СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме всички регистрирани пчелари за възможността да попадат заявление за подпомагане по мерките и дейностите от „Национална програма по пчеларство 2017-2019г.” /НПП/ за текущата 2019-а година.

Допълнителният прием на документи ще се осъществи в периода до 17.30 часа на 18-ти януари 2019 г. в Областна Дирекция на Държавен фонд „Земеделие”.

Кандидатите ще бъдат подпомагани за борба срещу вароатозата, за извършване на лабораторен анализ на меда и закупуване на кошери, пчелни семейства и майки, за закупуването на дребен пчеларски инвертар, рационализиране на подвижното пчеларство.

Припомняме, че Националната програма по пчеларство за периода 2017-2019г. е одобрена от Европейската комисия с Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1102, като общият бюджет на пчеларската програма възлиза на приблизително 14.28 млн. Лева, от които 50% са осигурени от ЕС и 50% – от националния бюджет.

По информация от ДФЗ, за 2019г. финансовият ресурс е 4 758 590 лева, като по време на първия период на приема през месец ноември 2018г. са подадени близо 1 400 заявления за подпомагане с размер на заявената финансова помощ над 3.9 млн. лева

Допълнителна информация за мерките и условията за финансиране по НПП 2017-2019г., както и образец на заявлението за подпомагане, заинтересованите могат да получат в областните структури на фонда, в Централно управление на ДФЗ-РА, както и от сайта на институцията:

http://www.dfz.bg/bg/prescentar/novini/-7-npp/