Община Пловдив Район "Централен" - Официален Уеб сайт

Новини

Съобщение относно организиране на кампания за безвъзмездно предаване на опасни отпадъци от домакинства чрез Мобилен събирателен пункт

Община Пловдив за десета поредна година организира за гражданите кампания за безвъзмездно предаване на опасни отпадъци от домакинствата чрез Мобилен събирателен пункт. Инициативата на Община…

Обявления

Процедура по избор на ползватели на 68 свободни позиции на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, със номера от №01 до №68, по Схема за маркиране на паркоместа в УПИ I – комплексно жилищно застрояване, кв. 344, по плана на Трета градска част, гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо“ № 46-48 и ул. „Петко Д. Петков“ № 32-40, проектирана служебно Район „Централен“ АГ и СБ

Процедура по избор на ползватели на 34 свободни позиции на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по Схема-Проект за благоустрояване на част от кв. 24-нов, УПИ I – жил. строителство по плана на Втора градска част, Пловдив бул. „Шести септември“ – ул. „Чаталджа“ – ул. „Генерал Данаил Николаев –Трета зона