Община Пловдив Район "Централен" - Официален Уеб сайт

Новини

Преброяване 2021

Обявления

Обявяване на Процедура  по избор на ползватели на 31 свободни позиции на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, със номера от № 01 до  № 31, по одобрен Екзекутив към скица – проект за благоустрояване с обособяване на зони за паркиране и гариране с детска площадка в  УПИ XVI – 1409, общ., УПИ XV- 1406, общ. и  УПИ XVII- тр.п., кв.355, по плана на „Трета градска част“, гр. Пловдив, ул. „Граф Игнатиев“ № 24 и ул. „Петко Д. Петков“ № 42, Зона А, от 01 – 31, регистриран от Гл. архитект на 21.03.2022г.

Обявяване на Процедура  по избор на ползватели на 29 свободни позиции на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, със номера от № 01 до  № 29, по одобрен Екзекутив към скица – проект за благоустрояване с обособяване на зони за паркиране и гариране с детска площадка в  УПИ XVI – 1409, общ., УПИ XV- 1406, общ. и  УПИ XVII- тр.п., кв.355, по плана на „Трета градска част“, гр. Пловдив, ул. „Граф Игнатиев“ № 24 и ул. „Петко Д. Петков“ № 42, Зона Б, от 01 – 29, регистриран от Гл. архитект на 21.03.2022г.