Заместник-кмет „Ред, сигурност, организация и контрол на пътна безопасност, транспорт и интеграция“

Г-н Октай Шабан Чалъшкан

Дейност в областта на образованието, здравеопазването, социалната дейност, обществен ред и сигурност.

Отговаря и контролира работата на старши експерт ОМП и ГЗ.

Контакти:

032/ 658 217

Приемни дни:

Понеделник – петък 08:30 ч. – 17:00 ч. (след предварително записване).