Заповед РДЦ-23-844/22.08.2023г. относно план-схема за разполагане на павилион за бърза закуска и маси за открито сервиране към него в УПИ VI , кв. 366 по плана на кв. Триъгълника, гр. Пловдив

Обявление

План-схема