Национална програма за енергийна ефективност на сгради

Във връзка с изчерпване на финансовия ресурс предвиден по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, администрацията на район „Централен“, считано от 25.07.2017 г., временно преустановява приемането на заявления за интерес и финансова помощ по програмата.

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

  1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ №23 от 04.02.2016 г.
  2. Методически указания
  3. Приложения