Контакти

Контактна форма

Контакти

Телефонен указател

Сграда ул. „Хр. Г. Данов” № 39
1 етаж – Фронт Офис
Кабинет Приемно време Teлефони
ИНФОРМАЦИЯ032/658 237
Системен администратор
/Николай Пехливанов/
No 2 032/658 223
ДеловодствоNo 38:30 – 17:15032/658 221
Нач. отдел ГРАО No 4 8:30 – 17:15032/638 254
ГРАО No 5 8:30 – 17:15 032/658 203;
032/658 205
Каса No 6 8:30 – 17:15 032/658 206
Отдел „Стоп. дейности” No 8 Понеделник и Четвъртък 13:30 – 16:00
Сряда 09:00 – 12:00
032/658 238;
032/658 204
centralenstopanski@plovdiv.bg
2 етаж
Кабинет Приемно време Teлефони
Кмет ГЕОРГИ СТАМЕНОВ No.9 Понеделник, Сряда, Четвъртък и Петък 08:30 – 17:00
/ след предварително записване /
032/658 211
Зам. кмет ФИДАНКА КАЦАРЕВАNo.10 Понеделник,Вторник, Сряда, Четвъртък и Петък 08:30 – 17:00
/ след предварително записване /
032/658 209
Зам. кмет инж. ТОШО ПАШОВNo.11 Вторник и Четвъртък 11:00 – 12:00
/ след предварително записване на тел.: 032/658 211 /
032/658 235
Зам. кмет ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА ГАТОВА-ЗЛАТКОВАNo.12 Понеделник,Вторник, Сряда, Четвъртък и Петък 08:30 – 17:00
/ след предварително записване на тел.: 032/658 211 /
032/658 207
Секретар ЕМИЛ САРАЛИЙСКИ No.13 Понеделник – Петък 11:00 – 12:00 032/658 230;
032/632 390
ЮРИСТИ No.14 032/658 219
Зам. кмет ОКТАЙ ЧАЛЪШКАНNo.15 Понеделник,Вторник, Сряда, Четвъртък и Петък 08:30 – 17:00
/ след предварително записване на тел.: 032/658 211 /
032/658 217
3 етаж
Кабинет Приемно време Teлефони
Сътрудник на Главен архитект No.16 08:30 – 17:15 032/658 200
Главен архитект ПЕТЪР ПЕТРОВ No.16 Вторник 14:00 – 16:00
/ след предварително записване на тел.: 032/658 200 /
032/658 233
Проектна експертиза No.17 Понеделник и Сряда 14:00 – 17:15
Петък 08:30 – 12:00
032/658 214;
032/658 216
Въвеждане в експлоатация
/инж. Соня Джевизова/
No.18 Понеделник и Сряда 14:00 – 17:15
Петък 08:30 – 12:00
032/658 220
Главен експерт „А и УП”
/арх. Ралица Методиева/
No.18 Понеделник и Сряда 14:00 – 17:15
Петък 08:30 – 12:00
032/658 220
Кадастър и регулация No.20 Понеделник и Сряда 14:00 – 17:15
Петък 08:30 – 12:00
032/658 201
Гл. експерт жилищна и нежилищна политика
/Елена Станева/

Секретар на комисия МКБННМН
/Нина Вълчева/
No.21 Понеделник 13:30 – 16:00
Сряда 9:00 – 12:00
Четвъртък 13:30 – 16:00
032/658 236
Архитектура и устройствено планиранеNo.22 Понеделник и Сряда 14:00 – 17:15
Петък 08:30 – 12:00
032/658 213
Пристройка
Кабинет Приемно време Teлефони
АРХИВ Понеделник и Сряда 14:00 – 17:15
Петък 08:30 – 12:00
032/658 234
1-ви етаж
Кабинет Приемно време Teлефони
Районен строителен контрол No.23 Понеделник, Сряда и Петък 08:30 – 12:00 032/658 224, 658 225
Екология и озеленяване No.24 Понеделник и Сряда 14:00 – 17:15
Петък 08:30 – 12:00
032/658 222, 032/658 229
Гл.експ. Образование, спорт и младежки дейности
/Димитринка Илиева/
No.24 032/633 484
Гл. експерт Здравеопазване, социална дейност
/Рисавка Еленкова/
No.24 032/635 345
Директор дирекция СМСТИ инж. НАДЕЖДА ПЕТРОВА ВиК
/инж. Адриана Петрова/
No.25 Понеделник и Сряда 14:00 – 17:15
Петък 08:30 – 12:00
032/658 228
2-ри етаж
Кабинет Приемно време Teлефони
Мирослав Стефанов-домакин и шофьор Райчо Палагачев-ремонти No.26 032/658 227
Kaпитално строителство No.27 Понеделник и Сряда 14:00 – 17:15
Петък 08:30 – 12:00
032/658 226
Старши инспектор Екология и озеленяване
/Мария Николаева/
No.27 Понеделник и Сряда 14:00 – 17:15
Петък 08:30 – 12:00
032/658 226
Сграда ул. „Съгласие”
1 етаж
Кабинет Приемно време Teлефони
Гл.счетоводител
/Румяна Бадова/
No.39 032/658 245
Гл. експерти Бюджет, финанси и счетоводство No.40 032/658 246
Счетоводство
/Вера Павлова/
/Таня Василева/
No.41 032/658 247
Главен счетоводител „Здравеопазване” No.41 032/633 485
2 етаж
Кабинет Приемно време Teлефони
Началник отдел ЧРК
/Елена Радева/
No.42 032/658 242
Стефка Илиева, Мирослава Каракашева No.43 032/658 243
Счетоводство „Образование” No.44 032/658 241;
032/658 244