Община Пловдив Район "Централен" - Официален Уеб сайт

ВАЖНО!!!

Във връзка с годишното приключване на отчетната 2023 година се налага промяна в работното време на касата на Район "ЦЕНТРАЛЕН" - Община Пловдив, а именно:

На 29-ти декември 2023 година, касата на Район "ЦЕНТРАЛЕН" - Община Пловдив на ул. "Христо Г. Данов" №39 няма да работи с клиенти.

Новини

Обявления