Становище и предприети мерки от район „Централен“ във връзка с оплакване от г-жа Боряна Тричкова към г-н Георги Стаменов, постъпило на 04.09.2017г.

В понеделник, 11.09.2017г. на пешеходната зона в района на бул.„Марица“ между моста на УХТ и моста на Герджика са монтирани три пейки и три бетонни кошчета за отпадъци. Мерките за облагородяване на зоната за отдих между река Марица и велосипедната алея успоредно на бул. „Марица“ са предприети от кмета на район „Централен“, г-н Георги Стаменов. „При нас постъпи жалба от г-жа Боряна Тричкова, жител на района. Всеки сигнал за нередност, който получаваме, се насочва към съответния отдел в районната администрация за становище, след което се пристъпва към оглед и реакция от страна на район „Централен“. От голямо значение за нас е добрата съвместна работа с ОП „Паркове и градини“., коментира Георги Стаменов, кмет на район „Централен“ – Община Пловдив. ОП „Паркове и градини“ има ангажимент да поддържа чистотата на алеите, тяхната здравина и цялост, както и озеленяването на зоните в града. По отношение на жалбата от страна на г-жа Тричкова район „Централен“ не предпиема капиталови разходи в района между двата моста поради планирани намеси в рамките на проекта „Приобщена река“, част от програмата на ОФ „Пловдив 2019“. Те ще бъдат реализирани с европейски средства. „Не искаме да има дублиране на разходи за един и същи проект, което би било нецелесъобразно за бюджета на Община Пловдив и конкретно на район „Централен“, допълва г-н Стаменов. Във връзка с наближаващата национална кампания „Да почистим България“ на 16.09.2017г., в която ще се включи и район „Централен“, кметът призовава всички жители на зоната около бул. „Марица“, моста на УХТ и на Герджика да мислят за опазването на междужилищните пространства и местата за отдих. „Монтираните кошчета и пейки имат за цел да бъдат използвани благоразумно, за да бъдат в услуга на жители и гости на града по-дълго време.“, казва Георги Стаменов. Десислава Десева, „Връзки с обществеността“ Т: 0885 329 771