Заместник-кмет „Устройство на територията, инвестиционни проекти, техническа инфраструктура и капитално строителство”

  1. Отговаря и контролира работата на дирекция “Устройство на територията, проектна експертиза, кадастър и регулация” и дирекция „Сгради, мрежи, съоръжения и техническа инфраструктура”.
  2. Дейността в областта на устройство на територията, инвестиционните проекти, техничеката инфраструктура и капиталното строителство.

Контакти:

032/ 658 235

Приемни дни:

Вторник и четвъртък 11:00 ч. – 12:00 ч. (след предварително записване).