Община Пловдив Район "Централен" - Официален Уеб сайт

ВАЖНО!!!

Уважаеми дами и господа ,
Уведомяваме Ви, че в сградата на район „Централен” ще се извърши дезинфекция, поради установен случай на КОВИД, както следва:

Четвъртък /30.06.2022г./ от 14:30 ч. – 15:00 ч.
до края на
работния ден!

Администрацията ще работи без обедна почивка .
Извиняваме се за причиненото неудобство !

Новини

Кметът на район „Централен“ Георги Стаменов връчи награди на победители в математическо състезание

На церемония в ОУ „Кочо Честеменски“ кметът на район „Централен“ Георги Стаменов връчи награди на победителите в състезанието по ментална аритметика „Математически тайни и загадки…

Преброяване 2021

Обявления

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 4, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ОВОС)

„Андезит Минерал“ ЕООД, гр. Стамболийски, ул. „Христо Ботев“ № 67, представлявано от Управител: Костадин Тинков Ленгеров УВЕДОМЯВА Засегнатото население за инвестиционно предложение: „Изграждане на ново едно…

Обявяване на Процедура  по избор на ползватели на 31 свободни позиции на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, със номера от № 01 до  № 31, по одобрен Екзекутив към скица – проект за благоустрояване с обособяване на зони за паркиране и гариране с детска площадка в  УПИ XVI – 1409, общ., УПИ XV- 1406, общ. и  УПИ XVII- тр.п., кв.355, по плана на „Трета градска част“, гр. Пловдив, ул. „Граф Игнатиев“ № 24 и ул. „Петко Д. Петков“ № 42, Зона А, от 01 – 31, регистриран от Гл. архитект на 21.03.2022г.

Обявяване на Процедура  по избор на ползватели на 29 свободни позиции на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, със номера от № 01 до  № 29, по одобрен Екзекутив към скица – проект за благоустрояване с обособяване на зони за паркиране и гариране с детска площадка в  УПИ XVI – 1409, общ., УПИ XV- 1406, общ. и  УПИ XVII- тр.п., кв.355, по плана на „Трета градска част“, гр. Пловдив, ул. „Граф Игнатиев“ № 24 и ул. „Петко Д. Петков“ № 42, Зона Б, от 01 – 29, регистриран от Гл. архитект на 21.03.2022г.