Община Пловдив Район "Централен" - Официален Уеб сайт

Новини

По инициатива на Георги Стаменов: Администрация, Сдружение „BG Бъди активен“ и доброволци почистват и залесяват Дановия хълм! Вх. поща

Представители на район „Централен“ и на Сдружение „BG Бъди активен“ маркираха днес всички проблемни зони на Дановия хълм, които предстои да бъдат почистени напролет. В…

Преброяване 2021

Обявления

Схема за ползване на места – общинска собственост, за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, определени по реализиран проект за частично благоустрояване и обособяване на зони за паркиране и гариране, кв. 362 нов, УПИ І – комплексно застрояване, подземни гаражи и КОО, по плана на Трета градска част, гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо Николов” №61, №63 и №65.

Схема за ползване на място-общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, определени по реализиран проект за частично благоустрояване и обособяване на зони за паркиране и гариране кв.438, УПИ II- компл.жил.застрояване по плана на Първа гр.част, гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ №180 – №192