ЗАПОВЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПР И РУП, КВ. 16 , КВ. ОСВОБОЖДЕНИЕ И ГЕО МИЛЕВ И РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ НА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ