ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В ЗАПОВЕД № РДЦ-23-835 ОТ 22.08.2023 ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РУП, КВ.4, КВ. МЛАДЕЖКИ ХЪЛМ, ГР. ПЛОВДИВ