Контакти

Контактна форма

  Контакти

  Телефонен указател

  Сграда ул. „Хр. Г. Данов” № 39
  1 етаж – Фронт Офис   
   КабинетПриемно времеTeлефони
  ИНФОРМАЦИЯ032/658 237
  Системен администратор
  /Николай Пехливанов/
  No 2032/658 223
  ДеловодствоNo 38:30-17:15032/658 221
  Началник отдел „ГРАО“
  /Мария Гудева/
  No 5032/638 203
  ГРАОNo 58:30-17:15032/658 203;
  032/658 205
  КасаNo 68:30-17:15032/658 206
  Стопански дейностиNo 88:30-17:15032/658 238;
  032/658 204
  centralenstopanski@plovdiv.bg
      
  2 етаж   
   КабинетПриемно времеTeлефони
  Кмет ГЕОРГИ СТАМЕНОВNo.9Понеделник, Сряда, Четвъртък и Петък 08:30-17:00
  / след предварително записване на тел.: 032/658 211 /
  032/658 211
  centralen@plovdiv.bg
  Зам. кмет ФИДАНКА КАЦАРЕВАNo.10от Понеделник до Петък 08:30-17:00
  / след предварително записване на тел.: 032/658 211 /
  032/658 209
  Зам. кмет инж. ТОШО ПАШОВNo.11Вторник и Четвъртък 11:00-12:00
  / след предварително записване на тел.: 032/658 211 /
  032/658 235
  Зам. кмет ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА ГАТОВА-ЗЛАТКОВАNo.12от Понеделник до Петък 08:30-17:00
  / след предварително записване на тел.: 032/658 211 /
  032/658 207
  Секретар ЕМИЛ САРАЛИЙСКИNo.13Понеделник – Петък 11:00-12:00032/658 230;
  032/632 390
  ЮРИСТИNo.14032/658 219
  Зам. кмет ОКТАЙ ЧАЛЪШКАНNo.15от Понеделник до Петък 08:30-17:00
  / след предварително записване на тел.: 032/658 211 /
  032/658 217
      
  3 етаж   
   КабинетПриемно времеTeлефони
  Сътрудник на Главен архитектNo.1608:30-17:15032/658 200
  Главен архитектNo.16Вторник 14:00-16:00032/658 220
  Проектна експертизаNo.17Понеделник и Сряда 14:00-17:15
  Петък 08:30-12:00
  032/658 216
  Старши експерт „А и УП“
  /ланд. арх. Славка Цочева/
  No.17Понеделник и Сряда 14:00-17:15
  Петък 08:30-12:00
  032/658 214
  Главен експерт „А и УП“
  /арх. Ралица Методиева/
  No.18Понеделник и Сряда 14:00-17:15
  Петък 08:30-12:00
  032/658 220
  Директор дирекция „УТПЕКР“
  /арх. Юлиана Петрова/
  No.18Понеделник и Сряда 14:00-17:15
  Петък 08:30-12:00
  032/658 220
  Счетоводство „Здравеопазване“No.19032/658 212
  Кадастър и регулацияNo.20Понеделник и Сряда 14:00-17:15
  Петък 08:30-12:00
  032/658 201
  Въвеждане в експлоатация
  /инж. Соня Джевизова/
  No.20Понеделник и Сряда 14:00-17:15
  Петък 08:30-12:00
  032/658 201
  Главен експерт жилищна и нежилищна политика
  /Елена Станева/
  No.21Понеделник и Четвъртък 13:30-16:00
  Сряда 9:00-12:00
  032/658 236
  Секретар на комисия МКБННМН
  /Нина Вълчева/
  No.21032/658 236
  Архитектура и устройствено планиранеNo.22Понеделник и Сряда 14:00-17:15
  Петък 08:30-12:00
  032/658 213
      
  Пристройка   
   КабинетПриемно времеTeлефони
  АРХИВ
  /Никола Ташев/
   Понеделник и Сряда 14:00-17:15
  Петък 08:30-12:00
  032/658 234
      
  1-ви етаж   
   КабинетПриемно времеTeлефони
  Районен строителен контролNo.23Понеделник, Сряда и Петък
   08:30-12:00
  032/658 224;
  032/658 225
  Зелена система
  /Петя Пенова/
  No.24Понеделник и Сряда 14:00-17:15
  Петък 08:30-12:00
  032/658 222
  Животински свят и излезли от употреба МПС
  /Едит Закеосян/
  No.24Понеделник и Сряда 14:00-17:15
  Петък 08:30-12:00
  032/658 229
  Главен експерт Образование, спорт и младежки дейности
  /Димитринка Илиева/
  No.24032/633 484
  Главен експерт Здравеопазване, социална дейност
  /Виолета Христева/
  No.24032/635 345
      
  2-ри етаж   
   КабинетПриемно времеTeлефони
  Директор дирекция „СМСТИ“
  /инж. Надежда Петрова/
  No.25Понеделник и Сряда 14:00-17:15
  Петък 08:30-12:00
  032/658 228
  Домакин
  /Мирослав Стефанов/
  No.26032/658 227
  Kaпитално строителствоNo.27Понеделник и Сряда 14:00-17:15
  Петък 08:30-12:00
  032/658 226
  Чистота и Опазване на околната среда
  /Мария Николаева/
  No.27Понеделник и Сряда 14:00-17:15
  Петък 08:30-12:00
  032/658 226
      
  Сграда ул. „Съгласие”   
  1 етаж   
   КабинетПриемно времеTeлефони
  Главен Счетоводител
  /Иванка Сърменова/
  No.39032/658 245
  Главен експерт „Финанси и счетоводство“
  /Магдалена Танчева-Харизанова/
  No.39032/658 245
  Счетоводство
  /Соня Атанасова/
  /Таня Василева/
  No.40032/658 246
  Счетоводство
  /Вера Павлова/
  No.41032/658 247
  Счетоводство „Образование“No.41032/658 247
      
  2 етаж   
   КабинетПриемно времеTeлефони
  Началник отдел ЧРК
  /Елена Радева/
  No.42032/658 242
  Главен експерт „Личен състав“
  /Мирослава Каракашева/
  No.43032/658 243
  Глаен експерт „Човешки ресурси“
  /Стефка Илиева/
  No.42032/658 243
  Счетоводство „Образование“No.44032/658 244