Енергийно обновяване на жилищния сграден фонд

Отворена процедура за кандидатстване – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II Моля потенциалните кандидати по програмата подробно да се запознаят с документацията и насоките за кандидатстване, публикувани към нея! Проект на Насоки за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение…

Регионална програма за енергийна ефективност

РЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИНТЕРЕС И ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ ПОЛУЧИЛИ ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА РЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИНТЕРЕС И ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ ПОЛУЧИЛИ ОТРИЦАТЕЛНА ОЦЕНКА РЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯТА, КОИТО НЕ ПРЕМИНАВАТ КЪМ ОЦЕНКА НА ПРИОРИТЕТНОСТТА И ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ ПОРАДИ НЕДООКОМПЛЕКТОВАНОСТ Процедура за подбор…

Национална програма за енергийна ефективност на сгради

Във връзка с изчерпване на финансовия ресурс предвиден по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, администрацията на район „Централен“, считано от 25.07.2017 г., временно преустановява приемането на заявления за интерес и финансова помощ по програмата. Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради ПОСТАНОВЛЕНИЕ №23 от…