Списък на местата за свободно разхождане на домашни кучета на територията на район“Централен“

Терени предназначени за разхождане на домашни кучета на територията на район „Централен” – Община Пловдив: Младежки хълм – площ около 2 дка западно от бензиностанцията находяща се на адрес: бул. “Христо Ботев” №1Б Хълм на Освободителите – северно от „Национална търговска гимназия” (павираната алея) Южния бряг на река Марица (тревните…

Заповед на Кмета на Район „Централен“ – Община Пловдив за зимното снегопочистване

Уважаеми съграждани, във връзка с настъпващия зимен сезон Ви уведомявам, че задълженията по почистване на града, съгласно „Наредба за опазване на околната среда на територията на община Пловдив“ на Общински съвет – гр.Пловдив и програмата за работа при зимни условия на Община Пловдив, са както следва: Почистването на публичните пространства…

Регистрация на Етажните собствености в Район „Централен“

Уважаеми граждани, Във връзка, с влизането в сила на Закона за управление на етажната собственост, от 1 май 2009 г., /ДВ бр. 6 от 23.01.2009г./ и на Наредба № 3 за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост /ДВ бр. 50 от 03.07.2009 г./…