След предприетите мерки от район „Централен” собственици на незаконни надстройки в Аджисан махала сами пристъпиха към събаряне

Към дата 07.09.2017г., само седмица след поредното принудително спиране на строеж от Георги Стаменов, кмет на района, собственици на сграда в Аджисан махала сами предприемат събаряне. „Последните два етажа на сградата нямат необходимите разрешения за строеж. Предприехме необходимите мерки към собствениците и оценяваме тяхната инициативност.“, казва Стаменов и допълва, че законът е еднакъв за всички, както и неговото прилагане. Районната администрация на „Централен“ стриктно следи за спазването на нормативните изисквания при изграждането на нови сграда в най-големия район на гр. Пловдив. Целта на Георги Стаменов е благоустройство и естетизация на градската среда. „Сред мерките, които с колегите ми предприемаме в тази посока е премахване на преместваеми обекти, но и на цели сгради без надлежни строителни книжа.“, допълва кметът на района. Напомняме, че на 28.08.2017г. район „Централен“ стартира акция за премахване на незаконно построени сгради в Аджисан махала. Администрацията е процедирала над 80 незаконни постройки в района. Десислава Десева, „Връзки с обществеността“, Т: 0885 329 771