Заповед No.РД-21-221/25.03.2021 г. – във връзка с ограничаване на достъпа на външни лица до сградите на администрацията на Район „Централен“