Съобщение до всички семейства, чиито деца са записани за първи път в I или в VIII клас на държавно или общинско училище относно право на еднократна помощ