Заместник-кмет „Административно-правно, информационно обслужване, гражданска регистрация и европроекти”

Г-жа Гергана Василева Гатова-Златкова

  1. Дейност в областта на административно-правното, информационното обслужване, гражданска регистрация на населението и културата.
  2. Отговаря и контролира работата на отдел „Административно-правно обслужване” и отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване”.

Контакти:

032/658 207

Приемни дни:

Понеделник – петък 08:30 ч. – 17:00 ч. (след предварително записване).