СКИЦА – ВИЗА НА ОСН.ЧЛ.140, АЛ.3 И ЧЛ. 50, Т.1 БУКВА В ОТ ЗУТ, ЗА ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ – УЛ. ЖАН ЖОРЕС 43