СЪОБЩЕНИЕ

Информираме собствениците на домашни кучета, регистрирани в Община Пловдив, че годишната такса за притежаване на куче, до края на месец март може да се заплати по банков път на посочените по-долу банкови сметки при Инвестбанк:

  • За район Централен – BG66IORT 73753102000100
  • За район Източен – BG66IORT 73753102000700
  • За район Западен – BG66IORT 73753102001000
  • За район Северен – BG66IORT 73753102001300
  • За район Южен – BG66IORT 73753102001600
  • За район Тракия – BG66IORT 73753102000400

Като основание за плащането на сумата от 30.00 лв., собствениците е необходимо да отбележат, че това е такса за 2020 г. за притежаване на куче с картон № ….. Желателно е да се посочи и актуален електронен адрес, на който собственикът ще получи Удостоверение за платена такса за 2020 г. В противен случай, собственикът трябва да съхрани копие от платежното нареждане и да го представя при проверка.
Попълването на данните за електронно заплатените годишни такси ще се извършва по служебен ред в индивидуалните картони на съответното куче.
Собствениците на регистрирани домашни кучета, които са освободени от заплащане на такса, могат да заявят пререгистрацията на кучето за 2020 г. на електронен адрес :
direkcia_ecologia@plovdiv.bg
като задължително приложат :

  • копие или снимка от паспорта на животното на страниците с отбелязаните име на собственика, идентификация, последна ваксинация, манипулация „кастрация“, ако е направена такава;
  • копие или снимка на актуален документ, удостоверяващ, че собственикът е лице с увреждания;
  • копие или снимка на документ, удостоверяващ, че собственика е с придобито право на лов.

Попълването на необходимите данни ще се извършва по служебен ред в индивидуалните картони на съответното куче, а собственикът ще получи по електронна поща Удостоверение за платена такса за 2020 г.