Контакти

Контактна форма

  Контакти

  Телефонен указател

  Сграда ул. „Хр. Г. Данов” № 39
  1 етаж – Фронт Офис
  Кабинет Приемно време Teлефони
  ИНФОРМАЦИЯ032/658 237
  Системен администратор
  /Николай Пехливанов/
  No 2 032/658 223
  ДеловодствоNo 38:30 – 17:15032/658 221
  Нач. отдел ГРАО No 4 8:30 – 17:15032/638 254
  ГРАО No 5 8:30 – 17:15 032/658 203;
  032/658 205
  Каса No 6 8:30 – 17:15 032/658 206
  Отдел „Стоп. дейности” No 8 Понеделник и Четвъртък 13:30 – 16:00
  Сряда 09:00 – 12:00
  032/658 238;
  032/658 204
  centralenstopanski@plovdiv.bg
  2 етаж
  Кабинет Приемно време Teлефони
  Кмет ГЕОРГИ СТАМЕНОВ No.9 Понеделник, Сряда, Четвъртък и Петък 08:30 – 17:00
  / след предварително записване /
  032/658 211
  Зам. кмет ФИДАНКА КАЦАРЕВАNo.10 Понеделник,Вторник, Сряда, Четвъртък и Петък 08:30 – 17:00
  / след предварително записване /
  032/658 209
  Зам. кмет инж. ТОШО ПАШОВNo.11 Вторник и Четвъртък 11:00 – 12:00
  / след предварително записване на тел.: 032/658 211 /
  032/658 235
  Зам. кмет ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА ГАТОВА-ЗЛАТКОВАNo.12 Понеделник,Вторник, Сряда, Четвъртък и Петък 08:30 – 17:00
  / след предварително записване на тел.: 032/658 211 /
  032/658 207
  Секретар ЕМИЛ САРАЛИЙСКИ No.13 Понеделник – Петък 11:00 – 12:00 032/658 230;
  032/632 390
  ЮРИСТИ No.14 032/658 219
  Зам. кмет ОКТАЙ ЧАЛЪШКАНNo.15 Понеделник,Вторник, Сряда, Четвъртък и Петък 08:30 – 17:00
  / след предварително записване на тел.: 032/658 211 /
  032/658 217
  3 етаж
  Кабинет Приемно време Teлефони
  Сътрудник на Главен архитект No.16 08:30 – 17:15 032/658 200
  Главен архитект ПЕТЪР ПЕТРОВ No.16 Вторник 14:00 – 16:00
  / след предварително записване на тел.: 032/658 200 /
  032/658 233
  Проектна експертиза No.17 Понеделник и Сряда 14:00 – 17:15
  Петък 08:30 – 12:00
  032/658 214;
  032/658 216
  Въвеждане в експлоатация
  /инж. Соня Джевизова/
  No.18 Понеделник и Сряда 14:00 – 17:15
  Петък 08:30 – 12:00
  032/658 220
  Главен експерт „А и УП”
  /арх. Ралица Методиева/
  No.18 Понеделник и Сряда 14:00 – 17:15
  Петък 08:30 – 12:00
  032/658 220
  Кадастър и регулация No.20 Понеделник и Сряда 14:00 – 17:15
  Петък 08:30 – 12:00
  032/658 201
  Гл. експерт жилищна и нежилищна политика
  /Елена Станева/

  Секретар на комисия МКБННМН
  /Нина Вълчева/
  No.21 Понеделник 13:30 – 16:00
  Сряда 9:00 – 12:00
  Четвъртък 13:30 – 16:00
  032/658 236
  Архитектура и устройствено планиранеNo.22 Понеделник и Сряда 14:00 – 17:15
  Петък 08:30 – 12:00
  032/658 213
  Пристройка
  Кабинет Приемно време Teлефони
  АРХИВ Понеделник и Сряда 14:00 – 17:15
  Петък 08:30 – 12:00
  032/658 234
  1-ви етаж
  Кабинет Приемно време Teлефони
  Районен строителен контрол No.23 Понеделник, Сряда и Петък 08:30 – 12:00 032/658 224, 658 225
  Екология и озеленяване No.24 Понеделник и Сряда 14:00 – 17:15
  Петък 08:30 – 12:00
  032/658 222, 032/658 229
  Гл.експ. Образование, спорт и младежки дейности
  /Димитринка Илиева/
  No.24 032/633 484
  Гл. експерт Здравеопазване, социална дейност No.24 032/635 345
  Директор дирекция СМСТИ инж. НАДЕЖДА ПЕТРОВА ВиК
  /инж. Адриана Петрова/
  No.25 Понеделник и Сряда 14:00 – 17:15
  Петък 08:30 – 12:00
  032/658 228
  2-ри етаж
  Кабинет Приемно време Teлефони
  Мирослав Стефанов-домакин и шофьор Райчо Палагачев-ремонти No.26 032/658 227
  Kaпитално строителство No.27 Понеделник и Сряда 14:00 – 17:15
  Петък 08:30 – 12:00
  032/658 226
  Старши инспектор Екология и озеленяване
  /Мария Николаева/
  No.27 Понеделник и Сряда 14:00 – 17:15
  Петък 08:30 – 12:00
  032/658 226
  Сграда ул. „Съгласие”
  1 етаж
  Кабинет Приемно време Teлефони
  Гл.счетоводител
  /Иванка Сърменова/
  No.39 032/658 245
  Гл. експерти Бюджет, финанси и счетоводство No.40 032/658 246
  Счетоводство
  /Вера Павлова/
  /Таня Василева/
  No.41 032/658 247
  Главен счетоводител „Здравеопазване” No.41 032/633 485
  2 етаж
  Кабинет Приемно време Teлефони
  Началник отдел ЧРК
  /Елена Радева/
  No.42 032/658 242
  Стефка Илиева, Мирослава Каракашева No.43 032/658 243
  Счетоводство „Образование” No.44 032/658 241;
  032/658 244