Регионална програма за енергийна ефективност

РЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИНТЕРЕС И ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ ПОЛУЧИЛИ ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА РЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИНТЕРЕС И ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ ПОЛУЧИЛИ ОТРИЦАТЕЛНА ОЦЕНКА РЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯТА, КОИТО НЕ ПРЕМИНАВАТ КЪМ ОЦЕНКА НА ПРИОРИТЕТНОСТТА И ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ ПОРАДИ НЕДООКОМПЛЕКТОВАНОСТ Процедура за подбор…

Национална програма за енергийна ефективност на сгради

Във връзка с изчерпване на финансовия ресурс предвиден по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, администрацията на район „Централен“, считано от 25.07.2017 г., временно преустановява приемането на заявления за интерес и финансова помощ по програмата. Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради ПОСТАНОВЛЕНИЕ №23 от…