Заместник-кмет „Финанси, счетоводство, стопанска дейност и човешки ресурси, образование, здравеопазване, социална дейност и култура”

Г-жа Фиданка Кацарева

Дейност в областта на икономиката – финанси, счетоводство, стопанска дейност и управление на човешките ресурси.

  1. Отговаря и контролира работата на отдел „Стопански дейности, счетоводство, финанси и управление на собствеността”, отдел „Човешки ресурси и канцелария”, гл. експерт „Образование, спорт и младежки дейности” и гл. експерт „Здравеопазване и социална дейност”.
Контакти:

032/ 658 209

Приемни дни:

Понеделник – петък 08:30 ч. – 17:00 ч. (след предварително записване).