Район „Централен“ кани всички деца на весел празник на Бунарджика

Район „Централен” кани всички деца и родители в парк Бунарджик на 31 май 2023 година от 16,00 часа на детски празник „Приключения в парка“. От Двореца на децата в град Русе са подготвили истински научни приключения – четири паралелни занимания за малчуганите от 4 до 12 години – малки изследователи,…

Процедура по избор на ползватели на 68 свободни позиции на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, със номера от №01 до №68, по Схема за маркиране на паркоместа в УПИ I – комплексно жилищно застрояване, кв. 344, по плана на Трета градска част, гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо“ № 46-48 и ул. „Петко Д. Петков“ № 32-40, проектирана служебно Район „Централен“ АГ и СБ

Съобщение относно организиране на кампания за безвъзмездно предаване на опасни отпадъци от домакинства чрез Мобилен събирателен пункт

Община Пловдив за десета поредна година организира за гражданите кампания за безвъзмездно предаване на опасни отпадъци от домакинствата чрез Мобилен събирателен пункт. Инициативата на Община Пловдив през 2023 година ще се проведе на 18 май (четвъртък) като мобилният пункт ще бъде позициониран на територията на Вашия район, на адрес: бул….