Кмет

Кмет на Район „ЦЕНТРАЛЕН“ – г-н Георги Стаменов

Дата на раждане и семейно положение:

Роден в Пловдив на 28.05.1980 година. Женен с две деца.

Образование:

• ОУ „Петър Берон”
• Професионална гимназия по хранителни технологии и техника – гр. Пловдив.
• Университет за национално и световно стопанство – гр. София, специалност „Финанси“ и специалност ”Счетоводство и контрол”
Квалификация: Магистър

Допълнителна квалификация:

• От 2011 година до октомври 2015 година е общински съветник от ПП ГЕРБ в Общински съвет – Пловдив. Заместник-председател на Общински съвет – Пловдив, председател на Комисия по бюджет и финанси. От ноември 2015 до настоящия момент е кмет на район „Централен“.

Контакти:

Тел. 032/658 211

Приемни дни:

Понеделник, сряда, четвъртък и петък 08:30 ч. – 17:00 ч. (след предварително записване).