Проект за решение за именуване на Градската градина, заключена между улиците „Бетовен“, Христо Г. Данов“ и „Шести септември“ с името „ИВАН ВАЗОВ“.

Проект за решение за именуване на Градската градина, заключена между улиците „Бетовен“, Христо Г. Данов“ и „Шести септември“ с името „ИВАН ВАЗОВ“.

Информация във връзка с проект „Мерки за подобряване на качеството на атмосферен въздух в Община Пловдив, чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битово отопление“

Техническа помощ за подготовка на инвестиционни мерки по проект BG16M1OP002-5.003-006 „Мерки за подобряване на качеството на атмосферен въздух в Община Пловдив, чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битово отопление“

Списък на местата за свободно разхождане на домашни кучета на територията на район“Централен“

Терени предназначени за разхождане на домашни кучета на територията на район „Централен” – Община Пловдив: Младежки хълм – площ около 2 дка западно от бензиностанцията находяща се на адрес: бул. “Христо Ботев” №1Б Хълм на Освободителите – северно от „Национална търговска гимназия” (павираната алея) Южния бряг на река Марица (тревните…

Заповед на Кмета на Район „Централен“ – Община Пловдив за зимното снегопочистване

Уважаеми съграждани, във връзка с настъпващия зимен сезон Ви уведомявам, че задълженията по почистване на града, съгласно „Наредба за опазване на околната среда на територията на община Пловдив“ на Общински съвет – гр.Пловдив и програмата за работа при зимни условия на Община Пловдив, са както следва: Почистването на публичните пространства…

Регистрация на Етажните собствености в Район „Централен“

Уважаеми граждани, Във връзка, с влизането в сила на Закона за управление на етажната собственост, от 1 май 2009 г., /ДВ бр. 6 от 23.01.2009г./ и на Наредба № 3 за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост /ДВ бр. 50 от 03.07.2009 г./…