ЗАПОВЕД ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА, КВ. 9 НОВ, КВ. ОСВОБОЖДЕНИЕ И ГЕО МИЛЕВ, ГР. ПЛОВДИВ