичността и уникалния дух на Пловдив“
, смятат
инициаторите на предложението.

Според тях подпорните каменни стени по протежението на река Марица,
подходите на моста на Герджика, както и скулптурите на моста на
Международния панаир, са изключително богатство за град Пловдив и
трябва да бъде направено всичко възможно за съхраняването и опазването
им.