ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН ЗА СПИРАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ОДОБРЯВАНЕ НА РУП, КВ. 2, КВ. ОСВОБОЖДЕНИЕ И ГЕО МИЛЕВ