Заместник-кмет „Финанси, счетоводство, стопанска дейност и човешки ресурси, образование, здравеопазване, социална дейност”

Г-жа Фиданка Кацарева

Родена на 09 февруари 1969 г. в гр. Пловдив.

Образование:

Висше образование завършва в ПУ „Паисий Хилендарски” – специалност „Физика и математика”. Магистър по „Корпоративни финанси” с диплома от ПУ „Паисий Хилендарски”. Омъжена,  с две деца.

Зам.- кмет на район „Централен” от 13.11.2019г.


Дейност в областта на икономиката – финанси, счетоводство, стопанска дейност и управление на човешките ресурси.

  1. Отговаря и контролира работата на отдел „Стопански дейности, счетоводство, финанси и управление на собствеността”, отдел „Човешки ресурси и канцелария”, гл. експерт „Образование, спорт и младежки дейности” и гл. експерт „Здравеопазване и социална дейност”.

Контакти:

032/ 658 209

Приемни дни:

Понеделник – петък 08:30 ч. – 17:00 ч. (след предварително записване).